Jainism Glossary

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 1. Sachitta
 2. Sachittatyaga
 3. Sachittatyagapratima
 4. Sacitta
 5. Sacittatyaga
 6. Sacittatyagapratima
 7. Sadalapana
 8. Sadhaka
 9. Sadhana
 10. Sadharmavisamvada
 11. Sadhu
 12. Sahasa
 13. Sahasabhyakhyana
 14. Sahasramra
 15. Sahasrara
 16. Sahasrarakalpa
 17. Sahitamahaka
 18. Sakalyakunda
 19. Sakaramantrabheda
 20. Sakashaya
 21. Saketa
 22. Salibhadda
 23. Sama
 24. Samabhirudha
 25. Samadana
 26. Samadhimarana
 27. Samakasamala
 28. Samali
 29. Samanaska
 30. Samanika
 31. Samantabhadra
 32. Samantanupata
 33. Samanyagriha
 34. Samara
 35. Samarambha
 36. Samaya
 37. Samayika
 38. Samayikapratima
 39. Sambhavanatha
 40. Sambhinnashrotri
 41. Samgha
 42. Samghata
 43. Samgraha
 44. Samgrahaniratna
 45. Samgrahanisutra
 46. Samhara
 47. Samiddha
 48. Samjna
 49. Samjnin
 50. Samkalpi
 51. Samkhya
 52. Samma
 53. Sammoha
 54. Sammurcchana
 55. Sammurchchhana
 56. Samparayika
 57. Samprati
 58. Samputaka
 59. Samrambha
 60. Samsara
 61. Samsari
 62. Samshayika
 63. Samstava
 64. Samsthana
 65. Samsthanavicaya
 66. Samsthanavichaya
 67. Samudghat
 68. Samudravijaya
 69. Samvara
 70. Samvaya
 71. Samvega
 72. Samvrita
 73. Samvritavivrita
 74. Samyagdarshana
 75. Samyagdrishti
 76. Samyagjnana
 77. Samyak
 78. Samyakcaritra
 79. Samyakcharitra
 80. Samyaktva
 81. Samyaktvakaumudi
 82. Samyaktvarya
 83. Samyama
 84. Samyamasamyama
 85. Samyoga
 86. Sanakoshthaka
 87. Sanatkumara
 88. Sanatkumarakalpa
 89. Sandhana
 90. Sanmati
 91. Sanulatthiya
 92. Saptaparṇa
 93. Saraga
 94. Saragasamyama
 95. Sarala
 96. Sararthacandrika
 97. Sararthachandrika
 98. Sarupa
 99. Sarvabhadra
 100. Sarvadravya
 101. Sarvaghati
 102. Sarvanandi
 103. Sarvarthasiddha
 104. Sarvarthasiddhi
 105. Sarvatobhadra
 106. Sarvaushadhi
 107. Sarvavadhi
 108. Sarvayasha
 109. Sat
 110. Satalaka
 111. Satavahana
 112. Satavedaniya
 113. Satkara
 114. Satpurusha
 115. Sattavari
 116. Satva
 117. Satya
 118. Satyadeva
 119. Satyadevata
 120. Satyamanoyoga
 121. Satyanuvrata
 122. Satyapravada
 123. Satyapura
 124. Satyasatya
 125. Satyavacanayoga
 126. Satyavachanayoga
 127. Satyavrata
 128. Saudharma
 129. Saudharmakalpa
 130. Saugandhika
 131. Saukshmya
 132. Saumanasa
 133. Saumanasavana
 134. Saumya
 135. Saumyarupaka
 136. Savadhyakarma
 137. Savadya
 138. Savatthi
 139. Savvajasa
 140. Savvakama
 141. Savvana
 142. Savya
 143. Secanaka
 144. Sechanaka
 145. Seda
 146. Sedila
 147. Sena
 148. Senapati
 149. Setara
 150. Seven Grounds
 151. Shabala
 152. Shabda
 153. Shabdakulita
 154. Shabdendriya
 155. Shaiksha
 156. Shailabhadra
 157. Shakatamukha
 158. Shakha
 159. Shala
 160. Shalakapurusha
 161. Shali
 162. Shalishirsha
 163. Shalya
 164. Shamanabhutapratima
 165. Shambhava
 166. Shamkaticara
 167. Shamkatichara
 168. Shana
 169. Shanda
 170. Shandilya
 171. Shanka
 172. Shankara
 173. Shankaticara
 174. Shankatichara
 175. Shankha
 176. Shankhadvipa
 177. Shankhanada
 178. Shankhapura
 179. Shankhasamudra
 180. Shankhavana
 181. Shankhavara
 182. Shankhavaradvipa
 183. Shankhavarasamudra
 184. Shankhavaravabhasa
 185. Shankhavaravabhasadvipa
 186. Shankhavaravabhasasamudra
 187. Shanti
 188. Shantinatha
 189. Sharir
 190. Sharira
 191. Sharkaraprabha
 192. Shashvata
 193. Shatara
 194. Shatarakalpa
 195. Shatavari
 196. Shatrunjaya
 197. Shauca
 198. Shaucha
 199. Shayya
 200. Sheshavati
 201. Shikhari
 202. Shikharin
 203. Shikshavrata
 204. Shilavrata
 205. Shilpa
 206. Shimshapa
 207. Shirashcakra
 208. Shirashchakra
 209. Shirisha
 210. Shitala
 211. Shitalanatha
 212. Shitoda
 213. Shitoshna
 214. Shiva
 215. Shivadevi
 216. Shoka
 217. Shonitapura
 218. Shraddha
 219. Shramana
 220. Shravaka
 221. Shravasti
 222. Shreni
 223. Shrenicarana
 224. Shrenicharana
 225. Shrenika
 226. Shreyamsa
 227. Shreyamsanatha
 228. Shri
 229. Shridhara
 230. Shrikanta
 231. Shrimata
 232. Shrimati
 233. Shringatala
 234. Shriparni
 235. Shripunja
 236. Shriratnamala
 237. Shrivatsa
 238. Shrotendriya
 239. Shruta
 240. Shrutakevali
 241. Shubha
 242. Shubhadatta
 243. Shubhrabhumi
 244. Shubhraradha
 245. Shuchi
 246. Shuci
 247. Shukladhyana
 248. Shukra
 249. Shukrakalpa
 250. Shurasena
 251. Shurpanakha
 252. Shvetabhadra
 253. Shvetambara
 254. Shvetambika
 255. Shyama
 256. Shyamalata
 257. Siddha
 258. Siddhacaitya
 259. Siddhacakra
 260. Siddhachaitya
 261. Siddhachakra
 262. Siddhakshetra
 263. Siddhaloka
 264. Siddhartha
 265. Siddharthapura
 266. Siddhayatana
 267. Siha
 268. Simandhara
 269. Simankara
 270. Simhanandi
 271. Simhasena
 272. Simhasuri
 273. Sindhu
 274. Sindura
 275. Sisaka
 276. Sita
 277. Six Substances
 278. Skanda
 279. Skandha
 280. Skandhashali
 281. Smriti
 282. Snataka
 283. Snigdha
 284. Snuhi
 285. Soma
 286. Somanasa
 287. Somarupa
 288. Spardhaka
 289. Sparsha
 290. Sparshana
 291. Sparshanendriya
 292. Sparshendriya
 293. Specific Attribute
 294. Sphatika
 295. Sphatikaprabhasa
 296. Sridevi
 297. Srotas
 298. Stanitakumara
 299. Stava
 300. Stenahrita
 301. Stenahritadana
 302. Stenaprayoga
 303. Steya
 304. Sthairya
 305. Sthalagata
 306. Sthana
 307. Sthanakavasi
 308. Sthandila
 309. Sthapana-shravaka
 310. Sthapanacarya
 311. Sthapanacharya
 312. Sthapananikshepa
 313. Sthaulya
 314. Sthavara
 315. Sthirikarana
 316. Sthiti
 317. Sthitikarana
 318. Sthunaka
 319. Stoka
 320. Stri
 321. Striveda
 322. Subahu
 323. Subhadra
 324. Subhadraka
 325. Succheta
 326. Suchchheta
 327. Suchetta
 328. Suchhetta
 329. Sudamsana
 330. Sudarshana
 331. Sudharma
 332. Sugandhika
 333. Sugata
 334. Sughosha
 335. Sugriva
 336. Sujosha
 337. Sukaravalli
 338. Sukesha
 339. Sukha
 340. Sukshma
 341. Sukshmakriyapratipati
 342. Sumanabhadda
 343. Sumanas
 344. Sumanasa
 345. Sumangala
 346. Sumankasa
 347. Sumanobhadra
 348. Sumati
 349. Sumatinatha
 350. Sumeru
 351. Sumitra
 352. Sumsumarapura
 353. Sumuha
 354. Sunanda
 355. Sundari
 356. Suparnakumara
 357. Suparshva
 358. Suparshvanatha
 359. Suprabha
 360. Suprabuddha
 361. Supratibandha
 362. Supratishtha
 363. Sura
 364. Surabhipura
 365. Suranakanda
 366. Suri
 367. Surupa
 368. Suruva
 369. Surya
 370. Suryadvipa
 371. Suryakanta
 372. Suryaprajnapti
 373. Suryasamudra
 374. Suryasena
 375. Suryavara
 376. Suryavaradvipa
 377. Suryavarasamudra
 378. Suryavaravabhasa
 379. Suryavaravabhasadvipa
 380. Suryavaravabhasasamudra
 381. Sushena
 382. Susima
 383. Susira
 384. Sutra
 385. Sutrabandha
 386. Sutrakrita
 387. Suvarna
 388. Suvarnakhala
 389. Suvarnakula
 390. Suvidhi
 391. Suvidhinatha
 392. Suvishala
 393. Suvrata
 394. Suyapannatti
 395. Suyaravalli
 396. Suyasha
 397. Suyoga
 398. Svadaramantrabheda
 399. Svadhyaya
 400. Svadima
 401. Svahasta
 402. Svami
 403. Svamitva
 404. Svamyadatta
 405. Svarnakhala
 406. Svarupa
 407. Svarupaka
 408. Svastika
 409. Svatattva
 410. Svayambhu
 411. Svayambhuramana
 412. Svayambhuramanadvipa
 413. Svayambhuramanasamudra
 414. Svayamprabha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z