Hinduism Glossary

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 1. J
 2. Ja
 3. Jabala
 4. Jabali
 5. Jada
 6. Jadabharata
 7. Jadata
 8. Jadatva
 9. Jagadambika
 10. Jagaddhatri
 11. Jagadgauri
 12. Jagadguru
 13. Jagadindu
 14. Jagadisha
 15. Jagadvandya
 16. Jagalur Taluk
 17. Jagana
 18. Jaganmata
 19. Jagannath
 20. Jagannatha
 21. Jagat
 22. Jagati
 23. Jagatsrishti
 24. Jaghanacapala
 25. Jaghanachapala
 26. Jagrahitetivada
 27. Jahaddharmatva
 28. Jahatsvartha
 29. Jahatsvartha Vritti
 30. Jahnavi
 31. Jahnavisuta
 32. Jahnu
 33. Jahu
 34. Jaigishavya
 35. Jaihmapa
 36. Jaihvalayani
 37. Jaimini
 38. Jaitra
 39. Jaityadrauṇi
 40. Jaivantyayani
 41. Jajali
 42. Jaji
 43. Jala
 44. Jalada
 45. Jaladavarsha
 46. Jaladhara
 47. Jaladharamala
 48. Jaladhi
 49. Jaladhipa
 50. Jaladurga
 51. Jalagarbhata
 52. Jalagni
 53. Jalahvaya
 54. Jalakakudya
 55. Jalakukkuti
 56. Jalakumbhi
 57. Jalalinga
 58. Jalamanjari
 59. Jalamarga
 60. Jalamata
 61. Jalamdhama
 62. Jalamdhara
 63. Jalamdharapitha
 64. Jalamdhra
 65. Jalamulaka
 66. Jalandhara
 67. Jalandharabandha
 68. Jalandhari
 69. Jalandranatha
 70. Jalapa
 71. Jalapada
 72. Jalapamarga
 73. Jalapippalika
 74. Jalaprastha
 75. Jalapriya
 76. Jalasandhi
 77. Jalashayi
 78. Jalashin
 79. Jalasura
 80. Jalauka
 81. Jalavasini
 82. Jalavatayana
 83. Jalesha
 84. Jaleshu
 85. Jaleshvara
 86. Jaleshvaritirtha
 87. Jaleyu
 88. Jalini
 89. Jalodbhava
 90. Jalora
 91. Jalotpala
 92. Jalpa
 93. Jama
 94. Jamadagni
 95. Jamadagnya
 96. Jamadagnyarama
 97. Jamalaja
 98. Jamba
 99. Jambavan
 100. Jambavati
 101. Jambavaushtha
 102. Jambha
 103. Jambhaka
 104. Jambhala
 105. Jambhana
 106. Jambhira
 107. Jambira
 108. Jambiravallika
 109. Jambu
 110. Jambudhvaja
 111. Jambudvipa
 112. Jambuhataki
 113. Jambuka
 114. Jambukaksha
 115. Jambukayi
 116. Jambula
 117. Jambumali
 118. Jambumarga
 119. Jambunada
 120. Jambunadi
 121. Jamburasavati
 122. Jamdhi
 123. Jami
 124. Jamitra
 125. Jamvira
 126. Jana
 127. Janaka
 128. Janaki
 129. Janakinandana
 130. Janakpur
 131. Janaloka
 132. Janamejaya
 133. Janantika
 134. Janapada
 135. Janapadavyuha
 136. Janapida
 137. Janardana
 138. Janardana Hegade
 139. Janardana Swami
 140. Janardanabhatta
 141. Janardhana
 142. Janashraya
 143. Janashrayichandoviciti
 144. Janashrayichhandovichiti
 145. Janastambha
 146. Janasthana
 147. Janga
 148. Jangala
 149. Jangalamriga
 150. Jangama
 151. Jangha
 152. Janghala
 153. Jangida
 154. Janhavi
 155. Janhu
 156. Janhugana
 157. Janima
 158. Janimahapātra
 159. Janita
 160. Janjili
 161. Jankarini
 162. Janma
 163. Janmadina
 164. Janman
 165. Janmashtami
 166. Janmeshvara
 167. Jantu
 168. Jantudhana
 169. Jantukari
 170. Jantunashana
 171. Jantupadi
 172. Janu
 173. Janujangha
 174. Januni
 175. Janushirshasana
 176. Janya
 177. Janyaraga
 178. Japa
 179. Japamala
 180. Japataya
 181. Japayajna
 182. Jara
 183. Jaradgavasthana
 184. Jaradgavavithi
 185. Jarakakhya
 186. Jarakakhyatana
 187. Jaramdhama
 188. Jaramdhara
 189. Jarana
 190. Jarandhaka
 191. Jarandhama
 192. Jararoga
 193. Jarasamdha
 194. Jarasandha
 195. Jaratkaru
 196. Jaravali
 197. Jarayu
 198. Jarayuja
 199. Jarita
 200. Jarjara
 201. Jaromdhaka
 202. Jartila
 203. Jaruji
 204. Jash
 205. Jasha
 206. Jashadhvaja
 207. Jashi
 208. Jashtva
 209. Jata
 210. Jatabhara
 211. Jatabhiyasiddhatva
 212. Jatadhara
 213. Jatahari
 214. Jataka
 215. Jataka Parijata
 216. Jatakakovida
 217. Jatakarma
 218. Jatamali
 219. Jatamandala
 220. Jatambi
 221. Jatamukuta
 222. Jatarupa
 223. Jatasura
 224. Jataveda
 225. Jatavedasa
 226. Jatavedashila
 227. Jatayu
 228. Jathara
 229. Jatharagni
 230. Jatharaparivartanasana
 231. Jati
 232. Jatibhasha
 233. Jatila
 234. Jatilinga
 235. Jatipadarthavada
 236. Jatiphala
 237. Jatiphaladi
 238. Jatisabha
 239. Jatisadharana
 240. Jatisamuha
 241. Jatismara
 242. Jatiyar
 243. Jatrina
 244. Jatu
 245. Jatudhi
 246. Jatugriha
 247. Jatukarna
 248. Jatukarni
 249. Jatukarnya
 250. Jatunabha
 251. Jatya
 252. Jauhotyadika
 253. Jaumaraparishishta
 254. Jaumarasamskarana
 255. Javasena
 256. Javina
 257. Javinara
 258. Javishta
 259. Jaya
 260. Jayada
 261. Jayadatta
 262. Jayadeva
 263. Jayadevachandas
 264. Jayadevachhandas
 265. Jayadhvaja
 266. Jayadratha
 267. Jayadrathayamala
 268. Jayadrathayamala Tantra
 269. Jayah
 270. Jayakari
 271. Jayakhya-samhita
 272. Jayakirti
 273. Jayalakshmi
 274. Jayamangala
 275. Jayamangalarasa
 276. Jayanga
 277. Jayanta
 278. Jayantah
 279. Jayanti
 280. Jayantika
 281. Jayapatra
 282. Jayapida
 283. Jayaramabhattacarya
 284. Jayasena
 285. Jayashekhara
 286. Jayasimha
 287. Jayatana
 288. Jayatirtha
 289. Jayatsena
 290. Jayavaha
 291. Jayavati
 292. Jayavighnamahayantra
 293. Jayendrabha
 294. Jeta
 295. Jh
 296. Jha
 297. Jhal
 298. Jhalla
 299. Jhana
 300. Jhanjha
 301. Jhantisha
 302. Jharjara
 303. Jharjhara
 304. Jhasha
 305. Jhashavahana
 306. Jhay
 307. Jhi
 308. Jhinti
 309. Jhintisha
 310. Ji
 311. Jidajita
 312. Jigishu
 313. Jihma
 314. Jihva
 315. Jihvadharana
 316. Jihvaka
 317. Jihvamulasthana
 318. Jihvya
 319. Jillaka
 320. Jimuta
 321. Jimutaketu
 322. Jimutavahana
 323. Jinacandra
 324. Jinadharma
 325. Jinendrabuddhi
 326. Jinnirdesha
 327. Jiraka
 328. Jirna
 329. Jirnadaru
 330. Jishnu
 331. Jishta
 332. Jita
 333. Jitavrata
 334. Jiva
 335. Jiva-muhurta
 336. Jivan
 337. Jivan-mukti
 338. Jivani
 339. Jivaniya
 340. Jivanjivaka
 341. Jivanmukta
 342. Jivanti
 343. Jivatman
 344. Jivika
 345. Jivini
 346. Jivita
 347. Jiwal
 348. Jnana
 349. Jnana Yoga
 350. Jnanadipavimarshini
 351. Jnanaganesha
 352. Jnanaghana
 353. Jnanakanda
 354. Jnanakundatirtha
 355. Jnanakupatirtha
 356. Jnanamrita
 357. Jnanamudra
 358. Jnananidhi
 359. Jnanapada
 360. Jnanaprasthana-shastra
 361. Jnanarnavatantra
 362. Jnanasamjneya
 363. Jnanashakti
 364. Jnanashrimitra
 365. Jnanavighnesha
 366. Jnanavinayaka
 367. Jnanayoga
 368. Jnanendriya
 369. Jnaneshvara
 370. Jnani
 371. Jnanottama
 372. Jnapakasadhya
 373. Jnapakasiddha
 374. Jnapana
 375. Jnapya
 376. Jnata
 377. Jnatri
 378. Jogpradipaka
 379. Jrimbhaka
 380. Jrimbhakastra
 381. Jrimbhana
 382. Jrimbhini
 383. Jugupsa
 384. Jugupsita
 385. Juhotyadigana
 386. Jumaranandin
 387. Junga
 388. Jungaka
 389. Jurna
 390. Jurni
 391. Jus
 392. Jvala
 393. Jvalakesha
 394. Jvalamalinika
 395. Jvalamukhi
 396. Jvalana
 397. Jvalananarasimha
 398. Jvalananrisimha
 399. Jvalanarasimha
 400. Jvalani
 401. Jvalanrisimha
 402. Jvaleshvara
 403. Jvalini
 404. Jvara
 405. Jvara-bhairava
 406. Jvarabhanjin
 407. Jvaradhumaketu
 408. Jvaragajahari
 409. Jvarahara
 410. Jvarahareshvara
 411. Jvarakalaketu
 412. Jvarakeshari
 413. Jvarakunjaraparindra
 414. Jvaramatangakeshari
 415. Jvaramrityunjaya
 416. Jvaramurari
 417. Jvaranisudana
 418. Jvarankusha
 419. Jvaranrisimha
 420. Jvarantaka
 421. Jvarari
 422. Jvarashani
 423. Jvarasudana
 424. Jvaratisara
 425. Jya
 426. Jyamagha
 427. Jyamahani
 428. Jyeshtakanishthabhratri
 429. Jyeshtha
 430. Jyeshthadevi
 431. Jyeshthaganesha
 432. Jyeshthanakshatra
 433. Jyeshtharya
 434. Jyeshthasama
 435. Jyeshthasamaga
 436. Jyeshthavighnesha
 437. Jyeshthavinayaka
 438. Jyoti
 439. Jyotihshastra
 440. Jyotir Math
 441. Jyotiraaditya
 442. Jyotiratha
 443. Jyotirdhaman
 444. Jyotirganavivecana
 445. Jyotirganavivechana
 446. Jyotirlingeshvara
 447. Jyotirnamni
 448. Jyotis
 449. Jyotisha
 450. Jyotishampati
 451. Jyotishavedanga
 452. Jyotishi
 453. Jyotishka
 454. Jyotishman
 455. Jyotishmanta
 456. Jyotishmat
 457. Jyotishmati
 458. Jyotishtama
 459. Jyotivirya
 460. Jyotsna
 461. Jyotsnamukhi
 462. Jyotsni
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z