Ramayana [sanskrit]

175,075 words | ISBN-10: 8129302500 | ISBN-13: 9788129302502

This Sanskrit edition of the Ramayana: An ancient epic revolving around the life and legends of Rama, Sita and Ravana. Original titles: Vālmīki Rāmāyaṇa (वाल्मीकि रामायण) or Vālmīkirāmāyaṇa (वाल्मीकिरामायण)

tasya kruddhasya vadanaṃ dṛṣṭvā rāmasya dhīmataḥ |
sarvabhūtāni vitreṣuḥ prākampata ca medinī || 1 ||
[Analyze grammar]

siṃhaśārdūlavāñ śailaḥ saṃcacālācaladrumaḥ |
babhūva cāpi kṣubhitaḥ samudraḥ saritāṃ patiḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

khagāśca kharanirghoṣā gagane paruṣasvanāḥ |
autpātikā vinardantaḥ samantāt paricakramuḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

rāmaṃ dṛṣṭvā susaṃkruddhamutpātāṃśca sudāruṇān |
vitreṣuḥ sarvabhūtāni rāvaṇasyāviśadbhayam || 4 ||
[Analyze grammar]

vimānasthāstadā devā gandharvāśca mahoragāḥ |
ṛṣidānavadaityāśca garutmantaśca khecarāḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

dadṛśuste tadā yuddhaṃ lokasaṃvartasaṃsthitam |
nānāpraharaṇairbhīmaiḥ śūrayoḥ saṃprayudhyatoḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

ūcuḥ surāsurāḥ sarve tadā vigrahamāgatāḥ |
prekṣamāṇā mahāyuddhaṃ vākyaṃ bhaktyā prahṛṣṭavat || 7 ||
[Analyze grammar]

daśagrīvaṃ jayetyāhurasurāḥ samavasthitāḥ |
devā rāmamathocuste tvaṃ jayeti punaḥ punaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

etasminnantare krodhād rāghavasya sa rāvaṇaḥ |
prahartukāmo duṣṭātmā spṛśanpraharaṇaṃ mahat || 9 ||
[Analyze grammar]

vajrasāraṃ mahānādaṃ sarvaśatrunibarhaṇam |
śailaśṛṅganibhaiḥ kūṭaiścitaṃ dṛṣṭibhayāvaham || 10 ||
[Analyze grammar]

sadhūmamiva tīkṣṇāgraṃ yugāntāgnicayopamam |
atiraudramanāsādyaṃ kālenāpi durāsadam || 11 ||
[Analyze grammar]

trāsanaṃ sarvabhūtānāṃ dāraṇaṃ bhedanaṃ tathā |
pradīpta iva roṣeṇa śūlaṃ jagrāha rāvaṇaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

tacchūlaṃ paramakruddho madhye jagrāha vīryavān |
anekaiḥ samare śūrai rākṣasaiḥ parivāritaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

samudyamya mahākāyo nanāda yudhi bhairavam |
saṃraktanayano roṣāt svasainyamabhiharṣayan || 14 ||
[Analyze grammar]

pṛthivīṃ cāntarikṣaṃ ca diśaśca pradiśastathā |
prākampayattadā śabdo rākṣasendrasya dāruṇaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

atinādasya nādena tena tasya durātmanaḥ |
sarvabhūtāni vitreṣuḥ sāgaraśca pracukṣubhe || 16 ||
[Analyze grammar]

sa gṛhītvā mahāvīryaḥ śūlaṃ tad rāvaṇo mahat |
vinadya sumahānādaṃ rāmaṃ paruṣamabravīt || 17 ||
[Analyze grammar]

śūlo'yaṃ vajrasāraste rāma roṣānmayodyataḥ |
tava bhrātṛsahāyasya sadyaḥ prāṇān hariṣyati || 18 ||
[Analyze grammar]

rakṣasāmadya śūrāṇāṃ nihatānāṃ camūmukhe |
tvāṃ nihatya raṇaślāghin karomi tarasā samam || 19 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭhedānīṃ nihanmi tvāmeṣa śūlena rāghava |
evamuktvā sa cikṣepa tacchūlaṃ rākṣasādhipaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

āpatantaṃ śaraugheṇa vārayāmāsa rāghavaḥ |
utpatantaṃ yugāntāgniṃ jalaughairiva vāsavaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

nirdadāha sa tānbāṇān rāmakārmukaniḥsṛtān |
rāvaṇasya mahāśūlaḥ pataṃgāniva pāvakaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

tāndṛṣṭvā bhasmasādbhūtāñ śūlasaṃsparśacūrṇitān |
sāyakānantarikṣasthān rāghavaḥ krodhamāharat || 23 ||
[Analyze grammar]

sa tāṃ mātalinānītāṃ śaktiṃ vāsavanirmitām |
jagrāha paramakruddho rāghavo raghunandanaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

sā tolitā balavatā śaktirghaṇṭākṛtasvanā |
nabhaḥ prajvālayāmāsa yugāntolkeva saprabhā || 25 ||
[Analyze grammar]

sā kṣiptā rākṣasendrasya tasmiñ śūle papāta ha |
bhinnaḥ śaktyā mahāñ śūlo nipapāta gatadyutiḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

nirbibheda tato bāṇairhayānasya mahājavān |
rāmastīkṣṇairmahāvegairvajrakalpaiḥ śitaiḥ śaraiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

nirbibhedorasi tadā rāvaṇaṃ niśitaiḥ śaraiḥ |
rāghavaḥ paramāyatto lalāṭe patribhistribhiḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

sa śarairbhinnasarvāṅgo gātraprasrutaśoṇitaḥ |
rākṣasendraḥ samūhasthaḥ phullāśoka ivābabhau || 29 ||
[Analyze grammar]

sa rāmabāṇairatividdhagātro niśācarendraḥ kṣatajārdragātraḥ |
jagāma khedaṃ ca samājamadhye krodhaṃ ca cakre subhṛśaṃ tadānīm || 30 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Ramayana Chapter 91

Cover of edition (2011)

Valmiki-Ramayana
by Gita Press, Gorakhpur (2011)

[Two Volumes] With Sanskrit text and English translation.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Valmiki Ramayana
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Only

Buy now!
Cover of edition (2011)

Ramayana of Valmiki (Hindi Translation)
by Gita Press, Gorakhpur (2011)

A Set of Two Volumes (Sanskrit Text with Hindi Translation)

Buy now!
Cover of edition (1967)

Ramayana (Marathi Translation)
by Swadhyaya Mandal (Vedic Research Centre), Gujarat (1967)

Set of 10 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2008)

Valmiki Ramayanam (with Five Sanskrit Commentaries)
by Rashtriya Sanskrit Sansthan (2008)

Sanskrit only in Seven Volumes

Buy now!
Cover of edition (2000)

Burmese Ramayana
by Ohno Toru [B.R. Publishing Corporation] (2000)

With an English Translation of The Original Palm Leaf Manuscript in Burmese Language in 1233 year of Burmese Era (1871 A.D.)

Buy now!
Cover of Bengali edition

Srimad Valmikiya Ramayana in Bengali
by Gita Press, Gorakhpur (2015)

শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ:

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Srimad Valmiki Ramayana in Gujarati
by Gita Press, Gorakhpur (2013)

શ્રીમદવાલ્મીકીય રામાયણ: [Set of 2 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2018)

The Ramayana of Valmiki in Kannada
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

ಶ್ರೀ ಮದ್ವಲ್ಮಿಕಿ ರಾಮಾಯಣ: [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2019)

Srimad Valmiki Ramayanam and Srimad Bhagavad Gita - Malayalam
by Swami Siddhinathananda & Swami Ranganathananda [Ramakrishna Math, Thrissur] (2019)

രാമായണം: [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shrimad Valmiki Ramayana Mulam (Telugu)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

వాల్మీకీ రామాయణం [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: