Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 213 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīkṛṣṇa uvāca |
rādhike yajñabhūmau vai kuṇḍe tvagnirmahānalaḥ |
acumbata vyoma hṛṣṭaścāśīrvādān dadau tadā || 1 ||
[Analyze grammar]

bhūmiśceyaṃ śāntivṛttiḥ śreṣṭhasmṛddhimayī sadā |
nītisaukhyaprapūrāśca prajāḥ santu sadā tviha || 2 ||
[Analyze grammar]

amaryaḥ sukhabhāgyāśca smṛddhāḥ santu sadā tviha |
rājāno nyāyamārgasthā mahāsmṛddhā bhavantu vai || 3 ||
[Analyze grammar]

kanyakāḥ sukhavatyaśca kumārāḥ smṛddhisaṃyutāḥ |
prajā dīrghajīvavatyo bhavantu rogavarjitāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

sasyasmṛddhiḥ sadā cāstu svarṇarūpyādibhūrilā |
buddhimanto janāḥ santu striyaḥ saubhāgyasaṃbhṛtāḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

paśavo bahudugdhāśca pādapā rasasaṃbhṛtāḥ |
rasālā pṛthivī cāstu devatulyāḥ kuṭumbinaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

sāmrājyaṃ śreṣṭhasattākaṃ cāstu smṛddhaṃ dhanādibhiḥ |
divyo bhavatu deśo'yaṃ khaṇḍāḥ santu samṛddhayaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

pātrāṇi santu manujā devarṣigurupūjakāḥ |
yajñā bhavantu loke'tra svarṇaṃ cāstu samunnatam || 8 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ vahninā dattā āśīrvādā hi cādhvare |
aśrūyanta janaiḥ sarvaiḥ prasannahṛdayaistadā || 9 ||
[Analyze grammar]

evamāśīrvacanāni datvā vahnistiro'bhavat |
yajñabhasmaprasādaṃ ca jagṛhurdehinastadā || 10 ||
[Analyze grammar]

yajñe parihṛte cājñā bhojanānāṃ tadā'bhavat |
dīyante miṣṭabhojyāni tadā sarvavidhāni hi || 11 ||
[Analyze grammar]

bhuṃjate dehinaḥ paṃktibaddhā īśasurādikāḥ |
mānavāścānyajātīyāstadā miṣṭānnamadhvare || 12 ||
[Analyze grammar]

dīyatāṃ dīyatāṃ ceti bhujyatāṃ bhujyatāmiti |
gṛhyatāṃ gṛhyatāṃ ceti vadanti pariveṣakāḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

asaṃkhyānnaṃ tathā dravyamasaṃkhyaṃ dīyate tadā |
ambarāṇi hyasaṃkhyāni pātrāṇi vividhāni ca || 14 ||
[Analyze grammar]

annānyapi vividhāni dīyante tatra cādhvare |
ekādaśyāṃ mahādānānyādīyante samantataḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

rājabhiśca prajābhiśca svarṇapradhānakāni vai |
rādhike ye mahīmānāste'pi dadati sarvaśaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

grāhakāśca gṛhītvaiva dadatyaparayācine |
koṭiśo dehinastatra bhuñjate havyamuttamam || 17 ||
[Analyze grammar]

evaṃ samutsave jāte'vabhṛthārthaṃ prabhurjanān |
munīn prajājanānāha nadīsaraḥsamāgame || 18 ||
[Analyze grammar]

snātuṃ gantavyamevā'dya sajjā bhavantu vai drutam |
paṭaho vai mahāṃstatra tāḍito ghoṣaṇākṛte || 19 ||
[Analyze grammar]

avabhṛthārthaṃ cāyāntu bhagavāṃstatra yāti vai |
yāni kāni ca pāpāni jantudrohodbhavāni ca || 20 ||
[Analyze grammar]

karmakāṇḍasya vaiguṇye samutthāni ca yānyapi |
kaṇaśālisamiddhome yāni vā duritāni ca || 21 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ vināśanārthaṃ vā'vabhathaṃ śasyate sadā |
avabhṛthe'vatāraiśceśvarairdevaiśca mānavaiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

snātavyaṃ varuṇaṃ sampūjyaivā''pūjya ca vāri ca |
āmalakīphalaiścāpi bhasmanā ca ghṛtena ca || 23 ||
[Analyze grammar]

tīrthamṛdā tilaiścāpi snātavyaṃ vāribhistadā |
ityevaṃ paṭahenāpi bodhitā mānavādayaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

īśvarā devatāścāpi nārāyaṇā nareśvarāḥ |
devyaḥ satyo bhagavatyaḥ sāṃkhyayoginya ityapi || 25 ||
[Analyze grammar]

vādyaghoṣairgītibhiścāyayustvabhṛthāya vai |
śeṣakāṣṭhavanānadyā vinipārasarovare || 26 ||
[Analyze grammar]

saṃgame pāvane sasnurvidhinā makhinastadā |
yatra yatra taṭe ye ye tvabhavaṃstatra tatra te || 27 ||
[Analyze grammar]

sasnuḥ sampūjya varuṇaṃ tīrthāni ca jalāni ca |
bhagavān śrībālakṛṣṇo brahmapriyāśca yoṣitaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

sasnurdevāstathā devyastīrthottamaṃ hyabhūjjalam |
nārāyaṇā'vatārāśca tathā rādhāramādayaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

sasnustatra tu tīrthāni pāvanānyapi śuddhaye |
evaṃ cā'vabhṛthe jāte tvāyayurvai gṛhānnijān || 30 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sabhā mahatyāsīt pāritoṣikalabdhaye |
sarvebhyaḥ karmacāribhyastūpadāḥ svarṇanirmitāḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

bhūṣā dravyāṇi ratnāni dīyante mādhavena vai |
hārāḥ svarṇamayāścāpi śreṣṭhāmbarāṇi cāpi tu || 32 ||
[Analyze grammar]

suvarṇacandrakā ratnanaddhāḥ kāryaprasūcakāḥ |
guṇāvedanarekhāśca makhacihnasamanvitaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

rūpyacandrāstathā caurṇakambalā'mbaraśāṭikāḥ |
tantikāḥ kuṇḍale cāpi raśanāṃ'gulimudrikāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

ūrmikāḥ kaṭakāścāpi mauktikānāṃ srajaḥ śubhāḥ |
svarṇapātrāṇi ramyāṇi sthālikāḥ kalaśāstathā || 35 ||
[Analyze grammar]

chatrāṇi cāmare cāpi vyajanāni vimānakam |
siṃhāsanāni ramyāṇi paṭṭikā ca catuṣpadī || 36 ||
[Analyze grammar]

svarṇamaṇimahāhārā mālāśca hīrakaiḥ kṛtāḥ |
pāritoṣikarūpeṇa dadau śrīkṛṣṇavallabhaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

kṣatriyebhyaścāyudhāni viprebhyo yājanāni ca |
anyebhyastu yathāpekṣaṃ dadau vai pāritoṣikam || 38 ||
[Analyze grammar]

mūrtayaḥ svarṇamayyo yāḥ prāṇaiḥ supratiyojitāḥ |
pūjanārthaṃ dadau svāmikṛṣṇanārāyaṇāryakaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

ācāryādeśamālambya bhūbhṛdbhyastatra cādhvare |
evaṃ samāpya sarvaṃ vai kṣaṇaṃ viśrāntimāpa ha || 40 ||
[Analyze grammar]

tāvattatra samāgatya rāyalambārabhūpatiḥ |
rūpartumaharṣiścāpi prārthayāmāsaturdrutam || 41 ||
[Analyze grammar]

kimuvakrān pradeśān nau kimuvakrāṃ purīṃ tathā |
prapunīhi mahārājaikādaśyāmadya śobhanām || 42 ||
[Analyze grammar]

haristvathā'sviti prāhā''sahat sajjo vimānakam |
kuṭumbena hareṇāpi lomaśena samanvitaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

rājā tūrṇaṃ yayau pūrvaṃ svāgatārthaṃ vimānagaḥ |
hariḥ sāyaṃ yayau śīghraṃ kimuvakrāṃ purīṃ śubhām || 44 ||
[Analyze grammar]

rājadarśitamārgeṇā'vātārayad vimānakam |
udyāne nijasaudhasya svāgataṃ cācaran nṛpaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

vādyāni bahuramyāṇi tadā'vādyanta sarvataḥ |
prajā draṣṭuṃ samāyātā vardhayāmāsuracyutam || 46 ||
[Analyze grammar]

vimānācchrīharistatrodyāne bahirupāyayau |
lājākṣatādibhiḥ puṣpaiścandanaiḥ parameśvaram || 47 ||
[Analyze grammar]

vardhayāmāsuratyarthaṃ prajādyā narayoṣitaḥ |
rājā saudhe hariṃ natvā pupūja bahuratnakaiḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

rājñī pūjāṃ cakārā'tha kanyakā bhūbhṛtastu ṣaṭ |
vavrire bhagavantaṃ taṃ varamālāpradānakaiḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

kṛtakṛtyāstu tā jātā rājā mumoda cāpyati |
rājñī mumoda bahudhā dadāvupāyanāni ca || 50 ||
[Analyze grammar]

yautakaṃ pradadau rājñī nīrājanaṃ tato'karot |
bhojayāmāsa dgdhādi pāyasaṃ śārṅgiṇe tadā || 51 ||
[Analyze grammar]

atha sainyena sahitaṃ tvācāryaṃ kṛṣṇavallabham |
nagaryāṃ bhrāmayāmāsa rājamārgeṇa bhūpatiḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

pradhānāḥ śreṣṭhinaścānye vardhayāmāsurīśvaram |
pupūjuśca prajāḥ sarvā vakriṇyaḥ kanyakāstathā || 53 ||
[Analyze grammar]

hāraiḥ phalairdhanaiścāpi kambalairambarādibhiḥ |
vibhūṣābhiḥ samānarcuḥ sarvaṃ dhanaṃ haristadā || 54 ||
[Analyze grammar]

rūpartuṛṣaye prādād yautakaṃ nītavān saha |
rājasaudhaṃ samāgatya niśi viśrāntimāpa ca || 55 ||
[Analyze grammar]

kanyāṣaṭkprasevāṃ ca gṛhṇan bubodha vai prage |
kṛtāhnikaḥ payaḥ pītvā gantuṃ sajjo'bhavaddhariḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

sūryodaye samāyācca sainyasammānito drutam |
prāpya pūjāṃ yajñapṛthvyāṃ naijālaye hyavātarat || 57 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vai rādhike kṛtvā kimuvakrāṃ purīṃ śubhām |
pāvanīṃ dvādaśīprātaryajñasthalīṃ vyalokayat || 58 ||
[Analyze grammar]

mahīmānānsārvabhaumānākārayat sabhāsthale |
muktā dhāmānyavatārā nārāyaṇāstatheśvarāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

ṛṣayaḥ pitaro devā daityāśca mānavāstathā |
khagā jalagāḥ pātālāvāsāḥ sarve samāyayuḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

sthāvarā jaṃgamāścāpi jaḍāśca cetanāstathā |
dāsā bhṛtyāḥ svāminaśca svāminyaśca sabhāṃ yayuḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

īśvarāṇyastathā nārāyaṇyaḥ satyaḥ surapriyāḥ |
sarvapriyāścāyayuścāpsaraso mātṛkāstathā || 62 ||
[Analyze grammar]

yatinyo brahmasaraso brahmacāriṇya ityapi |
sāṃkhyayoginya evāpi sṛṣṭayaścāgatāḥ sabhām || 63 ||
[Analyze grammar]

hariḥ prasanno bhagavān kalpadrudhenuvallikāḥ |
kalpamaṇīn sevakāṃśca pārṣadān sevikāstathā || 64 ||
[Analyze grammar]

parṣadyākārayāmāsā''yayuste tāḥ sabhāṃ tadā |
siṃhāsaneṣu divyeṣu bhrājamāneṣu sūryavat || 65 ||
[Analyze grammar]

āsīneṣu samasteṣu kṛṣṇanārāyaṇo'bravīt |
āgatebhyo'vatārebhyaḥ sarvebhyaścāha mādhavaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

sammānanaṃ dhanyabhāvaṃ kurve'haṃ bhavatāmiha |
dhāmānyapi vihāyaiva yajñārthaṃ yadupāgatāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

īśvarāṇāmīśvarīṇāṃ sammānaṃ dhanyabhāvanām |
kurve'haṃ dūrataścāpi yajñārthaṃ yadupāgatāḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

ṛṣīṇāṃ ca munīnāṃ ca pitṝṇāṃ yoṣitāṃ tathā |
sammānaṃ dhanyavādaṃ ca kurve yanmakhamāgatāḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

devānāṃ kāśyapīnāṃ ca prajānāṃ manujanmanām |
sammānaṃ dhanyavādaṃ ca kurve yanmakhamāgatāḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

vṛkṣādīnāṃ tṛṇādīnāṃ vallīnāṃ virudhāṃ tathā |
sanmānaṃ dhanyavādṃ ca kurve yanmakhamāgatāḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

tīrthānāṃ daivatatvānāṃ jaḍānāṃ ca citāmapi |
sammānaṃ dhanyavādaṃ ca kurve yanmakhamāgatāḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

pātālatalavāsānāṃ jalasthalanivāsinām |
vahnivāyunivāsānāṃ tīrthānāṃ bhūbhṛtāṃ tathā || 73 ||
[Analyze grammar]

lokānāṃ ca diśāṃ pālakānāṃ ca karmacāriṇām |
pārṣadānāṃ gaṇānāṃ ca gaṇeśānāṃ ca yoginām || 74 ||
[Analyze grammar]

sanmānaṃ dhanyavādaṃ ca kurve yanmakhamāgatāḥ |
yajñārthaṃ kṛtayatnānāṃ sevakānāṃ samantataḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

sevikānāṃ samastānāṃ kṣetrapānāṃ samantataḥ |
dāsīnāṃ dāsavargāṇāṃ rakṣakāṇāṃ samantataḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

sarvādhikāramāptānāṃ rasaśālākṛtāṃ tathā |
dravyaśālārakṣakāṇāṃ saṃkalpavastusaṃjuṣām || 77 ||
[Analyze grammar]

dātṝṇāṃ ca nṛpāṇāṃ ca nṛpīṇāṃ brahmayoṣitām |
viprāṇāṃ vedamantrāṇāṃ havyānāṃ makhapātriṇām || 78 ||
[Analyze grammar]

tattvānāṃ jaḍagranthīnāṃ caityānāṃ viśvakarmaṇām |
sammānaṃ dhanyavādaṃ ca kurve yanmakhamāgatāḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

vidāyaṃ prāñjaliṃ cātmaprasādatvaṃ śubhāśiṣaḥ |
manmūrtiṃ svarṇarūpyādi sudhāmṛtāni sandade || 80 ||
[Analyze grammar]

mukuṭāni kaṭakāni sucandrakāṇi sandade |
bhūṣāmbarāṇi pātrāṇi cāmbarāṇyapi sandade || 81 ||
[Analyze grammar]

chatrāṇi divyayānāni śāṭyādīni ca sandade |
śirastrāṇāni ramyāṇi kauśeyāni ca sandade || 82 ||
[Analyze grammar]

hastyaśvaratharatnāni hīrakānapi sandade |
śṛṃgārāṇi vicitrāṇi kañcukādīni sandade || 83 ||
[Analyze grammar]

akṣayānyapi pātrāṇi kalpavṛkṣādikān dade |
kalpavallīḥ kalpadhenūḥ kalpamaṇīn dade ca vaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

divyajñānaṃ mahaiśvaryaṃ divyatejo dade ca vaḥ |
divyarddhiṃ śāśvatīṃ śāntiṃ bhaktiṃ sevāṃ dade ca vaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

divyasiddhīrmahālābhaṃ mamā'mṛtaṃ dade ca vaḥ |
ityuktvā bhagavān kṛṣṇavallabhācārya iṣṭakṛt || 86 ||
[Analyze grammar]

dadau divyākṣarasvarṇakṛtakirīṭakuṇḍale |
avatārebhya evādye īśvarebhyastataḥ param || 87 ||
[Analyze grammar]

lokapālebhya evāpi rājabhyaśca tataḥ param |
evaṃ sarvebhya evāpi yathāyogyaṃ tvapekṣitam || 88 ||
[Analyze grammar]

naranārīsametebhyo dadau vai pāritoṣikam |
prātaścaivaṃ dānakarma samācaraddharistataḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

dāsabhṛtyādidehibhyo dhanāni vyataratprabhuḥ |
svarṇahārān ratnahārān dadau yogyān punaḥ punaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

nārībhyo nārikāyogyā dadau bhūṣāḥ suvarṇajāḥ |
annapātrebhya evāpi dadāvannāni sarvaśaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

vastrapātrebhya evāpi dadau vastrāṇi sarvaśaḥ |
bahubhyo gṛhadānāni dadau nārāyaṇaḥ prabhuḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

rājadvārā'dāpayacca bhavanāni dvijātaye |
evaṃ sarvaṃ dānakarma tvapārayatprabhuḥ svayam || 93 ||
[Analyze grammar]

bhojanaṃ tu tataścaivā'kārayat sārvabhaumikam |
pāraṇātma śubhaṃ miṣṭaṃ pāyasānnamabhojayat || 94 ||
[Analyze grammar]

rasānnaṃ madhuparkānnaṃ miṣṭānnaṃ cāpyabhojayat |
sudhānnaṃ cāmṛtānnaṃ ca pīyūṣānnamabhojayat || 95 ||
[Analyze grammar]

puṇyānnaṃ bhāvanānnaṃ ca phalānnaṃ cāpyabhojayat |
kaṇānnaṃ cāpi munyannaṃ patrānnaṃ cāpyabhojayat || 96 ||
[Analyze grammar]

bhājānnaṃ cāṃkurānnaṃ ca sasyānnaṃ cāpyabhojayat |
jalīyānnaṃ pāvanānnaṃ cānalānnamabhojayat || 97 ||
[Analyze grammar]

taijasānnaṃ ca dhāmānnaṃ sāttvikānnamabhojayat |
śuddhasattvānnakaṃ līlāvibhūtyannamabodhayat || 98 ||
[Analyze grammar]

ṛtvannaṃ cāpyaṛtvannaṃ dehajānnamabhojayat |
kalpānnaṃ cāpi siddhayannaṃ siddhānnaṃ cāpyabhojayat || 99 ||
[Analyze grammar]

bhāvanānnaṃ ca tṛptyannaṃ santoṣānnamabhojayat |
ānandānnaṃ mahāsaukhyānnakaṃ sarvānabhojayat || 100 ||
[Analyze grammar]

takraṃ ca śarkarāṃ dugdhaṃ sūpaṃ tathaudanādikam |
pūrikāṃ polikāṃ cāpi vyaṃjanānnānyabhojayat || 101 ||
[Analyze grammar]

miṣṭānnāni kvathikāśca caṭanīḥ parpaṭādikān |
sevikāśca tathā'pūpān saṃyāvaṃ cāpyabhojayat || 102 ||
[Analyze grammar]

caṇakāṃśca phullavaṭīrbharjitāścāpyabhojayat |
meśubhāṃśca sukhadāṃśca mohasthālānabhojayat || 103 ||
[Analyze grammar]

cakrapārān sthirakāṃśca granthakānapyabhojayat |
rājikārāddhamevā'pi tvāranālānyabhojayat || 104 ||
[Analyze grammar]

dadhighṛtaṃ navanītaṃ gūḍaṃ madhu hyabhojayat |
amblavāna śaratpibaṃ cāmrarasānabhojayat || 105 ||
[Analyze grammar]

phalāni tvārdraśuṣkāṇi bījānyapi hyabhojayat |
mukhavāsān gandhikaṇān tāmbūlakānyabhojayat || 106 ||
[Analyze grammar]

brahmahṛdasya salilaṃ sarvebhyo'pāyayat prabhuḥ |
evaṃ prabhojayitvaiva svayaṃ tu bubhuje hariḥ || 107 ||
[Analyze grammar]

kuṭumbena tu sahito brahmapriyāsamanvitaḥ |
rādhāramāsatīlakṣmīprabhāpāravatīyutaḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

māṇikīduḥkhahālakṣmīmaṃjulā'mṛtikāyutaḥ |
saguṇāśāradāhaṃsādurgāsarasvatīyutaḥ || 109 ||
[Analyze grammar]

pitarau bubhujāte ca lomaśādyā gurūttamāḥ |
bubhujire ca sarve vai dehino mahīmānakāḥ || 110 ||
[Analyze grammar]

gāṃgeyāścāmareyāśca maharṣayaśca kanyakāḥ |
nadā nadyaśca tīrthāni bubhujire'tikaṇṭhataḥ || 111 ||
[Analyze grammar]

madhyāhne śrīharistatra rājabhyo'bhojayattvati |
madhyāhnottaravelāyāṃ makhasya mahīmānakān || 11 ||
[Analyze grammar]

gantumājñāpayāmāsa svasvalokānnijālayān |
ṛte brahmapriyāḥ sarvāḥ ṛte lomaśakādikān || 113 ||
[Analyze grammar]

ṛte naijaṃ kuṭumbaṃ ceśānaṃ satīṃ gaṇeśvaram |
ṛte cāmarikarṣīṃśca ṛte ca tuṣitaṃ tathā || 114 ||
[Analyze grammar]

ṛte ca saccidānandaṃ śrīkṛṣṇaṃ tvāṃ ca rādhikām |
ṛte nārāyaṇaṃ lakṣmīm ṛte'śvasaraso janān || 115 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ sarvathā cājñāṃ labdhvā labdhvā ca rādhike |
pratasthire vimānaiḥ svaiḥ sāyaṃ śūnyamivā'bhavat || 116 ||
[Analyze grammar]

racanānāṃ maṇḍapānāṃ saṃhāraṃ viśvakarmiṇaḥ |
sadāsā vai niśāyāṃ te cakruḥ sthalī prage'bhavat || 117 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ dvitīye tretāsantāne vahnerāśīrvādo bhojanāni avabhṛthaṃ pāritoṣikāṇi sāyaṃ hareḥ rāyalambāranṛparāṣṭragamanaṃ kimuvakrāpuryāṃ bhramaṇaṃ |
pūjanaṃ bhojanaṃ rātrau viśramaṇaṃ prātaryajñabhūmimāgamanaṃ mahīmānasabhākaraṇaṃ sammānadhanyavādopadāpāritoṣikādidānaṃ bhojanāni vidāyaṃ cetyādinirūpaṇanāmā trayodaśādhika |
dviśatatamo'dhyāyaḥ || 213 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 213

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: