Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter LXVI

śrīvasiṣṭha uvāca |
atiśokaparābhūtau tasthaturdṛḍhatāpasau |
tāpasaṃśuṣkasarvāṅgau tāvaraṇyadrumāviva || 1 ||
[Analyze grammar]

viraktau vipine kālaṃ kṣepayāmāsaturdvijau |
viyūthāviva sāraṅgāvanāsthāmāgatau parām || 2 ||
[Analyze grammar]

jagmurdināni māsāśca varṣāṇyatha tayostadā |
kramādvāvapi saṃyātau jarāṃ śvabhradrumāviva || 3 ||
[Analyze grammar]

aprāptavimalajñānau cirājjarjaratāpasau |
tāvekadā saṃghaṭitāvidamanyonyamūcatuḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

vilāsa uvāca |
jīvitāgryadrumaphala hṛdāvāsāmṛtāmbudhe |
jagatyasminmahābandho bhāsa svāgatamastu te || 5 ||
[Analyze grammar]

etāvatyo dināvallayo madviyogavatā tvayā |
vada kva kṣapitāḥ sādho kaccitte saphalaṃ tapaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

kaccitte vijvarā buddhiḥ kañcijjātastvamātmavān |
kaccitphalitavidyastvaṃ kaccitkuśalavānasi || 7 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
ityuktavantaṃ saṃsārasamudvignamalaṃ tathā |
prāhāprāptamahājñānaṃ suhṛtsuhṛdamādarāt || 8 ||
[Analyze grammar]

bhāsa uvāca |
sādho svāgatatādyaiva diṣṭyā dṛṣṭo'si mānada |
kuśalaṃ tu kuto'smākaṃ saṃsāre tiṣṭhatāmiha || 9 ||
[Analyze grammar]

yāvannādhigataṃ jñeyaṃ yāvatkṣīṇā na cittabhūḥ |
yāvattīrṇo na saṃsārastāvanme kuśalaṃ kutaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

āśā yāvadaśeṣeṇa na lūnāścittasaṃbhavāḥ |
vīrudho dātrakeṇeva tāvannaḥ kuśalaṃ kutaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

yāvannādhigataṃ jñānaṃ yāvanna samatoditā |
yāvannābhyudito bodhastāvannaḥ kuśalaṃ kutaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

ātmalābhaṃ vinā sādho vinā jñānamahauṣadham |
udeti punareveyaṃ duḥsaṃsṛtiviṣūcikā || 13 ||
[Analyze grammar]

śaiśavāṅkuritojjṛmbhānnavayauvanapallavaḥ |
jarākusumito'bhyeti punaḥ saṃsāradurdrumaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

kāyajīrṇatarorasmādbāndhavākrandaṣaṭpadā |
jarākusumitodeti punarmaraṇamañjarī || 15 ||
[Analyze grammar]

bhuktakarmartuvirasā purāṇadivasombhitā |
nīyate nīrasaprāyā punaḥ saṃvatsarāvalī || 16 ||
[Analyze grammar]

mahādarīṣu dehādrestṛṣṇākaṇṭakitāsvapi |
phalavyālāsu ca punaḥ kriyāsu pariluṭhyate || 17 ||
[Analyze grammar]

duḥkhaiḥ sukhalavākārairdīrghādīrghaiḥ śubhāśubhaiḥ |
aparyāptāgamāpāyāḥ prayāntyāyānti rātrayaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

ayathārthakriyārambhaiḥ kadāśāveśapallavaiḥ |
kṣīyate karmabhistucchairāyurāhatakarmabhiḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

unmūlitāśrayālāno manomattamataṅgajaḥ |
tṛṣṇākareṇukonnidro dūraṃ viparidhāvati || 20 ||
[Analyze grammar]

jihvācapalatālagnaḥ kāyadrumamahālaye |
pataccintāmaṇau vṛddho garddhagṛdhro vivardhate || 21 ||
[Analyze grammar]

nīrasā niḥsukhā laghvī patatpelavagātrikā |
jīrṇaparṇasavarṇeyaṃ kṣīyate divasāvalī || 22 ||
[Analyze grammar]

avamānarajodhvastamastaṃgatavapuḥśriyam |
mukhaṃ dhūsaratāmeti himaiḥ padmamivāhatam || 23 ||
[Analyze grammar]

śuṣyataḥ kāyasarasaḥ pragaladyauvanāmbhasaḥ |
rājahaṃsaḥ kṣaṇādāyuranivarti palāyate || 24 ||
[Analyze grammar]

kālānilabaloddhūtājjarjarājjīvitadrumāt |
bhogapuṣpāṇi divasaparṇāni nipatantyadhaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

bhogabhogiśriteṣvantarduḥkhadarduradhāriṣu |
manomohāndhakūpeṣu pūreṣu vinimajjati || 26 ||
[Analyze grammar]

nānānurañjanāspṛṣṭā tṛṣṇā taralapelavā |
caityamagrapatākeva dūraṃ samadhirohati || 27 ||
[Analyze grammar]

asya saṃsāratantrasya bṛhatkālavilāspadaḥ |
jīvitāśāmayaṃ tantumantakākhurnikṛntati || 28 ||
[Analyze grammar]

yauvanotkaṭakallolā vahallolāsiphenilā |
parāvartamahāvartā yāti jīvitadurnadī || 29 ||
[Analyze grammar]

kalākulajagatkāryakallolākulasaṃkulā |
kriyāsaridaparyantā vahatyākulakoṭarā || 30 ||
[Analyze grammar]

anantā bandhujanatānadyo gambhīrakoṭare |
ajasraṃ nipatantyetā vitate kālasāgare || 31 ||
[Analyze grammar]

deharatnaśalākeyaṃ nāśapaṅkārṇavodare |
na jñāyate kva magneti tāta janmani janmani || 32 ||
[Analyze grammar]

cintācakre ciraṃ baddhaṃ kukriyācāracañcuram |
ceto bhramati sāmudre gartāvarte tṛṇaṃ yathā || 33 ||
[Analyze grammar]

uhyamānamananteṣu cetaḥ kāryamahormiṣu |
kṣaṇameti na viśrāntiṃ cintātāṇḍavitāśayam || 34 ||
[Analyze grammar]

idaṃ kṛtaṃ karomīdaṃ kariṣyāmīdamityalam |
kalanājālavalitā mūrcchitā matipakṣiṇī || 35 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ suhṛdayaṃ śatruriti dvandvamahādvipaḥ |
vinikṛntati marmāṇi yathā nīlotpalāni me || 36 ||
[Analyze grammar]

cintānadyā mahāvarte vīcikānicaye ciram |
kṣaṇāducchūnatāmeti manomīnaḥ kṣaṇādgatiḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

anātmīyāni duḥkhāni bahūnyevaṃvidhānyayam |
ātmabuddhyā vicinvāno jano gacchati dīnatām || 38 ||
[Analyze grammar]

bahuvidhasukhaduḥkhamadhyapātī vitatajarāmaraṇapravātabhagnaḥ |
jagadudaragirau luṭhañjano'yaṃ gatarasaparṇavadeti jarjaratvam || 39 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter LXVI

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: