Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 289 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīkṛṣṇa uvāca |
atha vai rādhike tatra prahare tu tṛtīyake |
kṛtadugdhajalapānaḥ śrīmadgopālakṛṣṇakaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

mahīmānaistathā śreṣṭhajanaiśca devatādibhiḥ |
rājabhiḥ saha saubhāgyavatībhiḥ saha vai tadā || 2 ||
[Analyze grammar]

sthāleṣu praviśāleṣu sauvarṇarājateṣvapi |
sajjayāmāsa kanyārthaṃ divyaveṣāmbarāṇi ca || 3 ||
[Analyze grammar]

ābhūṣaṇāni sarvāṇi hārāṃśca vividhāṃstathā |
sarvasaubhāgyaratnāni saubhāgyopakarāṇi ca || 4 ||
[Analyze grammar]

saubhāgyadravyagandhāni śatadhā vai navāni hi |
miṣṭānnāni samastāni tāmbūlādīni yāni ca || 5 ||
[Analyze grammar]

camatkṛtiprakāṇḍāni vastūnyapi śubhāni ca |
svarṇapātreṣu ca nidhāpayāmāsottamāni ca || 6 ||
[Analyze grammar]

suvarṇaghargharīḥ ramyāḥ śatadhā bhinnaraṃgikāḥ |
vahniśuddhāḥ śāṭikāśca śatadhā svarṇabuṭṭikāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

bhinnaraṃgā bhinnacitrāḥ kauśeyikāstathā'parāḥ |
svarṇatārāvalīśobhāḥ svarṇaprāntāḥ sahīrakāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

svarṇavarṇā raktavarṇāḥ kaṃcukīḥ ratnasaṃhitāḥ |
kauśeyikāstārahārigranthigrathanaśobhanāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

colikāśca tathā ramyāḥ śatadhā tārarājitāḥ |
amūlyāśca keśalīnāḥ kucalīścāpyamūlyakāḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

caṭṭikāścāpyamūlyāśca svarṇaprāvaraṇāni ca |
svarṇajā nāḍikāścāpi sauvarṇīrdehabandhikāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

sagucchahīradorāṃśca keśabandhānamūlyakān |
kucabandhān kaṭibandhāṃścāntardhāryāṇi yāni ca || 12 ||
[Analyze grammar]

kauśeyāni suvastrāṇi śatadhā kalpitāni ca |
svarṇasthāleṣu vai nidhāpayāmāsa tadā pitā || 13 ||
[Analyze grammar]

makhamallyau svarṇayujyau komale cāpyupānahau |
rañjite sthalapadmābhe śatadhā ca nyadhāpayat || 14 ||
[Analyze grammar]

keśasādhanakānyeva sarvāṇi śobhanānyapi |
viṣṇutailāni cānyāni gandhasārāṇi vai tathā || 15 ||
[Analyze grammar]

kastūrikādipaṃkāni cāndanādīni yāni ca |
kajjalāni vividhāni raktadravyāṇi yāni ca || 16 ||
[Analyze grammar]

kuṃkumāni ca sindūrakardamāni śubhāni ca |
cañcanmūdupracūrṇāni navanītadravāṇi ca || 17 ||
[Analyze grammar]

mārdanārhadravāṃścāpi snānārhaguṭikāstathā |
nakharañjanatattvāni talaraṃgadravāṃstathā || 18 ||
[Analyze grammar]

alaktādīni citrāṇi patrikārthadravāṇi ca |
cañcaddhīrakacandrāṃśca cañcaccūrṇāni yāni ca || 19 ||
[Analyze grammar]

svarṇasthāleṣu sarvāṇi nyadhāpayattadā pitā |
sthalapadmādipakvāni sugandhisalilāni ca || 20 ||
[Analyze grammar]

harikamaṇimāṇikyamauktikai ratnakaistathā |
naddhāḥ suvarṇajā ramyā ūrmikāḥ śataśastathā || 21 ||
[Analyze grammar]

bhramikāḥ kaṭikāścā'ṅgulīyakāni śubhāni ca |
prakoṣṭhakaṭakāṃścāpi vyaṃgiḍīḥ kānakīstathā || 22 ||
[Analyze grammar]

naddhahīrakaramyāṃścāṃ'gadān sukaṭakottamān |
bhujabandhān prasauvarṇān śṛṃkhalā bahuśobhanāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

patrikāḥ śṛṃkhalāyuktā rañjitāḥ phullapatrikāḥ |
siṃhānanān suvalayān kaṃkaṇāni bahūni ca || 24 ||
[Analyze grammar]

natthikāścibukīścāpi ṭibakīrbindukīstathā |
satārāśca sucandro bahuragāṃśca śobhanān || 25 ||
[Analyze grammar]

kānakīḥ karṇamālāśca karṇikāḥ karṇaśṛṃkhalāḥ |
sauvarṇān vardhakāṃścāpi troṭikāḥ phullagranthikāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

sauvarṇastabakāṃścāpi śiṃghoṭakān kadambakān |
sauvarṇahīrakanaddhān ārāyakān subuṭṭikāḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

vālikāstārikāścāpi kuṃcikā rūpyakānakīḥ |
tantīṃ bhāgyamayīṃ cāndrīṃ candrapatrīṃ tathā'yatām || 28 ||
[Analyze grammar]

sauvarṇaṃ kamalaṃ cāpi svarṇamālāṃ suśobhanām |
sauvarṇasūryaṃ śobhāḍhyaṃ bhāloparinivāsinam || 29 ||
[Analyze grammar]

keśacippikasūcīśca sauvarṇīṃ rājatīstathā |
dhammilabandhavālīśca sauvarṇīḥ śṛṃkhalātmikāḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

kabarīpārśvacandrāṃśca vastrāvagūhavālikāḥ |
oṣṭharañjanacūrṇaṃ ca kapolagaṇḍacūrṇakam || 31 ||
[Analyze grammar]

nyadhāpayaddhi pātreṣu kanyārthaṃ tatra cotsukaḥ |
kaṇṭhahārān patrikāḍhyān phalagranthiprahārakān || 32 ||
[Analyze grammar]

śṛṃkhalāhārakāṃścāpi plakṣapatraṃ suvarṇajam |
maṃgalaṃ kānakaṃ cāpi mādalīṃ kānakīṃ tathā || 33 ||
[Analyze grammar]

svastikaṃ kānakaṃ cāpi cakraṃ vai kānakaṃ tathā |
hastapadmaṃ kaṇṭhapadmaṃ kānakaṃ bhālapadmakam || 34 ||
[Analyze grammar]

galārthaṃ valayaṃ cāpi kānakaṃ siṃhikānanam |
tilahārān mudgahārān māṣahārān sugaṭhṭhikān || 35 ||
[Analyze grammar]

sūkṣmapatrīprahārāṃśca tārahārāṃśca śobhanān |
kucapuṭāṃśca sauvarṇān kuntalān kuntaśobhitān || 36 ||
[Analyze grammar]

sūryamukhīṃ ca sauvarṇīṃ sauvarṇakalaśīstathā |
svarṇapaṭṭān svarṇamālā mauktikahārasattamān || 37 ||
[Analyze grammar]

kaṭipāśāṃśca sauvarṇān śṛṃkhalā raśanāstathā |
kandūrikāśca sauvarṇīstrisarīḥ śobhanāstathā || 38 ||
[Analyze grammar]

nupūrān kiṃkiṇīyuktān jhaṃjharīḥ svarṇanirmitāḥ |
kadalīḥ kambikāścāpi śṛṃgalā ghurghurāṃstathā || 39 ||
[Analyze grammar]

sarvavidhāni saubhāgyā''bhūṣaṇāni navāni ca |
tāmbūlapānadānīśca śūṭikāḥ kaṃkatīstathā || 40 ||
[Analyze grammar]

ādarśānnaktakāṃścāpi karapoṣāṃśca maujikān |
ācchādakān śirastrāṇān harirajjūḥ suśobhitā || 41 ||
[Analyze grammar]

puṣpikāḥ kalikāścāpi sauvarṇīścaurṇapaṭṭikāḥ |
pṛṣṭhapatrīṃ kaṭikatrīṃ dantapatrīṃ suśobhanām || 42 ||
[Analyze grammar]

muktāhārān padmarāgamaṇimālāḥ suśobhanāḥ |
mārakatīḥ srajaścāpi vaidūryamaṇimālikāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

indranīlasrajaścāpi puṣparāgādipatrikāḥ |
karketanakṛtamālāḥ pulakasphaṭikasrajaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

vidrumanaddhapattrāṇi sthāleṣvapi nyadhāpayat |
gālīcakāni ramyāṇi hārītakāni yāni ca || 45 ||
[Analyze grammar]

aurṇāni ca tathā kauśeyāni cāstaraṇāni ca |
gulālāni ca raktāni kuṃkumāni śubhāni ca || 46 ||
[Analyze grammar]

akṣatāni sutīkṣṇāni yavamālāḥ śubhāstathā |
puṣpahārāṃśca pātrāṇi gandhadhānīśca kānakīḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ rādhike koṭikoṭyabjārbudamūlyakam |
tato'bjamūlyakaṃ śṛṃgārakaṃ nyadhāpayat pitā || 48 ||
[Analyze grammar]

sthāleṣu sūryatulyeṣu nidhāpya kaṃbharāpatiḥ |
vādyaghoṣairyutaḥ kanyāgītikābhiryutastathā || 49 ||
[Analyze grammar]

yayau kanyānivāsaṃ vai śivasvāmyālayaṃ tadā |
kanyakāyāḥ kṛte sarvaṃ kṛṣṇāllabdhaṃ śivena ca || 50 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ tāsāṃ svāgataṃ ca sammānaṃ svīkṛtiṃ tathā |
vidhāya bahubhāvena jalapānaṃ harastadā || 51 ||
[Analyze grammar]

akārayacca miṣṭānnabhojanaṃ svalpamaṃgalam |
tāmbūlakaṃ dadau cāpi bahu bahvityabhāṣata || 52 ||
[Analyze grammar]

hṛṣṭo gopālakṛṣṇaśca dadau sarvaṃ śivāya ha |
ājñāmavāpya tūrṇaṃ vai svāvāsaṃ cāyayau tataḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

caturthe prahare tatra kanyāśṛṃgāramācaran |
sarvāḥ sakhyaḥ sumilitāḥ provāhocitamutsukāḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇasyāpi pitā sthāne śṛṃgāraṃ samakārayat |
gajaṃ suvāhanaṃ caturdantaṃ sāmbālikaṃ śubham || 55 ||
[Analyze grammar]

pitā śṛṃgārayāmāsa dhavalaṃ sarvato'dhikam |
sauvarṇacandrakūthena svarṇāmbālikayāyutam || 56 ||
[Analyze grammar]

śuṇḍāyāṃ citraśūlaṃ ca kapāle ca sudarśanam |
karṇayorvyajane cāpi gaṇḍayoḥ sūryakau tathā || 57 ||
[Analyze grammar]

danteṣu svarṇavalayāḥ kaṇṭhe sauvarṇaghaṇṭikāḥ |
pādeṣu pārṣadāścitrasvarūpāścodare gadā || 58 ||
[Analyze grammar]

pucche sauvarṇamālāśca niḥśreṇī pārśvake tathā |
ityevaṃ ca gajaṃ śṛṃgārayāmāsa pitā tadā || 59 ||
[Analyze grammar]

bhūmisparśāni ca tadā mandavimānakāni ca |
pitā śṛṃgārayāmāsa vāhinyarthaṃ tadā mudā || 60 ||
[Analyze grammar]

muktānāṃ sugajāścāpi garuḍāśca tadā'bhavan |
smṛtamātrā āgatāśca śṛṃgāritāḥ suśobhitāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

aśvāścoṣṭrāstathā haṃsā menāśca cātakāstathā |
vṛṣabhā gavayāścāpi mṛgāśca makarāstathā || 62 ||
[Analyze grammar]

geṇḍūkāśca tathā siṃhāḥ śārdūlāḥ śarabhāstathā |
vāhanāni yathā yeṣāṃ smṛtāni kalpapādape || 63 ||
[Analyze grammar]

kāmadughānirmitāni tūrṇaṃ tatrā''gatāni ca |
vyomayānāni ramyāṇi svalpāni bhūmigāni ca || 64 ||
[Analyze grammar]

śṛṃgāritāni sarvāṇi rathāśca rathikāstathā |
śibikāstāpadānāni naravāhāḥ svalaṃkṛtāḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

dhvajaḍaṃkāniśānādivetrachatrāṇi yāni ca |
śṛṃgāritāni sarvāṇi sajjīkṛtāni vai drutam || 66 ||
[Analyze grammar]

vāhinīsthā narā nāryaḥ śṛṃgāraśobhitāstadā |
navacañcadvarṇaveṣā ābhūṣādivirājitāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

anyūnasarvaśṛṃgārā abhavan vai tadā mudā |
vādyakārā nartakāśca naṭā dundubhinādakāḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

sarvavāditravijñāśca veṣairbhinnairvibhūṣitāḥ |
devā devyaḥ samastāśca sṛṣṭitrayanivāsinaḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

śṛṃgāritā abhavaṃśca varayātrocitāstadā |
lagnayātrocitāḥ kanyāścatuṣkoṭiprasaṃkhyikāḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

tathā'nyāḥ koṭiśaścāpi koṭyavurdābjasaṃkhyikāḥ |
pitrādibhiḥ sakhībhiśca śṛṃgāritāstadā'bhavan || 71 ||
[Analyze grammar]

kaṇṭhamālāyutāḥ sarvāḥ sarvā''bharaṇabhūṣitāḥ |
vahneḥ pradakṣiṇaṃ sarvāścehamānā harīcchayā || 72 ||
[Analyze grammar]

lomaśasya nideśena sarvā''bharaṇabhūṣitāḥ |
dānayogyā abhavaṃśca yathā lakṣmīstu kanyakā || 73 ||
[Analyze grammar]

caturthapraharasyā'nte kṛtvā śṛṃgāramadbhutam |
suśubhe samaye śivapurād kṛṣṇo viniryayau || 74 ||
[Analyze grammar]

koṭikoṭayabjajanatāsahito vardhito janaiḥ |
pūjito vanditaścāpi phalapuṣpadhanārpaṇaiḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

vārāṇasyāṃ bhramitvaiva mahārājapathe tataḥ |
devatādarśanaṃ kṛtvā viśveśvaraṃ praṇamya ca |
gaṃgāvāri śubhaṃ pītvā sahasrāyutavāhanaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

lakṣavimānayuktaśca sarvastrīnaravardhitaḥ |
yukto yāvanmahīmānaiścāyāti yogamaṇḍapam || 77 ||
[Analyze grammar]

varaṇāyāstaṭe ramye kāpiladhārikāsthale |
viśāle sārarūpe vai kṣetre hyudyānaśobhite || 78 ||
[Analyze grammar]

śivasvāminaśca prāsādāgre kailāsarūpiṇam |
śatayojanavistāraṃ kailāsātmakamaṇḍapam || 79 ||
[Analyze grammar]

yo vai kailāsarūpo'bhūt gagane svāgatārthakaḥ |
sa eva nityakailāso maṇḍapo'tra virājate || 80 ||
[Analyze grammar]

tatra kā nyūnatā rādhe yatra vai maṇḍape'bhitaḥ |
samastaṃ śivanagaraṃ pārvatīnagaraṃ tathā || 81 ||
[Analyze grammar]

kāśīnagaraṃ cāpyantarbhāvamīyuḥ praśobhayā |
tādṛśīmaṇḍape śobhā śaṃbhunā tatra nirmitā || 82 ||
[Analyze grammar]

gaṃgāgogarābhūbhāge vistṛto'bhūddhi maṇḍapaḥ |
śatayojanavistāraḥ kuṇḍavedīpraśobhitaḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

ucchraye yojanaścāpi divyatejo'bhisaṃbhṛtaḥ |
golokīyasamastābhiḥ sāmagrībhiśca pūritaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

siṃhāsanādibhiryukto maṇitejo'bhirājitaḥ |
pārṣadaiḥ sarvataḥ sevāparāyaṇairgaṇairyutaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

kāmadhenusamastābhiḥ kalpalatābhivartitaḥ |
rāsamaṇḍalaśobhāḍhyagopagopīvirājitaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

sarvalokanivāsānāṃ puttalairabhimaṇḍitaḥ |
ghṛtakulyādadhikulyāmadhukulyābhirājitaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

sarvā'sanaiśca mṛdubhirbṛsībhiḥ paṭṭikādibhiḥ |
aurṇāstaraṇakauśeyāstaraṇaiśca talīkṛtaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

manohārisvarayuktagītibhiścābhikarṣitaḥ |
nṛtyanāṭyakalājñābhirhāsyajñābhirvirājitaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

dūradṛśyadūraśrāvadūraspṛśaiśca nirmitaḥ |
saṃkalpayānavāhādyaiḥ kṣaṇe kṣaṇe prasevitaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

śītairvidyutpravāhaiśca sarvathā tūjjvalīkṛtaḥ |
sudhā'mṛtapravarṣibhistāraiḥ samantato'nvitaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

staṃbheṣu toraṇeṣūrdhvabhāgeṣu tvāsanānvitaḥ |
varakanyāvivāhasya pratibimbārthadarśanaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

svarge tārāśca yāvatyastāvanto maṇayastviha |
kailāse maṇḍape tatra rājante yogamaṇḍape || 93 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭipānāṃ tu yāvanti sabhāsthānāni santi hi |
tāvanti maṇḍape tatra kṛtāni viśvakarmaṇā || 94 ||
[Analyze grammar]

dānārhakanyakānāṃ cā''sanāni madhyagolake |
kṛtāni kaṇṭhamālārthaṃ sannidhau viśvakarmaṇā || 95 ||
[Analyze grammar]

kailāsaḥ puruṣastatra rājate mūrtimānapi |
sarvārhavastudānārthaṃ provāhe tatra vai mahe || 96 ||
[Analyze grammar]

na bhūto na bhaviṣyaṃśca maṇḍapaścedṛśaḥ kvacit |
ārapāradṛśā dṛśyo vidyate dhāmavat sthitaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

yūpakalaśadevādhivāsanaiḥ svastikādibhiḥ |
adhiṣṭhito mahīmānaiḥ pārvatīnagarījanaiḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

kāśīnagarīlokaiśca sṛṣṭitrayanivāsibhiḥ |
saṃkulito vadadbhiśca prodvāhaḥ kṛṣṇayoriti || 99 ||
[Analyze grammar]

maṇḍapasyottame śreṣṭhe gopure maṃgalātmake |
vīrabhadro'mbare vakti maṃgalaṃ kṛṣṇayoriti || 100 ||
[Analyze grammar]

vadanti vyomayantrāṇi samāyāntu mahotsave |
paśyantu paramātmānaṃ pradānaṃ kṛṣṇayoriti || 101 ||
[Analyze grammar]

sāmavedo mūrtimāṃścā'mbare sthitvā'bhivandate |
āgacchan śrīśarājo'sau harirvijayatetamām || 102 ||
[Analyze grammar]

ṛgvedaśca gopurāgre sthitaḥ paśyati vāhinīm |
samāyāntīṃ mahādīrghāmasūcayacchivādikān || 103 ||
[Analyze grammar]

satī śrīpārvatīdevī tūrdhvabhūmau gatā tadā |
kiyatī kīdṛśī ceti vāhinīti pravikṣitum || 104 ||
[Analyze grammar]

śivapurāt kāśikāṃ saṃgṛhya maṇḍapasannidhau |
ātāṃ cātidīrghāṃ saṃvīkṣya stabdhā'bhavat kṣaṇam || 105 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ dvitīye tretāsantāne kanyārthaṃ bhūṣā'mbaropakaraṇādipreṣaṇam vāhinījanamahīmānakṛṣṇaśṛṃgārādi śrīkṛṣṇasya maṇḍapaṃ prati niryāṇaṃ maṇḍapaśobhā cetyādinirūpaṇanāmā navāśītyadhikadviśatatamo'dhyāyaḥ || 289 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 289

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: