Linguistics glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Linguistics glossary, starting with the letter “k”, contains 414 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. K
 2. Ka
 3. Kacchadi
 4. Kacchapa
 5. Kachchhapa
 6. Kadaradi
 7. Kadhyai
 8. Kai
 9. Kaimarthakya
 10. Kaiyata
 11. Kaiyataprakasha
 12. Kaiyataprakashika
 13. Kaiyatavivarana
 14. Kakara
 15. Kala
 16. Kalabhashini
 17. Kalabheda
 18. Kaladushta
 19. Kalahamsa
 20. Kalahati
 21. Kalanidarshaka
 22. Kalanirnaya Shiksha
 23. Kalaparatna
 24. Kalapasamgraha
 25. Kalapin
 26. Kalasamanya
 27. Kalasha
 28. Kalavyavaya
 29. Kalidasa
 30. Kalika
 31. Kalman
 32. Kalpa
 33. Kalpalata
 34. Kalpana
 35. Kalpanagaurava
 36. Kalpanalaghava
 37. Kalpap
 38. Kalyana
 39. Kalyanamalla
 40. Kalyanasagara
 41. Kalyanasarasvati
 42. Kalyanyadi
 43. Kam
 44. Kamacara
 45. Kamachara
 46. Kamadatta
 47. Kamadhenu
 48. Kamadhenusudharasa
 49. Kamala
 50. Kamaladalakshi
 51. Kamalamukhi
 52. Kamalata
 53. Kamalavilasini
 54. Kamam
 55. Kamasadalakshi
 56. Kambojadi
 57. Kamenaman
 58. Kamini
 59. Kampa
 60. Kampana
 61. Kampita
 62. Kamsavijayagani
 63. Kamuki
 64. Kamul
 65. Kamyac
 66. Kan
 67. Kanac
 68. Kanaka
 69. Kanakaprabha
 70. Kancana
 71. Kanchana
 72. Kanchi
 73. Kanci
 74. Kanda
 75. Kandamayana
 76. Kandvadi
 77. Kanip
 78. Kanta
 79. Kantakoddhara
 80. Kantha
 81. Kanthatalavya
 82. Kanthokta
 83. Kanthoshthya
 84. Kanthya
 85. Kantotpida
 86. Kanvadi
 87. Kanya
 88. Kap
 89. Kara
 90. Karabha
 91. Karahanchi
 92. Karahanci
 93. Karaka
 94. Karakacakra
 95. Karakakarika
 96. Karakakaumudi
 97. Karakakhandanamandana
 98. Karakanirnaya
 99. Karakapada
 100. Karakapariccheda
 101. Karakatika
 102. Karakavada
 103. Karakavibhaktibaliyastva
 104. Karakavicara
 105. Karakavilasa
 106. Karakaviveka
 107. Karakavyakhya
 108. Karana
 109. Karavini
 110. Karika
 111. Karini
 112. Karishyat
 113. Karita
 114. Karkyadi
 115. Karmadharaya
 116. Karmadi
 117. Karmakartri
 118. Karman
 119. Karmanamika
 120. Karmanipada
 121. Karmapadishta
 122. Karmasadhana
 123. Karmasthabhavaka
 124. Karmasthakriya
 125. Karmavachya
 126. Karmavacya
 127. Karmavadbhava
 128. Karmavyatihara
 129. Karnadi
 130. Karnamuliya
 131. Karnasamtosha
 132. Karshana
 133. Kartakaujapadi
 134. Kartikeya
 135. Kartrabhipraya
 136. Kartri
 137. Kartrisadhana
 138. Kartristhabhavaka
 139. Kartristhakriya
 140. Kartrivachya
 141. Kartrivacya
 142. Kartrivedana
 143. Kartriyak
 144. Karvini
 145. Karya
 146. Karyakala
 147. Karyakalaparibhasha
 148. Karyatidesha
 149. Karyayoga
 150. Karyin
 151. Kasen
 152. Kashadi
 153. Kashakritsna
 154. Kashika
 155. Kashikavivaranapanjika
 156. Kashikavrittisara
 157. Kashmir
 158. Kashthadi
 159. Kashyadi
 160. Kashyapa
 161. Kashyapacchandashshastra
 162. Kashyapachchhandashshastra
 163. Kashyapivritti
 164. Kaskadi
 165. Kasun
 166. Kasuna
 167. Katac
 168. Katantra
 169. Katantrabalabodhini
 170. Katantracandrika
 171. Katantradhatuvritti
 172. Katantradhatuvrittitika
 173. Katantrakaumudi
 174. Katantralaghuvritti
 175. Katantrapanjika
 176. Katantraparibhashapatha
 177. Katantraparibhashavritti
 178. Katantraparishishta
 179. Katantraparishishtacandrika
 180. Katantraparishishtapradyota
 181. Katantraparishishtasiddhantaratnankura
 182. Katantraparishishtatika
 183. Katantrapradipa
 184. Katantraprakriya
 185. Katantrarahasya
 186. Katantrarupamala
 187. Katantrasutravritti
 188. Katantravistara
 189. Katantravivarana
 190. Katantravritti
 191. Katantravrittitika
 192. Katantravrittitippani
 193. Katantravrittivyakhya
 194. Katantravyakhyasara
 195. Katantrottara
 196. Kathadi
 197. Katryadi
 198. Katthakya
 199. Katya
 200. Katyac
 201. Katyayana
 202. Katyayana Shiksha
 203. Katyayani Shiksha
 204. Kauhaliputra
 205. Kauhaliya Shiksha
 206. Kaumara
 207. Kaundinya
 208. Kaundinya Shiksha
 209. Kavarga
 210. Kavicandra
 211. Kavichintamani
 212. Kavicintamani
 213. Kavijivana
 214. Kavikalpadruma
 215. Kavikalpadrumatika
 216. Kavikarnapura
 217. Kavitvotpattichanda
 218. Kavitvotpattichhanda
 219. Kavyakamadhenu
 220. Kedarabhatta
 221. Kekiruta
 222. Kelimar
 223. Ken
 224. Kenya
 225. Kesa
 226. Kesava
 227. Keshava Nanda
 228. Keshavi-padyatmika Shiksha
 229. Ketumati
 230. Kevala
 231. Kh
 232. Kha
 233. Khac
 234. Khach
 235. Khaja
 236. Khakara
 237. Khal
 238. Khamun
 239. Khan
 240. Khanda
 241. Khandikadi
 242. Khanja
 243. Khar
 244. Khash
 245. Khay
 246. Khilapatha
 247. Khishnuc
 248. Khit
 249. Khukan
 250. Khyun
 251. Ki
 252. Kilharn
 253. Kimshulakadi
 254. Kimvritta
 255. Kina
 256. Kiradi
 257. Kirita
 258. Kisharadi
 259. Kit
 260. Kitkarana
 261. Klibatva
 262. Klukan
 263. Kmarac
 264. Knu
 265. Kodndarama
 266. Kokilaka
 267. Kondabhatta
 268. Kotaradi
 269. Kraiyadika
 270. Krama
 271. Kramadi
 272. Kramadishvara
 273. Kramana
 274. Kramapatha
 275. Kramya
 276. Kratvadi
 277. Kraudyadi
 278. Krauncapada
 279. Kraunchapada
 280. Kraushtuki
 281. Krayadigana
 282. Kridabhihita
 283. Kridacandra
 284. Kridachandra
 285. Kridanta
 286. Kridgrahana
 287. Kridgrahanaparibhasha
 288. Kridvritti
 289. Krillopa
 290. Krilluk
 291. Krin
 292. Krishashvadi
 293. Krishnabhatta
 294. Krishnabrahmatantra
 295. Krishnadeva
 296. Krishnakimkaraprakriya
 297. Krishnalilashukamuni
 298. Krishnamaunin
 299. Krishnamishra
 300. Krishnamitra
 301. Krishnapandita
 302. Krishnashastrin
 303. Krishnashesha
 304. Krishnavadhuta
 305. Krishta
 306. Krit
 307. Krita
 308. Kritadi
 309. Kritakritaprasangi
 310. Kritartha
 311. Kriti
 312. Kritisadhyatva
 313. Kritrima
 314. Kritrimakritrimaparibhasha
 315. Kritsvara
 316. Kritvasuc
 317. Kritve
 318. Kritya
 319. Kriya
 320. Kriyaguptaka
 321. Kriyakalapa
 322. Kriyaphala
 323. Kriyartha
 324. Kriyasamabhihara
 325. Kriyatipatti
 326. Kriyavacana
 327. Kriyavisheshana
 328. Kriyayoga
 329. Krodadi
 330. Kroshtriya
 331. Kru
 332. Krukan
 333. Ksaran
 334. Kse
 335. Ksha
 336. Kshaipra
 337. Kshama
 338. Kshamamanikya
 339. Kshapanaka
 340. Kshemamkara
 341. Kshemendra
 342. Kshipra
 343. Kshirasvamin
 344. Kshiratarangini
 345. Kshirataranginisamketa
 346. Kshitishacandra
 347. Kshubhnadi
 348. Kshvedana
 349. Ksi
 350. Kta
 351. Ktanta
 352. Ktartham
 353. Ktavatu
 354. Ktic
 355. Ktin
 356. Ktri
 357. Ktva
 358. Ktvanta
 359. Ku
 360. Kubjashaktivada
 361. Kuk
 362. Kulaladi
 363. Kumara
 364. Kumaralalita
 365. Kumaramani
 366. Kumarapala
 367. Kumaristanayugakriti
 368. Kumat
 369. Kumbhapadyadi
 370. Kumudadi
 371. Kumudini
 372. Kunap
 373. Kunaravadava
 374. Kunchika
 375. Kuncika
 376. Kundaliya
 377. Kuni
 378. Kunjadi
 379. Kunkumavikasha
 380. Kuntalatanvi
 381. Kuppushastrin
 382. Kurac
 383. Kurvadi
 384. Kurvadrupa
 385. Kurvat
 386. Kurvini
 387. Kushala
 388. Kusumalatavellita
 389. Kusumasamudita
 390. Kusumastabaka
 391. Kusumavichitra
 392. Kusumavicitra
 393. Kusumita
 394. Kutadi
 395. Kutadipada
 396. Kutaja
 397. Kutarac
 398. Kutila
 399. Kutilagati
 400. Kutva
 401. Kuvalayamala
 402. Kuvyavaya
 403. Kvarap
 404. Kvasu
 405. Kvi
 406. Kvibanta
 407. Kvin
 408. Kvip
 409. Kya
 410. Kyac
 411. Kyan
 412. Kyap
 413. Kyash
 414. Kyu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: