Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 1 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇīśrīruvāca |
oṃ namaḥ śrīparabrahmā'kṣarātītāya cakriṇe |
pareśāya dhvajaśūladhanuścihnāya śārṅgiṇe || 1 ||
[Analyze grammar]

sarvakāntāya kāntāya sarvāntaryāmiṇe namaḥ |
muktabandhāya hṛdyāya namaḥ sarvāvatāriṇe || 2 ||
[Analyze grammar]

yasmāt sarvamidaṃ jātaṃ yena puṣṭiṃ prayāti ca |
yatra sthitaṃ bhavedante tasmai kāntāya te namaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

yasmāt sarve hyavatārāḥ śrīkṛṣṇādyā bhavantyapi |
kālo māyā yadaṃśāśca tasmai kāntāya te namaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

yā'ha vai sukhadālakṣmīḥ viśveśvarasutā tava |
priyā bhūtvā'bhavaṃ nārāyaṇīśrīste namo namaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

anantāḥ kanyakā jātā nārāyaṇyo hareḥ priyāḥ |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇāya te namo namaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīkāntāya kāntāya rādhākāntāya te namaḥ |
māṇikyāvāhine ramāpataye te namo namaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

śrīśāyate padmāvatīpataye ca namo namaḥ |
brahmapriyāśanādyānāṃ pataye te namo namaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

ṣaṣṭhī yā manasā devī taddhavāya ca te namaḥ |
dīpāvalīnāṃ pataye talājāpataye namaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

kāmadhenupragopāyā''rjantīnāṃ pataye namaḥ |
krodhaneśāya ca dharāputrīṇāṃ pataye namaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

sūcīkāntāya ca vanadevījeśāya te namaḥ |
dāmanīpataye kaṃkatālikeśāya te namaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

pitṛkanyāprakāntāya janapitṛsuteśine |
pitṛdāsīśvarāyā'pi bālakṛṣṇāya te namaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

rāsātalīnāṃ kāntāya vāsantikeśa te namaḥ |
sālamālīyanārīṇāmīśvarāya ca te namaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

svastikīnāgakanyānāṃ pataye te namo namaḥ |
nāginīnāṃ ca pataye parameśāya te namaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

śāvadīnoprakāntāya pareśāya ca te namaḥ |
aindrajālikakāntānāṃ pataye te namo namaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

vidyānāthāya ca sarasvatīśāya ca te namaḥ |
lākṣmaṇīśāya devāya nāḍikeśāya te namaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

gāndharvīṇāṃ ca pataye jummasemlīśa te namaḥ |
sāntapanīvarāyā'pi sauratīpataye namaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

mahābāleśvarīśāya cailabīleśa te namaḥ |
dākṣajāvaṃgarīśāya cauṣṇīśāya ca te namaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

prācīnīnāṃ pataye te piśaṃgīpataye namaḥ |
sāntāṇarīśvara kṛṣṇa śaibīnāṃ pataye namaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

thārkūṭasthīpramadeśa vīrajārīśa te namaḥ |
śāktyakṣīpramadānātha piśācīśvara te namaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

kālimāśīśvara kṛṣṇa dīnabandho ca te namaḥ |
auralakaitavīśāya krāthakīpataye namaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

pṛthuputrīsvāmine te coṣṭrālīpataye namaḥ |
hāṃkārīsvāmine jayakāṣṭhajeśāya te namaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

tīrāṇīpataye nātha cālvīnārīśa te namaḥ |
jīnavarddhisuteśāyā'nāthānāthāya te namaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

prakīrṇapramadeśāya parameśāya te namaḥ |
ālpakaitavīkāntāya pārīśānīśa te namaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

indurāyasuteśāya mudrāṇḍīpataye namaḥ |
gaṇḍabhūpasuteśāya līnorṇāpataye namaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

bārhacchārīsvāmine te bālalīnīśa te namaḥ |
vārasiṃhīsvāmine te rāyagāmīśa te namaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

phainatāntavīkāntāya stokahomīśa te namaḥ |
kāṣṭhayānīsvāmine te kolakīpataye namaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

dainamānīsvāmine te mama kāntāya te namaḥ |
pareśāya namo rāyakinnaṭīpataye namaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

rāyakoṭīsvarīśāya namaste paramātmane |
rāyaraṇajitputrīśa namaste haraye namaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

rāyavākakṣikeśāya rāyamārīśakeśine |
rāyabāleśvarīśāya rāyalambārikeśine || 30 ||
[Analyze grammar]

namaste rāyanavārikeśa śrīparamātmane |
rāyahūṇḍeśikeśāya rāyakūpeśikeśine || 31 ||
[Analyze grammar]

kālīmaṇḍīsvāmine te vanajeleśikeśine |
pārāvārapibīśāya koṭiśeśāya te namaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

satīśīśāya devāya tretākarkaśikeśine |
āṇḍajarāsvāmine te bālyarājasīsvāmine || 33 ||
[Analyze grammar]

rāyasomanīsvāmine te sarveśāya namo namaḥ |
urugavākṣikeśāya parāṅvratanikeśine || 34 ||
[Analyze grammar]

rāyasvastrīśa te kṛṣṇanārāyaṇa prabho namaḥ |
aiśānapānīśa kānta rājārāyīśa te namaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

maṃgalādiprakāntāya cājanābhīśvarāya ca |
namaḥ kauberikeśāya māhendrīpataye namaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

yamīnāṃ svāmine kṛṣṇa vāyavīśāya te namaḥ |
vaiśvakarmīsvāmine te vārkṣīṇāṃ pataye namaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

raudrīṇāṃ pataye vahniputrīṇāṃ pataye namaḥ |
śrāvaṇīnāṃ ca pataye khānijīśāya te namaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

sāṃvatsarīsvāmine te gopīnāṃ pataye namaḥ |
prācīnīnāṃ svāmine te piśaṃgīsvāmine namaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

rāśiyānīśvara romāyanīśvara ca te namaḥ |
pāraśīpataye kṛṣṇa dhīvarīpataye namaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

kinnarīpataye kṛṣṇā'marīṇāṃ pataye namaḥ |
gaurīṇāṃ pataye parīpataye te namo namaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

ābriktīsvāmine hāritīśāya te namo namaḥ |
pātālīpataye svargīpataye te namo namaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

apsarasāṃ dineśāya brahmasaro'dhiśāsine |
gāndharvīṇāṃ pataye te kuśaleśāya te namaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

vidyanmaṇisvāmine te bhaumīnāṃ pataye namaḥ |
dānavīnāṃ pataye te śaktīnāṃ pataye namaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

kāśikākanyākānātha dhenupālīśa te namaḥ |
kāntākānteśa sarveśa mama prāṇeśa te namaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

namaḥ śrīkaṃbharāputra santuṣṭā'nuja te namaḥ |
tvayā vyāptamidaṃ sarvaṃ sarvāntaryāmiṇe namaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

śrīkṛṣṇāyaviṣṇavesvāmine matpataye namaḥ |
lakṣmīśeśastvamevarṣisattamastvaṃ nṛpottamaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ yajñastvaṃ jāṭharaśca tṛptidastvaṃ pareśvara |
prāpya tvāṃ tvarbudādyāśca nāryo muktiṃ gatāstviha || 48 ||
[Analyze grammar]

muktāśca muktimāpannā narā jātāḥ parārdhagāḥ |
tvāṃ bhajitvā svaḥ prayānti janaṃ satyaṃ prayānti ca || 49 ||
[Analyze grammar]

tvāṃ bhajitvā ca vaikuṇṭhaṃ vairājakṣmāṃ prayānti ca |
tvāṃ bhajitvā'mṛtalokaṃ golokaṃ ca prayānti vai |
akṣaraṃ paramaṃ dhāma tvāṃ bhajitvā prayānti hi || 50 ||
[Analyze grammar]

bhavatā bhagavan sarvaṃ samādhau darśitaṃ hi naḥ |
me tadārabhya jijñāsā vartate kālagocarā || 51 ||
[Analyze grammar]

ātyantike laye muktamaṇḍaleṣu virājase |
prākṛte punarārabdhe sarge kālena nodite || 52 ||
[Analyze grammar]

pradhānapuruṣe jāte mahāviṣṇau tathodgate |
vairāje ca tato jāte tathā jāte ca vedhasi || 53 ||
[Analyze grammar]

idānīṃpariparyantaṃ kālaḥ kiyān gato vada |
jñātavyaṃ cāpyadhikaṃ ced vidyeta vada me hare || 54 ||
[Analyze grammar]

yadyahaṃ jñānapātraṃ ced vada me prāṇarakṣaka |
pṛthvyāmidānīṃ kālo'pi kiyānastīti me vada || 55 ||
[Analyze grammar]

puruṣottama evā'si sarvajñaḥ sākṣagocaraḥ |
tvāṃ vinā'nyo na vai śakto vaktaṃ bhavennarāyaṇa || 56 ||
[Analyze grammar]

śrīpuruṣottama uvāca |
śṛṇu nārāyaṇīśri tvaṃ kālasaṃkhyānamādarāt |
vaktumaśakyamanyena jñātuṃ cā'śakyamityapi || 57 ||
[Analyze grammar]

yadā nāsīnmahāmāyā sṛṣṭirūpā guṇatrayā |
līnā madicchārūpā sā yadāsīdakṣare pade || 58 ||
[Analyze grammar]

yadā nāsīnmahākālaḥ puruṣastatprayojanaḥ |
līnaścāsīnmadaiśvaryarūpo muktaḥ sa cā'kṣare || 59 ||
[Analyze grammar]

tadā'kṣaraṃ paraṃ dhāma mamaivā'sīnna cetarat |
brahmasṛṣṭiḥ kevalā sā naiśvarī jīvanī kutaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

mahāpralaya evā'sau bodhyastvayā narāyaṇi |
mayā cekṣā kṛtā hyeko bahu syāṃ māyayānvitaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

tadā tvicchāsvarūpā sā māyā prakāśamāgatā |
divyā muktānikā śaktirmama sā tu guṇātmikā || 62 ||
[Analyze grammar]

kālākhyaḥ puruṣaścāpi mayā prakāśitastataḥ |
mamaiśvaryasvarūpaḥ sa mukto tayā'nvayaṃ gataḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

yugalaṃ tattu prakṛtipuruṣau madapatyakau |
jātau tābhyāṃ mayā tvājñā dattā sṛṣṭyarthameva ha || 64 ||
[Analyze grammar]

tābhyāṃ ca jātamātrābhyāṃ sṛṣṭyāraṃbhaḥ kṛtaḥ prage |
ekaṃ suyugalaṃ sṛṣṭaṃ pradhānapuruṣātmakam || 65 ||
[Analyze grammar]

tena sṛṣṭiḥ kṛtā mahāviṣṇukoṭyarbudātmikā |
pradhānapuruṣaḥ so'yaṃ sāyaṃ ca vyaśanattataḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

rātryante ca prage kālaprakṛtibhyāṃ punarnavam |
yugalaṃ sṛṣṭamevā'nyat pradhānapuruṣātmakam || 67 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭiṃ kṛtvā ca sāyaṃ tadvinaṣṭaṃ punareva ha |
divaso'yaṃ mahākālakalpaḥ saṃprocyate'kṣare || 68 ||
[Analyze grammar]

sahasraṃ tu mahākālakalpānāṃ varṣamekakam |
prakṛteścāpi kālasya vidyate tatra sarvathā || 69 ||
[Analyze grammar]

etādṛśāni varṣāṇi pañcāśad vigatāni vai |
prakṛtipuruṣasyaivaikapañcāśattu vatsaram || 70 ||
[Analyze grammar]

vartate'dyā'dyadivasaṃ tāvatyaḥ sṛṣṭayo gatāḥ |
te pañcāśatsahasrāṇi pradhānapuruṣā mṛtāḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

ekapañcāśatsahasrā''dyaḥ pradhānapuruṣo'sti vai |
śṛṇu cāgre'pi kālaṃ vai nārāyaṇīśri sarjanam || 72 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ pradhānapuruṣaḥ prātareva navaṃ navam |
mahāviṣṇuṃ janayati vairājīsṛṣṭikārakam || 73 ||
[Analyze grammar]

mahāviṣṇuḥ sa vai sāyaṃ naśyatyeva dināntake |
evaṃ sahasradivasātmakaṃ varṣaṃ pradhānakṛt || 74 ||
[Analyze grammar]

pradhānapuruṣasyā'sya vai pañcāśatsamā gatāḥ |
tat pañcāśatsahasrāṇi te mahāviṣṇavo mṛtāḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

ekapañcāśattame'bde cādyasya divasasya vai |
ekapañcāśatsahasrā''dyo mahāviṣṇū rājate || 76 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu cāgre'pi kālaṃ vai nārāyaṇīśri sarjanam |
mahāviṣṇuścā'yamatra prātareva navaṃ navam || 77 ||
[Analyze grammar]

vairājaṃ janayatyeva vaidhasīsṛṣṭikāraṇam |
vairājaśca sa vai sāyaṃ naśyatyeva dināntake || 78 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sahasradivasātmakaṃ varṣaṃ pravidyate |
mahāviṣṇormama piturgopālakṛṣṇakasya vai || 79 ||
[Analyze grammar]

mahāviṣṇoścāsya tatra vai pañcāśatsamā gatāḥ |
vai pañcāśatsahasrāṇi vairājāstatsutā mṛtāḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

ekapañcāśattame'bde cādyasya divasasya vai |
ekapañcāśatsahasrādyo vairājo virājate || 81 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu cāgre'pi kālaṃ vai nārāyaṇīśri sarjanam |
vairājaścā'pyayamatra prātareva navaṃ navam || 82 ||
[Analyze grammar]

brahmāṇaṃ janayatyeva viṣṇurudrasamanvitam |
sa brahmā'pi sadā sāyaṃ naśyatyeva dināntake || 83 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sahasradivasātmakaṃ varṣaṃ virāṭkṛtam |
asya vairājapuṃsaśca paṃcāśadvai samā gatāḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

te pañcāśatsahasrāṇi brahmāṇastatsutā mṛtāḥ |
ekapañcāśattame'bde cādyasya divasasya vai || 85 ||
[Analyze grammar]

ekapaṃcāśatsahasrādyo vedhāśca virājate |
śṛṇu cāgre'pi kālaṃ vai nārāyaṇīśri sarjanam || 86 ||
[Analyze grammar]

vedhāścāpyayamevā'tra prātareva navaṃ navam |
āsvargāntaṃ sṛjatyeva surarṣimānavādikam || 87 ||
[Analyze grammar]

āsvargāntaṃ ca sāyaṃ vai nityaṃ naśyati tattathā |
evaṃ sahasradivasātmakaṃ varṣaṃ hi vaidhasam || 88 ||
[Analyze grammar]

ekaṃ kalpasahasraṃ tad brahmaṇo'bdaḥ prakīrtitaḥ |
vedhaso'sya gatāścāpi tatpañcāśatpravatsarāḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

tatpañcāśatsahasrāṇi trailokyāni mṛtāni vai |
ekapañcāśattame'bde tvādyasya divasasya vai || 90 ||
[Analyze grammar]

ekapañcāśatsahasrādyaḥ kalpo vārāhasaṃjñakaḥ |
vartate divasaḥ so'yaṃ cādyaṃ yugacatuṣṭayam || 91 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ caturmukhaścāste brahmā lokapitāmahaḥ |
brahmaṇo divasaḥ kalpa iti nāmnā kṛto mayā || 92 ||
[Analyze grammar]

vairājasya tu divaso mahākalpaḥ kṛto mayā |
mahāviṣṇostu divaso mahāmahākhyakalpakaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

pradhānapuṃso divasaḥ kṛtaḥ prākṛtakalpakaḥ |
māyākālasya divaso mahākālākhyakalpakaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

tannāśe ca mahān prokto mahāpralaya eva ha |
brahmā varṣaśataṃ cāste virājo'pi tathā nijam || 95 ||
[Analyze grammar]

mahāviṣṇurnijaṃ varṣaśataṃ jīvati ceśvaraḥ |
pradhānapuruṣaścāpi nijaṃ varṣaśataṃ tathā || 96 ||
[Analyze grammar]

prakṛtipuruṣaścāpi nijaṃ varṣaśataṃ tataḥ |
tādṛgvarṣaśataṃ mahāpralayo vai niśātmakaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

punaḥ sṛṣṭiḥ punarmahāpralayaścaivameva ha |
kṛtaṃ tantraṃ mayā śrīnārāyaṇīśri praśāśvatam || 98 ||
[Analyze grammar]

punarmahāsṛṣṭireva mahāpralayakaḥ punaḥ |
brahmaṇo divase caike manavaśca caturdaśa || 99 ||
[Analyze grammar]

utpadyante vilīyante kā teṣāṃ gaṇanā priye |
ekaṃ kalpasahasraṃ tu brahmaṇo'bdaśca yo mataḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

tadabdāṣṭasahasraṃ tu brahmaṇastadyugaṃ smṛtam |
ekaṃ yugasahasraṃ tu savanaṃ brahmaṇo matam || 101 ||
[Analyze grammar]

lakṣaikavāraṃ trailokyanāśe brahmā vinaśyati |
lakṣaikavāraṃ cājasya nāśe virāḍ vinaśyati || 102 ||
[Analyze grammar]

lakṣavairājanāśe ca mahāviṣṇurvinaśyati |
mahāviṣṇulakṣanāśe pradhānapuṃvināśanam || 103 ||
[Analyze grammar]

pradhānapuṃlakṣanāśe prakṛtipuṃvināśanam |
ityevaṃ kālagaṇanā bodhyā tvayā narāyaṇi || 104 ||
[Analyze grammar]

tāsu tāsu ca sarvāsu sṛṣṭiṣvahaṃ tvayā saha |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaḥ śrīpuruṣottamaḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

prādurbhavāmyavatārī śrīpatiḥ parameśvaraḥ |
avatārā hyasaṃkhyātā me tatra saṃbhavantyapi || 106 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ vedmi na cānyastān sarvajño'haṃ na cetaraḥ |
vidanti nā'pyavatārāḥ pūrvasṛṣṭivido hi te || 107 ||
[Analyze grammar]

mā sandehaṃ vidhehyatra mama dairghyaṃ durantakam |
adhikaṃ pṛccha jijñāsyaṃ kathayāmi samāsataḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ tṛtīye dvāparasantāne nārāyaṇīśrīkṛtā puruṣottamastutiḥ sṛṣṭikālagaṇanā cetyādinirūpaṇanāmā prathamo'dhyāyaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 1

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: