Itihasa glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Itihasa glossary, starting with the letter “a”, contains 208 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abhayayura
 2. Abhibhu
 3. Abhimanyu
 4. Abhira
 5. Abhiraja
 6. Abhiru
 7. Abhisara
 8. Abhisari
 9. Abhishaha
 10. Abhishvanta
 11. Abhishvata
 12. Acala
 13. Achala
 14. Achyutasthala
 15. Acyutasthala
 16. Adambara
 17. Adaparajita
 18. Adharma
 19. Adhiraja
 20. Adhivamsha
 21. Adhrishya
 22. Adidaya
 23. Adika
 24. Adirashtra
 25. Aditi
 26. Aditya
 27. Adityaketu
 28. Adityasyashrama
 29. Agastya
 30. Agni
 31. Agnideva
 32. Agnidhara
 33. Agnihotra
 34. Agnitirtham
 35. Agrayayina
 36. Agreya
 37. Aha
 38. Ahampati
 39. Ahara
 40. Ahirbudhnya
 41. Aikshvaki
 42. Aila
 43. Aindila
 44. Aja
 45. Ajabindu
 46. Ajaikapada
 47. Ajaka
 48. Ajamidha
 49. Ajoidara
 50. Akarkara
 51. Akarsha
 52. Akrodhana
 53. Akrura
 54. Akshapada
 55. Akshasamtarjana
 56. Akshayavata
 57. Akshina
 58. Alambusha
 59. Alarka
 60. Alatakshi
 61. Alolupa
 62. Amabuva
 63. Amahatha
 64. Amaravati
 65. Amavasu
 66. Ambalika
 67. Ambarisha
 68. Ambashtha
 69. Ambuvahini
 70. Amdhra
 71. Amdhraka
 72. Amitashana
 73. Amitauja
 74. Amoca
 75. Amocha
 76. Amra
 77. Amritapa
 78. Amsha
 79. Amshumana
 80. Anadhrishti
 81. Anadhrishya
 82. Anagha
 83. Anajanma
 84. Anala
 85. Ananga
 86. Ananta
 87. Anaraka
 88. Anarta
 89. Anartanagari
 90. Anasatya
 91. Anasuya
 92. Anayusha
 93. Andha
 94. Andhaka
 95. Anena
 96. Angahara
 97. Angamalada
 98. Angeyi
 99. Anghrika
 100. Angira
 101. Anila
 102. Aniruddha
 103. Anjana
 104. Antakhi
 105. Antargiri
 106. Antargirya
 107. Anu
 108. Anudara
 109. Anuhrada
 110. Anumati
 111. Anuna
 112. Anupa
 113. Anupavasika
 114. Anupavrisha
 115. Anuvakra
 116. Anuvasha
 117. Anuvinda
 118. Anya
 119. Anyagocara
 120. Anyagochara
 121. Apaga
 122. Aparajita
 123. Aparakashaya
 124. Aparakuntaya
 125. Aparamleccha
 126. Aparamlechchha
 127. Aparandhra
 128. Aparanta
 129. Aparaseka
 130. Apsaras
 131. Apsujata
 132. Apta
 133. Apurana
 134. Arachina
 135. Aracina
 136. Araddhi
 137. Arantuka
 138. Aranya
 139. Aratta
 140. Arbuda
 141. Arbuka
 142. Arevaka
 143. Arishta
 144. Arishtanemi
 145. Arjunayana
 146. Arkaparṇa
 147. Arshika
 148. Arugvana
 149. Aruna
 150. Arundhativata
 151. Aruṇi
 152. Aryaka
 153. Aryaman
 154. Aryamna
 155. Asandi
 156. Ashadha
 157. Ashavamedha
 158. Ashavamedhadatta
 159. Ashmaka
 160. Ashmaki
 161. Ashoka
 162. Ashokatirtha
 163. Ashraya
 164. Ashva
 165. Ashvakranda
 166. Ashvalayana
 167. Ashvamedheshvara
 168. Ashvapada
 169. Ashvapati
 170. Ashvaraja
 171. Ashvasena
 172. Ashvashira
 173. Ashvataka
 174. Ashvatara
 175. Ashvattha
 176. Ashvatthama
 177. Ashvavanta
 178. Asi
 179. Asikni
 180. Asiloma
 181. Asivisa
 182. Astika
 183. Asura
 184. Aswasena
 185. Atavi
 186. Atibahu
 187. Atibala
 188. Atiratha
 189. Atishringa
 190. Atisthira
 191. Atitali
 192. Ativarca
 193. Ativarcha
 194. Atreya
 195. Atri
 196. Auddalaka
 197. Aujasa
 198. Aurva
 199. Aushanasa
 200. Aushinara
 201. Avanti
 202. Avijnatagati
 203. Avyakta
 204. Avyaya
 205. Ayobahu
 206. Ayodhya
 207. Ayu
 208. Ayutanayi
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: