Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter LXXXV

śrīvasiṣṭha uvāca |
evaṃ śikhidhvajaḥ pūrṇamaṭhikāyāṃ vane sthitaḥ |
idānīṃ śrṛṇu cūḍālā sā kiṃ kṛtavatī gṛhe || 1 ||
[Analyze grammar]

tatrārdharātrasamaye dūraṃ yāte śikhidhvaje |
hariṇī grāmasupteva cūḍālā bubudhe bhayāt || 2 ||
[Analyze grammar]

apaśyatpatinirhīnā śayanaṃ śūnyatā gatam |
abhāskaramapūrṇendu śāntaśobhamivāmbaram || 3 ||
[Analyze grammar]

uttasthau kiṃcidāmlānavadanā khedaśālinī |
kusikteva mahāvallī nirutsāhāṅgapallavā || 4 ||
[Analyze grammar]

na prasannā na vimalā babhūvākulatāṃ gatā |
dinaśrīriva nīhāradhūsarā sā vyatiṣṭhata || 5 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇaṃ śayyopaviṣṭaiva cintayāmāsa cintayā |
kaṣṭaṃ rājyaṃ prabhustyaktvā vanaṃ yāto gṛhāditi || 6 ||
[Analyze grammar]

tanmayehādya kiṃ kāryaṃ tatsamīpaṃ vrajāmyaham |
bhartaiva gatiruddiṣṭā vidhinā prakṛtā striyaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

iti saṃcintya bhartāramanugantuṃ samutthitā |
cūḍālā vātarandhreṇa nirgatyāmbaramāyayau || 8 ||
[Analyze grammar]

babhrāmāmbaramārgeṇa vātaskandhena yoginī |
kurvatī siddhasārthasya mukhenānyenduvibhramam || 9 ||
[Analyze grammar]

dadarśātha yathāyātaṃ rātrau khaṅgadharaṃ patim |
bhramantamekamekānte vetālasamayoditam || 10 ||
[Analyze grammar]

tādṛśaṃ patimālokya sthitvā gaganakoṭare |
bhaviṣyaccintayāmāsa sarvaṃ bharturakhaṇḍitam || 11 ||
[Analyze grammar]

yathā yena yadā yatra yāvatkāryaṃ yathodayam |
yathā ca nirvṛtiḥ sphārā gantavyā tena rāghava || 12 ||
[Analyze grammar]

avaśyaṃ bhavitavyaṃ tadbharturdṛṣṭvā puraḥ sthitam |
tadeva saṃvādayituṃ gamanātsā nyavartata || 13 ||
[Analyze grammar]

āstāṃ mamādya gamanaṃ kāle nāticireṇa hi |
mayāsya pārśve gantavyaṃ niyatereṣa niścayaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

iti saṃcintya cūḍālā praviśyāntaḥpuraṃ punaḥ |
suṣvāpa śayane śaṃbhoḥ śirasīvaindavī kalā || 15 ||
[Analyze grammar]

kenacitkāraṇenāsau gataḥ saṃprati bhūpatiḥ |
iti pauraṃ janaṃ sarvamāśvāsyātiṣṭhadaṅganā || 16 ||
[Analyze grammar]

rājyaṃ rarakṣa bhartustatkrameṇa samadarśanāt |
yathā kālena kedāraṃ pakvaṃ kalamagopikā || 17 ||
[Analyze grammar]

tayostadā'vahatkālo daṃpatyoḥ sthitayostathā |
adṛṣṭānyonyamukhayo rājyakānanapālayoḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

jagāmātha dinaṃ pakṣo māso'tha ṛtuvatsaraḥ |
śikhidhvajasya vipine cūḍālāyāḥ svamandire || 19 ||
[Analyze grammar]

bahunātra kimuktena varṣāṇyaṣṭādaśāṅganā |
cūḍālovāsa sadane vanagucche śikhidhvajaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

atha yāteṣu bahuṣu varṣeṣu jarasā vṛte |
śikhidhvaje mahāśailataṭakoṭaravāsini || 21 ||
[Analyze grammar]

bhartuḥ kaṣāyapākaṃ tadālakṣya pālitaṃ cirāt |
tadā tasyātha yāteṣu varṣeṣu jarasā vane || 22 ||
[Analyze grammar]

tadā tasyātmakāryasya bhavitavyatayā tathā |
bhartuḥ samīpagamane mama kālo'yamityatha || 23 ||
[Analyze grammar]

saṃcintya mandaropāntaṃ gantuṃ buddhiṃ cakāra sā |
cacārāntaḥpurādrātrau tatāra nabhasaḥ patham || 24 ||
[Analyze grammar]

jagāma vātaskandhena gacchantī khe dadarśa sā |
kalpavṛkṣāṃśukacchannaratnastabakabhūṣitāḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

nandanodyānanilayā raktāḥ siddhābhisārikāḥ |
parāmṛṣṭenduśakalānprāleyakaṇavarṣiṇaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

siddhottamāttasaugandhyānsparśayāmāsa mārutān |
candrabimbāmṛtāmbhodhermahāvīciparamparām || 27 ||
[Analyze grammar]

apaśyannirmalajyotsnāmambarāntaratāṃ gatā |
meghāntareṇa gacchantī meghalagnāśca vidyutaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

aviyuktāḥ svabhartrā sā bhūyo bhūyo vyalokayat |
uvāca cātmanaivāho yāvajjīvaṃ śarīriṇām || 29 ||
[Analyze grammar]

na svabhāvaḥ śamaṃ yāti mamāpyutkaṇṭhitaṃ manaḥ |
kadā mṛgendraskandhaṃ taṃ praṇayapravaṇaṃ punaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

paśyāmi kāntamityuktaṃ mamāpyutkaṇṭhate manaḥ |
mañjarījālavalitāstaruṃ vallyaḥ svakaṃ patim || 31 ||
[Analyze grammar]

na muñcanti kṣaṇamiti mamāpyutkaṇṭhate manaḥ |
yatheyamagrajā kāntameti siddhābhisārikā || 32 ||
[Analyze grammar]

tathā kadāhameṣyāmi mamāpīti manaḥ sthitam |
ime mandāśca maruta ete ca śaśinaḥ karāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

vanarājaya etāśca mamāpyutkaṇṭhayantyaho |
he cittājña mudhaivāntaḥ kiṃ tvaṃ tāṇḍavitaṃ sthitam || 34 ||
[Analyze grammar]

sā vyomanirmalā sādho kva te yātā vivekitā |
athavā citta bhartāraṃ svaṃ pratyutkaṇṭhase sakhe || 35 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭhotkaṇṭhābhivalitaṃ kiṃ samutkaṇṭhitena me |
kiṃ vṛthotkaṇṭhase vāme bhartā yāto jarāṃ bhavet || 36 ||
[Analyze grammar]

tapasvī kṛśagātraśca bhavennirvāsanastathā |
mano rājyādyabhogebhyo manye'syāmūlatāṃ gatam || 37 ||
[Analyze grammar]

vāsanālatikā prāvuṇnadī nadagatā yathā |
ekāntarata ekātmā nīrasaḥ śāntavāsanaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

manye bhavati me bhartā śuṣkavṛkṣasamasthitiḥ |
tathāpi citta kotkaṇṭhā bhavatotkaṇṭhayānvitam || 39 ||
[Analyze grammar]

matimudbodhya yogena śleṣayiṣyāmyahaṃ patim |
pramṛṣṭakalanaṃ bhartuḥ samīkṛtya mano muneḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

rājya eva niyokṣyāmi nivatsyāvaḥ sukhaṃ ciram |
aho nu cirakālena manorathamimaṃ śubham || 41 ||
[Analyze grammar]

ahamāsādayiṣyāmi yadbhartā samacintitaḥ |
samagrānandavṛndānāmetadevopari sthitam || 42 ||
[Analyze grammar]

yatsamānamanovṛttisaṅgamāsvādane sukham |
iti cintayatī vyomnā cūḍālollaṅghya parvatān || 43 ||
[Analyze grammar]

deśānabdāndigantāṃśca prāpa mandarakandaram |
adṛśyaiva nabhaḥsthaiva praviveśa vanāntaram || 44 ||
[Analyze grammar]

vātyeva pādapalatāspandavedyagamāgamā |
vanaikadeśe kasmiṃścitkṛtaparṇoṭaje patim || 45 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā yogena bubudhe dehāntaramivāsthitam |
hārakeyūrakaṭakakuṇḍalādivibhūṣitaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

abhavanmerukāntiryastamevātra dadarśa sā |
kṛśāṅgaṃ kṛṣṇavarṇaṃ ca jīrṇaparṇamiva sthitam || 47 ||
[Analyze grammar]

kajjalāmbubharasnātaṃ bhṛṅgīśamiva nispṛham |
cīrāmbaradharaṃ śāntamekākinamavasthitam || 48 ||
[Analyze grammar]

sthalīniṣaṇṇaṃ puṣpāṇi grathayantaṃ jaṭāṅkitam |
tamālokyānavadyāṅgī cūḍālā pīvarastanī || 49 ||
[Analyze grammar]

kiṃcijjātaviṣādaivamuvācātmani cetasā |
aho nu viṣamaṃ maurkhyaṃ tadanātmajñatātmakam || 50 ||
[Analyze grammar]

evaṃvidhāḥ samāyānti daśā maurkhyaprasādataḥ |
ayaṃ sa rājā lakṣmīvānyato me'tipriyaḥ patiḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

hṛdi mohaghanakṣu'ṇṇāmimāmabhyāgato daśām |
tadavaśyamihādyaiva nāthaṃ viditavedyatām || 52 ||
[Analyze grammar]

nayāmyatra na saṃdeho bhogamokṣaśriyaṃ tathā |
idaṃ rūpaṃ parityajya rūpeṇānyena kenacit || 53 ||
[Analyze grammar]

sakāśamasya gacchāmi bodhaṃ dātumanuttamam |
bāleyaṃ mama kānteti maduktaṃ na karotyalam || 54 ||
[Analyze grammar]

tasmāttāpasarūpeṇa bodhayāmi patiṃ kṣaṇāt |
bhartā kaṣāyapākena paripakvamatiḥ sthitaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

cetasyasyādya vimale svaṃ tattvaṃ pratibimbati |
iti saṃcitya cūḍālā babhūva dvijadārakaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

īṣaddhyānādgatānyatvaṃ kṣaṇādambutaraṅgavat |
papāta vipine tasmindvijaputrakarūpiṇī || 57 ||
[Analyze grammar]

bharturadhyājagāmāgraṃ mandasmitalasanmukhī |
dadarśa dvijaputraṃ taṃ puro yātaṃ śikhidhvajaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

vanāntarādupāyātaṃ tapo mūrtimivāsthitam |
dravatkanakagaurāṅgaṃ muktāhāravibhūṣitam || 59 ||
[Analyze grammar]

śuklayajñopavītāṅgaṃ śuklāmbarayugāvṛtam |
kamaṇḍaludharaṃ kāntaṃ puro yātaṃ śikhidhvajaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

vyāptaprakoṣṭhadviguṇenākṣasūtreṇa cāruṇā |
bhūmāvalagnagātreṇa kiṣkumātreṇa ca sthitam || 61 ||
[Analyze grammar]

kuntalavyāptamūrdhānaṃ sālimālamivāmbujam |
bhāsayantaṃ pradeśaṃ taṃ śārīrairdīptimaṇḍalaiḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

kuṇḍalābhūṣitamukhaṃ navamarkamivoditam |
śikhāsaṃprotamandāraṃ śrṛṅgasthendumivācalam || 63 ||
[Analyze grammar]

kāntopaśāntavapuṣamūrjitaṃ vijitendriyam |
himābhabhasmatilakaṃ bhūṣitālokasundaram || 64 ||
[Analyze grammar]

meruhemataṭīlīnapūrṇendumiva cañcalam |
tamālokya dvijasutaṃ samuttasthau śikhidhvajaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

devaputrāgamadhiyā saṃparityaktapādukaḥ |
devaputra namaskāra idamāsanamāsyatām || 66 ||
[Analyze grammar]

ityasya darśayāmāsa pāṇinā patraviṣṭaram |
dadau ca dvijaputrasya puṣpamuṣṭiṃ karotkare || 67 ||
[Analyze grammar]

candraḥ kumudakhaṇḍasya prāleyamiva pallave |
he rājarṣe namastubhyamiti dvijasuto'vadat || 68 ||
[Analyze grammar]

gṛhītvā kusumānyasmādviveśa patraviṣṭare |
śikhidhvaja uvāca |
devaputra mahābhāga kuta āgamanaṃ kṛtam |
divasaḥ saphalo manye yattvāmadyāsmi dṛṣṭavān || 69 ||
[Analyze grammar]

idamarghyamidaṃ pādyaṃ puṣpāṇīmāni mānada |
imā pragrathitā mālā gṛhyantāṃ bhadramastu te || 70 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
ityuktvā pādyamarghyaṃ ca mālāṃ puṣpāṇi cānagha |
śikhidhvajastadiṣṭāyai dadau devyai yathākhilam || 71 ||
[Analyze grammar]

cūḍālovāca |
subahūni paribhrānto bhūtalāyatanānyaham |
tvattaḥ pūjā yathā prāptā mayeyaṃ na tathānyataḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

peśalenānurūpeṇa praśrayeṇāmunānagha |
manye'haṃ nūnamatyantaciraṃjīvī bhaviṣyasi || 73 ||
[Analyze grammar]

śāntena manasodāramārādunmuktakalpanam |
nirvāṇārthaṃ tapaḥ sādho kaccitsaṃbhṛtavānasi || 74 ||
[Analyze grammar]

asidhārāsamaṃ saumya śāntavratamidaṃ tava |
sphītaṃ yadrājyamutsṛjya mahāvananiṣevaṇam || 75 ||
[Analyze grammar]

śikhidhvaja uvāca |
jānāsi bhagavansarvaṃ devastvaṃ ko'tra vismayaḥ |
śriyaiva lokottarayā jñāyase cihnarūpayā || 76 ||
[Analyze grammar]

etānyaṅgāni te candrāddhaṭitānīti me matiḥ |
athavā kiṃ samālokādamṛteneva siñcasi || 77 ||
[Analyze grammar]

asti me dayitā kāntā pāti madrājyamadya tat |
taveva tasyā dṛṣṭāni tānyaṅgānīha sundara || 78 ||
[Analyze grammar]

upaśāntaṃ ca kāntaṃ ca vapurāpādamastakam |
śrṛṅgaṃ śubhrāmbudeneva puṣpeṇācchādayāmunā || 79 ||
[Analyze grammar]

niṣkalaṅkendusaṃkāśamaṅgamādityatejasā |
manye te glānimāyāti sumanaḥpatrapelavam || 80 ||
[Analyze grammar]

devārcanāyopacitamidamitthaṃ sitaṃ mayā |
aṅga tvadaṅgasaṅgena tatprayātu kṛtārthatām || 81 ||
[Analyze grammar]

jīvitaṃ yāti sāphalyaṃ svamabhyāgatapūjayā |
devādapyadhikaṃ pūjyaḥ satāmabhyāgato janaḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

tatkastvaṃ kasya putrastvaṃ kimāyāto'syanugrahāt |
etanme saṃśayaṃ chindhi vimalendusamānana || 83 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇa uvāca |
rājanme śṛṇu vakṣyāmi yathāpṛṣṭamakhaṇḍitam |
ko nāma paripṛcchantaṃ vinītaṃ vañcayetpumān || 84 ||
[Analyze grammar]

astyasmiñjagatīkośe śuddhātmā nārado muniḥ |
puṇyalakṣmyā mukhe kānte karpūratilakopamaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

sa kadācinmunirdevo guhāyāṃ dhyānamāsthitaḥ |
tatra hemataṭe gaṅgā vahatyurutaraṅgiṇī || 86 ||
[Analyze grammar]

merulakṣmyāṃ sphuradrūpā bhānti hāralatā yathā |
ekadā nāradamunirdhyānānte sa sarittaṭe || 87 ||
[Analyze grammar]

dhvanadvalayamaśrauṣīllīlākalakalāravam |
kimetadityasau kiṃcijjātaprāyakutūhalaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

helayālokayannadyāmapaśyallalanāgaṇam |
rambhātilottamāprāyaṃ niryātaṃ jalalīlayā || 89 ||
[Analyze grammar]

krīḍantaṃ tyaktavasanaṃ deśe puruṣavarjite |
kāñcanāmbhojamukulasaṃkāśaiḥ stanamaṇḍalaiḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

parivellitamanyonyaṃ phalakāntaṃ drumaṃ yathā |
drutahemarasāpūranirbharābhogabhāsuraiḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

kurvantamurubhiḥ kāmamandirastambhasaṃcayam |
nirmalīkṛtacandreṇa vyāptāṃ vyomavilāsinīm || 92 ||
[Analyze grammar]

lāvaṇyarasapūreṇa tarjayantamivāpagām |
prākārairamarodyānarathacakrairmanobhuvaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

utpathārpitagaṅgāmbu nitambataṭasetubhiḥ |
sarvatra dṛṣṭasarvāṅgaṃ viśvarūpamiva sthitam || 94 ||
[Analyze grammar]

pratibimbitasarvāṅgamanyonyādarśatāṃ gatam |
kālakalpatarorvarṣaviṭapātpakṣapallavāt || 95 ||
[Analyze grammar]

vividhartulatājālāddinaśrīkalikākulāt |
ālokapuṣparajaso jātādgaganakānane || 96 ||
[Analyze grammar]

sphurajjalakhagaprotātsaptābdhyekālavāḍakāt |
stanastabakavṛndeṣu spardhayātirasānvitam || 97 ||
[Analyze grammar]

uddhṛtyoddhṛtya saṃpūrṇadalitāmbhojapallavam |
ālolālakakeśākṣitārakādimadhuvratam || 98 ||
[Analyze grammar]

amṛtāpadvighātāya kośasaṃcayakāribhiḥ |
duṣprāpe bhūtasaṃghānāṃ vikasatkanakāmbuje || 99 ||
[Analyze grammar]

padminīpallavācchanne gupte merorguhāntare |
śītale svardhunītīre toyonmṛṣṭamale suraiḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

candrabimbakalāpūramekatraivopasaṃhṛtam |
straiṇamālokya tatkāntaṃ sahasaiva mano muneḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

anāśritavivekāṃśaṃ babhūvānanditaṃ sphurat |
ānandavalite citte kṣubdhe prāṇānile sthite || 102 ||
[Analyze grammar]

babhūva tasya hṛṣṭasya madanaskhalitaṃ tadā |
phalaṃ rasāpūrṇamiva grīṣmānta iva toyadaḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

pratyagrapādapaśchinnalatāvṛnta ivottama |
avaśyāyakaṇaspandī śaśāṅka iva vā muniḥ || 104 ||
[Analyze grammar]

visaṃ dvidhāpātamiva galatsāraraso'bhavat || 105 ||
[Analyze grammar]

śikhidhvaja uvāca |
tādṛśo'pi bahujñopi jīvanmukto'pyasau muniḥ |
niriccho'pi nirāgopi na kiṃcidupamo'pyalam |
sabāhyābhyantaraṃ nityamākāśaviśadopi ca || 106 ||
[Analyze grammar]

nāradopi kathaṃ brahman madanaskhalito'bhavat || 107 ||
[Analyze grammar]

cūḍālovāca |
sarvasyā eva rājarṣe bhūtajāterjagatrtraye |
devāderapi dehoyaṃ dvayātmaiva svabhāvataḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

ajñamastvatha tajjñaṃ vā yāvatsvāntaṃ śarīrakam |
sarvameva jagatyaṅga sukhaduḥkhamayaṃ smṛtam || 109 ||
[Analyze grammar]

tṛptyādinā padārthena kenacidvardhate sukham |
āloka iva dīpena mahāmbudhirivendunā || 110 ||
[Analyze grammar]

kṣudhādinā padārthena duḥkhaṃ kenacideva hi |
tamo meghapaṭeneva svabhāvo hyatra kāraṇam || 111 ||
[Analyze grammar]

svarūpe nirmale satye nimeṣamapi vismṛte |
dṛśyamullāsamāpnoti prāvṛṣīva payodharaḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

anāratānusaṃdhānādapyunmeṣamavismṛte |
svarūpe nollasatyeṣa citte dṛśyapiśācakaḥ || 113 ||
[Analyze grammar]

yathā tamaḥprakāśābhyāmahorātrau sthitiṃ gatau |
tathaiva sukhaduḥkhābhyāṃ śarīraṃ sthitimāgatam || 114 ||
[Analyze grammar]

evaṃ hi sukhaduḥkhe dve janmakāraṇadarśanāt |
akṣasya gāḍhatāṃ yāte paṭe kuṅkumavaddṛḍham || 115 ||
[Analyze grammar]

tajjñasya tvaṅga lagato manāgapi na tadvaśāt |
yathā śubhāśubhau rāgādinākrāntatarau maṇeḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

puraḥsthavastubhāvena rañjanāṃ sphaṭiko yathā |
tajjñastathā naiti bodhājjīvanmuktamatirmuniḥ || 117 ||
[Analyze grammar]

vastunaḥ śleṣamātreṇa ghanarañjitameti dhīḥ |
gate'pi vastuni dṛḍhaṃ buddhiryatparitāpitā || 118 ||
[Analyze grammar]

gate'pi kuṅkume vastraṃ tadīyamanurañjanam |
na jahāti yathā mūḍhastathā viṣayarañjanam || 119 ||
[Analyze grammar]

anenaiva krameṇaitau bandhamokṣau vyavasthitau |
bhāvanātānavaṃ mokṣo bandho hi dṛḍhabhāvanā || 120 ||
[Analyze grammar]

śikhidhvaja uvāca |
svotpattikāraṇaprāptau kathaṃ duḥkhaṃ sukhaṃ ca vā |
abhyudetīti vada me dūrasthānāmapi prabho || 121 ||
[Analyze grammar]

atyudāramatīvācchaṃ bahvarthaṃ vacanaṃ tava |
śrotuṃ tṛptiṃ na gacchāmi mayūro'bhraraveṣviva || 122 ||
[Analyze grammar]

cūḍālovāca |
svotpattikāraṇaṃ hṛdyaṃ labdhvā kāyākṣipāṇibhiḥ |
sukhasaṃvidiyaṃ bālā nūnamullasati svataḥ || 123 ||
[Analyze grammar]

hṛdgatā kṣobhamāyātā jīvaṃ kuṇḍalinīgatam |
jīvasya niyatā nāḍyaḥ pṛthagdehe sthitiṃ gatāḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

prāṇāvapūritā nāḍīrjīva ākrāmati sphuran || 125 ||
[Analyze grammar]

saṃsparśaikaprabuddhātmā raso drumalatā iva |
sukhaprabodhasaṃcāre duḥkhabodhāgame tathā || 126 ||
[Analyze grammar]

jīvasya niyatā nāḍyaḥ pṛthagdehasthitiṃ gatāḥ |
sukhinaḥ prasphuratyeṣā dhīratāśu na duḥkhinaḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

te hi mārgāḥ suveṣasya kuveṣasya na te śubhāḥ |
yāvatpramāṇaṃ jīvo'yaṃ saṃśāmyatyaparisphuran |
tāvatpramāṇamevainaṃ muktaṃ muktamavehi vai |
yāvatpramāṇamadhikaṃ sphurati kṣubdhamārutam |
tāvatpramāṇamevainaṃ baddhaṃ baddhamavehi me || 128 ||
[Analyze grammar]

sukhaduḥkhakalāspando bandho jīvasya netaraḥ |
tadabhāve hi mokṣaḥ syāditi dvedhā vyavasthitiḥ || 129 ||
[Analyze grammar]

sukhaduḥkhadaśe yāvadānīte nendriyaiḥ śaṭhaiḥ |
tāvatsukhasamaḥ saumyo jīvastiṣṭhati śāntavat || 130 ||
[Analyze grammar]

sukhamālokya vā duḥkhamakṣātītaścaladvapuḥ |
samullasati jīvo'ntardṛṣṭvendumiva toyadhiḥ || 131 ||
[Analyze grammar]

jīvaḥ kṣubhyati dṛṣṭena saṃvidāṃga sukhādinā |
āmiṣeṇeva mārjāro maurkhyamevātra kāraṇam || 132 ||
[Analyze grammar]

śuddhena bodhyabodhena svātmajñānamayātmanā |
sukhaduḥkhādi nāstīti tenāsau yāti saumyatām || 133 ||
[Analyze grammar]

na tatsukhādi no tanme mudhā cāyamahaṃ sthitaḥ |
iti jīvaḥ prabuddho hi nirvāṇaṃ yāti śāmyati || 134 ||
[Analyze grammar]

sukhādyavastvatadrūpamityantarbodhasaṃvidā |
na tadunmukhatāṃ yāti jīvaḥ śāmyati kevalam || 135 ||
[Analyze grammar]

sarvameva cidākāśaṃ brahmeti ghananiścaye |
sthitiṃ yāte śamaṃ yāti jīvo niḥsnehadīpavat || 136 ||
[Analyze grammar]

dīpavacchamamāyāti sukhādisnehasaṃkṣaye |
sarvamevamiti jñānājjīvo'dvitvavibhāvanāt || 137 ||
[Analyze grammar]

sarvamākāśameveti buddhvā kṣobhaṃ na gacchati |
jīvasyānena śūnyasya kaḥ kila kṣobhavibhramaḥ || 138 ||
[Analyze grammar]

jīvenedṛgvidhenaiva yathā prathamasargataḥ |
svayaṃ saṃvidito mārgastenaivādyāpi gacchati || 139 ||
[Analyze grammar]

śikhidhvaja uvāca |
sukhasaṃcārayogyāsu jīve sarati nāḍiṣu |
devaputra bhavatyeva tadvīryacyavanaṃ katham || 140 ||
[Analyze grammar]

cūḍālovāca |
jīvaḥ kṣobhayati kṣubdhaḥ prāṇādipavanāvalim |
saṃvidā jñāṃśamātreṇa senāmiva mahīpatiḥ || 141 ||
[Analyze grammar]

vātaspandena medo'ntarmajjāsāraśca saṃsthitaḥ |
tyajatyāśu prasaugandhyaṃ rajaḥ patraphalādikam || 142 ||
[Analyze grammar]

calitaṃ tattvadho yāti garjādiva ghanādi khe || 143 ||
[Analyze grammar]

dehanāḍīpraṇālena yāti śukraṃ bahiḥ svataḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

śikhidhvaja uvāca |
devaputramahājño'si vetsi pūrvāṃ ca tatsthitim |
jñāyase vacanādeva svabhāvo hi kimucyate || 145 ||
[Analyze grammar]

cūḍālovāca |
ādyasarge yathā sadyaḥ sphuritaṃ brahma brahmaṇi |
ghaṭāvaṭapaṭādyātma tathaivādyavyavasthitam || 146 ||
[Analyze grammar]

kākatālīyavadvāribudbudotpattināśavat |
ghuṇākṣaravaducchūnaṃ taṃ svabhāvaṃ vidurbudhāḥ || 147 ||
[Analyze grammar]

asminsvabhāvavaśato jagati prarūḍhe dehā bhramanti parito vividhā vikārāḥ |
prakṣīṇavāsanatayā na bhavanti kecidbhūyo bhavanti ca punastvitare ghanāsthāḥ || 148 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter LXXXV

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: