Linguistics glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Linguistics glossary, starting with the letter “k”, contains 404 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. K
 2. Ka
 3. Kacchadi
 4. Kacchapa
 5. Kadaradi
 6. Kadhyai
 7. Kai
 8. Kaimarthakya
 9. Kaiyata
 10. Kaiyataprakasha
 11. Kaiyataprakashika
 12. Kaiyatavivarana
 13. Kak
 14. Kakara
 15. Kala
 16. Kalabhashini
 17. Kalabheda
 18. Kaladushta
 19. Kalahamsa
 20. Kalahati
 21. Kalanidarshaka
 22. Kalanirnaya Shiksha
 23. Kalapa
 24. Kalaparatna
 25. Kalapasamgraha
 26. Kalapin
 27. Kalasamanya
 28. Kalasha
 29. Kalavyavaya
 30. Kalidasa
 31. Kalika
 32. Kalman
 33. Kalpa
 34. Kalpalata
 35. Kalpana
 36. Kalpanagaurava
 37. Kalpanalaghava
 38. Kalpap
 39. Kalyana
 40. Kalyanamalla
 41. Kalyanasagara
 42. Kalyanasarasvati
 43. Kalyanyadi
 44. Kam
 45. Kamacara
 46. Kamadatta
 47. Kamadhenu
 48. Kamadhenusudharasa
 49. Kamala
 50. Kamaladalakshi
 51. Kamalamukhi
 52. Kamalata
 53. Kamalavilasini
 54. Kamam
 55. Kamasadalakshi
 56. Kambojadi
 57. Kamenaman
 58. Kamini
 59. Kampa
 60. Kampana
 61. Kampita
 62. Kamsavijayagani
 63. Kamuki
 64. Kamul
 65. Kamyac
 66. Kan
 67. Kanac
 68. Kanaka
 69. Kanakaprabha
 70. Kancana
 71. Kanci
 72. Kanda
 73. Kandamayana
 74. Kandvadi
 75. Kanip
 76. Kanta
 77. Kantakoddhara
 78. Kantha
 79. Kanthatalavya
 80. Kanthokta
 81. Kanthoshthya
 82. Kanthya
 83. Kantotpida
 84. Kanvadi
 85. Kanya
 86. Kap
 87. Kara
 88. Karabha
 89. Karahanci
 90. Karaka
 91. Karakacakra
 92. Karakakarika
 93. Karakakaumudi
 94. Karakakhandanamandana
 95. Karakanirnaya
 96. Karakapada
 97. Karakapariccheda
 98. Karakatattva
 99. Karakatika
 100. Karakavada
 101. Karakavibhakti
 102. Karakavibhaktibaliyastva
 103. Karakavicara
 104. Karakavilasa
 105. Karakaviveka
 106. Karakavyakhya
 107. Karana
 108. Karavini
 109. Karika
 110. Karini
 111. Karishyat
 112. Karita
 113. Karkyadi
 114. Karmadharaya
 115. Karmadi
 116. Karmakartri
 117. Karman
 118. Karmanamika
 119. Karmanipada
 120. Karmapadishta
 121. Karmasadhana
 122. Karmasthabhavaka
 123. Karmasthakriya
 124. Karmavacya
 125. Karmavadbhava
 126. Karmavyatihara
 127. Karnadi
 128. Karnamuliya
 129. Karnasamtosha
 130. Karshana
 131. Kartakaujapadi
 132. Kartikeya
 133. Kartrabhipraya
 134. Kartri
 135. Kartrisadhana
 136. Kartristhabhavaka
 137. Kartristhakriya
 138. Kartrivacya
 139. Kartrivedana
 140. Kartriyak
 141. Karvini
 142. Karya
 143. Karyakala
 144. Karyakalaparibhasha
 145. Karyatidesha
 146. Karyayoga
 147. Karyin
 148. Kasen
 149. Kashadi
 150. Kashakritsna
 151. Kashika
 152. Kashikavivaranapanjika
 153. Kashikavrittisara
 154. Kashmir
 155. Kashthadi
 156. Kashyadi
 157. Kashyapa
 158. Kashyapacchandashshastra
 159. Kashyapivritti
 160. Kaskadi
 161. Kasun
 162. Kasuna
 163. Katac
 164. Katantra
 165. Katantrabalabodhini
 166. Katantracandrika
 167. Katantradhatuvritti
 168. Katantradhatuvrittitika
 169. Katantrakaumudi
 170. Katantralaghuvritti
 171. Katantrapanjika
 172. Katantraparibhashapatha
 173. Katantraparibhashavritti
 174. Katantraparishishta
 175. Katantraparishishtacandrika
 176. Katantraparishishtapradyota
 177. Katantraparishishtasiddhantaratnankura
 178. Katantraparishishtatika
 179. Katantrapradipa
 180. Katantraprakriya
 181. Katantrarahasya
 182. Katantrarupamala
 183. Katantrasutravritti
 184. Katantravistara
 185. Katantravivarana
 186. Katantravritti
 187. Katantravrittitika
 188. Katantravrittitippani
 189. Katantravrittivyakhya
 190. Katantravyakhyasara
 191. Katantrottara
 192. Kathadi
 193. Katryadi
 194. Katthakya
 195. Katya
 196. Katyac
 197. Katyayana
 198. Katyayana Shiksha
 199. Katyayani Shiksha
 200. Kauhaliputra
 201. Kauhaliya Shiksha
 202. Kaumara
 203. Kaundinya
 204. Kaundinya Shiksha
 205. Kavarga
 206. Kavicandra
 207. Kavicintamani
 208. Kavijivana
 209. Kavikalpadruma
 210. Kavikalpadrumatika
 211. Kavikarnapura
 212. Kavitvotpattichanda
 213. Kavyakamadhenu
 214. Kedarabhatta
 215. Kekiruta
 216. Kelimar
 217. Ken
 218. Kenya
 219. Kesa
 220. Kesava
 221. Keshava Nanda
 222. Keshavadatta
 223. Keshavi-padyatmika Shiksha
 224. Ketumati
 225. Kevala
 226. Kh
 227. Kha
 228. Khac
 229. Khaja
 230. Khakara
 231. Khal
 232. Khamun
 233. Khan
 234. Khanda
 235. Khandikadi
 236. Khanja
 237. Khar
 238. Khash
 239. Khay
 240. Khilapatha
 241. Khishnuc
 242. Khit
 243. Khukan
 244. Khyun
 245. Ki
 246. Kilharn
 247. Kimshulakadi
 248. Kimvritta
 249. Kina
 250. Kiradi
 251. Kirita
 252. Kisharadi
 253. Kit
 254. Kitkarana
 255. Klibatva
 256. Klukan
 257. Kmarac
 258. Knu
 259. Kodndarama
 260. Kokilaka
 261. Kondabhatta
 262. Kotaradi
 263. Kraiyadika
 264. Krama
 265. Kramadi
 266. Kramadishvara
 267. Kramana
 268. Kramapatha
 269. Kramya
 270. Kratvadi
 271. Kraudyadi
 272. Krauncapada
 273. Kraushtuki
 274. Krayadigana
 275. Kridabhihita
 276. Kridacandra
 277. Kridanta
 278. Kridgrahana
 279. Kridgrahanaparibhasha
 280. Kridvritti
 281. Krillopa
 282. Krilluk
 283. Krin
 284. Krishashvadi
 285. Krishnabhatta
 286. Krishnabrahmatantra
 287. Krishnadeva
 288. Krishnakimkaraprakriya
 289. Krishnalilashukamuni
 290. Krishnamaunin
 291. Krishnamishra
 292. Krishnamitra
 293. Krishnapandita
 294. Krishnashastrin
 295. Krishnashesha
 296. Krishnavadhuta
 297. Krishta
 298. Krit
 299. Krita
 300. Kritadi
 301. Kritakritaprasangi
 302. Kritartha
 303. Kriti
 304. Kritisadhyatva
 305. Kritrima
 306. Kritrimakritrimaparibhasha
 307. Kritsvara
 308. Kritvasuc
 309. Kritve
 310. Kritya
 311. Kriya
 312. Kriyaguptaka
 313. Kriyakalapa
 314. Kriyaphala
 315. Kriyartha
 316. Kriyasamabhihara
 317. Kriyatipatti
 318. Kriyavacana
 319. Kriyavisheshana
 320. Kriyayoga
 321. Krodadi
 322. Kroshtriya
 323. Kru
 324. Krukan
 325. Ksaran
 326. Kse
 327. Ksha
 328. Kshaipra
 329. Kshama
 330. Kshamamanikya
 331. Kshapanaka
 332. Kshemamkara
 333. Kshemendra
 334. Kshipra
 335. Kshirasvamin
 336. Kshiratarangini
 337. Kshirataranginisamketa
 338. Kshitishacandra
 339. Kshubhnadi
 340. Kshvedana
 341. Ksi
 342. Kta
 343. Ktanta
 344. Ktartham
 345. Ktavatu
 346. Ktic
 347. Ktin
 348. Ktri
 349. Ktva
 350. Ktvanta
 351. Ku
 352. Kubjashaktivada
 353. Kuk
 354. Kulaladi
 355. Kumara
 356. Kumaralalita
 357. Kumaramani
 358. Kumarapala
 359. Kumaristanayugakriti
 360. Kumat
 361. Kumbhapadyadi
 362. Kumudadi
 363. Kumudini
 364. Kunap
 365. Kunaravadava
 366. Kuncika
 367. Kundaliya
 368. Kuni
 369. Kunjadi
 370. Kunkumavikasha
 371. Kuntalatanvi
 372. Kuppushastrin
 373. Kurac
 374. Kurvadi
 375. Kurvadrupa
 376. Kurvat
 377. Kurvini
 378. Kushala
 379. Kusumalatavellita
 380. Kusumasamudita
 381. Kusumastabaka
 382. Kusumavicitra
 383. Kusumita
 384. Kutadi
 385. Kutadipada
 386. Kutaja
 387. Kutarac
 388. Kutila
 389. Kutilagati
 390. Kutva
 391. Kuvalayamala
 392. Kuvyavaya
 393. Kvarap
 394. Kvasu
 395. Kvi
 396. Kvibanta
 397. Kvin
 398. Kvip
 399. Kya
 400. Kyac
 401. Kyan
 402. Kyap
 403. Kyash
 404. Kyu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: