Naishadha-charita [sanskrit]

by K.K. Handiqui | 1965 | 29,064 words

The Sanskrit edition of the Naishadha-charita referencing the English translation and grammatical analysis. The Naishadha-charita is one of the mahakavyas (great epic poems) and deals with the famous story Of Nala and Damayanti, as found in the Mahabharata.

so'yamitthamatha bhīmanandinīṃ dārasāramadhigamya naiṣadhaḥ |
tāṃ tṛtīyapuruṣārthavāridheḥ pāralambhanatarīmarīramat || 1 ||
[Analyze grammar]

ātmavitsaha tayā divāniśaṃ bhogabhāgapi na pāpamāpa saḥ |
āhṛtā hi viṣayaikatānatā jñānadhautamanasaṃ na limpati || 2 ||
[Analyze grammar]

nyasya mantriṣu sa rājyamādarādārarādha madanaṃ priyāsakhaḥ |
naikavarṇamaṇikoṭikuṭṭime hemabhūmibhṛti saudhabhūdhare || 3 ||
[Analyze grammar]

vīrasenasutakaṇṭhabhūṣaṇībhūtadivyamaṇipaṅktiśaktibhiḥ |
kāmanopanamadarthatāguṇādyastṛṇīkṛtasuparvaparvataḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

dhūpitaṃ yadudarāntaraṃ ciraṃ mecakairagarusāradārubhiḥ |
jālajāladhṛtacandracandanakṣodamedurasamīraśītalam || 5 ||
[Analyze grammar]

kvāpi kāmaśaravṛttavartayo yaṃ mahāsurabhitailadīpikāḥ |
tenire vitimiraṃ smarasphuraddoḥpratāpanikarāṅkuraśriyaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

kuṅkumaiṇamadapaṅkalepitāḥ kṣalitāśca himavālukāmbubhiḥ |
rejuradhvatataśailajasrajo yasya mugdhamaṇikuṭṭimā bhuvaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

naiṣadhāṅgaparimardamedurāmodamāṛdavamanojñavarṇayā |
yadbhuvaḥ kvacana sūnaśayyayābhaji bhālatilakapragalbhatā || 8 ||
[Analyze grammar]

kvāpi yannikaṭaniṣkuṭasphuratkorakaprakarasaurabhormibhiḥ |
sāndramādriyata bhīmanandanānāsikāpuṭakuṭīkuṭumbitā || 9 ||
[Analyze grammar]

ṛddhasarvaṛtuvṛkṣavāṭikākīrakṛttasahakāraśīkaraiḥ |
yajjuṣaḥ sma kulamukhyamāśugaḥ prāṇavātamupadābhirañcati || 10 ||
[Analyze grammar]

kutracitkanakanirmitākhilaḥ kvāpi yo vimalaratnajaḥ kila |
kutracidracitacitraśālikaḥ kvāpi cāsthiravidhaindrajālikaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

citratattadanukāryavibhramādhāyyanekavidharūparūpakam |
vīkṣya yaṃ bahu dhuvañśiro jarāvātakī vidhirakalpi śilpirāṭ || 12 ||
[Analyze grammar]

bhittigarbhagṛhagopitairjanairyaḥ kṛtādbhutakathādikautukaḥ |
sūtrayantrajaviśiṣṭaceṣṭayāścaryasañjibahuśālabhañjikaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

tāmasīṣvapi tamīṣu bhittigai ratnaraśmibhiramandracandrikaḥ |
yastapepi jalayantrapātukāsāradūradhutatāpatandrikaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

yatra puṣpaśaraśāstrakārikāsārikādhyuṣitanāgadantikā |
bhīmajāniṣadhasārvabhaumayoḥ pratyavaikṣata rate kṛtākṛte || 15 ||
[Analyze grammar]

yatra mattakalaviṅkaśīlitāślīlakelipunaruktavattayoḥ |
kvāpi dṛṣṭibhiravāpi vāpikottaṃsahaṃsamithunasmarotsavaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

yatra vaiṇaravavaiṇavasvarairhuṃkṛtairupavanīpikālinām |
kaṅkaṇālikalahaiśca nṛtyatāṃ kubjitaṃ suratakūjitaṃ tayoḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

sītkṛtānyaśṛṇutāṃ viśaṅkayoryatpratiṣṭhitaratismarārcayoḥ |
jālakairapavarāntare'pi tau tyājitaiḥ kapaṭakuḍyatāṃ niśi || 18 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇasāramṛgaśṛṅgabhaṅgurā svādurujjvalarasaikasāriṇī |
nāniśaṃ truṭati yanmukhe purā kinnarīvikaṭagītijhaṃkṛtiḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

bhitticitralikhitākhilakramā yatra tasthuritihāsasaṃkathāḥ |
padmanandanasutāriraṃsutāmandasāhasahasanmanobhuvaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

puṣpakāṇḍajayaḍiṇḍimāyitaṃ yatragautamakalatrakāminaḥ |
pāradārikavilāsasāhasaṃ devabharturudaṭaṅki bhittiṣu || 21 ||
[Analyze grammar]

uccalatkalaravālikaitavādvaijayantavijayārjitā jagat |
yasya kīrtiravadāyati sma sā kārtikītithiniśīthinīsvasā || 22 ||
[Analyze grammar]

gaurabhānugurugehinīsmarodvṛttabhāvamitivṛttamāśritāḥ |
rejire yadajire'bhinītibhirnāṭikā bharatabhāratīsudhā || 23 ||
[Analyze grammar]

śaṃbhudāruvanasaṃbhujikriyāmādhavavrajavadhūvilāsayoḥ |
gumphitairuśanasā subhāṣitairyasya hāṭakaviṭaṅkamaṅkitam || 24 ||
[Analyze grammar]

ahni bhānubhuvi dāśadārikāṃ yaccaraḥ paricarantamujjagau |
kāladeśaviṣāyāsahātsmarādutsukaṃ śukapitāmahaṃ śukaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

nītameva karalabhyapāratāmapratīrya munayastaporṇavam |
apsaraḥkucaghaṭāvalambanātsthāyinā kvacana yatra citragāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

svāminā ca vahatā ca taṃ mayā sa smaraḥ suratavarjanājjitaḥ |
yo'yamīdṛgiti nṛtyate sma yatkekinā murajanisvanairghanaiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

yatra vīkṣya nalabhīmasaṃ bhave mahyato ratiratīśayorapi |
spardhayeva jayatorjayāya te kāmakāmaramaṇībabhūvatuḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

tatra saudhasurabhūdhare tayorāvirāsuratha kāmakelayaḥ |
ye mahākavibhirapyavīkṣitāḥ pāṃsulābhirapi ye na śikṣitāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

pauruṣaṃ dadhati yoṣitā nale svāmini śritatadīyabhāvayā |
yūni śaiśavamatīrṇayā kiyatprāpi bhīmasutayā na sādhvasam || 30 ||
[Analyze grammar]

dūtyasaṃgatigataṃ yadātmanaḥ prāgaśiśravadiyaṃ priyaṃ giraḥ |
taṃ vicintya vinayavyayaṃ hriyā na sma veda karavāṇi kīdṛśam || 31 ||
[Analyze grammar]

yattayā sadasi naiṣādhaḥ svayaṃ prāgvṛtaḥ sapadi vītalajjayā |
tannijaṃ manasikṛtya cāpalaṃ sā śaśāka na vilokituṃ nalam || 32 ||
[Analyze grammar]

āsane maṇimarīcimāṃsale yāṃ diśaṃ sa parirabhya tasthivān |
tāmasūyitavatīva māninī na vyalokayadiyaṃ manāgapi || 33 ||
[Analyze grammar]

hrīsarannijanimajjanocitaṃ maulidūranamanaṃ dadhānayā |
dvāri citrayuvatiśriyā tayā bhartṛhūtiśatamaśrutīkṛtam || 34 ||
[Analyze grammar]

veśma patyuraviśanna sādhvasādveśitāpi śayanaṃ na sā'bhajat |
bhājitāpi savidhaṃ na sāsvapatsvāpitāpi na ca saṃmukhābhavat || 35 ||
[Analyze grammar]

kevalaṃ na khalu bhīmanandinī dūramatrapata naiṣadhaṃ prati |
bhīmajāhṛdi jitaḥ striyā hriyā manmatho'pi niyataṃ sa lajjitaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

ātmanāpi haradārasundarī yatkimapyabhilalāṣa ceṣṭitum |
svāminā yadi tadarthamarthitā mudritastadanayā tadudyamaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

hrībharādvimukhayā tayā bhiyaṃ sañjitāmananurāgaśaṅkini |
sa svacetasi lulopa saṃsmarandūtyakālakalitaṃ tadāśayam || 38 ||
[Analyze grammar]

pārzvamāgami nijaṃ sahālibhistena pūrvamatha sā tayaikayā |
kvāpi tāmapi niyujya māyinā svātmamātrasacivāvaśeṣitā || 39 ||
[Analyze grammar]

saṃnidhāvapi nije niveśitāmālibhiḥ kusumaśastraśāstravit |
ānayadvyavadhimāniva priyāmaṅkapālivalayena saṃnidhim || 40 ||
[Analyze grammar]

prāgacumbadalike hriyānatāṃ tāṃ kramāddaranatāṃ kapolayoḥ |
tena viśvasitamānasāṃ jhaṭityānane sa paricumbya siṣmiye || 41 ||
[Analyze grammar]

lajjayā prathamametya huṃkṛtaḥ sādhvasena balinātha tarjitaḥ |
kiṃciducchvasita eva taddhṛdi nyagbabhūva punararbhakaḥ smaraḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

vallabhasya bhujayoḥ smarotsave ditsatoḥ prasabhamaṅkapālikām |
ekakaściramarodhi bālayā talpayantraṇanirantarālayā || 43 ||
[Analyze grammar]

hāracārimavilokane mṛṣākautukaṃ kimapi nāṭayannayam |
kaṇṭhamūlamadasīyamaspṛśatpāṇinopakucadhāvinā dhavaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

yattvayāsmi sadasi srajāñcitastanmayāpi bhavadarhaṇārhati |
ityudīrya nijahāramarpayannaspṛśatsa tadurojakorakau || 45 ||
[Analyze grammar]

nīvisīmni nihitaṃ sa nidrayā subhruvo niśi niṣiddhasaṃvidaḥ |
kampitaṃ śayamapāsa yannayaṃ dolanairjanitabodhayā'nayā || 46 ||
[Analyze grammar]

sa priyoruyugakañcukāṃśuke nyasya dṛṣṭimatha siṣmiye nṛpaḥ |
āvavāra tadathāmbarāñcalaiḥ sā nirāvṛtiriva trapāvṛtā || 47 ||
[Analyze grammar]

buddhimānvyadhita tāṃ kramādayaṃ kiṃciditthamapanītasādhvasām |
kiṃca tanmanasi cittajanmanā hrīranāmi dhanuṣā samaṃ manāk || 48 ||
[Analyze grammar]

siṣmiye hasati na sma tena sā prīṇitāpi parihāsabhāṣaṇaiḥ |
sve hi darśayati te pareṇa kānardhyadantakuruvindamālike || 49 ||
[Analyze grammar]

vīkṣya bhīmatanayāstanadvayaṃ magnahāramaṇimudrayāṅkitam |
soḍhakāntaparirambhagāḍhatā sānvamāyi sumukhī sakhījanaiḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

yācate sma paridhāpikāḥ sakhīḥ sā svanīvinibiḍakriyāṃ yadā |
anvaminvata tadā vihasya tā vṛttamatra patipāṇicāpalam || 51 ||
[Analyze grammar]

kurvatī niculitaṃ hriyā kiyatsauhṛdādvivṛtasaurabhaṃ kiyat |
kuḍnalonmiṣitasūnasevinīṃ padminīṃ jayati sā sma padminī || 52 ||
[Analyze grammar]

nāvilokya nalamāsituṃ smaro hrīrna vīkṣitumadatta subhruvaḥ |
taddṛśaḥ patidiśācalannatha vrīḍitāḥ samakucanmuhuḥ pathaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

nā'nayā patiranāyi netrayorlakṣyatāmapi parokṣatāmapi |
vīkṣyate sa khalu yadvilokane tatra tatra nayate dadānayā || 54 ||
[Analyze grammar]

vāsare virahaniḥsahā niśāṃ kāntasaṅgasamayaṃ samaihata |
sā hriyā niśi punardinodayaṃ vāñchatisma patikelilajjitā || 55 ||
[Analyze grammar]

tatkaromi paramabhyupaiṣi yanmā hriyaṃ vraja bhiyaṃ parityaja |
ālivarga iva te'hamityamūṃ śaśvadāśvasanamūcivānnalaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

yena tanmadanavahninā sthitaṃ hrīmahauṣadhiniruddhaśaktinā |
siddhimadbhirudateji taiḥ punaḥ sa priyapriyavacobhimantraṇaiḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

yadvidhūya dayitārpitaṃ karaṃ dordvayena pidadhe kucau dṛḍham |
pārśvagaṃ priyamapāsya sā hriyā taṃ hṛdisthitamivālilaṅga tat || 58 ||
[Analyze grammar]

anyadasmi bhavatīṃ na yācitā vāramekamadharaṃ dhayāmi te |
ityasisvadadupāṃśukākuvāksopamardahaṭhavṛttireva tam || 59 ||
[Analyze grammar]

pītatāvakamukhāsavo'dhunā bhṛtya eṣa nijakṛtyamarhati |
tatkaromi bhavadūrumityasau tatra saṃnyadhita pāṇipallavam || 60 ||
[Analyze grammar]

cumbanādiṣu babhūva nāma kiṃ tadvṛthā bhiyamihāpi mā kṛthāḥ |
ityudīrya rasanāvalivyayaṃ nirmame mṛgadṛśo'yamādimam || 61 ||
[Analyze grammar]

astivāmyabharamastikautukaṃ sāstigharmajalamastivepathu |
astibhīti ratamastivāñchitaṃ prāpadastisukhamastipīḍanam || 62 ||
[Analyze grammar]

hrīstaveyamucitaiva yannavastāvake manasi matsamāgamaḥ |
tattu nistrapamajasrasaṃgamādvīḍamāvahati māmakaṃ manaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

ityupālabhata saṃbhujikriyārambhavighnaghanalajjitairjitām |
tāṃ tathā sa caturo'tha sā yathā traptumeva tamanu trapāmayāt || 64 ||
[Analyze grammar]

bāhuvaktrajaghanastanāṅghritadbandhagandharatasaṃgatānatīḥ |
icchurutsukajane dinesmite vīkṣite ti samaketi tena sā || 65 ||
[Analyze grammar]

prātarātmaśayanādviniryatīṃ saṃnirudhya yadasādhyamanyadā |
tanmukhārpaṇamukhaṃ sukhaṃ bhuvo jambhajitkṣitiśacīmacīkarat || 66 ||
[Analyze grammar]

nāyakasya śayanādaharmukhe nirgatā mudamudīkṣya subhruvām |
ātmanā nijanavasmarotsavasmāriṇīyamahṛṇīyata svayam || 67 ||
[Analyze grammar]

tāṃ mitho'bhidadhatīṃ sakhīṃ priyasyātmanaśca sa niśāviceṣṭitam |
pārśvagaḥ suravarātpidhāṃ dadhaddṛśyatāṃ śṛutakatho hasangataḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

cakradāravirahekṣaṇakṣaṇe bibhyatī dhavahasāya sābhavat |
kvāpi vastuni vadatyanāgataṃ cittamudyadanimittavaikṛtam || 69 ||
[Analyze grammar]

cumbitaṃ na mukhamācakarṣa yatpatyurantaramṛtaṃ vavarṣa tat |
sā nunoda na bhujaṃ tadarpitaṃ tena tasya kimabhūnna tarpitam || 70 ||
[Analyze grammar]

nītayoḥ stanapidhānatāṃ tayā dātumāpa bhujayoḥ karaṃ paraṃ |
vītabāhuni tato hṛdaṃśuke kevale'pyatha sa tatkucadvaye || 71 ||
[Analyze grammar]

yācanānna dadatīṃ nakhakṣataṃ tāṃ vidhāya kathayā'nyacetasam |
vakṣasi nyasitumāttatatkaraḥ svaṃ vibhidya mumude sa tannakhaiḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

sa prasahya hṛdayāpavārakaṃ hartumakṣamata subhruvo bahiḥ |
hrīmayaṃ tu na tadīyamāntaraṃ tadvinetumabhavatprabhuḥ prabhuḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

sā smareṇa balinā'pyahāpitā hrīkṣame bhṛśamaśobhatābalā |
bhāti cāpi vasanaṃ vinā natu vrīḍadhairyaparivarjanairjanaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

āttha neti ratayācinaṃ na yanmāmato'numatavatyasi sphuṭam |
ityamuṃ tadabhilāpanotsukaṃ dhūnitena śirasā nirāsa sā || 75 ||
[Analyze grammar]

yā śirovidhutirāha neti te sā mayā na kimiyaṃ samākali |
tanniṣedhasamasaṃkhyatā vidhiṃ vyaktameva tava vakti vāñchitam || 76 ||
[Analyze grammar]

nāttha nāttha śṛṇvāni te na kiṃ tena vācamiti tāṃ nigadya saḥ |
sā sma dūtyagatamāha taṃ yathā tajjagāda mṛdubhistaduktibhiḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

nīvisīmni nibiḍaṃ purā'ruṇatpāṇinā'tha śithilena tatkaram |
sā krameṇa nananeti vādinī vighnamācaradamuṣya kevalam || 78 ||
[Analyze grammar]

rūpaveṣavasanāṅgavāsanābhūṣaṇādiṣu pṛthagvidagdhatām |
sānyadivyayuvatibhramakṣamāṃ nityametya tamagānnavā navā || 79 ||
[Analyze grammar]

iṅgitena nijarāganīradhiṃ saṃvibhāvya caṭubhirguṇajñatām |
bhaktatāṃ ca paricaryayā'niśaṃ sādhikādhikavaśaṃ vyadhatta tam || 80 ||
[Analyze grammar]

svāṅgamarpayitumetya vāmatāṃ roṣitaṃ priyamathānunīya sā |
ātadīyahaṭhasaṃbubhukṣutāṃ nānvamanyata punastamarthinam || 81 ||
[Analyze grammar]

ādyasaṃgamasamādarāṇyadhādvallabhāya dadatī kathaṃcana |
aṅgakāni ghanamānavāmatāvrīḍalambhitadurāpatāni sā || 82 ||
[Analyze grammar]

patyurāgiriśamātaru kramātsvasya cāgirijamālataṃ vapuḥ |
tasya cārhamakhilaṃ pativratā krīḍati sma tapsā vidhāya sā || 83 ||
[Analyze grammar]

na sthalī na jaladhirna kānanaṃ nādribhūrna viṣāyo na viṣṭapam |
krīḍitā na saha yatra tena sā sā vidhaiva na yayā yayā na vā || 84 ||
[Analyze grammar]

namrayāṃśukavikarṣiṇi priye vaktravātahatadīptadīpayā |
bhartṛmaulimaṇidīpitāstayā vismayena kakubho nibhālitāḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

kāntamūrdhni dadatī pidhitsayā tanmaṇeḥ śravaṇapūramutpalam |
rantumarcanamivācaratpuraḥ sā svavallabhatanormanobhuvaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

taṃ pidhāya muditātha pārśvayorvīkṣya dīpamubhayatra sā svayoḥ |
cittamāpa kutukādbhutatrapātaṅkasaṃkaṭaniveśitasmaram || 87 ||
[Analyze grammar]

ekakasya śamane paraṃ punarjāgrataṃ śamitamapyavekṣya tam |
jātavahnivarasaṃsmṛtiḥ śiraḥ sā vidhūya nimimīla kevalam || 88 ||
[Analyze grammar]

paśya bhīru na mayāpi dṛśyase yannimīlitavatī dṛśāvasi |
ityanena parihasya sā tamaḥ saṃvidhāya samabhoji lajjitā || 89 ||
[Analyze grammar]

cumbyase'yamayamaṅkyase nakhaiḥ śliṣyaseyamayamarpyase hṛdi |
no punarna karavāṇi te giraṃ huṃ tyaja tyaja tavāsmi kiṃkarā || 90 ||
[Analyze grammar]

ityalīkaratakātarā priyaṃ vipralabhya surate hriyaṃ ca sā |
cumbanādi vitatāra māyinī kiṃ vidagdhamanasāmagocaraḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

svepsitodgamitamātraluptayā dīpikācapalayā tamoghane |
nirviśaṅkaratajanmatanmukhākūtadarśanasukhānyabhuṅkta saḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

yadbhruvau kuṭilite tayā rate manmathena tadanāmi kārmukam |
yattu huṃhumiti sā tadā vyadhāttatsmarasya śaramuktihuṃkṛtam || 93 ||
[Analyze grammar]

īkṣitopadiśatīva nartituṃ tatkṣaṇoditamudaṃ manobhuvam |
kāntadantaparipīḍitādharā pāṇidhūnanamiyaṃ vitanvatī || 94 ||
[Analyze grammar]

sā śaśāka parirambhadāyinī gāhituṃ bṛhaduraḥ priyasya na |
cakṣame ca sa na bhaṅgurabhruvastuṅgapīnakucadūratāṃ gatam || 95 ||
[Analyze grammar]

bāhuvalliparirambhamaṇḍalī yā parasparamapīḍayattayoḥ |
āsta hemanalinīmṛṇālajaḥ pāśa eva hṛdayeśayasya saḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

vallabhena parirambhapīḍitau preyasīhṛdi kucāvavāpatuḥ |
kelatīmadanayorupāśraye tatra vṛttamilitopadhānatām || 97 ||
[Analyze grammar]

bhīmajoruyugalaṃ nalāṛpitaiḥ pāṇijasya mṛdubhiḥ padairbabhau |
tatpraśasti ratikāmayorjayastambhayugmamiva śātakumbhajam || 98 ||
[Analyze grammar]

bahvamāni vidhināpi tāvakaṃ nābhimūruyugamantarāṅgakam |
sa vyadhādadhikavarṇakairidaṃ kāñcanairyaditi tāṃ purāha saḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

pīḍanaya mṛdunī vigāhya tau kāntapāṇinaline spṛhāvatī |
tatkucau kalaśapīnaniṣṭhurau hārahāsavihate vitenatuḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

yau kuraṅgamadakuṅkumāñcitau nīlalohitarucau badhūkucau |
sa priyorasi tayoḥ svayaṃbhuvorācacāra nakhakiṃśukārcanam || 101 ||
[Analyze grammar]

ambudheḥ kiyadanutthitaṃ vidhuṃ svānubimbamilitaṃ vyaḍambayat |
cumbadambujamukhīmukhaṃ tadā naiṣadhasya vadanendumaṇḍalam || 102 ||
[Analyze grammar]

pūgabhāgabahutākaṣāyitairvāsitairudayabhāskareṇa tau |
cakraturnidhuvane'dharāmṛtaistatra sādhumadhupānavibhramam || 103 ||
[Analyze grammar]

āha nāthavadanasya cumbataḥ sā sma śītakaratāmanakṣaram |
sītkṛtāni sudatī vitanvatī sattvadattapṛthuvepathustadā || 104 ||
[Analyze grammar]

cumbanāya kalitapriyākucaṃ vīrasenasutavaktramaṇḍalam |
prāpa bhartumamṛtaiḥ sudhāṃśunā saktahāṭakaghaṭena mittratām || 105 ||
[Analyze grammar]

vīkṣya vīkṣya punaraikṣi sā mudā paryarambhi parirabhya cāsakṛt |
cumbitā punaracumbi cādarāttṛptirāpi na kathaṃcanāpi ca || 106 ||
[Analyze grammar]

chinnamapyatanu hāramaṇḍalaṃ mugdhayā suratalāsyakelibhiḥ |
na vyatarki sudṛśā cirādapi svedabindukitavakṣasā hṛdi || 107 ||
[Analyze grammar]

yattadīyahṛdi hāramauktikairāsi tatra guṇa eva kāraṇam |
anyathā kathamamutra vartituṃ tairaśāki na tadā guṇacyutaiḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

ekavṛttirapi mauktikāvaliśchinnahāravitatau tadā tayoḥ |
chāyayā'nyahṛdaye vibhūṣaṇaṃ śrāntivāribharabhāvite'bhavat || 109 ||
[Analyze grammar]

vāmapādatalaluptamanmathaśrīmadena mukhavīkṣiṇāniśam |
bhujyamānanavayauvanāmunā pārasīmani cacāra sā mudām || 110 ||
[Analyze grammar]

āntarānapi tadaṅgasaṃgamaistarpitānavayavānamanyata |
netrayoramṛtasārapāraṇāṃ tadvilokanamacintayannalaḥ || 111 ||
[Analyze grammar]

bhūṣaṇairatuṣadāśritaiḥ priyāṃ prāgatha vyaṣadadeṣa bhāvayan |
tairabhāvi kiyadaṅgadarśane yatpidhānamayavighnakāribhiḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

yojanāni parirambhaṇe'ntaraṃ romaharṣajamapi sma bodhataḥ |
tau nimeṣamapi vīkṣaṇe mitho vatsaravyavadhimadhyagacchatām || 113 ||
[Analyze grammar]

vīkṣya bhāvamadhigantumutsukāṃ pūrvamacchamaṇikuṭṭime mṛdum |
ko'yamityuditasaṃbhramīkṛtāṃ svānubimbamadadarśataiṣa tām || 114 ||
[Analyze grammar]

tatkṣaṇāvahitabhāvabhāvitadvādaśātmasitadīdhitisthitiḥ |
svāṃ priyāmabhimatakṣaṇodayāṃ bhāvalābhalaghutāṃ nunoda saḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

svena bhāvajanane sa tu priyāṃ bāhumūlakucanābhicumbanaiḥ |
nirmame ratarahaḥsamāpanāśarmasārasamasaṃvibhāginīm || 116 ||
[Analyze grammar]

viślathairavayavairnimīlayā lomabhirdrutamitairvinidratām |
sūcitaṃ śvasitasītkṛtaiśca tau bhāvamakramakamadhyagacchatām || 117 ||
[Analyze grammar]

āsta bhāvamadhigacchatostayoḥ saṃmadeṣu karajakṣatārpaṇā |
phāṇiteṣu maricāvacūrṇanā sā sphuṭaṃ kaṭurapi spṛhāvahā || 118 ||
[Analyze grammar]

ardhamīlitavilolatārake sā dṛśau nidhuvanaklamālasā |
yanmuhūrtamavahanna tatpunastṛptirāsta dayitasya paśyataḥ || 119 ||
[Analyze grammar]

tatklamastamadidīkṣata kṣaṇaṃ tālavṛntacalanāya nāyakam |
tadvidhā hi bhavadaivataṃ priyā vedhaso'pi vidadhāi cāpalam || 120 ||
[Analyze grammar]

svedabindukitanāsikāśikhaṃ tanmukhaṃ sukhayati sma naiṣadham |
proṣitādharaśayāluyāvakaṃ sāmiluptapulakaṃ kapolayoḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

hrīṇameva pṛthu sasmaraṃ kiyatklāntameva bahunirvṛtaṃ manāk |
kāntacetasi tadīyamānanaṃ tattadālabhata lakṣamādarāt || 122 ||
[Analyze grammar]

svedavāriparipūritaṃ priyāromakūpanivahaṃ yathāyathā |
naiṣadhasya dṛgapāttathātathā citramāpadapatṛṣṇatāṃ na sā || 123 ||
[Analyze grammar]

vītamālyakacahastasaṃyamavyastahastayugayā sphuṭīkṛtam |
bāhumūlamanayā tadujjvalaṃ vīkṣYa saukhyajaladhau mamajja saḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

vīkṣya patyuradharaṃ kṛśodarī bandhujīvamiva bhṛṅgasaṃgatam |
mañjulaṃ nayanakajjalairnijaiḥ saṃvarītumaśakatsmitaṃ na sā || 125 ||
[Analyze grammar]

tāṃ vilokya vimukhaśritasmitāṃ pṛcchato hasitahetumīśituḥ |
hrīmatī vyataraduttaraṃ vadhūḥ pāṇipaṅkaruhi darpaṇārpaṇām || 126 ||
[Analyze grammar]

lākṣayātmacaraṇasya cumbanāccārubhālamavalokya tanmukham |
sā hriyā natanatānanā'smaraccheṣarāgamuditaṃ patiṃ niśaḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

svedabhāji hṛdaye'nubimbitaṃ vīkṣya mūrtamiva hṛdgataṃ priyam |
nirmame dhutarataśramaṃ nijairhrīnatātimṛdunāsikānilaiḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

sūnanāyakanideśavibhramairapratītacaravedanodayam |
dandataṃśamadhare'dhigāmukā sāspṛśanmṛdu camaccakāra ca || 129 ||
[Analyze grammar]

vīkṣya vīkṣya karajasya vibhramaṃ preyasārjitamurojayoriyam |
kāntamaikṣata hasaspṛśaṃ kiyatkopakuñcitavilocanāñcalā || 130 ||
[Analyze grammar]

roṣarūṣitamukhīmiva priyāṃ vīkṣya bhītidarakampitākṣarām |
tāṃ jagāda sa na vedmi tanvi taṃ kaścakāra tava koparopaṇām || 131 ||
[Analyze grammar]

roṣakuṅkumavilepanānmanāṅganvavāci kṛśatanvavāci te |
bhūdayuktasamayaiva rañjanāmānane vidhubidheyamānane || 132 ||
[Analyze grammar]

kṣipramasya tu rujā nakhādijāstāvakīramṛtasīkaraṃ kirat |
etadarthamidamarthitaṃ mayā kaṇṭhacumbi maṇidāma kāmadam || 133 ||
[Analyze grammar]

svāparādhamalupatpayodhare matkaraḥ suradhanuṣkarastava |
sevayā vyajanacālanābhuvā bhūya eva caraṇau karotu vā || 134 ||
[Analyze grammar]

ānanasya mama cedanaucitī nirdayaṃ daśanadaṃśadāyinaḥ |
śodhyate sudati vairamasya tatkiṃ tvayā vada vidaśya nādharam || 135 ||
[Analyze grammar]

dīpalopamaphalaṃ vyadhatta yastvatpaṭāhṛtiṣu macchikhāmaṇiḥ |
no tadāgasi paraṃ samarthanā so'yamastu padapātukastava || 136 ||
[Analyze grammar]

itthamuktimupahṛtya komalāṃ talpacumbicikuraścakāra saḥ |
ātmamaulimaṇikāntibhaṅginīṃ tatpadāruṇasarojasaṅginīm || 137 ||
[Analyze grammar]

tatpadākhilanakhānubimbanaiḥ svaiḥ sametya samatāmiyāya saḥ |
rudrabhūmavijigīṣayā ratisvāminopadaśamūrtitābhṛtā || 138 ||
[Analyze grammar]

ākhyataiṣa kuru kopalopanaṃ paśya naśyati kṛśā madharniśā |
etameva tu niśāntare varaṃ roṣaśeṣamanurotsyasi kṣaṇam || 139 ||
[Analyze grammar]

sātha nāthamanayatkṛtārthatāṃ pāṇigopitanijāṅghripaṅkajā |
tatpraṇāmadhutamānamānanaṃ smerameva sudatī vitanvatī || 140 ||
[Analyze grammar]

tau mitho ratirasāyanātpunaḥ saṃbubhukṣumanasau babhūvatuḥ |
cakṣame natu tayormanorathaṃ durjanī rajaniralpajīvanā || 141 ||
[Analyze grammar]

svapnumāptaśayanīyayostayoḥ svairamākhyata vacaḥ priyāṃ priyaḥ |
utsavairadharadānapānajaiḥ sāntarāyapadamantarāntarā || 142 ||
[Analyze grammar]

devadūtyamupagamya nirdayaṃ dharmabhītikṛtatādṛśāgasaḥ |
astu seyamaparādhamārjanā jīvitāvadhi nalasya vaśyatā || 143 ||
[Analyze grammar]

sa kṣāṇaḥ sumukhi yattvadīkṣaṇaṃ taccarājyamuru yena rajyasi |
tannalasya sudhayābhiṣecanaṃ yattvadaṅgaparirambhavibhramaḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

śarma kiṃ hṛdi hareḥ priyārpaṇaṃ kiṃ śivārdhaghaṭane śivasya vā |
kāmaye tava maheṣu tanvi taṃ nanvayaṃ saridudanvadanvayam || 145 ||
[Analyze grammar]

dhīyatāṃ mayi dṛḍhā mameti dhīrvaktumevamavakāśa eva kaḥ |
yadvidhūya tṛṇavaddivaspatiṃ krītavatyasi dayāpaṇena mām || 146 ||
[Analyze grammar]

śṛṇvatā nibhṛtamālibhirbhavadvāgvilāsamasakṛnmayā kila |
mogharāghavavivarjyajānakīśrāviṇī bhayacalāsi vīkṣitā || 147 ||
[Analyze grammar]

chuptapatravinimīlitātkṣupātkacchapasya dhṛtacāpalātpalāt |
tvatsakhīṣu saraṭācchirodhutaḥ svaṃ bhiyo'bhidadhatīṣu vaibhavam || 148 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ madīyavirahānmayā nijāṃ bhītimīritavatī rahaḥśrutā |
nojjhitāsmi bhavatīṃ tadityayaṃ vyāharadvaramasatyakātaraḥ || 149 ||
[Analyze grammar]

saṃgamayya virahe'smi jīvikā yaiva vāmatha ratāya tatkṣaṇam |
hanta dattha iti ruṣṭayāvayornidrayā'dya kimu nopasadyate || 150 ||
[Analyze grammar]

īdṛśaṃ nigadati priye dṛśaṃ saṃmadātkiyadiyaṃ nyamīlayat |
prātarālapati kokile kalaṃ jāgarādiva niśaḥ kumudvatī || 151 ||
[Analyze grammar]

miśritoru militādharaṃ mithaḥ svapnavīkṣitaparasparakriyam |
tau tato'nu parirambhasaṃpuṭaiḥ pīḍanāṃ vidadhatau nidadratuḥ || 152 ||
[Analyze grammar]

tadyātāyātaraṃhacchalakalitarataśrāntiniśvāsadhārājasravyāmiśrabhāvasphuṭakathitamithaḥprāṇabhedavyudāsam |
bālāvakṣojapatrāṅkurakarimakarīṃ mudritorvīndravakṣaścihnākhyātaikabhāvobhayahṛdayamayāddvandvamānandanidrām || 153 ||
[Analyze grammar]

śrīharṣaṃ kavirājarājimukuṭālaṃkārahīraḥ sutaṃ śrīhīraḥ suṣuve jitendriyacayaṃ māmalladevī ca yam |
yāto'smiñśivaśaktisiddhibhaginīsaubhrātrabhavye mahākāvye tasya kṛtau nalīyacarite sargo'yamaṣṭādaśaḥ || 154 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Naishadha-charita [Sanskrit] Chapter 18

Cover of edition (1965)

Naisadhacarita of Sriharsa (An old and Rare Book)
by K.K. Handiqui (1965)

Sanskrit Text With English Translation; Includes notes, vocabulary; appendices and commentary extracts.

Buy now!
Cover of edition (1989)

Philosophical Reflections in the Naisadhacarita
by Harekrishna Meher (1989)

English (Hardcover)

Buy now!
Cover of edition (2016)

The Naisadhiyacarita and Literary Community in South Asia
by Deven M. Patel (2016)

English (Hardcover)

Buy now!
Cover of edition (2013)

Naishadhiya Charitam of Mahakavi Shri Harsha
by Dr. Devarshi Sanadhya Shastri (2013)

Sanskrit Text with Hindi Translation; Set of 2 Volumes ; Krishnadas Sanskrit Series 52; Includes Jivatu Commentary of Mallinath and Candrika Hindi Commentary

Buy now!
Cover of edition (2015)

Nala and Damayanti
by B.N. Goswamy (2015)

A Great Series of Paintings of An Old Indian Romance; Foreword by Karan Sing.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: