Padma Purana [sanskrit]

462,305 words | ISBN-13: 9789385005305

The Padma-purana Book 1 Chapter 6 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Padmapurana is a one of the largest of the eighteen Major Puranas containing roughly 50,000 metrical verses. Although popular for its inclusion of the Ramayana and large sections on pilgrimage guides this is also known for its dedication to both Shiva and Vishnu.

[English text for this chapter is available]

bhīṣma uvāca |
devānāṃ dānavānāṃ ca gaṃdharvoragarakṣasām |
utpattiṃ vistareṇemāṃ guro brūhi yathāvidhi || 1 ||
[Analyze grammar]

pulastya uvāca |
saṃkalpāddarśanātsparśātpūrveṣāṃ sṛṣṭirucyate |
dakṣātprācetasādūrdhvaṃ sṛṣṭirmaithunasaṃbhavā || 2 ||
[Analyze grammar]

yathā sasarja caivāsau tathaiva śṛṇu kaurava |
yadā tu sṛjatastasya devarṣigaṇapannagān || 3 ||
[Analyze grammar]

na vṛddhimagamallokastadā maithunayogataḥ |
dakṣaḥ putrasahasrāṇi tadāsiknyāmajījanat || 4 ||
[Analyze grammar]

tāṃstu dṛṣṭvā mahābhāgānsisṛkṣūnvividhāḥ prajāḥ |
nāradaḥ prāha haryaśvāndakṣaputrānsamāgatān || 5 ||
[Analyze grammar]

bhuvaḥ pramāṇaṃ sarvaṃ tu jñātvorddhamadha eva vā |
tataḥ sṛṣṭiṃ viśeṣeṇa kurudhvamṛṣisattamāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

te tu tadvacanaṃ śrutvā prayātāḥ sarvatodiśam |
adyāpi na nivarttaṃte samudrādiva siṃdhavaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

haryaśveṣu praṇaṣṭeṣu punardakṣaḥ prajāpatiḥ |
vīriṇyāmeva putrāṇāṃ sahasramasṛjatprabhuḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

śabalāśvā nāma te ca sametāḥ sṛṣṭikarmaṇi |
nāradonugatānprāha punastānpūrvavanmuniḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

bhuvaḥ pramāṇaṃ sarvaṃ tu jñātvā bhrātṝnatho punaḥ |
āgatya ca punaḥ sṛṣṭiṃ kariṣyatha viśeṣataḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

tepi tenaiva mārgeṇa jagmurbhrātranugāstadā |
tataḥ prabhṛti na bhrātuḥ kanīyānmārgamicchati || 11 ||
[Analyze grammar]

anveṣṭā duḥkhamāpnoti tena tatparivarjayet |
tatasteṣvapi naṣṭeṣu ṣaṣṭiṃ kanyāḥ prajāpatiḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

vīriṇyāṃ janayāmāsa dakṣaḥ prācetasastadā |
prādātsa daśa dharmāya kaśyapāya trayodaśa || 13 ||
[Analyze grammar]

viṃśatisapta somāya catasroriṣṭanemine |
dve caiva bhṛguputrāya dve kṛśāśvāya dhīmate || 14 ||
[Analyze grammar]

dve caivāṃgirase prādāttāsāṃ nāmāni vistarāt |
śṛṇu tvaṃ devamātṝṇāṃ prajāvistāramāditaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

aruṃdhatī vasurjāmirlambā bhānurmarutvatī |
saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhāminī || 16 ||
[Analyze grammar]

dharmapatnyaḥ samākhyātāstāsāṃ putrānnibodha me |
viśvedevāstu viśvāyāḥ sādhyā sādhyānajījanat || 17 ||
[Analyze grammar]

marutvatyāṃ marutvaṃto vasostu vasavastathā |
bhānostu bhānavo jātā mūhūrttāyā muhūrtajāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

laṃbāyāṃ ghoṣanāmāno nāgavīthī tu jāmijā |
pṛthivītalasaṃbhūtamaruṃdhatyāmajāyata || 19 ||
[Analyze grammar]

saṃkalpāyāstu saṃkalpā vasu sṛṣṭiṃ nidhāraya |
jyotiṣmataṃśca ye devā vyāpakāḥ sarvatodiśam || 20 ||
[Analyze grammar]

vasavaste samākhyātāsteṣāṃ nāmāni me śṛṇu |
āpo dhruvaśca somaśca dharaścaivānilonalaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavoṣṭau prakīrtitāḥ |
āpasya putrāścatvāraḥ śrāṃto vaitaṇḍa eva ca || 22 ||
[Analyze grammar]

api śāṃto munirvabhruryajñarakṣādhikāriṇaḥ |
dhruvasya kālaḥ putrastu varcāḥ somādajāyata || 23 ||
[Analyze grammar]

draviṇo havyavāhaśca dhara putrāvimau smṛtau |
kalpāṃtasthastataḥ prāṇo ramaṇaḥ śiśiropi ca || 24 ||
[Analyze grammar]

manoharo dhavaścātha śivo vātha hareḥ sutāḥ |
śivo manojavaṃ putramavijñātagatipradam || 25 ||
[Analyze grammar]

avāpa cānalaḥ putrānagniprāyaguṇāṃstataḥ |
tatra śākho viśākhaśca nigameṣu svayaṃbhuvaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

apatyaṃ kṛttikānāṃ ca kārtikeyastataḥ smṛtaḥ |
pratyūṣasya ṛbhuḥ putro munirnāmātha devalaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

viśvakarmā prabhāsasya putraḥ śilpī prajāpatiḥ |
prāsādabhavanodyāna pratimā bhūṣaṇādiṣu || 28 ||
[Analyze grammar]

taṭākārāmakūpeṣu tridaśānāṃ ca varddhakiḥ |
ajaikapādahirbudhnyo virūpākṣotha raivataḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

haraśca bahurūpaśca tryaṃbakaśca sureśvaraḥ |
sāvittraśca jayaṃtaśca pinākī cāparājitaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

ete rudrāssamākhyātā ekādaśa gaṇeśvarāḥ |
eteṣāṃ mānasānāṃ tu triśūlavaradhāriṇām || 31 ||
[Analyze grammar]

koṭyaścaturaśītistu tatputrāścākṣayā matāḥ |
dikṣu sarvāsu ye rakṣāṃ prakurvanti gaṇeśvarāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

ete vai putrapautrāśca surabhīgarbhasaṃbhavāḥ |
kaśyapasya pravakṣyāmi putrapautrādi patniṣu || 33 ||
[Analyze grammar]

aditirditirdanuścaiva ariṣṭā surasā tathā |
surabhirvinatā caiva tāmrā krodhavaśā irā || 34 ||
[Analyze grammar]

kadrū khasā munistadvattāsu putrānnibodha me |
tuṣitā nāma ye devāścākṣuṣasyāṃtare manoḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

vaivasvateṃtare caiva ādityā dvādaśa smṛtāḥ |
indro dhātā bhagastvaṣṭā mittro'tha varuṇo'ryamā || 36 ||
[Analyze grammar]

vivasvānsavitā pūṣā aṃśumānviṣṇureva ca |
ete sahasrakiraṇā ādityā dādvaśa smṛtāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

mārīcātkaśyapājjātāḥ puttrāste'ditinaṃdanāḥ |
kṛśāśvasya ṛṣeḥ putrā devapraharaṇāḥ smṛtāḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

ete devagaṇāstāta pratimanvaṃtareṣu ca |
utpadyaṃte vilīyaṃte kalpekalpe tathaiva ca || 39 ||
[Analyze grammar]

ditiḥ putradvayaṃ lebhe kaśyapāditi naḥ śrutam |
hiraṇyakaśipuṃ caiva hiraṇyākṣaṃ tathaiva ca || 40 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyakaśipostadvajjātaṃ putracatuṣṭayam |
prahlādaścānuhlādaśca saṃhlādohlāda eva ca || 41 ||
[Analyze grammar]

prahlādaputrā āyuṣmānśibirbāṣkalireva ca |
virocanaścaturthastu sa baliṃ putramāptavān || 42 ||
[Analyze grammar]

baleḥ putraśataṃ tvāsīdbāṇajyeṣṭhaṃ tato nṛpa |
dhṛtarāṣṭrastathāsūryyo vivasvānaṃśutāpanaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

nikumbhanāmā gurvakṣaḥ kukṣirbhaumotha bhīṣaṇaḥ |
evamanye tu bahavo bāṇojyeṣṭho guṇādhikaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

bāṇassahasrabāhustu sarvāstraguṇasaṃyutaḥ |
tapasā toṣito yasya pure vasati śūladhṛt || 45 ||
[Analyze grammar]

mahākālatvamagamatsārthyaṃ yasya pinākinaḥ |
hiraṇyākṣasya putrobhūdaṃdhako nāmanāmataḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

bhūtasaṃtāpanaścaiva mahānāgastathaiva ca |
etebhyaḥ putrapautrāṇāṃ koṭayaḥ saptasaptatiḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

mahābalā mahākāyā nānārūpā mahaujasaḥ |
danuḥ putraśataṃ lebhe kaśyapādvaradarpitam || 48 ||
[Analyze grammar]

vipracittiḥ pradhānobhūdeṣāṃ madhye mahābalaḥ |
dviraṣṭamūrddhā śakunistathā śaṃkuśirodharaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

ayomukhaḥ śaṃbaraśca kapilo vāmanastathā |
marīcirmāgadhaścaiva harirgajaśirāstathā || 50 ||
[Analyze grammar]

nidrādharaśca ketuśca ketuvīryaḥ śatakratuḥ |
indramitragrahaścaiva vajranābhastathaiva ca || 51 ||
[Analyze grammar]

ekavastro mahābāhurvajrākṣastārakastathā |
asilomā pulomā ca vikurvāṇo mahāsuraḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

svarbhānurvṛṣaparvā ca evamādyā danossutāḥ |
svarbhānoḥ suprabhā kanyā śacī caiva pulomajā || 53 ||
[Analyze grammar]

upadānavī mayasyāsīttathā maṃdodarī kuhūḥ |
śarmiṣṭhā suṃdarī caiva caṃḍā ca vṛṣaparvaṇaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

pulomā kālakā caiva vaiśvanarasute ubhe |
bahvapatyo mahāsatvo mārīcasya parigrahaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

tayoḥ ṣaṣṭisahasrāṇi dānavānāṃ purābhavan |
paulomānkālakhaṃjāṃśca mārīcojanayatpurā || 56 ||
[Analyze grammar]

avadhyā ye narāṇāṃ vai hiraṇyapuravāsinaḥ |
caturmukhāllabdhavarā ye hatā vijayena tu || 57 ||
[Analyze grammar]

vipracittiḥ siṃhikāyāṃ nava putrānajījanat |
hiraṇyakaśiporyevai bhāgineyāstrayodaśa || 58 ||
[Analyze grammar]

kaṃsaḥ śaṃkhaśca rājendra nalo vātāpireva ca |
ilvalo namuciścaiva khasṛmaścāṃjanastathā || 59 ||
[Analyze grammar]

narakaḥ kālanābhaśca paramāṇustathaiva ca |
kalpavīryaśca vikhyāto danuvaṃśavivarddhanaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

saṃhlādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule |
avadhyāḥ sarvadevānāṃ gaṃdharvoragarākṣasām || 61 ||
[Analyze grammar]

ye hatā balamāśritya arjunena raṇājire |
ṣaṭkanyā janayāmāsa tāmrā mārīcavīryataḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

śukīṃ śyenīṃ ca bhāsīṃ ca sugṛdhrīṃ gṛdhrikāṃ śucim |
śukī śukānulūkāṃśca janayāmāsa dharmataḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

śyenī śyenāṃśca bhāsī ca kurarānapyajījanat |
gṛdhrī gṛdhrānsugṛdhrī ca pārāvatavihaṃgamān || 64 ||
[Analyze grammar]

haṃsa sārasa kāraṃḍa plavānśucirajījanat |
ete tāmrāsutāḥ proktā vinatāyā niśāmaya || 65 ||
[Analyze grammar]

garuḍaḥ patagaśreṣṭho'ruṇaśceśaḥ patatriṇām |
saudāminī tathā kanyā yeyaṃ nabhasi viśrutā || 66 ||
[Analyze grammar]

saṃpātiśca jaṭāyuśca aruṇasya sutāvubhau |
saṃpātiputro babhruśca śīghragaścātiviśrutaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

jaṭāyoḥ karṇikāraśca śatagāmī ca viśrutau |
teṣāmasaṃkhyamabhavatpakṣiṇāṃ putrapautrakam || 68 ||
[Analyze grammar]

surasāyāṃ sahasraṃ tu sarpāṇāmabhavatpurā |
sahasraśirasāṃ kadrūḥ sahasraṃ prāpa suvratā || 69 ||
[Analyze grammar]

pradhānāsteṣu vikhyātā ṣṣaḍviṃśatirarindama |
śeṣavāsukikarkoṭa śaṃkhairāvatakaṃbalāḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

dhanaṃjaya mahānīla padmāśvatara takṣakāḥ |
elāpatra mahāpadma dhṛtarāṣṭra balāhakāḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

śaṃkhapāla mahāśaṃkha puṣpadaṃṣṭraṃ śubhānanāḥ |
śaṃkharomā ca nahuṣo ramaṇaḥ paṇinastathā || 72 ||
[Analyze grammar]

kapilo durmukhaścāpi pataṃjalimukhāstathā |
eṣāmanaṃtamabhavatsarveṣāṃ putrapautrakam || 73 ||
[Analyze grammar]

prāyaśo yatpurādagdhaṃ janamejayamaṃdire |
rakṣogaṇaṃ krodhavaśā sunāmānamajījanat || 74 ||
[Analyze grammar]

daṃṣṭriṇāṃ niyutaṃ teṣāṃ bhīmasenādagātkṣayam |
daṃṣṭri gomāyu kākādīnmahiṣīrgovarāṅganāḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

surabhirjanayāmāsa kaśyapātttritayaṃ purā |
munirmunīnāṃ ca gaṇaṃ gaṇamapsarasāṃ tathā || 76 ||
[Analyze grammar]

tathā kinnaragaṃdharvānariṣṭā janayadbahūn |
tṛṇavṛkṣalatā gulmamirā sarvamajījanatat || 77 ||
[Analyze grammar]

khasā tu yakṣarakṣāṃsi janayāmāsa koṭiśaḥ |
ete kaśyapadāyādāḥ śataśotha sahasraśaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

eṣa manvaṃtare bhīṣma sargaḥ svārociṣe smṛtaḥ |
tatastvekonapaṃcāśanmarutaḥ kaśyapādditiḥ |
janayāmāsa dharmajña sarvānamaravallabhān || 79 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Padma Purana Chapter 6

Cover of edition (2016)

Sri Padma Purana (Sanskrit Text and Hindi Translation)
by Chaukhamba Surbharati Prakashan (2016)

Sanskrit Text and Hindi Translation with Sloka Index (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2007)

Padma Purana (In Six Volumes)
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2007)

Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of Bengali edition

Padma Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

Set of 7 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2015)

Sri Padma Purana (Tamil)
by Azhwargal Aaivu Maiyam, Chennai (2015)

Translated by S. Jagatrakshgan

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Padma Purana in Gujarati
by Shree Harihar Pustakalay, Surat (0)

[પદમ પુરણ:]

Buy now!
Cover of edition (2013)

Padma Mahapurana (Kannada)
by Vijeth Prakashan Gadag, Bangalore (2013)

[ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣಂ]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: