Jainism Glossary

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 1. Kadali
 2. Kadaligriha
 3. Kadalisamagama
 4. Kadamba
 5. Kadambari
 6. Kaikasi
 7. Kakandi
 8. Kakini
 9. Kakombari
 10. Kala
 11. Kala Dravya
 12. Kalacakra
 13. Kalachakra
 14. Kalaka
 15. Kalakacarya
 16. Kalakacharya
 17. Kalakacharya-kathanaka
 18. Kalakumara
 19. Kalambuka
 20. Kalanu
 21. Kalasha
 22. Kalaya
 23. Kalika
 24. Kaloda
 25. Kalodadhi
 26. Kalodadhisamudra
 27. Kalpa
 28. Kalpakalpa
 29. Kalpasutra
 30. Kalpatita
 31. Kalpavriksha
 32. Kalpavyavahara
 33. Kalpopapanna
 34. Kalyananavada
 35. Kama-bhoga-tivrabhilasha
 36. Kamadeva
 37. Kamarupitva
 38. Kamma
 39. Kampilapura
 40. Kana
 41. Kanakavali
 42. Kanakavalidvipa
 43. Kanakavalisamudra
 44. Kanakavalivara
 45. Kanakavalivaradvipa
 46. Kanakavalivarasamudra
 47. Kanakavalivaravabhasa
 48. Kanakavalivaravabhasadvipa
 49. Kanakavalivaravabhasasamudra
 50. Kanakhamala
 51. Kanda
 52. Kandaga
 53. Kanera
 54. Kanishka
 55. Kankali Tila
 56. Kanksha
 57. Kankshaticara
 58. Kankshatichara
 59. Kantamala
 60. Kanyalika
 61. Kapishtha
 62. Kapishthakalpa
 63. Kapittha
 64. Karaka
 65. Karana
 66. Karavella
 67. Karavellaka
 68. Karbata
 69. Karira
 70. Karita
 71. Karka
 72. Karma
 73. Karmabhumi
 74. Karmakanda
 75. Karman Sharir
 76. Karman Vargana
 77. Karmana
 78. Karmapravada
 79. Karmarya
 80. Karmendriya
 81. Karmika
 82. Karnapula
 83. Karpata
 84. Karpatika
 85. Karunya
 86. Kaseruga
 87. Kashaya
 88. Kashayakushila
 89. Kashayavedaniya
 90. Kasheruka
 91. Kataraka
 92. Kathakosa
 93. Kathamahodadhi
 94. Katharatnakara
 95. Kaushala
 96. Kaushambi
 97. Kaya
 98. Kayangala
 99. Kayayoga
 100. Kayiki
 101. Kayotsarga
 102. Kayotsargapratima
 103. Kekayi
 104. Kesara
 105. Keshari
 106. Keshikumara
 107. Kevala
 108. Kevali
 109. Khadga
 110. Khadima
 111. Khallada
 112. Khanda
 113. Khandaprapata
 114. Khandasisa
 115. Khanja
 116. Kharada
 117. Kharasvara
 118. Kharjuri
 119. Khelluda
 120. Kilbishika
 121. Kilvishika
 122. Kimpurusha
 123. Kimpurushottama
 124. Kinnaka
 125. Kinnara
 126. Kinnarakinnara
 127. Kinnarottama
 128. Kirti
 129. Kisalapatta
 130. Klishyamana
 131. Kodrava
 132. Kollaga
 133. Koshtha
 134. Koshthaka
 135. Kotinara
 136. Kotishila
 137. Kotivarsha
 138. Krishi
 139. Krishna
 140. Krita
 141. Kritamalaka
 142. Kritangala
 143. Kritavarma
 144. Kritikarma
 145. Kriya
 146. Kriyadeva
 147. Kriyadevata
 148. Kriyavishalapurva
 149. Krodha
 150. Kshamashramana
 151. Kshanti
 152. Kshatriya
 153. Kshatriyakunda
 154. Kshayika
 155. Kshayikabhoga
 156. Kshayikacaritra
 157. Kshayikacharitra
 158. Kshayikadana
 159. Kshayikadarshana
 160. Kshayikajnana
 161. Kshayikalabha
 162. Kshayikavirya
 163. Kshayikopabhoga
 164. Kshayopashamika
 165. Kshemandhara
 166. Kshemankara
 167. Kshemapuri
 168. Kshetra
 169. Kshetrarya
 170. Kshetrasamasa
 171. Kshipra
 172. Kshira
 173. Kshirasagara
 174. Kshirataru
 175. Kshiravara
 176. Kshiravaradvipa
 177. Kshiroda
 178. Kshirodasamudra
 179. Kshitipratishtha
 180. Kshodavara
 181. Kshodavaradvipa
 182. Kshododa
 183. Kshododasamudra
 184. Kshudha
 185. Kshvela
 186. Kubera
 187. Kujja
 188. Kula
 189. Kuladeva
 190. Kuladevata
 191. Kulakara
 192. Kulattha
 193. Kumaraka
 194. Kumarapala
 195. Kumari
 196. Kumati
 197. Kumbha
 198. Kumbhakarna
 199. Kunda
 200. Kundakunda
 201. Kundala
 202. Kundaladvipa
 203. Kundalasamudra
 204. Kundalavara
 205. Kundalavaradvipa
 206. Kundalavarasamudra
 207. Kundalavaravabhasa
 208. Kundalavaravabhasadvipa
 209. Kundalavaravabhasasamudra
 210. Kundiyayana
 211. Kunika
 212. Kunkuma
 213. Kunthu
 214. Kunthunatha
 215. Kupya
 216. Kurmagrama
 217. Kurmaragrama
 218. Kushila
 219. Kushmanda
 220. Kushmandini
 221. Kushruta
 222. Kutaja
 223. Kutalekhakarana
 224. Kutalekhakriya
 225. Kutapasa
 226. Kutasakshya
 227. Kutatulakutamana
 228. Kuvika
 229. Kuviya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z