Mahabharata [sanskrit]

699,462 words | ISBN-10: 812150094X | ISBN-13: 9788121500944

The Sanskrit edition of the Mahabharata, one of the largest epic poems ever written, consisting of 100,000 metrical verses. Consisting of 18 books, the Mahabharata details the history and legends concerning ancient India (Bharata), including a major battle campaign involving the Kauravas and the Pandavas, also known as the Kurukshetra War. This portion also contains the Bhagavad-Gita. Alternative titles: Mahābhārata (महाभारत).

saṃjaya uvāca |
śrutvā ca rathanirghoṣaṃ siṃhanādaṃ ca saṃyuge |
arjunaḥ prāha govindaṃ śīghraṃ codaya vājinaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

arjunasya vacaḥ śrutvā govindo'rjunamabravīt |
eṣa gacchāmi sukṣipraṃ yatra bhīmo vyavasthitaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

āyāntamaśvairhimaśaṅkhavarṇaiḥ suvarṇamuktāmaṇijālanaddhaiḥ |
jambhaṃ jighāṃsuṃ pragṛhītavajraṃ jayāya devendramivogramanyum || 3 ||
[Analyze grammar]

rathāśvamātaṅgapadātisaṃghā bāṇasvanairnemikhurasvanaiśca |
saṃnādayanto vasudhāṃ diśaśca kruddhā nṛsiṃhā jayamabhyudīyuḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ ca pārthasya mahattadāsīddehāsupāpmakṣapaṇaṃ suyuddham |
trailokyahetorasurairyathāsīddevasya viṣṇorjayatāṃ varasya || 5 ||
[Analyze grammar]

tairastamuccāvacamāyudhaughamekaḥ praciccheda kirīṭamālī |
kṣurārdhacandrairniśitaiśca bāṇaiḥ śirāṃsi teṣāṃ bahudhā ca bāhūn || 6 ||
[Analyze grammar]

chatrāṇi vālavyajanāni ketūnaśvānrathānpattigaṇāndvipāṃśca |
te petururvyāṃ bahudhā virūpā vātaprabhagnāni yathā vanāni || 7 ||
[Analyze grammar]

suvarṇajālāvatatā mahāgajāḥ savaijayantīdhvajayodhakalpitāḥ |
suvarṇapuṅkhairiṣubhiḥ samācitāścakāśire prajvalitā yathācalāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

vidārya nāgāṃśca rathāṃśca vājinaḥ śarottamairvāsavavajrasaṃnibhaiḥ |
drutaṃ yayau karṇajighāṃsayā tathā yathā marutvānbalabhedane purā || 9 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa puruṣavyāghraḥ sūtasainyamariṃdama |
praviveśa mahābāhurmakaraḥ sāgaraṃ yathā || 10 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā tāvakā rājanrathapattisamanvitāḥ |
gajāśvasādibahulāḥ pāṇḍavaṃ samupādravan || 11 ||
[Analyze grammar]

tatrābhidravatāṃ pārthamārāvaḥ sumahānabhūt |
sāgarasyeva mattasya yathā syātsalilasvanaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

te tu taṃ puruṣavyāghraṃ vyāghrā iva mahārathāḥ |
abhyadravanta saṃgrāme tyaktvā prāṇakṛtaṃ bhayam || 13 ||
[Analyze grammar]

teṣāmāpatatāṃ tatra śaravarṣāṇi muñcatām |
arjuno vyadhamatsainyaṃ mahāvāto ghanāniva || 14 ||
[Analyze grammar]

te'rjunaṃ sahitā bhūtvā rathavaṃśaiḥ prahāriṇaḥ |
abhiyāya maheṣvāsā vivyadhurniśitaiḥ śaraiḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

tato'rjunaḥ sahasrāṇi rathavāraṇavājinām |
preṣayāmāsa viśikhairyamasya sadanaṃ prati || 16 ||
[Analyze grammar]

te vadhyamānāḥ samare pārthacāpacyutaiḥ śaraiḥ |
tatra tatra sma līyante bhaye jāte mahārathāḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ catuḥśatānvīrānyatamānānmahārathān |
arjuno niśitairbāṇairanayadyamasādanam || 18 ||
[Analyze grammar]

te vadhyamānāḥ samare nānāliṅgaiḥ śitaiḥ śaraiḥ |
arjunaṃ samabhityajya dudruvurvai diśo bhayāt || 19 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ śabdo mahānāsīddravatāṃ vāhinīmukhe |
mahaughasyeva bhadraṃ te girimāsādya dīryataḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

tāṃ tu senāṃ bhṛśaṃ viddhvā drāvayitvārjunaḥ śaraiḥ |
prāyādabhimukhaḥ pārthaḥ sūtānīkāni māriṣa || 21 ||
[Analyze grammar]

tasya śabdo mahānāsītparānabhimukhasya vai |
garuḍasyeva patataḥ pannagārthe yathā purā || 22 ||
[Analyze grammar]

taṃ tu śabdamabhiśrutya bhīmaseno mahābalaḥ |
babhūva paramaprītaḥ pārthadarśanalālasaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

śrutvaiva pārthamāyāntaṃ bhīmasenaḥ pratāpavān |
tyaktvā prāṇānmahārāja senāṃ tava mamarda ha || 24 ||
[Analyze grammar]

sa vāyuvegapratimo vāyuvegasamo jave |
vāyuvadvyacaradbhīmo vāyuputraḥ pratāpavān || 25 ||
[Analyze grammar]

tenārdyamānā rājendra senā tava viśāṃ pate |
vyabhrāmyata mahārāja bhinnā nauriva sāgare || 26 ||
[Analyze grammar]

tāṃ tu senāṃ tadā bhīmo darśayanpāṇilāghavam |
śarairavacakartograiḥ preṣayiṣyanyamakṣayam || 27 ||
[Analyze grammar]

tatra bhārata bhīmasya balaṃ dṛṣṭvātimānuṣam |
vyatrasyanta raṇe yodhāḥ kālasyeva yugakṣaye || 28 ||
[Analyze grammar]

tathārditānbhīmabalānbhīmasenena bhārata |
dṛṣṭvā duryodhano rājā idaṃ vacanamabravīt || 29 ||
[Analyze grammar]

sainikānsa maheṣvāso yodhāṃśca bharatarṣabha |
samādiśadraṇe sarvānhata bhīmamiti sma ha |
tasminhate hataṃ manye sarvasainyamaśeṣataḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

pratigṛhya ca tāmājñāṃ tava putrasya pārthivāḥ |
bhīmaṃ pracchādayāmāsuḥ śaravarṣaiḥ samantataḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

gajāśca bahulā rājannarāśca jayagṛddhinaḥ |
rathā hayāśca rājendra parivavrurvṛkodaram || 32 ||
[Analyze grammar]

sa taiḥ parivṛtaḥ śūraiḥ śūro rājansamantataḥ |
śuśubhe bharataśreṣṭha nakṣatrairiva candramāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

sa rarāja tathā saṃkhye darśanīyo narottamaḥ |
nirviśeṣaṃ mahārāja yathā hi vijayastathā || 34 ||
[Analyze grammar]

tatra te pārthivāḥ sarve śaravṛṣṭīḥ samāsṛjan |
krodharaktekṣaṇāḥ krūrā hantukāmā vṛkodaram || 35 ||
[Analyze grammar]

sa vidārya mahāsenāṃ śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ |
niścakrāma raṇādbhīmo matsyo jālādivāmbhasi || 36 ||
[Analyze grammar]

hatvā daśa sahasrāṇi gajānāmanivartinām |
nṛṇāṃ śatasahasre dve dve śate caiva bhārata || 37 ||
[Analyze grammar]

pañca cāśvasahasrāṇi rathānāṃ śatameva ca |
hatvā prāsyandayadbhīmo nadīṃ śoṇitakardamām || 38 ||
[Analyze grammar]

śoṇitodāṃ rathāvartāṃ hastigrāhasamākulām |
naramīnāmaśvanakrāṃ keśaśaivalaśādvalām || 39 ||
[Analyze grammar]

saṃchinnabhujanāgendrāṃ bahuratnāpahāriṇīm |
ūrugrāhāṃ majjapaṅkāṃ śīrṣopalasamākulām || 40 ||
[Analyze grammar]

dhanuṣkāśāṃ śarāvāpāṃ gadāparighaketanām |
yodhavrātavatīṃ saṃkhye vahantīṃ yamasādanam || 41 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇena puruṣavyāghraḥ prāvartayata nimnagām |
yathā vaitaraṇīmugrāṃ dustarāmakṛtātmabhiḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

yato yataḥ pāṇḍaveyaḥ pravṛtto rathasattamaḥ |
tatastato'pātayata yodhāñśatasahasraśaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

evaṃ dṛṣṭvā kṛtaṃ karma bhīmasenena saṃyuge |
duryodhano mahārāja śakuniṃ vākyamabravīt || 44 ||
[Analyze grammar]

jaya mātula saṃgrāme bhīmasenaṃ mahābalam |
asmiñjite jitaṃ manye pāṇḍaveyaṃ mahābalam || 45 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prāyānmahārāja saubaleyaḥ pratāpavān |
raṇāya mahate yukto bhrātṛbhiḥ parivāritaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

sa samāsādya saṃgrāme bhīmaṃ bhīmaparākramam |
vārayāmāsa taṃ vīro veleva makarālayam |
sa nyavartata taṃ bhīmo vāryamāṇaḥ śitaiḥ śaraiḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

śakunistasya rājendra vāme pārśve stanāntare |
preṣayāmāsa nārācānrukmapuṅkhāñśilāśitān || 48 ||
[Analyze grammar]

varma bhittvā tu sauvarṇaṃ bāṇāstasya mahātmanaḥ |
nyamajjanta mahārāja kaṅkabarhiṇavāsasaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

so'tividdho raṇe bhīmaḥ śaraṃ hemavibhūṣitam |
preṣayāmāsa sahasā saubalaṃ prati bhārata || 50 ||
[Analyze grammar]

tamāyāntaṃ śaraṃ ghoraṃ śakuniḥ śatrutāpanaḥ |
ciccheda śatadhā rājankṛtahasto mahābalaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

tasminnipatite bhūmau bhīmaḥ kruddho viśāṃ pate |
dhanuściccheda bhallena saubalasya hasanniva || 52 ||
[Analyze grammar]

tadapāsya dhanuśchinnaṃ saubaleyaḥ pratāpavān |
anyadādatta vegena dhanurbhallāṃśca ṣoḍaśa || 53 ||
[Analyze grammar]

taistasya tu mahārāja bhallaiḥ saṃnataparvabhiḥ |
caturbhiḥ sārathiṃ hyārcchadbhīmaṃ pañcabhireva ca || 54 ||
[Analyze grammar]

dhvajamekena ciccheda chatraṃ dvābhyāṃ viśāṃ pate |
caturbhiścaturo vāhānvivyādha subalātmajaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kruddho mahārāja bhīmasenaḥ pratāpavān |
śaktiṃ cikṣepa samare rukmadaṇḍāmayasmayīm || 56 ||
[Analyze grammar]

sā bhīmabhujanirmuktā nāgajihveva cañcalā |
nipapāta rathe tūrṇaṃ saubalasya mahātmanaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

tatastāmeva saṃgṛhya śaktiṃ kanakabhūṣaṇām |
bhīmasenāya cikṣepa kruddharūpo viśāṃ pate || 58 ||
[Analyze grammar]

sā nirbhidya bhujaṃ savyaṃ pāṇḍavasya mahātmanaḥ |
papāta ca tato bhūmau yathā vidyunnabhaścyutā || 59 ||
[Analyze grammar]

athotkruṣṭaṃ mahārāja dhārtarāṣṭraiḥ samantataḥ |
na tu taṃ mamṛṣe bhīmaḥ siṃhanādaṃ tarasvinām || 60 ||
[Analyze grammar]

sa saṃgṛhya dhanuḥ sajyaṃ tvaramāṇo mahārathaḥ |
muhūrtādiva rājendra chādayāmāsa sāyakaiḥ |
saubalasya balaṃ saṃkhye tyaktvātmānaṃ mahābalaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

tasyāśvāṃścaturo hatvā sūtaṃ caiva viśāṃ pate |
dhvajaṃ ciccheda bhallena tvaramāṇaḥ parākramī || 62 ||
[Analyze grammar]

hatāśvaṃ rathamutsṛjya tvaramāṇo narottamaḥ |
tasthau visphārayaṃścāpaṃ krodharaktekṣaṇaḥ śvasan |
śaraiśca bahudhā rājanbhīmamārcchatsamantataḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

pratihatya tu vegena bhīmasenaḥ pratāpavān |
dhanuściccheda saṃkruddho vivyādha ca śitaiḥ śaraiḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

so'tividdho balavatā śatruṇā śatrukarśanaḥ |
nipapāta tato bhūmau kiṃcitprāṇo narādhipa || 65 ||
[Analyze grammar]

tatastaṃ vihvalaṃ jñātvā putrastava viśāṃ pate |
apovāha rathenājau bhīmasenasya paśyataḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

rathasthe tu naravyāghre dhārtarāṣṭrāḥ parāṅmukhāḥ |
pradudruvurdiśo bhītā bhīmājjāte mahābhaye || 67 ||
[Analyze grammar]

saubale nirjite rājanbhīmasenena dhanvinā |
bhayena mahatā bhagnaḥ putro duryodhanastava |
apāyājjavanairaśvaiḥ sāpekṣo mātulaṃ prati || 68 ||
[Analyze grammar]

parāṅmukhaṃ tu rājānaṃ dṛṣṭvā sainyāni bhārata |
viprajagmuḥ samutsṛjya dvairathāni samantataḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

tāndṛṣṭvātirathānsarvāndhārtarāṣṭrānparāṅmukhān |
javenābhyapatadbhīmaḥ kirañśaraśatānbahūn || 70 ||
[Analyze grammar]

te vadhyamānā bhīmena dhārtarāṣṭrāḥ parāṅmukhāḥ |
karṇamāsādya samare sthitā rājansamantataḥ |
sa hi teṣāṃ mahāvīryo dvīpo'bhūtsumahābalaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

bhinnanaukā yathā rājandvīpamāsādya nirvṛtāḥ |
bhavanti puruṣavyāghra nāvikāḥ kālaparyaye || 72 ||
[Analyze grammar]

tathā karṇaṃ samāsādya tāvakā bharatarṣabha |
samāśvastāḥ sthitā rājansaṃprahṛṣṭāḥ parasparam |
samājagmuśca yuddhāya mṛtyuṃ kṛtvā nivartanam || 73 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Mahabharata Chapter 55

Cover of edition (2013)

The complete Mahabharata (12 Volumes)
by Kisari Mohan Ganguly (2013)

4900 pages; [Publisher: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.] ISBN: ‎ 812150094X or 9788121500944;

Buy now!
Cover of edition (2003)

The Mahabharata in Kannada (Set of 32 Volumes)
by Bharatha Darshana Bangalore (2003)

ಶ್ರೇಮಹಭಾರತ [ಮಹಾಭಾರತ]; 13907 pages;

Buy now!
Cover of edition (2008)

The Complete Mahabharata (9 volumes)
by M. N. Dutt (2008)

6415 pages; Sanskrit Text with English Translation; [Edited By: Dr. Ishwar Chandra Sharma & Dr. O.N. Bimali] [Publisher: Parimal Publication Pvt. Ltd.]

Buy now!
Cover of edition (2017)

Mahabharata (Hindi Translation, Six Volumes)
by Sahityacharya Pandit Ramnarayandutt Shastri Pandey "Ram" (2017)

7350 pages; [महाभारत] [Publisher: Gita Press, Gorakhpur] 44 Color and Black/white illustrations.

Buy now!
Cover of Bengali edition

The Mahabharata in Bengali (Two Volumes)
by Akshay Library, Kolkata (2019)

3049 pages; [মহাভারত] [মহার্ষী বদভ্যাস (Maharishi Vedvyas)]

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Mahabharat in Gujarati (20 Volumes)
by Dinkar Joshi (દિનકર જોશી) (2010)

14252 pages; [મહાભારત] [Publisher: Pravin Prakashan Pvt. Ltd, Rajkot]

Buy now!
Cover of edition (2018)

Shri Mahabharatam in Malayalam (2 volumes)
by Swami Mridananda (2018)

1681 pages; [Publisher: Ramakrishna Math, Thrissur]

Buy now!
Cover of edition (2018)

Mahabharata in Telugu (7 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

7248pages

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: