Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 4 Chapter 9 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

ṛṣaya ūcuḥ |
sūtasūta mahābhāga dhanyastvaṃ śaivasattamaḥ |
cāṇḍālī kā samākhyātā tatkathāṃ kathaya prabho || 1 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
dvijāḥ śṛṇuta sadbhaktyā tāṃ kathāṃ paramādbhutām |
śivaprabhāvasaṃmiśrāṃ śṛṇvatāṃ bhaktivarddhinīm || 2 ||
[Analyze grammar]

cāṃḍālī sā pūrvabhare'bhavadbrāhmaṇakanyakā |
sauminī nāma candrāsyā sarvalakṣaṇasaṃyutā || 3 ||
[Analyze grammar]

atha sā samaye kanyā yuvatiḥ sauminī dvijāḥ |
pitrā dattā ca kasmaicidvidhinā dvijasūnave || 4 ||
[Analyze grammar]

sā bhartāramanuprāpya kiṃcitkālaṃ śubhavratā |
reme tena dvijaśreṣṭhā navayauvanaśālinī || 5 ||
[Analyze grammar]

atha tasyāḥ patirviprastaruṇassurujārditaḥ |
sauminyāḥ kālayogāttu pañcatvamagamaddvijāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

mṛte bhartari sā nārī dukhitātiviṣaṇṇadhīḥ |
kiṃcitkālaṃ śubhācārā suśīlovāsa sadmani || 7 ||
[Analyze grammar]

tatassā manmathāviṣṭahṛdayā vidhavāpi ca |
yuvāvasthāviśeṣeṇa babhūva vyabhicāriṇī || 8 ||
[Analyze grammar]

tajjñātvā gotriṇastasyā duṣkarma kuladūṣaṇam |
sametāstatyaju dūraṃ nītvā tāṃ sakacagrahām || 9 ||
[Analyze grammar]

kaścicchūdravarastāṃ vai vicarantīṃ nijecchayā |
dṛṣṭvā vane striyaṃ cakre nināya svagṛhaṃ tata || 10 ||
[Analyze grammar]

atha sā piśitāhārā nityamāpītavāruṇī |
ajījanatsutāntena śūdreṇa suratapriyā || 11 ||
[Analyze grammar]

kadācidbhartari kvāpi yāte pītasurātha sā |
iyeṣa piśitāhāraṃ sauminī vyabhicāriṇī || 12 ||
[Analyze grammar]

tato meṣeṣu baddheṣu gobhissaha bahirvraje |
niśāmukhe tamo'ndhe hi khaḍgamādāya sā yayau || 13 ||
[Analyze grammar]

avimṛśya madāveśānmeṣabudyā''miṣa priyā |
ekaṃ jaghāna govatsaṃ krośaṃtamatidurbhagā || 14 ||
[Analyze grammar]

hataṃ taṃ gṛhamānīya jñātvā govatsamaṃganā |
bhītā śivaśivetyāha kenacitpuṇyakarmaṇā || 15 ||
[Analyze grammar]

sā muhūrtaṃ śivaṃ dhyātvāmiṣabhojanalālasā |
chittvā tameva govatsaṃ cakārāhāramīpsitam || 16 ||
[Analyze grammar]

evaṃ bahutithe kāle gate sā sauminī dvijāḥ |
kālasya vaśamāpannā jagāma yamasaṃkṣayam || 17 ||
[Analyze grammar]

yamo'pi dharmamālokya tasyāḥ karma ca paurvikam |
nivartya nirayāvāsāccakre cāṇḍālajātikām || 18 ||
[Analyze grammar]

sātha bhraṣṭā yamapurāccāṇḍālīgarbhamāśritā |
tato babhūva janmāndhā praśāṃtāṃgāramecakā || 19 ||
[Analyze grammar]

janmāndhā sātha bālye'pi vidhvastapitṛmātṛkā |
ūḍhā na kenacidduṣṭā mahākuṣṭharujārditā || 20 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kṣudhārditā dīnā yaṣṭipāṇirgatekṣaṇā |
cāṇḍālocchiṣṭapiṃḍena jaṭharāgnimataparyat || 21 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kṛcchreṇa mahatā nītvā svavipulaṃ vayaḥ |
jarayāgrastasavārṅgī duḥkhamāpa duratyayam || 22 ||
[Analyze grammar]

kadācitsātha cāṃḍālī gokarṇaṃ taṃ mahājanān |
āyāsyaṃtyāṃ śivatithau gacchato bubudhe'nvagān || 23 ||
[Analyze grammar]

athāsāvapi cāṃḍālī vasanāsanatṛṣṇayā |
mahājanān yācayituṃ saṃcacāra śanaiḥ śanaiḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

gatvā tatrātha cāṃḍālī prārthayantī mahājanān |
yatra tatra cacārāsau dīnavākprasṛtāñjaliḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

evamabhyarthayaṃtyāstu cāṃḍālyāḥ prasṛtāñjalau |
ekaḥ puṇyatamaḥ pānthaḥ prākṣipadbilvamaṃjarīm || 26 ||
[Analyze grammar]

tāmaṃjalau nipatitā sā vimṛśya punaḥ punaḥ |
abhakṣyamiti matvātha dūre prākṣipadāturā || 27 ||
[Analyze grammar]

tasyāḥ karādvinirmuktā rātrau sā bilvamaṃjarī |
papāta kasyaciddiṣṭyā śivaliṃgasya mastake || 28 ||
[Analyze grammar]

saivaṃ śivacaturdaśyāṃ rātrau pānthajanānmuhuḥ |
yācamānāpi yatkiṃcinna lebhe daivayogataḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śivacaturdaśyā vrataṃ jātaṃ ca nirmalam |
ajñānato jāgaraṇaṃ paramānandadāyakam || 30 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prabhāte sā nārī śokena mahatā vṛtā |
śanairnivavṛte dīnā svadeśāyaiva kevalam || 31 ||
[Analyze grammar]

śrāṃtā ciropavāsena nipataṃtī padepade |
atītya tāvatīṃ bhūmiṃ nipapāta vicetanā || 32 ||
[Analyze grammar]

atha sā śaṃbhukṛpayā jagāma paramaṃ padam |
āruhya suvimānaṃ ca nītaṃ śivagaṇairdrutam || 33 ||
[Analyze grammar]

ādau yadeṣā śivanāma nārī pramādato vāpyasatī jagāda |
teneha bhūyaḥ sukṛtena viprā mahābalasthānamavāpa divyam || 34 ||
[Analyze grammar]

śrīgokarṇe śivatithāvupoṣya śivamastake |
kṛtvā jāgaraṇaṃ sā hi cakre bilvārcanaṃ niśi || 35 ||
[Analyze grammar]

akāmataḥ kṛtasyāsya puṇyasyaiva ca tatphalam |
bhunaktyadyāpi sā caiva mahābalaprasādataḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

evaṃvidhaṃ mahāliṃgaṃ śaṃkarasya mahābalam |
sarvapāpaharaṃ sadyaḥ paramānandadāyakam || 37 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vaḥ kathitaṃ viprā māhātmyaṃ paramaṃ mayā |
mahābalābhidhānasya śivaliṃgavarasya hi || 38 ||
[Analyze grammar]

athānyadapi vakṣyāmi māhātmyaṃ tasya cādbhutam |
śrutamātreṇa yenāśu śive bhaktiḥ prajāyate || 39 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśivamahāpurāṇe caturthyāṃ koṭirudrasaṃhitāyāṃ cāṇḍālīsadgativarṇanaṃ nāma navamo'dhyāyaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 9

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: