Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 80 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrībadrīpriyovāca |
sarvakalyāṇakartaḥ śrīkānta kṛṣṇanarāyaṇaḥ |
kiṃ cakāra tataḥ sarvaṃ caritraṃ vaktumarhasi || 1 ||
[Analyze grammar]

śrīnaranārāyaṇa uvāca |
śṛṇu badrīpriye devi svāmikṛṣṇanarāyaṇaḥ |
nāgavikramabhūpena yajñe tvākārito yayau || 2 ||
[Analyze grammar]

pāravatyā nijapatnyā prabhayā nijakāntayā |
yutaḥ santuṣṭayā svasrā dāsadāsīgaṇairyutaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

yayāvasmai kṛṣṇanārāyaṇāya śarkarāpure |
pratijñātaṃ tu yajñārthaṃ yuddhapurā'dhipena yat || 4 ||
[Analyze grammar]

nāgavikramasaṃjñena samārabdho makhastu saḥ |
tatrā'nādikṛṣṇanārāyaṇo yayau nimantritaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

sarvamedhaṃ mahāyajñaṃ kārayāmāsa mādhavaḥ |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaśrīśvaravallabhaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

nāgavikramarājeśo mahābhāgavatottamaḥ |
cāturmāsyavrataṃ kurvan sarvamedhaṃ cakāra ha || 7 ||
[Analyze grammar]

yuddhapure lunīnadyāstaṭe viśālabhūtale |
pañcayojanavistāre maṇḍapaṃ sa tvakārayat || 8 ||
[Analyze grammar]

śrāvaṇaśuklaikādaśyāṃ kṛtasaṃbhārasañcayaḥ |
yajñamārabhata kṣmeśo viprayājñikanoditaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

āyayustatra bhūdevāḥ sādhavo vaiṣṇavā api |
narā nāryo lakṣaśo vai dharmakāryaparāyaṇāḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

brahmā'bhavat kṛṣṇanārāyaṇaḥ śrībhagavān svayam |
yajamāno nāgavikramākhyo bhūpo hi vaiṣṇavaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

ṛtvijo gālavādyāśca maharṣayo'bhavanmakhe |
phālāyano'bhavattatrodgātā sāmaparāyaṇaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

sārāyaṇo'bhavatpratyudgātā vedārthavittathā |
ajāyano'bhavattatrā''hartā vaidikasatkriyaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

daṇḍāyano'bhavatpratihartā sarvakriyāparaḥ |
bhālāyanastu ṛṣirāṭ prastotā cābhavanmakhe || 14 ||
[Analyze grammar]

rasāyano'bhavat pratiprastotā yajñakarmaṇi |
hotā dhārāyaṇaścaiva pratihotā'lavāyanaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

jāpakāścārbudā viprāḥ pauṣkarā havanārthinaḥ |
yāmuneyā dvijāścāsan dikpālā vaiṣṇavottamāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

saurāṣṭrīyāḥ pūjakāśca dvijāścāsaṃstadā makhe |
gaurjarāḥ pācakāścāsan marujāḥ pariveṣakāḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

gāṃgeyā vedamantrādivyākhyātāro'bhavanmakhe |
sindhujāḥ pāṭhakāścāsan sabhāsadāstu pūrvajāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇātyā havanārthā āsaṃstatra ca jāpakāḥ |
maharṣayo vaśiṣṭhādyā guravastu nirīkṣakāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

draṣṭārastatra sarveṣāṃ karmaṇāṃ vai tadā'bhavan |
madhyasthā vaidikā viprā āsan prakhyātanāminaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

lomaśādyāstathā mārkaṇḍeyādyā divyadṛṣṭayaḥ |
haimācalāḥ kṛṣṇanāmnāṃ kīrtaneṣvabhavan sthirāḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vai badrike yajñe'bhavan viprā vyavasthitāḥ |
sādhavo lakṣaśaścāpyabhavan bhajanakāriṇaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

prajāśca khaṇḍarājanyā āmantritāḥ samāyayuḥ |
lakṣātilakṣamanujāḥ sarvamedhe'bhavaṃstadā || 23 ||
[Analyze grammar]

ghṛtakulyā dadhikulyāḥ sudhākulyāstadā'bhavan |
payaḥkulyā madhukulyā śarkarāparvatāstathā || 24 ||
[Analyze grammar]

miṣṭānnānāṃ parvatāśca pānānāṃ prasarāṃsi ca |
bhakṣyāṇāṃ setavaścāsan sarvamedhe'tra badrike || 25 ||
[Analyze grammar]

phalānāṃ lehyacośyānāṃ mahādrayo'bhavan makhe |
dānārhahomayogyānāṃ meravastatra cā'bhavan || 26 ||
[Analyze grammar]

samidhāṃ pāyasānnānāṃ kṣīrāṇāṃ sañcayottamāḥ |
kaṇānāṃ cāpi śimbīnāṃ rāśayo'pyabhavanmakhe || 27 ||
[Analyze grammar]

vastrāṇāṃ kambalānāṃ ca bhūṣāṇāmadrayo'bhavan |
pātrāṇāṃ dāraratnānāṃ dhenūnāṃ maṇḍalānyapi || 28 ||
[Analyze grammar]

dehopakaraṇānāṃ ca gṛhopakaraṇārthinām |
āsan prarāśayastatra sampadāṃ divyasampadām || 29 ||
[Analyze grammar]

suvarṇānāṃ rajatānāṃ sañcayāścā'bhavanmakhe |
āsanānāṃ sruksruvāṇāṃ haviṣyāṇāṃ prapūrṇatāḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

daśa sūtyāstathā badri dīkṣāśca dvādaśāpi vai |
upasado dvādaśaśca yathāyogyaṃ vyavartayan || 31 ||
[Analyze grammar]

bhādrapūrṇāvadhiryāgaścatustriṃśaddinātmakaḥ |
sarvāṃgapūrṇo hyabhavad badrike kṛṣṇasannidhau || 32 ||
[Analyze grammar]

bṛhaspatisavādyāśca āptoryāmāntakāḥ śubhāḥ |
sāṃgopāṃgā hyabhavaṃśca nārāyaṇasamāhitāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

bṛhaspatisave trayastriṃśadgodānamābhavat |
vaiśyasave viprasave somasave tathā'bhavat || 34 ||
[Analyze grammar]

pṛthisave gosave odanasave tathā'bhavat |
marutstome'gnistutau ca mahendrastavane tathā || 35 ||
[Analyze grammar]

āptoryāme nidhane ca save godānakāni ca |
abhiṣekāḥ pṛthak cāpi tattaddevā'bhyapūjanam || 36 ||
[Analyze grammar]

puroḍāśārpaṇaṃ cāpi yathākarmā'bhavan khalu |
savo'bhiṣeka ukto vai yajamānasya caiva ha || 37 ||
[Analyze grammar]

jalenā''jyena dadhnā ca ghṛtena payasā tathā |
abhiṣeko yathāyogyamabhavattatra cādhvare || 38 ||
[Analyze grammar]

puroḍāśāścaravaśca havīṃṣi dravyamuttamam |
odanāni saktavaśca manthāstatrā'bhavan śubhāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

rathantarādisomāśca saṃsthāśca havanānyapi |
yathāyogyāni jātāni nirvartitāni śārṅgiṇā || 40 ||
[Analyze grammar]

avatārā īśvarāśca śaktayo devatāḥ surāḥ |
pratyakṣā āgaman badri kṛṣṇā''hūtāstadadhvare || 41 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭitraye ca ye devā yajñādhikārayoginaḥ |
sarve te balibhogārthamāyayurgocarāḥ surāḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

ghṛtadhārābhiretepi haviṣyānnairanuttamaiḥ |
rasairmiṣṭānnakaiḥ kṣīraiḥ phalaiḥ samidbhirityapi || 43 ||
[Analyze grammar]

kaṇaiḥ sudhābhiḥ payasā tarpitāḥ śākakandakaiḥ |
nityaṃ tatra pradīyante svarṇagodānakāni vai || 44 ||
[Analyze grammar]

bhojanā'mbaradānāni dharmadānāni yānyapi |
pitṛtṛptipradānāni dīyante vai nṛpeṇa ha || 45 ||
[Analyze grammar]

pūjyante sādhavaḥ santaḥ sādhvyo viprāśca vaiṣṇavāḥ |
āgantukā'nāthadīnā narā nāryaḥ pradānakaiḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

lakṣaśo mānavādyāśca bhuñjate gṛṣṭamiṣṭakam |
pibanti sadrasān gṛṣṭipuṣṭidān tṛptikārakān || 47 ||
[Analyze grammar]

agnayo gocarāstatra bhuṃjate svakarairmukhe |
prasannā devatāḥ saumyā bhuñjate havyamuttamam || 48 ||
[Analyze grammar]

pitaro bhuñjate badri tathā'nyadevatādikāḥ |
samastāḥ śrīkṛṣṇahastārpitaprasādamuttamam || 49 ||
[Analyze grammar]

tṛptāstṛptā vayaṃ tṛptā ityūcuścānalānanāḥ |
tato yajñasya bhādrasya pūrṇāyāṃ pūrṇātā'bhavat || 50 ||
[Analyze grammar]

pūrṇāhutau haviṣyāṇi trailokyasaṃbhavāni vai |
yānyānītāni tāni śrīkṛṣṇo dadau mahānale || 51 ||
[Analyze grammar]

udgārāstṛptidāsteṣāṃ surāṇāṃ saṃbhavanti ca |
mā meti suravācaścā'bhavan pūrṇāhutau mudā || 52 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭitrayaṃ tarpitaṃ śrīkṛṣṇena paramātmanā |
nāgavikramabhūpasya saṃkalpaḥ saphalīkṛtaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

badrike śrīhariryatra viśvātmā sakalaṃbharaḥ |
dātā grahītā bhoktā'ttā nityatṛpto jaganmayaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

tatrā'tṛptirna vidyeta paripūrṇo yataḥ svayam |
nāgavikramabhūpo'pi kṛtvā yajñaṃ sadakṣiṇam || 55 ||
[Analyze grammar]

kṛtakṛtyo'bhavad badri mahābhāgavatottamaḥ |
svarṇarūpyamayīḥ sarvā dakṣiṇāḥ pradadau makhe || 56 ||
[Analyze grammar]

godhanāni vibhūṣāśca kanyādānāni vai dadau |
kṣitidānāni ratnānāṃ dānāni vibhavārpaṇam || 57 ||
[Analyze grammar]

vidyādānāni bahūni dharmadānāni sandadau |
gṛhadānānyuttamāni vṛttidānāni sandadau || 58 ||
[Analyze grammar]

avabhṛthaṃ tatau rājā cakāra yājñikaiḥ saha |
jalamātṛpūjanādi jaladevaprapūjanam || 59 ||
[Analyze grammar]

tīrthasthāne lūṇikāyā jale cakāra bhūpatiḥ |
sarvaṃ vidhiṃ sadānaṃ ca kṛtvā snānaṃ samācarat || 60 ||
[Analyze grammar]

lakṣādhimānavāḥ sākaṃ snānadānāni cācaran |
nāgavikramabhūpasya rājñī nāmnā'rkamālinī || 61 ||
[Analyze grammar]

avabhṛthānte dānāni yoṣidbhyaḥ pradadau mudā |
hīraratnādihārāṃśca svarṇabhūṣāmbarāṇi ca || 62 ||
[Analyze grammar]

śa़ृṃgāraveṣān subhagān svarṇapātrāṇi yāni ca |
dehopakaraṇānyeva dadau bhūrīṇi vai mudā || 63 ||
[Analyze grammar]

viprapatnyaḥ kanyakāśca sādhvyaḥ satyaḥ sakhījanaḥ |
prasannamānasā jātāstṛptā dānāptisatphalāḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

evamavabhṛthe tatra badrike vismayāvahaḥ |
camatkāro'bhavattūrṇaṃ taṃ vadāmi nibodha me || 65 ||
[Analyze grammar]

āgataṃ maṇḍalaṃ tvekaṃ piśācānāṃ mahattadā |
ākāśājjalamadhye tat patitaṃ nimnavāriṣu || 66 ||
[Analyze grammar]

sahasā te sahasraṃ vai papurvāri mudānvitāḥ |
piśācāḥ snātamātrāśca divyadevāstadā'bhavan || 67 ||
[Analyze grammar]

svarṇakuṇḍalahārādyairbhūṣitāḥ sūryavarcasaḥ |
surā devyo'bhavan sarve ṣoḍaśādipravatsarāḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

kṛtāñjalayaḥ śrīkṛṣṇamastuvan bhāvagarbhitam |
aho vayaṃ purā kṛṣṇa vyāpārārthaṃ vaṇigjanāḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

yuddhapurāt thararaṇe nirgatāḥ śarkarāpuram |
strībālasahitāḥ kṛṣṇa uṣṭramahoṣṭravāhanāḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

raṇamadhye gatā yāvajjhaṃjhāvāto'tiduḥsahaḥ |
protpanno vālukāvṛṣṭivaho madhyāhnanāśanaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

uṣṭrā mahoṣṭrā bālāśca nāryaḥ kṣitau hi vāyubhiḥ |
vālukāsu muhūrtena garbhasthā abhavanmṛtāḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ ye balinaścāpi vālukāvṛṣṭitāḍitāḥ |
upaviṣṭā vālukādhastatra channā hi vālubhiḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

vālukānāmucchrayā vai jātā vayaṃ tadantare |
mṛtā garbhagatā sarve piśācatā raṇe gatāḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

yuddhapurābhyāśasīmapradeśeṣu nirantaram |
sahasrasaṃkhyakāḥ kṛṣṇa abhavāma raṇālayāḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

adya jñātvā sarvamedhayajñasyā'vabhṛthotsavam |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇapādajalāmṛtam || 76 ||
[Analyze grammar]

pātumupāgatāścātra pītvā snātvā padāmṛtam |
pāvanāḥ sma ca sañjātāḥ piśācatvavivarjitāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

snānena puṇyalābhena devānāṃ yogyatānvitāḥ |
adya jātā vayaṃ kṛṣṇa tathāpi surabhāvanām || 78 ||
[Analyze grammar]

necchāmahe yataḥ kṛṣṇa punarāvartanātmikām |
apunarāvṛttibhāvaṃ kāṃkṣāmahe tu sarvathā || 79 ||
[Analyze grammar]

parameśo bhavānatra sākṣād dṛṣṭo'dhunā prabhuḥ |
pītaṃ pādajalaṃ te'tra snātaṃ prasādavāribhiḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

tadvayaṃ paramaṃ mokṣaṃ kāṃkṣāmahe tavā''śritāḥ |
śāśvataṃ brahmanirvāṇaṃ prāpayā'smān kṛpāṃ kuru || 81 ||
[Analyze grammar]

śrutvaivaṃ bhagavān badri kare dhṛtvā jalaṃ punaḥ |
nijamantraṃ cārpaṇātmātmakamuccārya tatra ca || 82 ||
[Analyze grammar]

saṃkalpaṃ saṃprayojyaivā'kṣipad vāri suropari |
sarve surā drutaṃ muktā abhavan divyavigrahāḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

vaikuṇṭhapārṣadāḥ sarve tato'kṣarasya pārṣadāḥ |
divyā bhūtvā hariṃ natvā jayamuccārya cā'sakṛt || 84 ||
[Analyze grammar]

āgatena vimānena yayurdhāmā'kṣaraṃ hareḥ |
paśyatāṃ lunikānadyāstaṭe vai lakṣadehinām || 85 ||
[Analyze grammar]

yayurdhāmā'kṣaraṃ sarve piśācā muktatānvitāḥ |
athā''ścaryaparā lokāḥ kṣaṇaṃ stabdhā ivā'bhavan || 86 ||
[Analyze grammar]

jñātavantaḥ pratāpaṃ śrīharermānavadehinaḥ |
kṛtvaivaṃ mokṣaṇaṃ snātvā'vabhṛthānte nṛpādayaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

sākaṃ śrīhariṇā naijālayān yayurmudānvitāḥ |
cakruste vaiṣṇavāḥ sarve devā devyaśca sādhavaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

bhojanāni mahīmānāḥ prajā āgantukā janāḥ |
prāpya prasādaṃ kṛtino'bhavan puṇyātiśālinaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

rātrau viśrāntimāpuśca rājā rājñī hariṃ mudā |
seṣevāte bālakṛṣṇaṃ vallabhā''ryaṃ susatpatim || 90 ||
[Analyze grammar]

pādasaṃvāhanādyaiścātha prage pratipaddine |
jajāgara hariḥ snātaḥ kṛtapūjana īśitā || 91 ||
[Analyze grammar]

vyarājatā''sane divye sauvarṇe nṛpadarśite |
pūjāṃ kartuṃ harestatrā''yayuryuddhapurāśritāḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

upadāḥ śrīhareragre nyasya candanakuṃkumaiḥ |
akṣataiḥ kusumairmālyaiharibhūṣāmbarādibhiḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

anādyairārcayan kṛṣṇanārāyaṇapatiṃ patim |
āśīrvādān jagṛhuste pūjakā vaiṣṇavā janāḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

rājā vidāyaṃ pradadau mahīmānān samantataḥ |
āyayuste nijadeśān vai kṛtārthanā mudānvitāḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

madhvaraṃ praśaṃsanto yayurānandasaṃbhṛtāḥ |
yuddhapuraprajāḥ kṛṣṇaṃ siṣevire gṛhe gṛhe || 96 ||
[Analyze grammar]

otvā svasvālayānnāryo narā ānandamāpnuvan |
mantraṃ jagṛhurbahavo bhaktāḥ kṛṣṇasya vaiṣṇavāḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

abhavan yuddhapurīyaprajājanā viśeṣataḥ |
rirdinatrayaṃ tatrovāsa rājñyāgraheṇa tu || 98 ||
[Analyze grammar]

caturthyāṃ śrīharirgantuṃ sajjo'bhavannijālayam |
tāvat yuddhapure badri sainyaṃ śatrorupāgatam || 99 ||
[Analyze grammar]

nāmato nandibhillasya yamunātaṭabhūpateḥ |
dūtaṃ sā praiṣayattūrṇaṃ raṇārthaṃ nandibhillakaḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

yuddhaṃ dehi ca vā rājyaṃ dehi vā karado bhava |
ityuvāca hi dūto'pi natvā tu nāgavikramam || 101 ||
[Analyze grammar]

dūtaṃ satkṛtya rājā'pi kṛṣṇaṃ nyavedayattu tat |
kṛṣṇo jñātvā madaṃ nandibhillasyā''jñāpayad raṇam || 102 ||
[Analyze grammar]

badrike yuddhanagare yuddhavārtā sthale sthale |
prāsarad bhayadā sarvadehināṃ tiṣṭhati prabhau || 103 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ caturthe tiṣyasantāne yuddhapattanasya nāgavikramasya nṛpasya sarvamedhayajñaṃ śrīkṛṣṇanārāyaṇaḥ sampādayāmāsetyādinirūpaṇa nāmā'śītitamo'dhyāyaḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 80

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: