Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter XXXVII

śrīvasiṣṭha uvāca |
raṇe rabhasanirlūnanaravāraṇadāruṇe |
ahaṃpūrvamahaṃpūrvamiti vṛndānupātini || 1 ||
[Analyze grammar]

ete cānye ca bahavastatra bhasmatvamāgatāḥ |
praviśantaḥ prayatnena śalabhā iva pāvake || 2 ||
[Analyze grammar]

atrānye madhyadeśīyā janā nodāhṛtā mayā |
tānimāñchṛṇu vakṣyāmi pakṣāṃllīlāmahībhṛtaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

taddehikāḥ śūrasenā guḍā aśvaghanāyakāḥ |
uttamajyotibhadrāṇi madamadhyamikādayaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

sālūkākodyamālāsyā daujñeyāḥ pippalāyanāḥ |
māṇḍavyāḥ pāṇḍunagarāḥ saugrīvādyā gurugrahāḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

pāriyātrāḥ kurāṣṭrāśca yāmunodumbarā api |
rājyāhvā ujjihānāśca kālakoṭikamāthurāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

pāñcālā dharmāraṇyāśca tathaivottaradakṣiṇāḥ |
pāñcālakāḥ kurukṣetrāstathā sārasvatā janāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

avantīsyandanaśreṇīkuntipāñcanaderitaiḥ |
spandamānā vidravantī nipapāta mahābhṛgau || 8 ||
[Analyze grammar]

kośabrahmāvasānāśca cchinnā vastravatījanaiḥ |
bhūmau nipatitāḥ santo militā mattavāraṇaiḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

śūrā dāśapurāḥ śastranikṛttodarakandharāḥ |
bāṇakṣitibhirākramya yojitā yojane hrade || 10 ||
[Analyze grammar]

dīrṇodaraviniryātasvāntratantrīniyantritāḥ |
śāntikāḥśāntasaṃcārāḥ piśāccaiścarvitā niśi || 11 ||
[Analyze grammar]

udravairbhadragiribhiḥ saṃgrāmādhvaradīkṣitaiḥ |
kṣoṇigarteṣu nikṣiptā maragāḥ kamaṭhā iva || 12 ||
[Analyze grammar]

pradrutā vidravadraktā vidrāvitamahārayaḥ |
daṇḍikāsthāniloddhūtā haihayairhariṇā iva || 13 ||
[Analyze grammar]

dantidantavinirbhinnā daradā dalitārayaḥ |
nītā raktamahānadyā drumāṇāṃ pallavā iva || 14 ||
[Analyze grammar]

nārācaiścarvitāścīnā jīrṇā jarjarajīvitāḥ |
jahurjalanidhau dehānbhārabhūtāniva sthitān || 15 ||
[Analyze grammar]

karṇāṭasubhaṭoḍḍīnakuntākalitakandharāḥ |
bhagnā naladaśūrāśca tārakānikarā iva || 16 ||
[Analyze grammar]

karīndramakaravyūharaṃhaḥsaṃhatahetayaḥ |
keśākeśikṛtārambhā vinedurdāśakāḥ śakāḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

daśārṇāḥ pāśanirmuktaśrṛṅkhalā jālabhīravaḥ |
nilīnā raktajambāle vaitasāstimayo yathā || 18 ||
[Analyze grammar]

gurjarānīkanāśena gurjarīkeśaluñcanam |
vihitaṃ taṅgaṇottuṅganāsiśaṅkuśatai raṇe || 19 ||
[Analyze grammar]

siṣicuḥ śastrakarṇaughādvindubhyo nigaḍā guhān |
śaradhārāvanānīva vīrahetiprabhāmbudāḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

bhuśuṇḍīmaṇḍaloddyotaśyāmārkotpātabhīruṣu |
ābhīreṣvarayaḥ peturgogaṇā hariteṣviva || 21 ||
[Analyze grammar]

kāntakāñcanakāntāsīttāmrasaṃgrāmavāhinī |
bhuktā gauḍabhaṭenāṅga nakhakeśanikarṣaṇaiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

raṇe naganayāsaṃkhyakavaccakranikṛntanaiḥ |
taṅgaṇāḥ kaṇaśaḥ kīrṇāḥ kaṅkagṛdhreṣubhāsakaiḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

laguḍāloḍanoḍḍīnaṃ gauḍaṃ guḍuguḍāravam |
śrutvā gāndhāragāvo'gre dudruvurdraviḍā iva || 24 ||
[Analyze grammar]

ākāśagārṇavaprakhyo vahacchakakadambakaḥ |
akarotpārasīkānāṃ ghananaiśatamobhramam || 25 ||
[Analyze grammar]

mandarāhananoḍḍīnasvacchakṣīrārṇavodare |
vanānīvāyudhānyāsañchatruprāleyasānuni || 26 ||
[Analyze grammar]

yadambudairivoḍḍīnaṃ śastravṛndairnabhoṅgaṇe |
taddṛṣṭaṃ vīcivalanairlolaiḥ plutamivārṇave || 27 ||
[Analyze grammar]

śatacandraṃ sitacchatraiḥ śaraiḥ śalabhanirbharam |
śaktibhiḥ kila nīrandhraṃ dṛṣṭamākāśakānanam || 28 ||
[Analyze grammar]

vīrāsavasamākrandakāriṇaḥ kekayaiḥ kṛtāḥ |
kaṅkaiḥ kaṅkakulākrāntavyomoddhūlitamastakāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

kirātasainyakanyānāṃ kāmaṃ kalakalāravaiḥ |
aṅgairanaṅgatāṃ nītvā bhairavairiva garjitam || 30 ||
[Analyze grammar]

kāśaistaddehakāḥ krāṃtā adṛśyairmāyayā khagaiḥ |
nirdhūtapakṣaiḥ kṣubhitaiḥ pavanairiva pāṃsavaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

unmattāḥ suvinirdhūtāstyaktahetiraṇāmbarāḥ |
nārmadā narmanirmātṛ nanṛturjahasurjaguḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

prakvaṇatkiṃkiṇījālaṃ śaktivarṣamupāgatam |
sālvabāṇānilodbhūtamagamatpṛṣadākṛti || 33 ||
[Analyze grammar]

śaivyāstu khaṇḍitāḥ kauntairbhramatkuntairvighaṭṭitāḥ |
śavībhūtā divaṃ nītā dṛṣṭā vidyādharā iva || 34 ||
[Analyze grammar]

dharādharaṇadharmiṇyā dhīrayā hīnasenayā |
luṇṭhitāḥ pāṇḍunagarāścalanollāsamātrataḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

ta dehakāḥ pāñcanadairdalitā mattakāśibhiḥ |
kuntadantadrumoddāmā nagā iva mataṅgajaiḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

brahmāvatsanakā nīpaiścakraiḥ kṛttā gatā mahīm |
sahayāḥ krakaconkṛttā vṛkṣāḥ kusumitā iva || 37 ||
[Analyze grammar]

śvetakākānanaṃ lūnaṃ kuṭhārairjaṭhareritaiḥ |
etaddadāha pārśvastho bhadreśaḥ śaravahninā || 38 ||
[Analyze grammar]

kāṣṭhayodhe nirālānaṃ magnā jīrṇā mataṅgajāḥ |
layamājagmurāyuddhamiddhegnāvindhanaṃ yathā || 39 ||
[Analyze grammar]

mitragartāstrigartāttā bhramitvordhvaṃ tṛṇopamam |
viviśurvyastamūrdhānaḥ pātālāntaṃ palāyitum || 40 ||
[Analyze grammar]

mandānilacalāmbhodhibhāsure māgadhe bale |
nirmagnā vanilā mandāḥ paṅke jīrṇagajā iva || 41 ||
[Analyze grammar]

cedayaścetanāṃ jahrustaṅgaṇānāṃ raṇāṅgaṇe |
puṣpāṇāṃ pathi śīrṇānāṃ saukumāryamivātapāḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

kausalāḥ pauravārāvamasahanto'ntakā iva |
tairunmuktagadāprāsaśaraśaktyativṛṣṭayaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

babhūvurbhallakṛttāṅgā'vismayā vidrumadrumāḥ |
ivādrau vidravantyārdrasāndrāsṛksūryamūrtayaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

nārācaughamahāhetimārutādhūtamūrtayaḥ |
babhramurbhramarānīkabhāsurā jaladā iva || 45 ||
[Analyze grammar]

śaradhārādharā meghāḥ śarorṇāpūrṇameṣakāḥ |
śarapatrāvṛtā vṛkṣā bhramustadgarjanāgajāḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

vanarājyajarājīrṇāḥ kandākasthalajantavaḥ |
atruṭanparamākṛṣṭāḥ pelavā iva tantavaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

ratheṣu dhvastacakreṣu nikhāte'mutra mūrdhasu |
nipeturjanasaṃghātā meghā iva vanādriṣu || 48 ||
[Analyze grammar]

śālatālavanaṃ prāpya janatāvalanaṃ vanam |
bhujāvakartanaṃ cāsīduttālaṃ sthāṇukānanam || 49 ||
[Analyze grammar]

nanardurnandanodyānasundaryo mattayauvanāḥ |
vanopavanadeśeṣu merorvīravarāśritāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

tāvattārāravaṃ reje sainyakānanamuttamam |
yāvanna parapakṣeṇa prāptaṃ kalpānalārciṣā || 51 ||
[Analyze grammar]

chinnāḥ piśācasaṃyuktā bhūtāpahṛtahetayaḥ |
pātayitvā yayuḥ karṇāndaśārṇāstarṇakā iva || 52 ||
[Analyze grammar]

jahurbhagneśvarāḥ kānti tāṃ jigīṣavanaujasā |
kāsayaḥ kamalānīva śuṣkasrotasvinaujasā || 53 ||
[Analyze grammar]

tuṣākā mesalaiḥ kīrṇāḥ śaraśaktyasimudgaraiḥ |
vidrutā narakaiḥ kṣiptāḥ kaṭakacchalanā api || 54 ||
[Analyze grammar]

kauntakṣetrāḥ prasthavāsaiḥ sthitvā yodhibhirāvṛtāḥ |
guṇā iva khalākrāntā gatā vyaktamaśaktatām || 55 ||
[Analyze grammar]

dvipayo bāhudhānānāṃ kṣaṇenādāya mastakam |
bhallaiḥ palāyyāśu gatā vilūnakamalā iva || 56 ||
[Analyze grammar]

mithaḥ sārasvatā nītvā ādināntaṃ kṛtājayaḥ |
paṇḍitā iva vādeṣu nodvignā na parājitāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

kharvagāḥ khaditāḥ kṣudrā yātudhānaiḥ parāvṛtāḥ |
tejaḥ paramamājagmuḥ śāntāgnaya ivendhanaiḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

kiyadākhyāyata etajjihvānicayaiḥ kilālamākulitaḥ |
vāsukirapi varṇayituṃ na samartho raṇavaraṃ rāma || 59 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter XXXVII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: