List of Mahabharata people and places

by Laxman Burdak | 20,546 words

A partial alphabetical list of the Clans, Kings, Cities, Rivers, Mountains, Places and Countries as mentioned in Mahabharata in various Chapters....

Starting with V

Legend: (C) = City, (D) = Desha (Country), (F) = Forest, (L) = Lady name, (M) = Mountain (N) = Nagavanshi King, (N) = Pond/Lake, (R) = River, (Ri) - Rishi, (S) = Spot, (T) =Tirtha (Pilgrim) , (W) = Weapon name.

Vadari Ashrama (T, T) (बदरी-आश्रम) (III.88.22),

Vadarika (badarikā, बदरिका) (T) (III.83.13),

Vadaripachana (badarī pācana, बदरी पाचन) (T) (III.81.156),

Vadava (vaḍavā, वडवा) (mare) (I.60.34), (1.66),

Vadhra (vadhra, वध्र) (VI.10.54),

Vaduli (vāduli, वादुलि) (XIII.4.52), (XIII.4),

Vagmi (vāgmī, वाग्मी) (I.89.7), (1.94),

Vahika (vāhīka, वाहीक) (VI.10.45),

Vaidarbhi (vaidarbhī, वैदर्भी) (L) (I.90.17-18), (1.95),

Vaidehi (vaidehī, वैदेही) (L) (I.90.22), (1.95),(I.90.95), (1.95),

Vaidurya (vaiḍūrya, वैडूर्य) (M)/(T) (III.86.15), (III.87.4),

Vaikhanasa (vaikhānasa, वैखानस) (IX.44.8),

Vaikuntha (vaikuṇṭha, वैकुण्ठ) (VI.9.15),

Vairama (vairāma, वैराम) (II.47.10),

Vainandi (vainandī, वैनन्दी) (R) (VI.10.26),

Vainateya (vainateya, वैनतेय) (sons of Vanita) (I.59.39), (I.65),(I.60.37), (1.66),

Vaishnava (vaiṣṇava, वैष्णव) (III.164.30),

Vaishya (vaiśya, वैश्य) (VI.10.65), (VIII.30.53),

Vaitali (vaitālī, वैताली) (IX.44.62),

Vaitarani (vaitaraṇī, वैतरणी) (R)/(T) (III.81.70), (III.83.6), (III.114.4), (III.114.13), (VI.10.33),

Vaiyamaka(vaiyamaka, वैयमक)(II.48.12),

Vaivaswati (vaivasvatī, वैवस्वती) (daughter of Vivaswat) (I.90.40), (1.95),

Vajini (vājinī, वाजिनी) (R) (VI.10.20),

Vajra (vajra, वज्र) (XIII.4.51), (XIII.4),

Vajra (vajra, वज्र) (W) (I.29.19),

Vajradandadhara (vajradaṇḍadhara, वज्रदण्डधर) (IX.44.32),

Vajranabha (vajranābha, वज्रनाभ) (IX.44.58),

Vaka (vaka, वक) (III.11.38),

Vakra (vakra, वक्र) (II.13.10), (VI.10.43),(IX.44.36),

Vakrabhya (vakrabhaya, वक्रभय) (VI.10.43),

Vakranasa (vakranāsā, वक्रनासा) (IX.44.96),

Valahaka (balāhaka, बलाहक) (II.9.9),

Valakhilya Rishi (vālakhilya ṛṣi, वालखिल्य ऋषि) (I.30),

Valakhilya (vālakhilya, वालखिल्य) (I.31), (III.88.9), (IX.44.8),(XIII.116.1), (XIII.115),

Valashikha (vālaśikha, वालशिख) (I.31.8), (I.35),

Vallbha (vallabha, वल्लभ) (XIII.4.4), (XIII.4),

Vama (vāmā, वामा) (L) (IX.45.16),

Vamadeva (vāmadeva, वामदेव) (II.24.10),

Vamana (vāmana, वामन) (N) (I.31.6), (I.35), (V.101.10,23)/(V.103), (IX.44.14),(IX.44.93),(XIV.8.13), (XIV.8),

Vamanaka (vāmanaka, वामनक) (T) (III.81.86),

Vamanika (vāmanikā, वामनिका) (L) (IX.45.23),

Vanara (vānara, वानर) (I.60.7), (1.66),(VI.10.44),

Vanarasya (vānarāsya, वानरास्य) (VI.10.43),

Vanavasina (vanavāsina, वनवासिन) (II.28.47), (VI.10.57),

Vanayava (vanāyava, वनायव) (VI.10.54),

Vanayu (vanāyu, वनायु) (I.70.22), (1.75),

Vanepu (vanepu, वनेपु) (I.89.9), (1.94),

Vanga (vaṅga, वङ्ग) (II.13.19),(II.27.21),(II.31.11),(II.47.10), (II.48.15), (II.48.17),(VI.10.44), (VIII.17.2),(VIII.17.2),

Vandana (vandanā, वन्दना) (R) (VI.10.17),

Vanshagulma (vaṃśagulma, वंशगुल्म) (III.83.9),

Vanshamulaka (vaṃśamūlaka, वंशमूलक) (T) (3.81.34),

Vapi (vāpī, वापी) (R) (VI.10.19),

Vapushmati (vapuṣmatī, वपुष्मती) (L) (IX.45.11),

Vapushtama (vapuṣṭamā, वपुष्टमा) (L) (I.40.8), (I.44),(I.90.94), (1.95),

Vara (vara, वर) (XIV.8.18), (XIV.8),

Varada (varada, वरद) (R)/(T) (III.83.31), (XIV.8.13,25), (XIV.8),

Varadana (varadāna, वरदान) (T) (3.80.81)

Varaha (varāhā, वराहा) (VIII.30.32),(IX.44.74),(VIII.30.73),

Varaha (vārāha tīrtha, वाराह तीर्थ) (T) (III.81.15),

Varahaka (varāhaka, वराहक) (N) (I.52.17), (I.57),

Varahavadana (varāhavadana, वराहवदन) (IX.44.74),

Varana (vāraṇa, वारण) (V.19.30),(IX.44.95),

Varanaka (vāraṇaka, वारणक) (N) (I.52.17), (I.57),

Varanasi (vārāṇasī, वाराणसी) (T) (II.82.61),

Varangi (varāṅgī, वराङ्गी) (L) (I.90.14), (1.95),

Varapra (varapra, वरप्र) (V.72.15),

Varcha (varca, वर्च) (I.60.20), (1.66),

Varda (varada, वरद) (IX.44.59),

Vardhana (vardhana, वर्धन) (IX.44.34),

Varjaka (varjaka, वर्जक) (VI.10.48),

Varmaka (varmaka, वर्मक) (II.27.12),

Varanavata (vāraṇāvata, वारणावत) (V.31.19) (one of five villages demanded by Pandavas)

Varatya (varātya, वरात्य) (VIII.51.16),

Vardhakshemi (vārdhakṣemi, वार्धक्षेमि)(I.177.8), (1.188),

Varuna (varuṇa, वरुण) (I.59.15), (I.65),(I.59.41), (I.65),(I.60.50), (1.66),(IX.44.5),(IX.44.20),(XIV.8.4), (XIV.8),(XIII.4.13), (XIII.4),

Varuna (vāruṇa, वारुण) (T) (III.86.10),

Varuni (vāruṇi, वारुणि) (I.59.39), (I.65),

Varshaparvani (vārṣaparvaṇī, वार्षपर्वणी) (Vrishaparva's daughter)(I.90.9), (1.95)

Varshneya (vārṣṇeya, वार्ष्णेय) (II.47.19),

Varshaneyi (vārṣṇeyī, वार्ष्णेयी) (L) (maid of the Vrishni race) (I.221.17), (I.221),

Varshi (varṣi, वर्षि) (XIV.8.18), (XIV.8),

Varunasrotasa (M, M)/(T) (वरुण सरॊतस) (III.86.7),

Vasana (vāsana, वासन) (N) (I.31.14), (I.35),

Vasati (vasāti, वसाति) (I.89.50), (1.94),(II.48.14),(VI.18.12),(VI.47.14), (VI.112.109), (VIII.4.36),(VIII.30.47),(VIII.51.16),

Vasava (vāsava, वासव) (Sons of Vasu) (I.63.30), (I.63),(I.60.16), (1.66), (I.61.68,93), (1.67), (VIII.51.9),(IX.42.28), (IX.44.32),(IX.44.49),(IX.44.66),(XIV.8.4), (XIV.8),

Vashkala See Bashkala

Vasishtha (vasiṣṭha, वसिष्ठ) (I.61.68), (1.67),(I.89.36), (1.94),

Vasishthashrama (vasiṣṭha āśrama, वसिष्ठ आश्रम) (T) (II.82.121),

Vastrapa (vastrapa, वस्त्रप) (II.48.14),

Vasuki (vāsuki, वासुकि) (N) (I.14.),(I.33.1),(I.31.5), (I.35), (I.52.4,6), (I.57), (I.59.40), (I.65), (II.9.8), (II.9),(V.101.1,9)/(V.103),(IX.36.30),(IX.36.31),(IX.44.48),

Vasuki (vāsukī, वासुकी) (T) (III.83.30),

Vasishtha (vāsiṣṭha, वासिष्ठ) (T) (III.82.43),

Vastu (vāstu, वास्तु) (R) (VI.10.24),

Vasu (vasu, वसु) (I.63.2), (I.60.37), (1.66),(I.89.15), (1.94),(II.48.26),(III.164.49),(V.72.13),(IX.44.6),(XIII.116.67), (XIII.115),

Vasuchuda (vasu cūḍā, वसु चूडा) (L) (IX.45.17),

Vasudama (vasudāmā, वसुदामा) (L) (IX.45.5),

Vasudan (vasudāna, वसुदान) (VI.47.20),

Vasudeva (vāsudeva, वासुदेव) (I.61.91), (1.67), (I.90.85), (1.95),(I.177.12), (1.188), (I.177.16), (1.188),(I.221.13), (I.221),(II.31.11),(VI.46.33),

Vasudhara (vasudhārā, वसुधारा) (T) (3.80.92),

Vasurprabha (vasu prabha, वसु प्रभ) (IX.44.58),

Vata (vaṭa, वट) (N) (I.52.15), (I.57), (IX.44.31),

Vatadhana (vāṭadhāna, वाटधान) (I.61.58), (1.67),(II.29.7),(V.19.30),(VI.10.45), (VI.52.4),(VI.52.4),(VIII.51.16),

Vataghna (vātaghna, वातघ्न) (XIII.4.53), (XIII.4),

Vatajama (vātajāma, वातजाम) (VI.10.53),

Vatapati (vātapati, वातपति) (I.177.18), (1.188),

Vatapi (vātāpi, वातापि) (I.59.28), (I.65),

Vatavega (vātavega, वातवेग) (Dhritarashtra's son) (I.108.10), (1.117),(I.177.2), (1.188),

Vateshwarapura (vaṭeśvarapura, वटेश्वरपुर) (T) (II.82.111),

Vatika (vātika, वातिक) (IX.44.62),

Vatsa (vatsa, वत्स) (V.72.16), (VI.10.39),(VI.46.51),

Vatsabhumi (vatsabhūmi, वत्सभूमि) (II.27.9),

Vatsaraja (vatsa rāja, वत्स राज) (I.177.20), (1.188),

Vatsya (vātsya, वात्स्य) (I.48.9), (I.53),

Vayu (vāyu, वायु) (IX.44.40),

Vayvahara (vāyvāhāra, वाय्वाहार) (IX.44.8),

Vayuvega (vāyuvega, वायुवेग) (I.61.58), (1.67),

Veda (veda, वेद) (I.3.),

Vedashva (vedāśvā, वेदाश्वा) (R) (VI.10.27),

Vedasmriti (veda samṛti, वेद समृति) (R) (VI.10.16),

Vedha (vedha, वेध) (XIV.8.12), (XIV.8),

Vedi (vedī, वेदी) (T) (III.81),

Vega (vega, वेग) (N) (I.52.5), (I.57),

Vegavahana (vegavāhana, वेगवाहन) (N) (I.52.9), (I.57),

Vegavahini (vegavāhinī, वेगवाहिनी) (R) (II.9.18), (II.9),

Vegavana (vegavāna, वेगवान) (N) (I.52.16), (I.57), (I.59.23), (I.65),(I.61.10), (1.67),

Vena (vena, वेन) (I.70.13), (1.75),

Venika (veṇika, वेणिक) (VI.47.7),

Veniskandha (veṇi sakandha, वेणि सकन्ध) (N) (I.52.12), (I.57),

Venna (veṇṇā, वेण्णा) (R)/(T) (II.9.18), (II.9), (III.83.29), (III.83.31), (III.86.3),(VI.10.26),

Venu (veṇū, वेणू) (II.48.2),

Venuvinadhara (veṇuvīṇā dharā, वेणुवीणा धरा) (L) (IX.45.21),

Vetalajanani (vetāla jananī, वेताल जननी) (L) (IX.45.13),

Vetasini (vetasinī, वेतसिनी) (R) (VI.10.16),

Vetasika (vetasikā, वेतसिका) (T) (III.82.50),

Vetravati (vetravatī, वेत्रवती) (R) (VI.10.15), (VI.10.18),

Vibhishana (vibhīṣaṇā, विभीषणा) (L) (IX.45.22),

Vibhuti (vibhūti, विभूति) (XIII.4.56), (XIII.4),

Vichitra (vicitrā, विचित्रा) (R) (VI.10.17),

Vichitravirya (vicitravīrya, विचित्रवीर्य) (I.63.95), (I.63),(I.90.52-53-54), (1.95),

Vichitya (vicitya, विचित्य) (I.61.56), (1.67),

Vidarbha (vidarbha, विदर्भ) (VI.47.13),(VI.10.42),(VI.47.13),

Videha (videha, विदेह) (II.26.4), (II.27.12), (V.72.15),(VI.10.55),(VI.112.108),

Videhaka (videhaka, विदेहक) (VI.10.44),

Vidhata (vidhātā, विधाता) (I.60.49), (1.66),(IX.44.4),(IX.44.38),

Vidisha (vidiśā, विदिशा) (R) (II.9.18), (II.9), (VI.10.27),

Vidura (vidura, विदुर) (I.61.79), (1.67),(I.90.60), (1.95),(I.90.77), (1.95),

Viduratha (viḍūratha, विडूरथ) (I.90.41-42), (1.95),(I.177.18), (1.188),(I.221.8), (I.221),

Vidya (vidyā, विद्या) (T) (III.82.47),

Vidyadhara (vidyādhara, विद्याधर) (IX.36.21),(IX.44.8),

Vidyujjihva (vidyujjihvā, विद्युज्जिह्वा) (L) (IX.45.8),

Vidyutaksha (vidyutha akṣa, विद्युथ अक्ष) (IX.44.57),

Vidyutparna (vidyuta parṇā, विद्युत पर्णा) (L) (I.59.48), (I.65),

Vigaha (vigāha, विगाह) (V.72.16),

Vigraha (vigraha, विग्रह) (IX.44.46),

Vihanga (vihaṃga, विहंग) (N) (I.52.10), (I.57),

Vijaya (vijaya, विजय) (VI.10.44),

Vijaya (vijayā, विजया) (L) (I.90.87), (1.95),

Vikalpa (vikalpa, विकल्प) (VI.10.57),

Vikarala (vikarāla, विकराल) (IX.44.94),

Vikarna (vikarṇa, विकर्ण) (Dhritarashtra's son) (I.90.62), (1.95),(I.108.4), (1.117), (I.177.1), (1.188),(VI.18.11), (VI.47.8),(VI.47.15),(VI.68.2),(VIII.4.8),

Vikata (vikaṭa, विकट) (I.177.3), (1.188),(IX.44.54),

Vikatasama (vikaṭa sama, विकट सम) (Dhritarashtra's son) (I.108.5), (1.117),

Vikatthani (vikatthanī, विकत्थनी) (L) (IX.45.17),

Vikrama (vikrama, विक्रम) (IX.44.33),

Vikranta (vikrānta, विक्रान्त) (VIII.4.36),

Vikshara (vikṣara, विक्षर) (I.59.32), (I.65),(I.61.39), (1.67),

Viksharadya (vikṣarādya, विक्षराद्य) (I.61.40), (1.67),

Vikunda (vikuṇḍa, विकुण्ड) (N) (V.101.16)/(V.103),

Vikunja (vikuñja, विकुञ्ज) (VI.52.9),

Vikunthana (vikuṇṭhana, विकुण्ठन) (I.90.38-39), (1.95),

Vilva (bilva, बिल्व) (I.35.12),

Vilvapatra (bilvapatra, बिल्वपत्र) (N) (V.103.14),

Vimala (vimalā, विमला) (L) (I.90.39), (1.95),

Vimalapindaka (vimalapiṇḍaka, विमलपिण्डक) (I.35.8),

Vimalashoka (vimalāśoka, विमलाशॊक) (T) (II.82.62),

Vimochana (vimocana, विमॊचन) (III.81.140),

Vinashana (vinaśana, विनशन) (S) (IX.36.2),

Vinashana (vināśana, विनाशन) (I.59.34), (I.65),(I.61.36), (1.67),

Vinata (vinatā, विनता) (L) (I.16.), (I.59.12), (I.65),(I.60.67), (1.66),

Vinashana (vinaśana, विनशन) (T)(3.80.118),

Vinda (vinda, विन्द) (Dhritarashtra's son) (I.108.3), (1.117),(II.28.10),(VI.47.17), (VI.52.7), (VIII.4.10),

Vindhya (vindhya, विन्ध्य) (M) (VI.10.10), (IX.44.13),(IX.44.45),

Vindhyap (vindhyapa, विन्ध्यप) (VI.10.60),

Vipapa (vipāpā, विपापा) (R) (VI.10.14),

Vipasha (vipāśā, विपाशा) (R) (II.9.19), (II.9), (VI.10.14), (VIII.30.35),(VIII.30.44),

Viprachitti (vipracitti, विप्रचित्ति) (N) (I.61.4), (1.67),(II.9.12),

Viprithu (vipṛthu, विपृथु) (I.177.17), (1.188),(I.221.8), (I.221),

Vira (vīrā, वीरा) (R) (VI.10.21),

Vira (vīra, वीर) (Dhritarashtra's son) (I.108.12), (1.117),(I.59.32), (I.65),

Virabahu (vīrabāhu, वीरबाहु) (Dhritarashtra's son) (I.108.12), (1.117),

Viraja (viraja, विरज) (Dhritarashtra's son) (I.108.13), (1.117),

Viraja (viraja, विरज) (N) (I.31.14), (I.35), (I.89.45), (1.94), (V.101.16)/(V.103), (IX.44.81),

Viraja (viraja, विरज) (T) (III.83.6),

Viraka (vīraka, वीरक) (VIII.30.45),

Viranastambha (vīraṇastamba, वीरणस्तम्ब) (I.45),(I.41.4),

Virapramoksha (vīrapramokṣa, वीरप्रमॊक्ष) (T) (III.82.45),

Virasa (virasa, विरस) (N) (V.101.16)/(V.103),

Virasena (vīrasena, वीरसेन) (XIII.116.68), (XIII.115),

Virasrama (vīrāśrama, वीराश्रम) (T) (II.82.126),

Virata (virāṭa, विराट) (I.61.76), (1.67),(I.90.90), (1.95),(I.177.7), (1.188),(II.31.13), (II.48.25), (III.48.13),(V.19.12),(VI.46.28),(VI.46.54),(VI.52.12), (VI.68.1),(VI.112.40),

Viratanagara (virāṭanagara, विराटनगर) (C) (IV.1.1),(IV.1.14),

Viravati (vīravatī, वीरवती) (R) (VI.10.24),

Viravi (virāvī, विरावी) (Dhritarashtra's son) (I.108.13), (1.117),

Virini (vīriṇī, वीरिणी) ([[Dakha's wife) (L) (I.70.4), (1.75),

Virochana (virocana, विरॊचन) (N)(I.59.19), (I.65),(II.9.12),(I.177.2), (1.188),

Virochana (virocanā, विरॊचना) (L) (IX.45.28),

Virohana (virohaṇa, विरॊहण) (N) (I.52.8), (I.57),

Virupa (virūpa, विरूप) (II.9.14),

Virupakhsa (virūpākṣa, विरूपाक्ष) (I.59.25), (I.65),(I.61.22), (1.67),(XIV.8.20,28,29), (XIV.8),

Virupashva (virūpāśva, विरूपाश्व) (XIII.116.68), (XIII.115),

Viryavati (vīryavatī, वीर्यवती) (L) (IX.45.8),

Visala (viśāla, विशाल) (R/T) (II.82.100),

Visakha (viśākha, विशाख) (I.60.23), (1.66),

Vishakhayupa (viśākha yūpa, विशाख यूप) (F)/(T) (III.88.12), (III.174.16),

Vishalaksha (viśālākṣa, विशालाक्ष) (Dhritarashtra's son) (I.108.10), (1.117),

Vishalakshi (viśālākṣī, विशालाक्षी) (L) (IX.45.3),

Vishva (viśva, विश्व) (I.61.32), (1.67),(I.61.88), (1.67),

Vishvakashva (viṣvagaśva, विष्वगश्व) (XIII.116.66), (XIII.115),

Vishapati (viśapatī, विशपती) (II.48.15),(VI.47.12),(VI.83.8),

Vishnu (viṣṇu, विष्णु) (I.33), (I.29.3), (I.59.16), (I.65),(VI.9.21), (VIII.30.78),(IX.44.4),(IX.44.33),

Vishoka (viśoka, विशॊक) (III.174.14),

Vishoka (viśokā, विशॊका) (L) (IX.45.5),

Vishvadeva (viśvadeva, विश्वदेव) (I.60.37), (1.66),(IX.44.6),(XIV.8.4), (XIV.8),

Viswarupa (viśvarūpa, विश्वरूप) (XIV.8.27,29), (XIV.8),

Vishwavasu (viśvāvasu, विश्वावसु) (I.59.46), (I.65),

Vishvamitra (viśvāmitra, विश्वामित्र) (I.90.30), (1.95),(XIII.4.1,46), (XIII.4),

Vishvamitra (viśvāmitrā, विश्वामित्रा) (R) (VI.10.25), (III.87.7)

Vishwamitra (viśvā mitra, विश्वा मित्र) (Ri) (III.85.9),

Vishvarupa (viśvarūpa, विश्वरूप) (II.9.14),

Vishvavasumukha (viśvāvasumukha, विश्वावसुमुख) (IX.36.11),

Vishveshwara (viśveśvara, विश्वेश्वर) (XIV.8.27), (XIV.8),

Vishwakarma (viśvakarmā, विश्वकर्मा) (III.114.17),

Visravas Ashrama (viśravasa, विश्रवस) (III.87.3),

Vitarka (vitarka, वितर्क) (I.89.51), (1.94),

Vitasta (vitastā, वितस्ता) (R) (II.9.19), (II.9), (III.80), (VI.10.15), (VIII.30.35),

Vitatha (vitatha, वितथ) (I.89.20), (1.94),

Vittada (vittadā, वित्तदा) (L) (IX.45.27),

Vittuta (viṭaṭūta, विटटूत) (II.9.15),

Vivaswat (vivasvata, विवस्वत) (I.59.15), (I.65),(I.70.10), (1.75),(I.90.7), (1.95),(IX.44.5),

Vivinsati (viviṃśati, विविंशति) (Dhritarashtra's son) (I.108.4), (1.117), (I.177.1), (1.188),

Vivitsu (vivitsu, विवित्सु) (Dhritarashtra's son) (I.108.5), (1.117),

Virohana (virohaṇa, विरॊहण) (I.52.8),

Viryavana (vīryavāna, वीर्यवान) (I.35.14),

Vivinshati (viviṃśati, विविंशति) (VI.18.11),(VI.83.3), (VIII.4.7),

Vriddha Sharma (vṛddha śarmā, वृद्ध शर्मा) (I.70.23), (1.75),

Vriddhikama (vṛddhikāmā, वृद्धिकामा) (L) (IX.45.12),

Vrihatkshatra (bṛhatakṣatra, बृहतक्षत्र) (VIII.4.28),

Vrika (vṛka, वृक) (I.177.9), (1.188),(V.31.19),(XIII.116.67), (XIII.115),

Vrikamukha (vṛkamukha, वृकमुख) (IX.44.79),

Vrikanasa (vṛkanāsā, वृकनासा) (wolf-nose) (IX.44.94),

Vrikasthala (vṛkasthala, वृकस्थल) (V.31.19), (V.82.20), (one of five villages demanded by Pandavas)

Vrikodara (vṛkodara, वृकॊदर) (III.174.18), (IX.44.100),

Vrisha (vṛṣa, वृष) (XIV.8.19), (XIV.8),

Vrishabha (vṛṣabhā, वृषभा) (R) (VI.10.31),

Vrishala (vṛṣala, वृषल) (VIII.30.73),

Vrishabhadhwaja (vṛṣabhadhvaja, वृषभध्वज) XIV.8.28), (XIV.8),

Vrishabhangini (vṛṣabhaṅginī, वृषभङ्गिनी) (R) (VI.10.34),

Vrishaka (vṛṣaka, वृषक) (I.177.5), (1.188),(II.31.7), (VIII.4.39),

Vrishamukha (vṛṣamukha, वृषमुख) (IX.44.79), (IX.44.80),

Vrishaparva (vṛṣaparva, वृषपर्व) (I.59.24), (I.65),(I.61.16,17), (1.67),(I.90.8), (1.95)

Vrishasena (vṛṣasena, वृषसेन) (VIII.44.12),

Vrishni (vṛṣṇi, वृष्णि)(I.61.72), (1.67),(I.177.18), (1.188),(I.221.1,2,5,8), (I.221),(II.48.42),(III.48.6),(V.7.1),(VI.20.14),

Vrita (vṛta, वृत) (IX.44.6),

Vritra (vṛtra, वृत्र) (I.59.32), (I.65),(I.61.41), (1.67),(VIII.4.52),

Vritta (vṛtta, वृत्त) (N) (I.31.10), (I.35), (V.101.14)/(V.103),

Vrindataka (vṛṇḍāṭaka purama, वृण्डाटक पुरम) (C) (II.29.10),

Vritya (vṛtyā, वृत्या) (R) (VI.10.31),

Vyadha (vyādha, व्याध) (XIV.8.17), (XIV.8),

Vyaghra (vayāghra, वयाघ्र)(I.60.7,63), (1.66),

Vyaghraksha (vyāghrākṣa, व्याघ्राक्ष) (IX.44.54),

Vyalamukha (vyālamukha, व्यालमुख) (IX.44.86),

Vyalavaktra (vyālavaktra, व्यालवक्त्र) (IX.44.82),

Vyasa (vayāsa, वयास) (I.48.7), (I.53),

Vyasasthali (vyāsa sthalī, व्यास स्थली) (T) (III.81.81),

Vyasavana (vyāsa vana, व्यास वन) (T) (III.81.78),

Vyudhoru (vyūḍhoru, व्यूढॊरु) (Dhritarashtra's son) (I.108.13), (1.117),

Vyoamacharini (vyoma cāriṇa, व्योम चारिण) (L) (I.60.50), (1.66),

Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: