Mahabharata [sanskrit]

699,462 words | ISBN-10: 812150094X | ISBN-13: 9788121500944

The Sanskrit edition of the Mahabharata, one of the largest epic poems ever written, consisting of 100,000 metrical verses. Consisting of 18 books, the Mahabharata details the history and legends concerning ancient India (Bharata), including a major battle campaign involving the Kauravas and the Pandavas, also known as the Kurukshetra War. This portion also contains the Bhagavad-Gita. Alternative titles: Mahābhārata (महाभारत).

vaiśaṃpāyana uvāca |
athopagamya viduramaparāhṇe janārdanaḥ |
pitṛṣvasāraṃ govindaḥ so'bhyagacchadariṃdamaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

sā dṛṣṭvā kṛṣṇamāyāntaṃ prasannādityavarcasam |
kaṇṭhe gṛhītvā prākrośatpṛthā pārthānanusmaran || 2 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ sattvavatāṃ madhye govindaṃ sahacāriṇam |
cirasya dṛṣṭvā vārṣṇeyaṃ bāṣpamāhārayatpṛthā || 3 ||
[Analyze grammar]

sābravītkṛṣṇamāsīnaṃ kṛtātithyaṃ yudhāṃ patim |
bāṣpagadgadapūrṇena mukhena pariśuṣyatā || 4 ||
[Analyze grammar]

ye te bālyātprabhṛtyeva guruśuśrūṣaṇe ratāḥ |
parasparasya suhṛdaḥ saṃmatāḥ samacetasaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

nikṛtyā bhraṃśitā rājyājjanārhā nirjanaṃ gatāḥ |
vinītakrodhaharṣāśca brahmaṇyāḥ satyavādinaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

tyaktvā priyasukhe pārthā rudantīmapahāya mām |
ahārṣuśca vanaṃ yāntaḥ samūlaṃ hṛdayaṃ mama || 7 ||
[Analyze grammar]

atadarhā mahātmānaḥ kathaṃ keśava pāṇḍavāḥ |
ūṣurmahāvane tāta siṃhavyāghragajākule || 8 ||
[Analyze grammar]

bālā vihīnāḥ pitrā te mayā satatalālitāḥ |
apaśyantaḥ svapitarau kathamūṣurmahāvane || 9 ||
[Analyze grammar]

śaṅkhadundubhinirghoṣairmṛdaṅgairvaiṇavairapi |
pāṇḍavāḥ samabodhyanta bālyātprabhṛti keśava || 10 ||
[Analyze grammar]

ye sma vāraṇaśabdena hayānāṃ heṣitena ca |
rathanemininādaiśca vyabodhyanta sadā gṛhe || 11 ||
[Analyze grammar]

śaṅkhabherīninādena veṇuvīṇānunādinā |
puṇyāhaghoṣamiśreṇa pūjyamānā dvijātibhiḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

vastrai ratnairalaṃkāraiḥ pūjayanto dvijanmanaḥ |
gīrbhirmaṅgalayuktābhirbrāhmaṇānāṃ mahātmanām || 13 ||
[Analyze grammar]

arcitairarcanārhaiśca stuvadbhirabhinanditāḥ |
prāsādāgreṣvabodhyanta rāṅkavājinaśāyinaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

te nūnaṃ ninadaṃ śrutvā śvāpadānāṃ mahāvane |
na smopayānti nidrāṃ vai atadarhā janārdana || 15 ||
[Analyze grammar]

bherīmṛdaṅganinadaiḥ śaṅkhavaiṇavanisvanaiḥ |
strīṇāṃ gītaninādaiśca madhurairmadhusūdana || 16 ||
[Analyze grammar]

bandimāgadhasūtaiśca stuvadbhirbodhitāḥ katham |
mahāvane vyabodhyanta śvāpadānāṃ rutena te || 17 ||
[Analyze grammar]

hrīmānsatyadhṛtirdānto bhūtānāmanukampitā |
kāmadveṣau vaśe kṛtvā satāṃ vartmānuvartate || 18 ||
[Analyze grammar]

ambarīṣasya māndhāturyayāternahuṣasya ca |
bharatasya dilīpasya śiberauśīnarasya ca || 19 ||
[Analyze grammar]

rājarṣīṇāṃ purāṇānāṃ dhuraṃ dhatte durudvahām |
śīlavṛttopasaṃpanno dharmajñaḥ satyasaṃgaraḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

rājā sarvaguṇopetastrailokyasyāpi yo bhavet |
ajātaśatrurdharmātmā śuddhajāmbūnadaprabhaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

śreṣṭhaḥ kuruṣu sarveṣu dharmataḥ śrutavṛttataḥ |
priyadarśano dīrghabhujaḥ kathaṃ kṛṣṇa yudhiṣṭhiraḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

yaḥ sa nāgāyutaprāṇo vātaraṃhā vṛkodaraḥ |
amarṣī pāṇḍavo nityaṃ priyo bhrātuḥ priyaṃkaraḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

kīcakasya ca sajñāteryo hantā madhusūdana |
śūraḥ krodhavaśānāṃ ca hiḍimbasya bakasya ca || 24 ||
[Analyze grammar]

parākrame śakrasamo vāyuvegasamo jave |
maheśvarasamaḥ krodhe bhīmaḥ praharatāṃ varaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

krodhaṃ balamamarṣaṃ ca yo nidhāya paraṃtapaḥ |
jitātmā pāṇḍavo'marṣī bhrātustiṣṭhati śāsane || 26 ||
[Analyze grammar]

tejorāśiṃ mahātmānaṃ balaughamamitaujasam |
bhīmaṃ pradarśanenāpi bhīmasenaṃ janārdana |
taṃ mamācakṣva vārṣṇeya kathamadya vṛkodaraḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

āste parighabāhuḥ sa madhyamaḥ pāṇḍavo'cyuta |
arjunenārjuno yaḥ sa kṛṣṇa bāhusahasriṇā |
dvibāhuḥ spardhate nityamatītenāpi keśava || 28 ||
[Analyze grammar]

kṣipatyekena vegena pañca bāṇaśatāni yaḥ |
iṣvastre sadṛśo rājñaḥ kārtavīryasya pāṇḍavaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

tejasādityasadṛśo maharṣipratimo dame |
kṣamayā pṛthivītulyo mahendrasamavikramaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

ādhirājyaṃ mahaddīptaṃ prathitaṃ madhusūdana |
āhṛtaṃ yena vīryeṇa kurūṇāṃ sarvarājasu || 31 ||
[Analyze grammar]

yasya bāhubalaṃ ghoraṃ kauravāḥ paryupāsate |
sa sarvarathināṃ śreṣṭhaḥ pāṇḍavaḥ satyavikramaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

yo'pāśrayaḥ pāṇḍavānāṃ devānāmiva vāsavaḥ |
sa te bhrātā sakhā caiva kathamadya dhanaṃjayaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

dayāvānsarvabhūteṣu hrīniṣedho mahāstravit |
mṛduśca sukumāraśca dhārmikaśca priyaśca me || 34 ||
[Analyze grammar]

sahadevo maheṣvāsaḥ śūraḥ samitiśobhanaḥ |
bhrātṝṇāṃ kṛṣṇa śuśrūṣurdharmārthakuśalo yuvā || 35 ||
[Analyze grammar]

sadaiva sahadevasya bhrātaro madhusūdana |
vṛttaṃ kalyāṇavṛttasya pūjayanti mahātmanaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

jyeṣṭhāpacāyinaṃ vīraṃ sahadevaṃ yudhāṃ patim |
śuśrūṣuṃ mama vārṣṇeya mādrīputraṃ pracakṣva me || 37 ||
[Analyze grammar]

sukumāro yuvā śūro darśanīyaśca pāṇḍavaḥ |
bhrātṝṇāṃ kṛṣṇa sarveṣāṃ priyaḥ prāṇo bahiścaraḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

citrayodhī ca nakulo maheṣvāso mahābalaḥ |
kaccitsa kuśalī kṛṣṇa vatso mama sukhaidhitaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

sukhocitamaduḥkhārhaṃ sukumāraṃ mahāratham |
api jātu mahābāho paśyeyaṃ nakulaṃ punaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

pakṣmasaṃpātaje kāle nakulena vinākṛtā |
na labhāmi sukhaṃ vīra sādya jīvāmi paśya mām || 41 ||
[Analyze grammar]

sarvaiḥ putraiḥ priyatamā draupadī me janārdana |
kulīnā śīlasaṃpannā sarvaiḥ samuditā guṇaiḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

putralokātpatilokānvṛṇvānā satyavādinī |
priyānputrānparityajya pāṇḍavānanvapadyata || 43 ||
[Analyze grammar]

mahābhijanasaṃpannā sarvakāmaiḥ supūjitā |
īśvarī sarvakalyāṇī draupadī kathamacyuta || 44 ||
[Analyze grammar]

patibhiḥ pañcabhiḥ śūrairagnikalpaiḥ prahāribhiḥ |
upapannā maheṣvāsairdraupadī duḥkhabhāginī || 45 ||
[Analyze grammar]

caturdaśamimaṃ varṣaṃ yannāpaśyamariṃdama |
putrādhibhiḥ paridyūnāṃ draupadīṃ satyavādinīm || 46 ||
[Analyze grammar]

na nūnaṃ karmabhiḥ puṇyairaśnute puruṣaḥ sukham |
draupadī cettathāvṛttā nāśnute sukhamavyayam || 47 ||
[Analyze grammar]

na priyo mama kṛṣṇāya bībhatsurna yudhiṣṭhiraḥ |
bhīmaseno yamau vāpi yadapaśyaṃ sabhāgatām || 48 ||
[Analyze grammar]

na me duḥkhataraṃ kiṃcidbhūtapūrvaṃ tato'dhikam |
yaddraupadīṃ nivātasthāṃ śvaśurāṇāṃ samīpagām || 49 ||
[Analyze grammar]

ānāyitāmanāryeṇa krodhalobhānuvartinā |
sarve praikṣanta kurava ekavastrāṃ sabhāgatām || 50 ||
[Analyze grammar]

tatraiva dhṛtarāṣṭraśca mahārājaśca bāhlikaḥ |
kṛpaśca somadattaśca nirviṇṇāḥ kuravastathā || 51 ||
[Analyze grammar]

tasyāṃ saṃsadi sarvasyāṃ kṣattāraṃ pūjayāmyaham |
vṛttena hi bhavatyāryo na dhanena na vidyayā || 52 ||
[Analyze grammar]

tasya kṛṣṇa mahābuddhergambhīrasya mahātmanaḥ |
kṣattuḥ śīlamalaṃkāro lokānviṣṭabhya tiṣṭhati || 53 ||
[Analyze grammar]

sā śokārtā ca hṛṣṭā ca dṛṣṭvā govindamāgatam |
nānāvidhāni duḥkhāni sarvāṇyevānvakīrtayat || 54 ||
[Analyze grammar]

pūrvairācaritaṃ yattatkurājabhirariṃdama |
akṣadyūtaṃ mṛgavadhaḥ kaccideṣāṃ sukhāvaham || 55 ||
[Analyze grammar]

tanmāṃ dahati yatkṛṣṇā sabhāyāṃ kurusaṃnidhau |
dhārtarāṣṭraiḥ parikliṣṭā yathā nakuśalaṃ tathā || 56 ||
[Analyze grammar]

nirvāsanaṃ ca nagarātpravrajyā ca paraṃtapa |
nānāvidhānāṃ duḥkhānāmāvāso'smi janārdana |
ajñātacaryā bālānāmavarodhaśca keśava || 57 ||
[Analyze grammar]

na sma kleśatamaṃ me syātputraiḥ saha paraṃtapa |
duryodhanena nikṛtā varṣamadya caturdaśam || 58 ||
[Analyze grammar]

duḥkhādapi sukhaṃ na syādyadi puṇyaphalakṣayaḥ |
na me viśeṣo jātvāsīddhārtarāṣṭreṣu pāṇḍavaiḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

tena satyena kṛṣṇa tvāṃ hatāmitraṃ śriyā vṛtam |
asmādvimuktaṃ saṃgrāmātpaśyeyaṃ pāṇḍavaiḥ saha |
naiva śakyāḥ parājetuṃ sattvaṃ hyeṣāṃ tathāgatam || 60 ||
[Analyze grammar]

pitaraṃ tveva garheyaṃ nātmānaṃ na suyodhanam |
yenāhaṃ kuntibhojāya dhanaṃ dhūrtairivārpitā || 61 ||
[Analyze grammar]

bālāṃ māmāryakastubhyaṃ krīḍantīṃ kanduhastakām |
adadātkuntibhojāya sakhā sakhye mahātmane || 62 ||
[Analyze grammar]

sāhaṃ pitrā ca nikṛtā śvaśuraiśca paraṃtapa |
atyantaduḥkhitā kṛṣṇa kiṃ jīvitaphalaṃ mama || 63 ||
[Analyze grammar]

yanmā vāgabravīnnaktaṃ sūtake savyasācinaḥ |
putraste pṛthivīṃ jetā yaśaścāsya divaṃ spṛśet || 64 ||
[Analyze grammar]

hatvā kurūngrāmajanye rājyaṃ prāpya dhanaṃjayaḥ |
bhrātṛbhiḥ saha kaunteyastrīnmedhānāhariṣyati || 65 ||
[Analyze grammar]

nāhaṃ tāmabhyasūyāmi namo dharmāya vedhase |
kṛṣṇāya mahate nityaṃ dharmo dhārayati prajāḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

dharmaścedasti vārṣṇeya tathā satyaṃ bhaviṣyati |
tvaṃ cāpi tattathā kṛṣṇa sarvaṃ saṃpādayiṣyasi || 67 ||
[Analyze grammar]

na māṃ mādhava vaidhavyaṃ nārthanāśo na vairitā |
tathā śokāya bhavati yathā putrairvinābhavaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

yāhaṃ gāṇḍīvadhanvānaṃ sarvaśastrabhṛtāṃ varam |
dhanaṃjayaṃ na paśyāmi kā śāntirhṛdayasya me || 69 ||
[Analyze grammar]

idaṃ caturdaśaṃ varṣaṃ yannāpaśyaṃ yudhiṣṭhiram |
dhanaṃjayaṃ ca govinda yamau taṃ ca vṛkodaram || 70 ||
[Analyze grammar]

jīvanāśaṃ pranaṣṭānāṃ śrāddhaṃ kurvanti mānavāḥ |
arthataste mama mṛtāsteṣāṃ cāhaṃ janārdana || 71 ||
[Analyze grammar]

brūyā mādhava rājānaṃ dharmātmānaṃ yudhiṣṭhiram |
bhūyāṃste hīyate dharmo mā putraka vṛthā kṛthāḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

parāśrayā vāsudeva yā jīvāmi dhigastu mām |
vṛtteḥ kṛpaṇalabdhāyā apratiṣṭhaiva jyāyasī || 73 ||
[Analyze grammar]

atho dhanaṃjayaṃ brūyā nityodyuktaṃ vṛkodaram |
yadarthaṃ kṣatriyā sūte tasya kālo'yamāgataḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

asmiṃścedāgate kāle kālo vo'tikramiṣyati |
lokasaṃbhāvitāḥ santaḥ sunṛśaṃsaṃ kariṣyatha || 75 ||
[Analyze grammar]

nṛśaṃsena ca vo yuktāṃstyajeyaṃ śāśvatīḥ samāḥ |
kāle hi samanuprāpte tyaktavyamapi jīvitam || 76 ||
[Analyze grammar]

mādrīputrau ca vaktavyau kṣatradharmaratau sadā |
vikrameṇārjitānbhogānvṛṇītaṃ jīvitādapi || 77 ||
[Analyze grammar]

vikramādhigatā hyarthāḥ kṣatradharmeṇa jīvataḥ |
mano manuṣyasya sadā prīṇanti puruṣottama || 78 ||
[Analyze grammar]

gatvā brūhi mahābāho sarvaśastrabhṛtāṃ varam |
arjunaṃ pāṇḍavaṃ vīraṃ draupadyāḥ padavīṃ cara || 79 ||
[Analyze grammar]

viditau hi tavātyantaṃ kruddhāviva yathāntakau |
bhīmārjunau nayetāṃ hi devānapi parāṃ gatim || 80 ||
[Analyze grammar]

tayoścaitadavajñānaṃ yatsā kṛṣṇā sabhāṃ gatā |
duḥśāsanaśca karṇaśca paruṣāṇyabhyabhāṣatām || 81 ||
[Analyze grammar]

duryodhano bhīmasenamabhyagacchanmanasvinam |
paśyatāṃ kurumukhyānāṃ tasya drakṣyati yatphalam || 82 ||
[Analyze grammar]

na hi vairaṃ samāsādya praśāmyati vṛkodaraḥ |
sucirādapi bhīmasya na hi vairaṃ praśāmyati |
yāvadantaṃ na nayati śātravāñśatrukarśanaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

na duḥkhaṃ rājyaharaṇaṃ na ca dyūte parājayaḥ |
pravrājanaṃ ca putrāṇāṃ na me tadduḥkhakāraṇam || 84 ||
[Analyze grammar]

yattu sā bṛhatī śyāmā ekavastrā sabhāṃ gatā |
aśṛṇotparuṣā vācastato duḥkhataraṃ nu kim || 85 ||
[Analyze grammar]

strīdharmiṇī varārohā kṣatradharmaratā sadā |
nādhyagacchattathā nāthaṃ kṛṣṇā nāthavatī satī || 86 ||
[Analyze grammar]

yasyā mama saputrāyāstvaṃ nātho madhusūdana |
rāmaśca balināṃ śreṣṭhaḥ pradyumnaśca mahārathaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

sāhamevaṃvidhaṃ duḥkhaṃ sahe'dya puruṣottama |
bhīme jīvati durdharṣe vijaye cāpalāyini || 88 ||
[Analyze grammar]

tata āśvāsayāmāsa putrādhibhirabhiplutām |
pitṛṣvasāraṃ śocantīṃ śauriḥ pārthasakhaḥ pṛthām || 89 ||
[Analyze grammar]

kā nu sīmantinī tvādṛglokeṣvasti pitṛṣvasaḥ |
śūrasya rājño duhitā ājamīḍhakulaṃ gatā || 90 ||
[Analyze grammar]

mahākulīnā bhavatī hradāddhradamivāgatā |
īśvarī sarvakalyāṇī bhartrā paramapūjitā || 91 ||
[Analyze grammar]

vīrasūrvīrapatnī ca sarvaiḥ samuditā guṇaiḥ |
sukhaduḥkhe mahāprājñe tvādṛśī soḍhumarhati || 92 ||
[Analyze grammar]

nidrātandrī krodhaharṣau kṣutpipāse himātapau |
etāni pārthā nirjitya nityaṃ vīrāḥ sukhe ratāḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

tyaktagrāmyasukhāḥ pārthā nityaṃ vīrasukhapriyāḥ |
na te svalpena tuṣyeyurmahotsāhā mahābalāḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

antaṃ dhīrā niṣevante madhyaṃ grāmyasukhapriyāḥ |
uttamāṃśca parikleśānbhogāṃścātīva mānuṣān || 95 ||
[Analyze grammar]

anteṣu remire dhīrā na te madhyeṣu remire |
antaprāptiṃ sukhāmāhurduḥkhamantaramantayoḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

abhivādayanti bhavatīṃ pāṇḍavāḥ saha kṛṣṇayā |
ātmānaṃ ca kuśalinaṃ nivedyāhuranāmayam || 97 ||
[Analyze grammar]

arogānsarvasiddhārthānkṣipraṃ drakṣyasi pāṇḍavān |
īśvarānsarvalokasya hatāmitrāñśriyā vṛtān || 98 ||
[Analyze grammar]

evamāśvāsitā kuntī pratyuvāca janārdanam |
putrādhibhirabhidhvastā nigṛhyābuddhijaṃ tamaḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

yadyatteṣāṃ mahābāho pathyaṃ syānmadhusūdana |
yathā yathā tvaṃ manyethāḥ kuryāḥ kṛṣṇa tathā tathā || 100 ||
[Analyze grammar]

avilopena dharmasya anikṛtyā paraṃtapa |
prabhāvajñāsmi te kṛṣṇa satyasyābhijanasya ca || 101 ||
[Analyze grammar]

vyavasthāyāṃ ca mitreṣu buddhivikramayostathā |
tvameva naḥ kule dharmastvaṃ satyaṃ tvaṃ tapo mahat || 102 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ trātā tvaṃ mahadbrahma tvayi sarvaṃ pratiṣṭhitam |
yathaivāttha tathaivaitattvayi satyaṃ bhaviṣyati || 103 ||
[Analyze grammar]

tāmāmantrya ca govindaḥ kṛtvā cābhipradakṣiṇam |
prātiṣṭhata mahābāhurduryodhanagṛhānprati || 104 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Mahabharata Chapter 88

Cover of edition (2013)

The complete Mahabharata (12 Volumes)
by Kisari Mohan Ganguly (2013)

4900 pages; [Publisher: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.] ISBN: ‎ 812150094X or 9788121500944;

Buy now!
Cover of edition (2003)

The Mahabharata in Kannada (Set of 32 Volumes)
by Bharatha Darshana Bangalore (2003)

ಶ್ರೇಮಹಭಾರತ [ಮಹಾಭಾರತ]; 13907 pages;

Buy now!
Cover of edition (2008)

The Complete Mahabharata (9 volumes)
by M. N. Dutt (2008)

6415 pages; Sanskrit Text with English Translation; [Edited By: Dr. Ishwar Chandra Sharma & Dr. O.N. Bimali] [Publisher: Parimal Publication Pvt. Ltd.]

Buy now!
Cover of edition (2017)

Mahabharata (Hindi Translation, Six Volumes)
by Sahityacharya Pandit Ramnarayandutt Shastri Pandey "Ram" (2017)

7350 pages; [महाभारत] [Publisher: Gita Press, Gorakhpur] 44 Color and Black/white illustrations.

Buy now!
Cover of Bengali edition

The Mahabharata in Bengali (Two Volumes)
by Akshay Library, Kolkata (2019)

3049 pages; [মহাভারত] [মহার্ষী বদভ্যাস (Maharishi Vedvyas)]

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Mahabharat in Gujarati (20 Volumes)
by Dinkar Joshi (દિનકર જોશી) (2010)

14252 pages; [મહાભારત] [Publisher: Pravin Prakashan Pvt. Ltd, Rajkot]

Buy now!
Cover of edition (2018)

Shri Mahabharatam in Malayalam (2 volumes)
by Swami Mridananda (2018)

1681 pages; [Publisher: Ramakrishna Math, Thrissur]

Buy now!
Cover of edition (2018)

Mahabharata in Telugu (7 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

7248pages

Buy now!
Let's grow together!

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: