Mahabharata [sanskrit]

699,462 words | ISBN-10: 812150094X | ISBN-13: 9788121500944

The Sanskrit edition of the Mahabharata, one of the largest epic poems ever written, consisting of 100,000 metrical verses. Consisting of 18 books, the Mahabharata details the history and legends concerning ancient India (Bharata), including a major battle campaign involving the Kauravas and the Pandavas, also known as the Kurukshetra War. This portion also contains the Bhagavad-Gita. Alternative titles: Mahābhārata (महाभारत).

dhṛtarāṣṭra uvāca |
kathamāsaṃstadā yodhā hīnā bhīṣmeṇa saṃjaya |
balinā devakalpena gurvarthe brahmacāriṇā || 1 ||
[Analyze grammar]

tadaiva nihatānmanye kurūnanyāṃśca pārthivān |
na prāharadyadā bhīṣmo ghṛṇitvāddrupadātmaje || 2 ||
[Analyze grammar]

tato duḥkhataraṃ manye kimanyatprabhaviṣyati |
yadadya pitaraṃ śrutvā nihataṃ mama durmateḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

aśmasāramayaṃ nūnaṃ hṛdayaṃ mama saṃjaya |
śrutvā vinihataṃ bhīṣmaṃ śatadhā yanna dīryate || 4 ||
[Analyze grammar]

punaḥ punarna mṛṣyāmi hataṃ devavrataṃ raṇe |
na hato jāmadagnyena divyairastraiḥ sma yaḥ purā || 5 ||
[Analyze grammar]

yadadya nihatenājau bhīṣmeṇa jayamicchatā |
ceṣṭitaṃ narasiṃhena tanme kathaya saṃjaya || 6 ||
[Analyze grammar]

saṃjaya uvāca |
sāyāhne nyapatadbhūmau dhārtarāṣṭrānviṣādayan |
pāñcālānāṃ dadaddharṣaṃ kuruvṛddhaḥ pitāmahaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

sa śete śaratalpastho medinīmaspṛśaṃstadā |
bhīṣmo rathātprapatitaḥ pracyuto dharaṇītale || 8 ||
[Analyze grammar]

hā heti tumulaḥ śabdo bhūtānāṃ samapadyata |
sīmāvṛkṣe nipatite kurūṇāṃ samitikṣaye || 9 ||
[Analyze grammar]

ubhayoḥ senayo rājankṣatriyānbhayamāviśat |
bhīṣmaṃ śaṃtanavaṃ dṛṣṭvā viśīrṇakavacadhvajam |
kuravaḥ paryavartanta pāṇḍavāśca viśāṃ pate || 10 ||
[Analyze grammar]

khaṃ tamovṛtamāsīcca nāsīdbhānumataḥ prabhā |
rarāsa pṛthivī caiva bhīṣme śāṃtanave hate || 11 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ brahmavidāṃ śreṣṭho ayaṃ brahmavidāṃ gatiḥ |
ityabhāṣanta bhūtāni śayānaṃ bharatarṣabham || 12 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ pitaramājñāya kāmārtaṃ śaṃtanuṃ purā |
ūrdhvaretasamātmānaṃ cakāra puruṣarṣabhaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

iti sma śaratalpasthaṃ bharatānāmamadhyamam |
ṛṣayaḥ paryadhāvanta sahitāḥ siddhacāraṇaiḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

hate śāṃtanave bhīṣme bharatānāṃ pitāmahe |
na kiṃcitpratyapadyanta putrāstava ca bhārata || 15 ||
[Analyze grammar]

vivarṇavadanāścāsangataśrīkāśca bhārata |
atiṣṭhanvrīḍitāścaiva hriyā yuktā hyadhomukhāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

pāṇḍavāśca jayaṃ labdhvā saṃgrāmaśirasi sthitāḥ |
sarve dadhmurmahāśaṅkhānhemajālapariṣkṛtān || 17 ||
[Analyze grammar]

bhṛśaṃ tūryaninādeṣu vādyamāneṣu cānagha |
apaśyāma raṇe rājanbhīmasenaṃ mahābalam |
ākrīḍamānaṃ kaunteyaṃ harṣeṇa mahatā yutam || 18 ||
[Analyze grammar]

nihatya samare śatrūnmahābalasamanvitān |
saṃmohaścāpi tumulaḥ kurūṇāmabhavattadā || 19 ||
[Analyze grammar]

karṇaduryodhanau cāpi niḥśvasetāṃ muhurmuhuḥ |
tathā nipatite bhīṣme kauravāṇāṃ dhuraṃdhare |
hāhākāramabhūtsarvaṃ nirmaryādamavartata || 20 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā ca patitaṃ bhīṣmaṃ putro duḥśāsanastava |
uttamaṃ javamāsthāya droṇānīkaṃ samādravat || 21 ||
[Analyze grammar]

bhrātrā prasthāpito vīraḥ svenānīkena daṃśitaḥ |
prayayau puruṣavyāghraḥ svasainyamabhicodayan || 22 ||
[Analyze grammar]

tamāyāntamabhiprekṣya kuravaḥ paryavārayan |
duḥśāsanaṃ mahārāja kimayaṃ vakṣyatīti vai || 23 ||
[Analyze grammar]

tato droṇāya nihataṃ bhīṣmamācaṣṭa kauravaḥ |
droṇastadapriyaṃ śrutvā sahasā nyapatadrathāt || 24 ||
[Analyze grammar]

sa saṃjñāmupalabhyātha bhāradvājaḥ pratāpavān |
nivārayāmāsa tadā svānyanīkāni māriṣa || 25 ||
[Analyze grammar]

vinivṛttānkurūndṛṣṭvā pāṇḍavāpi svasainikān |
dūtaiḥ śīghrāśvasaṃyuktairavahāramakārayan || 26 ||
[Analyze grammar]

vinivṛtteṣu sainyeṣu pāraṃparyeṇa sarvaśaḥ |
vimuktakavacāḥ sarve bhīṣmamīyurnarādhipāḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

vyupāramya tato yuddhādyodhāḥ śatasahasraśaḥ |
upatasthurmahātmānaṃ prajāpatimivāmarāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

te tu bhīṣmaṃ samāsādya śayānaṃ bharatarṣabham |
abhivādya vyatiṣṭhanta pāṇḍavāḥ kurubhiḥ saha || 29 ||
[Analyze grammar]

atha pāṇḍūnkurūṃścaiva praṇipatyāgrataḥ sthitān |
abhyabhāṣata dharmātmā bhīṣmaḥ śāṃtanavastadā || 30 ||
[Analyze grammar]

svāgataṃ vo mahābhāgāḥ svāgataṃ vo mahārathāḥ |
tuṣyāmi darśanāccāhaṃ yuṣmākamamaropamāḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

abhinandya sa tānevaṃ śirasā lambatābravīt |
śiro me lambate'tyarthamupadhānaṃ pradīyatām || 32 ||
[Analyze grammar]

tato nṛpāḥ samājahrustanūni ca mṛdūni ca |
upadhānāni mukhyāni naicchattāni pitāmahaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

abravīcca naravyāghraḥ prahasanniva tānnṛpān |
naitāni vīraśayyāsu yuktarūpāṇi pārthivāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

tato vīkṣya naraśreṣṭhamabhyabhāṣata pāṇḍavam |
dhanaṃjayaṃ dīrghabāhuṃ sarvalokamahāratham || 35 ||
[Analyze grammar]

dhanaṃjaya mahābāho śiraso me'sya lambataḥ |
dīyatāmupadhānaṃ vai yadyuktamiha manyase || 36 ||
[Analyze grammar]

sa saṃnyasya mahaccāpamabhivādya pitāmaham |
netrābhyāmaśrupūrṇābhyāmidaṃ vacanamabravīt || 37 ||
[Analyze grammar]

ājñāpaya kuruśreṣṭha sarvaśastrabhṛtāṃ vara |
preṣyo'haṃ tava durdharṣa kriyatāṃ kiṃ pitāmaha || 38 ||
[Analyze grammar]

tamabravīcchāṃtanavaḥ śiro me tāta lambate |
upadhānaṃ kuruśreṣṭha phalgunopanayasva me |
śayanasyānurūpaṃ hi śīghraṃ vīra prayaccha me || 39 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ hi pārtha mahābāho śreṣṭhaḥ sarvadhanuṣmatām |
kṣatradharmasya vettā ca buddhisattvaguṇānvitaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

phalgunastu tathetyuktvā vyavasāyapurojavaḥ |
pragṛhyāmantrya gāṇḍīvaṃ śarāṃśca nataparvaṇaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

anumānya mahātmānaṃ bharatānāmamadhyamam |
tribhistīkṣṇairmahāvegairudagṛhṇācchiraḥ śaraiḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

abhiprāye tu vidite dharmātmā savyasācinā |
atuṣyadbharataśreṣṭho bhīṣmo dharmārthatattvavit || 43 ||
[Analyze grammar]

upadhānena dattena pratyanandaddhanaṃjayam |
kuntīputraṃ yudhāṃ śreṣṭhaṃ suhṛdāṃ prītivardhanam || 44 ||
[Analyze grammar]

anurūpaṃ śayānasya pāṇḍavopahitaṃ tvayā |
yadyanyathā pravartethāḥ śapeyaṃ tvāmahaṃ ruṣā || 45 ||
[Analyze grammar]

evametanmahābāho dharmeṣu pariniṣṭhitam |
svaptavyaṃ kṣatriyeṇājau śaratalpagatena vai || 46 ||
[Analyze grammar]

evamuktvā tu bībhatsuṃ sarvāṃstānabravīdvacaḥ |
rājñaśca rājaputrāṃśca pāṇḍavenābhi saṃsthitān || 47 ||
[Analyze grammar]

śayeyamasyāṃ śayyāyāṃ yāvadāvartanaṃ raveḥ |
ye tadā pārayiṣyanti te māṃ drakṣyanti vai nṛpāḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

diśaṃ vaiśravaṇākrāntāṃ yadā gantā divākaraḥ |
arciṣmānpratapaṃllokānrathenottamatejasā |
vimokṣye'haṃ tadā prāṇānsuhṛdaḥ supriyānapi || 49 ||
[Analyze grammar]

parikhā khanyatāmatra mamāvasadane nṛpāḥ |
upāsiṣye vivasvantamevaṃ śaraśatācitaḥ |
upāramadhvaṃ saṃgrāmādvairāṇyutsṛjya pārthivāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

upātiṣṭhannatho vaidyāḥ śalyoddharaṇakovidāḥ |
sarvopakaraṇairyuktāḥ kuśalāste suśikṣitāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

tāndṛṣṭvā jāhnavīputraḥ provāca vacanaṃ tadā |
dattadeyā visṛjyantāṃ pūjayitvā cikitsakāḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

evaṃgate na hīdānīṃ vaidyaiḥ kāryamihāsti me |
kṣatradharmapraśastāṃ hi prāpto'smi paramāṃ gatim || 53 ||
[Analyze grammar]

naiṣa dharmo mahīpālāḥ śaratalpagatasya me |
etaireva śaraiścāhaṃ dagdhavyo'nte narādhipāḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

tacchrutvā vacanaṃ tasya putro duryodhanastava |
vaidyānvisarjayāmāsa pūjayitvā yathārhataḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

tataste vismayaṃ jagmurnānājanapadeśvarāḥ |
sthitiṃ dharme parāṃ dṛṣṭvā bhīṣmasyāmitatejasaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

upadhānaṃ tato dattvā pitustava janeśvara |
sahitāḥ pāṇḍavāḥ sarve kuravaśca mahārathāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

upagamya mahātmānaṃ śayānaṃ śayane śubhe |
te'bhivādya tato bhīṣmaṃ kṛtvā cābhipradakṣiṇam || 58 ||
[Analyze grammar]

vidhāya rakṣāṃ bhīṣmasya sarva eva samantataḥ |
vīrāḥ svaśibirāṇyeva dhyāyantaḥ paramāturāḥ |
niveśāyābhyupāgacchansāyāhne rudhirokṣitāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

niviṣṭānpāṇḍavāṃścāpi prīyamāṇānmahārathān |
bhīṣmasya patanāddhṛṣṭānupagamya mahārathān |
uvāca yādavaḥ kāle dharmaputraṃ yudhiṣṭhiram || 60 ||
[Analyze grammar]

diṣṭyā jayasi kauravya diṣṭyā bhīṣmo nipātitaḥ |
avadhyo mānuṣaireṣa satyasaṃdho mahārathaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

atha vā daivataiḥ pārtha sarvaśastrāstrapāragaḥ |
tvāṃ tu cakṣurhaṇaṃ prāpya dagdho ghoreṇa cakṣuṣā || 62 ||
[Analyze grammar]

evamukto dharmarājaḥ pratyuvāca janārdanam |
tava prasādādvijayaḥ krodhāttava parājayaḥ |
tvaṃ hi naḥ śaraṇaṃ kṛṣṇa bhaktānāmabhayaṃkaraḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

anāścaryo jayasteṣāṃ yeṣāṃ tvamasi keśava |
rakṣitā samare nityaṃ nityaṃ cāpi hite rataḥ |
sarvathā tvāṃ samāsādya nāścaryamiti me matiḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

evamuktaḥ pratyuvāca smayamāno janārdanaḥ |
tvayyevaitadyuktarūpaṃ vacanaṃ pārthivottama || 65 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Mahabharata Chapter 115

Cover of edition (2013)

The complete Mahabharata (12 Volumes)
by Kisari Mohan Ganguly (2013)

4900 pages; [Publisher: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.] ISBN: ‎ 812150094X or 9788121500944;

Buy now!
Cover of edition (2003)

The Mahabharata in Kannada (Set of 32 Volumes)
by Bharatha Darshana Bangalore (2003)

ಶ್ರೇಮಹಭಾರತ [ಮಹಾಭಾರತ]; 13907 pages;

Buy now!
Cover of edition (2008)

The Complete Mahabharata (9 volumes)
by M. N. Dutt (2008)

6415 pages; Sanskrit Text with English Translation; [Edited By: Dr. Ishwar Chandra Sharma & Dr. O.N. Bimali] [Publisher: Parimal Publication Pvt. Ltd.]

Buy now!
Cover of edition (2017)

Mahabharata (Hindi Translation, Six Volumes)
by Sahityacharya Pandit Ramnarayandutt Shastri Pandey "Ram" (2017)

7350 pages; [महाभारत] [Publisher: Gita Press, Gorakhpur] 44 Color and Black/white illustrations.

Buy now!
Cover of Bengali edition

The Mahabharata in Bengali (Two Volumes)
by Akshay Library, Kolkata (2019)

3049 pages; [মহাভারত] [মহার্ষী বদভ্যাস (Maharishi Vedvyas)]

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Mahabharat in Gujarati (20 Volumes)
by Dinkar Joshi (દિનકર જોશી) (2010)

14252 pages; [મહાભારત] [Publisher: Pravin Prakashan Pvt. Ltd, Rajkot]

Buy now!
Cover of edition (2018)

Shri Mahabharatam in Malayalam (2 volumes)
by Swami Mridananda (2018)

1681 pages; [Publisher: Ramakrishna Math, Thrissur]

Buy now!
Cover of edition (2018)

Mahabharata in Telugu (7 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

7248pages

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: