Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter VII

śrīvasiṣṭha uvāca |
iti śukraḥ puraṃ prāpya vaibudhaṃ svena tejasā |
visasmāra nijaṃ bhāvaṃ prāktanaṃ vyasanaṃ vinā || 1 ||
[Analyze grammar]

muhūrtamiva viśramya tasya pārśve śacīpateḥ |
svargaṃ vihartumuttasthau svargābhiparimoditaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

svaḥśriyaṃ sa samālokya lolalocanavāñchitām |
straiṇaṃ draṣṭuṃ jagāmāsau nalinīmiva sārasaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

tatra tāṃ mṛgaśāvākṣīṃ kāntāmadhyagatāmasau |
dadarśa vipināntasthāṃ bhṛguścūtalatāmiva || 4 ||
[Analyze grammar]

sāpi taṃ bhārgavaṃ rāma dṛṣṭvā paravaśābhavat |
tāmālokya lasallolavilāsavalitākṛtim || 5 ||
[Analyze grammar]

āsīdvilīyamānāṅgo jyotsnāmindumaṇiryathā |
vilīyamānasarvāṅgastāmavaikṣata kāminīm || 6 ||
[Analyze grammar]

candrakānta iva jyotsnāṃ śītalāṃ khe vilāsinīm |
tenāvalokitā sāpi tatparāyaṇatāṃ gatā || 7 ||
[Analyze grammar]

niśānte cakravākena kānteva parikūjitā |
rasādvikasitā nūnamanyonyamanuraktayoḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

prātararkanalinyoryā śobhā saiva tayorabhūt |
saṃkalpitārthadāyitvāddeśasyābhūcca tena sā || 9 ||
[Analyze grammar]

sarvāṅgaṃ vivaśīkṛtya kāmāyaiva samarpitā |
petuḥ smaraśarāstasyā mṛduṣvaṅgeṣu bhūriśaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

palāśeṣviva padminyā dhārā iva payomucaḥ |
sā babhūvasmarodbhūtā lolālivalayākulā || 11 ||
[Analyze grammar]

mandavātābhinunnāyā mañjaryāḥ sahadharmiṇī |
nīlanīrajanetrāntāṃ haṃsasārasagāminīm || 12 ||
[Analyze grammar]

madanaḥ kṣobhayāmāsa gajaḥ kamalinīmiva |
atha tāṃ tādṛśīṃ dṛṣṭvā śukraḥ saṃkalpitārthabhāk || 13 ||
[Analyze grammar]

tamaḥ saṃkalpayāmāsa saṃhāra iva bhūtabhuk |
triviṣṭapasya deśo'sau babhūva timirākulaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

bhūlokasyāndhatamasā lokālokataṭo yathā |
lajjāndhakāratīkṣṇāṃśau tasmiṃstimiramaṇḍale || 15 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhāmāgate tasya mithunasyeva maṇḍale |
teṣu sarveṣu bhūteṣu gateṣvabhimatāṃ diśam || 16 ||
[Analyze grammar]

tasmātpradeśādbhūloke dinānte vihageṣviva |
sā dīrghacañcalāpāṅgī pravṛddhamadanavyathā || 17 ||
[Analyze grammar]

ājagāma bhṛgoḥ putraṃ mayūrī vāridaṃ yathā |
dhavalāgāramadhyasthe paryaṅke parikalpite || 18 ||
[Analyze grammar]

viveśa bhārgavastatra kṣīroda iva mādhavaḥ |
sā karāvavalambyāsya viveśāvanatānanā || 19 ||
[Analyze grammar]

rarāja ca surebhasya hṛdi lagneva padminī |
uvāca cedaṃ madhuraṃ rasasnehāktayā girā || 20 ||
[Analyze grammar]

vaco madhuramānandavilāsavalitākṣaram |
paśyāmalenduvadanamaṇḍalīkṛtakārmukaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

abalāmanubadhnāti māmeṣa kila nāṅgakaḥ |
pāhi māmabalāṃ nātha dīnāṃ tvaccharaṇāmiha || 22 ||
[Analyze grammar]

kṛpaṇāśvāsanaṃ sādho viddhi saccaritavratam |
snehadṛṣṭimajānadbhirmūḍhaireva mahāmate || 23 ||
[Analyze grammar]

praṇayā avagaṇyante na rasajñaiḥ kadācana |
aśaṅkitopasaṃpannaḥ praṇayo'nyonyaraktayoḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

adhaḥkaroti niṣyandaṃ candramāhlādanaṃ priya |
na tathā sukhayatyeṣā cetastribhuvaneśitā || 25 ||
[Analyze grammar]

yathā parasparānandaḥ snehaḥ prathamaraktayoḥ |
tvatpādasparśaneneyaṃ samāśvastāsmi mānada || 26 ||
[Analyze grammar]

candrapādaparāmṛṣṭā yathā niśi kumudvatī |
saṃsparśāmṛtapānena tava jīvāmi sundara || 27 ||
[Analyze grammar]

candrāṃśurasapānena cakorī capalā yathā |
māmimāṃ caraṇālīnāṃ bhramarīṃ karapallavaiḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

āliṅgyāmṛtasaṃpūrṇe svapadmahṛdaye kuru |
ityuktvā puṣpamṛdvaṅgī sā tasya patitorasi |
vyāghūrṇitālinayanā sutaroriva mañjarī || 29 ||
[Analyze grammar]

tau dampatī tatra vilāsakāntī viveśatustāsu vanasthalīṣu |
kiñjalkagaurānilaghūrṇitāsu raktau dvirephāviva padminīṣu || 30 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter VII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: