Mahabharata [sanskrit]

699,462 words | ISBN-10: 812150094X | ISBN-13: 9788121500944

The Sanskrit edition of the Mahabharata, one of the largest epic poems ever written, consisting of 100,000 metrical verses. Consisting of 18 books, the Mahabharata details the history and legends concerning ancient India (Bharata), including a major battle campaign involving the Kauravas and the Pandavas, also known as the Kurukshetra War. This portion also contains the Bhagavad-Gita. Alternative titles: Mahābhārata (महाभारत).

vaiśaṃpāyana uvāca |
tatra te puruṣavyāghrāḥ paramaṃ śaucamāsthitāḥ |
ṣaḍrātramavasanvīrā dhanaṃjayadidṛkṣayā |
tasminviharamāṇāśca ramamāṇāśca pāṇḍavāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

manojñe kānanavare sarvabhūtamanorame |
pādapaiḥ puṣpavikacaiḥ phalabhārāvanāmitaiḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

śobhitaṃ sarvatoramyaiḥ puṃskokilakulākulaiḥ |
snigdhapatrairaviralaiḥ śītacchāyairmanoramaiḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

sarāṃsi ca vicitrāṇi prasannasalilāni ca |
kamalaiḥ sotpalaistatra bhrājamānāni sarvaśaḥ |
paśyantaścārurūpāṇi remire tatra pāṇḍavāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

puṇyagandhaḥ sukhasparśo vavau tatra samīraṇaḥ |
hlādayanpāṇḍavānsarvānsakṛṣṇānsadvijarṣabhān || 5 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pūrvottaro vāyuḥ pavamāno yadṛcchayā |
sahasrapatramarkābhaṃ divyaṃ padmamudāvahat || 6 ||
[Analyze grammar]

tadapaśyata pāñcālī divyagandhaṃ manoramam |
anilenāhṛtaṃ bhūmau patitaṃ jalajaṃ śuci || 7 ||
[Analyze grammar]

tacchubhā śubhamāsādya saugandhikamanuttamam |
atīva muditā rājanbhīmasenamathābravīt || 8 ||
[Analyze grammar]

paśya divyaṃ suruciraṃ bhīma puṣpamanuttamam |
gandhasaṃsthānasaṃpannaṃ manaso mama nandanam || 9 ||
[Analyze grammar]

etattu dharmarājāya pradāsyāmi paraṃtapa |
hareridaṃ me kāmāya kāmyake punarāśrame || 10 ||
[Analyze grammar]

yadi te'haṃ priyā pārtha bahūnīmānyupāhara |
tānyahaṃ netumicchāmi kāmyakaṃ punarāśramam || 11 ||
[Analyze grammar]

evamuktvā tu pāñcālī bhīmasenamaninditā |
jagāma dharmarājāya puṣpamādāya tattadā || 12 ||
[Analyze grammar]

abhiprāyaṃ tu vijñāya mahiṣyāḥ puruṣarṣabhaḥ |
priyāyāḥ priyakāmaḥ sa bhīmo bhīmaparākramaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

vātaṃ tamevābhimukho yatastatpuṣpamāgatam |
ājihīrṣurjagāmāśu sa puṣpāṇyaparāṇyapi || 14 ||
[Analyze grammar]

rukmapṛṣṭhaṃ dhanurgṛhya śarāṃścāśīviṣopamān |
mṛgarāḍiva saṃkruddhaḥ prabhinna iva kuñjaraḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

draupadyāḥ priyamanvicchansvabāhubalamāśritaḥ |
vyapetabhayasaṃmohaḥ śailamabhyapatadbalī || 16 ||
[Analyze grammar]

sa taṃ drumalatāgulmacchannaṃ nīlaśilātalam |
giriṃ cacārāriharaḥ kiṃnarācaritaṃ śubham || 17 ||
[Analyze grammar]

nānāvarṇadharaiścitraṃ dhātudrumamṛgāṇḍajaiḥ |
sarvabhūṣaṇasaṃpūrṇaṃ bhūmerbhujamivocchritam || 18 ||
[Analyze grammar]

sarvarturamaṇīyeṣu gandhamādanasānuṣu |
saktacakṣurabhiprāyaṃ hṛdayenānucintayan || 19 ||
[Analyze grammar]

puṃskokilaninādeṣu ṣaṭpadābhiruteṣu ca |
baddhaśrotramanaścakṣurjagāmāmitavikramaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

jighramāṇo mahātejāḥ sarvartukusumodbhavam |
gandhamuddāmamuddāmo vane matta iva dvipaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

hriyamāṇaśramaḥ pitrā saṃprahṛṣṭatanūruhaḥ |
pituḥ saṃsparśaśītena gandhamādanavāyunā || 22 ||
[Analyze grammar]

sa yakṣagandharvasurabrahmarṣigaṇasevitam |
viloḍayāmāsa tadā puṣpahetorariṃdamaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

viṣamacchedaracitairanuliptamivāṅgulaiḥ |
vimalairdhātuvicchedaiḥ kāñcanāñjanarājataiḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

sapakṣamiva nṛtyantaṃ pārśvalagnaiḥ payodharaiḥ |
muktāhārairiva citaṃ cyutaiḥ prasravaṇodakaiḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

abhirāmanadīkuñjanirjharodarakandaram |
apsaronūpuraravaiḥ pranṛttabahubarhiṇam || 26 ||
[Analyze grammar]

digvāraṇaviṣāṇāgrairghṛṣṭopalaśilātalam |
srastāṃśukamivākṣobhyairnimnagāniḥsṛtairjalaiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

saśaṣpakavalaiḥ svasthairadūraparivartibhiḥ |
bhayasyājñaiśca hariṇaiḥ kautūhalanirīkṣitaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

cālayannūruvegena latājālānyanekaśaḥ |
ākrīḍamānaḥ kaunteyaḥ śrīmānvāyusuto yayau || 29 ||
[Analyze grammar]

priyāmanorathaṃ kartumudyataścārulocanaḥ |
prāṃśuḥ kanakatālābhaḥ siṃhasaṃhanano yuvā || 30 ||
[Analyze grammar]

mattavāraṇavikrānto mattavāraṇavegavān |
mattavāraṇatāmrākṣo mattavāraṇavāraṇaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

priyapārśvopaviṣṭābhirvyāvṛttābhirviceṣṭitaiḥ |
yakṣagandharvayoṣābhiradṛśyābhirnirīkṣitaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

navāvatāraṃ rūpasya vikrīṇanniva pāṇḍavaḥ |
cacāra ramaṇīyeṣu gandhamādanasānuṣu || 33 ||
[Analyze grammar]

saṃsmaranvividhānkleśānduryodhanakṛtānbahūn |
draupadyā vanavāsinyāḥ priyaṃ kartuṃ samudyataḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

so'cintayadgate svargamarjune mayi cāgate |
puṣpahetoḥ kathaṃ nvāryaḥ kariṣyati yudhiṣṭhiraḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

snehānnaravaro nūnamaviśvāsādvanasya ca |
nakulaṃ sahadevaṃ ca na mokṣyati yudhiṣṭhiraḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ nu kusumāvāptiḥ syācchīghramiti cintayan |
pratasthe naraśārdūlaḥ pakṣirāḍiva vegitaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

kampayanmedinīṃ padbhyāṃ nirghāta iva parvasu |
trāsayangajayūthāni vātaraṃhā vṛkodaraḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

siṃhavyāghragaṇāṃścaiva mardamāno mahābalaḥ |
unmūlayanmahāvṛkṣānpothayaṃścorasā balī || 39 ||
[Analyze grammar]

latāvallīśca vegena vikarṣanpāṇḍunandanaḥ |
uparyupari śailāgramārurukṣuriva dvipaḥ |
vinardamāno'tibhṛśaṃ savidyudiva toyadaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

tasya śabdena ghoreṇa dhanurghoṣeṇa cābhibho |
trastāni mṛgayūthāni samantādvipradudruvuḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

athāpaśyanmahābāhurgandhamādanasānuṣu |
suramyaṃ kadalīṣaṇḍaṃ bahuyojanavistṛtam || 42 ||
[Analyze grammar]

tamabhyagacchadvegena kṣobhayiṣyanmahābalaḥ |
mahāgaja ivāsrāvī prabhañjanvividhāndrumān || 43 ||
[Analyze grammar]

utpāṭya kadalīskandhānbahutālasamucchrayān |
cikṣepa tarasā bhīmaḥ samantādbalināṃ varaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sattvānyupākrāmanbahūni ca mahānti ca |
ruruvāraṇasaṃghāśca mahiṣāśca jalāśrayāḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

siṃhavyāghrāśca saṃkruddhā bhīmasenamabhidravan |
vyāditāsyā mahāraudrā vinadanto'tibhīṣaṇāḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

tato vāyusutaḥ krodhātsvabāhubalamāśritaḥ |
gajenāghnangajaṃ bhīmaḥ siṃhaṃ siṃhena cābhibhūḥ |
talaprahārairanyāṃśca vyahanatpāṇḍavo balī || 47 ||
[Analyze grammar]

te hanyamānā bhīmena siṃhavyāghratarakṣavaḥ |
bhayādvisasṛpuḥ sarve śakṛnmūtraṃ ca susruvuḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

praviveśa tataḥ kṣipraṃ tānapāsya mahābalaḥ |
vanaṃ pāṇḍusutaḥ śrīmāñśabdenāpūrayandiśaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

tena śabdena cogreṇa bhīmasenaraveṇa ca |
vanāntaragatāḥ sarve vitresurmṛgapakṣiṇaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

taṃ śabdaṃ sahasā śrutvā mṛgapakṣisamīritam |
jalārdrapakṣā vihagāḥ samutpetuḥ sahasraśaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

tānaudakānpakṣigaṇānnirīkṣya bharatarṣabhaḥ |
tānevānusaranramyaṃ dadarśa sumahatsaraḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

kāñcanaiḥ kadalīṣaṇḍairmandamārutakampitaiḥ |
vījyamānamivākṣobhyaṃ tīrāntaravisarpibhiḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

tatsaro'thāvatīryāśu prabhūtakamalotpalam |
mahāgaja ivoddāmaścikrīḍa balavadbalī |
vikrīḍya tasminsuciramuttatārāmitadyutiḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

tato'vagāhya vegena tadvanaṃ bahupādapam |
dadhmau ca śaṅkhaṃ svanavatsarvaprāṇena pāṇḍavaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

tasya śaṅkhasya śabdena bhīmasenaraveṇa ca |
bāhuśabdena cogreṇa nardantīva girerguhāḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

taṃ vajraniṣpeṣasamamāsphoṭitaravaṃ bhṛśam |
śrutvā śailaguhāsuptaiḥ siṃhairmukto mahāsvanaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

siṃhanādabhayatrastaiḥ kuñjarairapi bhārata |
mukto virāvaḥ sumahānparvato yena pūritaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

taṃ tu nādaṃ tataḥ śrutvā supto vānarapuṃgavaḥ |
prājṛmbhata mahākāyo hanūmānnāma vānaraḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

kadalīṣaṇḍamadhyastho nidrāvaśagatastadā |
jṛmbhamāṇaḥ suvipulaṃ śakradhvajamivocchritam |
āsphoṭayata lāṅgūlamindrāśanisamasvanam || 60 ||
[Analyze grammar]

tasya lāṅgūlaninadaṃ parvataḥ sa guhāmukhaiḥ |
udgāramiva gaurnardamutsasarja samantataḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

sa lāṅgūlaravastasya mattavāraṇanisvanam |
antardhāya vicitreṣu cacāra girisānuṣu || 62 ||
[Analyze grammar]

sa bhīmasenastaṃ śrutvā saṃprahṛṣṭatanūruhaḥ |
śabdaprabhavamanvicchaṃścacāra kadalīvanam || 63 ||
[Analyze grammar]

kadalīvanamadhyasthamatha pīne śilātale |
sa dadarśa mahābāhurvānarādhipatiṃ sthitam || 64 ||
[Analyze grammar]

vidyutsaṃghātaduṣprekṣyaṃ vidyutsaṃghātapiṅgalam |
vidyutsaṃghātasadṛśaṃ vidyutsaṃghātacañcalam || 65 ||
[Analyze grammar]

bāhusvastikavinyastapīnahrasvaśirodharam |
skandhabhūyiṣṭhakāyatvāttanumadhyakaṭītaṭam || 66 ||
[Analyze grammar]

kiṃciccābhugnaśīrṣeṇa dīrgharomāñcitena ca |
lāṅgūlenordhvagatinā dhvajeneva virājitam || 67 ||
[Analyze grammar]

raktoṣṭhaṃ tāmrajihvāsyaṃ raktakarṇaṃ caladbhruvam |
vadanaṃ vṛttadaṃṣṭrāgraṃ raśmivantamivoḍupam || 68 ||
[Analyze grammar]

vadanābhyantaragataiḥ śuklabhāsairalaṃkṛtam |
kesarotkarasaṃmiśramaśokānāmivotkaram || 69 ||
[Analyze grammar]

hiraṇmayīnāṃ madhyasthaṃ kadalīnāṃ mahādyutim |
dīpyamānaṃ svavapuṣā arciṣmantamivānalam || 70 ||
[Analyze grammar]

nirīkṣantamavitrastaṃ locanairmadhupiṅgalaiḥ |
taṃ vānaravaraṃ vīramatikāyaṃ mahābalam || 71 ||
[Analyze grammar]

athopasṛtya tarasā bhīmo bhīmaparākramaḥ |
siṃhanādaṃ samakarodbodhayiṣyankapiṃ tadā || 72 ||
[Analyze grammar]

tena śabdena bhīmasya vitresurmṛgapakṣiṇaḥ |
hanūmāṃśca mahāsattva īṣadunmīlya locane |
avaikṣadatha sāvajñaṃ locanairmadhupiṅgalaiḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

smitenābhāṣya kaunteyaṃ vānaro naramabravīt |
kimarthaṃ sarujaste'haṃ sukhasuptaḥ prabodhitaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

nanu nāma tvayā kāryā dayā bhūteṣu jānatā |
vayaṃ dharmaṃ na jānīmastiryagyoniṃ samāśritāḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

manuṣyā buddhisaṃpannā dayāṃ kurvanti jantuṣu |
krūreṣu karmasu kathaṃ dehavākcittadūṣiṣu |
dharmaghātiṣu sajjante buddhimanto bhavadvidhāḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

na tvaṃ dharmaṃ vijānāsi vṛddhā nopāsitāstvayā |
alpabuddhitayā vanyānutsādayasi yanmṛgān || 77 ||
[Analyze grammar]

brūhi kastvaṃ kimarthaṃ vā vanaṃ tvamidamāgataḥ |
varjitaṃ mānuṣairbhāvaistathaiva puruṣairapi || 78 ||
[Analyze grammar]

ataḥ paramagamyo'yaṃ parvataḥ sudurāruhaḥ |
vinā siddhagatiṃ vīra gatiratra na vidyate || 79 ||
[Analyze grammar]

kāruṇyātsauhṛdāccaiva vāraye tvāṃ mahābala |
nātaḥ paraṃ tvayā śakyaṃ gantumāśvasihi prabho || 80 ||
[Analyze grammar]

imānyamṛtakalpāni mūlāni ca phalāni ca |
bhakṣayitvā nivartasva grāhyaṃ yadi vaco mama || 81 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Mahabharata Chapter 146

Cover of edition (2013)

The complete Mahabharata (12 Volumes)
by Kisari Mohan Ganguly (2013)

4900 pages; [Publisher: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.] ISBN: ‎ 812150094X or 9788121500944;

Buy now!
Cover of edition (2003)

The Mahabharata in Kannada (Set of 32 Volumes)
by Bharatha Darshana Bangalore (2003)

ಶ್ರೇಮಹಭಾರತ [ಮಹಾಭಾರತ]; 13907 pages;

Buy now!
Cover of edition (2008)

The Complete Mahabharata (9 volumes)
by M. N. Dutt (2008)

6415 pages; Sanskrit Text with English Translation; [Edited By: Dr. Ishwar Chandra Sharma & Dr. O.N. Bimali] [Publisher: Parimal Publication Pvt. Ltd.]

Buy now!
Cover of edition (2017)

Mahabharata (Hindi Translation, Six Volumes)
by Sahityacharya Pandit Ramnarayandutt Shastri Pandey "Ram" (2017)

7350 pages; [महाभारत] [Publisher: Gita Press, Gorakhpur] 44 Color and Black/white illustrations.

Buy now!
Cover of Bengali edition

The Mahabharata in Bengali (Two Volumes)
by Akshay Library, Kolkata (2019)

3049 pages; [মহাভারত] [মহার্ষী বদভ্যাস (Maharishi Vedvyas)]

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Mahabharat in Gujarati (20 Volumes)
by Dinkar Joshi (દિનકર જોશી) (2010)

14252 pages; [મહાભારત] [Publisher: Pravin Prakashan Pvt. Ltd, Rajkot]

Buy now!
Cover of edition (2018)

Shri Mahabharatam in Malayalam (2 volumes)
by Swami Mridananda (2018)

1681 pages; [Publisher: Ramakrishna Math, Thrissur]

Buy now!
Cover of edition (2018)

Mahabharata in Telugu (7 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

7248pages

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: