Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 2.3 Chapter 26 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

|| brahmovāca |
gateṣu teṣu muniṣu svaṃ lokaṃ śaṃkaraḥ svayam |
parīkṣituṃ tapo devyā aicchatsūtikaraḥ prabhuḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

parīkṣā chadmanā śaṃbhurdraṣṭuṃ tāṃ tuṣṭamānasaḥ |
jāṭilaṃ rūpamāsthāya sa yayau pārvatīvanam || 2 ||
[Analyze grammar]

atīva sthaviro vipradehadhārī svatejasā |
prajvalanmanasā hṛṣṭo daṃḍī chatrī babhūva saḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

tatrāpaśyatsthitāṃ devīṃ sakhībhiḥ parivāritām |
vedikopari śuddhāṃ tāṃ śivāmiva vidhoḥ kalām || 4 ||
[Analyze grammar]

śaṃbhu nirīkṣya tāṃ devīṃ brahmacārisvarūpavān |
upakaṃṭhaṃ yayau prītyā tadā'sau bhaktavatsalaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

āgataṃ taṃ tadā dṛṣṭvā brāhmaṇaṃ tejasādbhutam |
apūjayacchivā devī sarvapūjopahārakaiḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

susatkṛtaṃ saṃvidhābhiḥ pūjitaṃ parayā mudā |
pārvatī kuśalaṃ prītyā papraccha dvijamādarāta || 7 ||
[Analyze grammar]

|| pārvatyuvāca |
brahmacārisvarūpeṇa kastvaṃ hi kuta āgataḥ |
idaṃ vanaṃ bhāsayase vada vedavidāṃ vara || 8 ||
[Analyze grammar]

|| vipra uvāca |
ahamicchābhigāmī ca vṛddho vipratanussudhīḥ |
tapasvī sukhado'nyeṣāmupakārī na saṃśayaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

kā tvaṃ kasyāsi tanayā kimartha vijane vane |
tapaścarasi durdharṣaṃ munibhiḥ prapadairapi || 10 ||
[Analyze grammar]

na bālā na ca vṛddhāsi taruṇī bhāsi śobhanā |
kathaṃ patiṃ vinā tīkṣṇaṃ tapaścarasi vai vane || 11 ||
[Analyze grammar]

ki tvaṃ tapasvinī bhadre kasyacitsahacāriṇī |
tapasvī sa na puṣṇāti devi tvāṃ ca gato'nyataḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

vada kasya kule jātā kaḥ pitā tava kā vidhā |
mahāsaubhāgyarūpā tvaṃ vṛthā tava taporatiḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

kiṃ tvaṃ vedaprasūrlakṣmīḥ kiṃ surūpā sarasvatī |
etāsu madhye kā vā tvaṃ nāhaṃ tarkitumutsahe || 14 ||
[Analyze grammar]

|| pārvatyuvāca |
nāhaṃ vedaprasūrvipra na lakṣmīśca sarasvatī |
ahaṃ himācalasutā sāṃprataṃ nāma pārvatī || 15 ||
[Analyze grammar]

purā dakṣasutā jātā satī nāmānyajanmani |
yogena tyaktadehā'haṃ yatpitrā ninditaḥ patiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

atra janmani saṃprāptaśśivo'pi vidhivaibhavāt |
māṃ tyaktvā bhasmasātkṛtya manmathaṃ sa jagāma ha || 17 ||
[Analyze grammar]

prayāte śaṃkare tāpodvijitāhaṃ piturgṛhāt |
āgatā tapase vipra sudṛḍhā svarṇadītaṭe || 18 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā tapaḥ kaṭhoraṃ ca suciraṃ prāṇavallabham |
na prāpyāgnau vivikṣantī tvaṃ dṛṣṭvā saṃsthitā kṣaṇam || 19 ||
[Analyze grammar]

gaccha tvaṃ praviśāmyagnau śivenāṃgīkṛtā na hi |
yatra yatra janurlapsye variṣyāmi śivaṃ varam || 20 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ityuktvā pārvatī vahnau tatpuraḥ praviveśa sā |
niṣidhyamānā purato brāhmaṇena punaḥ punaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

vahnipraveśaṃ kurvatyāḥ pārvatyāstatprabhāvataḥ |
babhūva tatkṣaṇaṃ sadyo vahni ścaṃdanapaṃkavat || 22 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇaṃ tadaṃtare sthitvā hyutpataṃtī divaṃ dvijaḥ |
punaḥ papraccha sahasā vihasansutanuṃ śivaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

dvija uvāca |
aho tapaste kiṃ bhadre na buddhaṃ kiṃcideva hi |
na dagdho vahninā deho na ca prāptaṃ manīṣitam || 24 ||
[Analyze grammar]

atassatyaṃ nikāmaṃ vai vada devi manoratham |
mamāgre vipravaryasya sarvānaṃdapradasya hi || 25 ||
[Analyze grammar]

yathāvidhi tvayā devi kīrtyatāṃ sarvathātmanā |
tasmānmaitrī ca saṃjātā kāryyaṃ gopyaṃ tvayā na hi || 26 ||
[Analyze grammar]

kimicchasi varaṃ devi praṣṭumicchāmyataḥ param |
tvayyeva tadasau devi phalaṃ sarvaṃ pradṛśyate || 27 ||
[Analyze grammar]

parārthe ca tapaścedvai tiṣṭhettu tapa eva tat |
ratnaṃ haste samādāya hitvā kācastu saṃcitaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

īdṛśaṃ tava sauṃdaryaṃ kathaṃ vyarthīkṛtaṃ tvayā |
hitvā vastrāṇyanekāni carmādi ca dhṛtaṃ tvayā || 29 ||
[Analyze grammar]

tatsarvaṃ kāraṇaṃ brūhi tapasastvasya satyataḥ |
tacchrutvā vipravaryo'haṃ yathā harṣamāvāpnuyām || 30 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
iti pṛṣṭā tadā tena sakhīṃ prairayatāmbikā |
tanmukhenaiva tatsarvaṃ kathayāmāsa suvratā || 31 ||
[Analyze grammar]

tayā ca preritā tatra pārvatyā vijayābhidhā |
prāṇapriyā suvratajñā sakhī jaṭilamabravīt || 32 ||
[Analyze grammar]

sakhyuvāca |
śṛṇu sādho pravakṣyāmi pārvatīcaritaṃ param |
hetuṃ ca tapasassarvaṃ yadi tvaṃ śrotumicchasi || 33 ||
[Analyze grammar]

sakhā me girirājasya suteyaṃ himabhūbhṛtaḥ |
khyātā vai pārvatī nāmnā sā kālīti ca menakā || 34 ||
[Analyze grammar]

ūḍheyaṃ na ca kenāpi na vāñchati śivātparam |
trīṇi varṣasahasrāṇi tapaścaraṇasādhinī || 35 ||
[Analyze grammar]

tadarthaṃ me'nayā sakhyā prārabdhaṃ tapa īdṛśam |
tadatra kāraṇaṃ vakṣye śṛṇu sādho dvijottama || 36 ||
[Analyze grammar]

hitvendrapramukhāndevān hariṃ brahmāṇameva ca |
patiṃ pinākapāṇiṃ vai prāpnumicchati pārvatī || 37 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ sakhī madīyā vai vṛkṣānāropa yatpurā |
teṣu sarveṣu saṃjātaṃ phalapuṣpādikaṃ dvija || 38 ||
[Analyze grammar]

rūpasārthāya janakakulālaṃkaraṇāya ca |
samuddiśya maheśānaṃ kāmasyānugrahāya ca || 39 ||
[Analyze grammar]

matsakhī nāradopadeśāttapastapati dāruṇam |
manorathaḥ kutastasyā na phaliṣyati tāpasa || 40 ||
[Analyze grammar]

yatte pṛṣṭaṃ dvijaśreṣṭha matsakhyā manasīpsitam |
mayā khyātaṃ ca tatprītyā kimanyacchrotumicchasi || 41 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ityevaṃ vacanaṃ śrutvā vijayāyā yathārthataḥ |
mune sa jaṭilo rudro vihasanvākyamabravīt || 42 ||
[Analyze grammar]

jaṭila uvāca |
sakhyedaṃ kathitaṃ tatra parihāsonumīyate |
yathārthaṃ cettadā devī svamukhenābhibhāṣatām || 43 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
ityukte ca tadā tena jaṭilena dvijanmanā |
uvāca pārvatī devī svamukhenaiva taṃ dvijam || 44 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśivamahāpurāṇe dvitīyāyāṃ rudrasaṃhitāyāṃ tṛtīye pārvatīkhaṇḍe śivājaṭilasaṃvādo nāma ṣaḍviṃśodhyāyaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 26

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: