Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 112 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīkṛṣṇa uvāca |
śṛṇu tvaṃ rādhike tābhirnadībhiryattadā'rthitam |
tvayā kṛṣṇa vayaṃ sarvāstīrthīkṛtāḥ kṛpāvaśāt || 1 ||
[Analyze grammar]

sarvadevanivāsāṃśca pradehyasmattaṭeṣviha |
ityasmākaṃ susaṃkalpaṃ prapūraya prabhāpate || 2 ||
[Analyze grammar]

śrutvā prāha mahārājaḥ kṛṣṇanārāyaṇaḥ prabhuḥ |
brahmāṇaṃ śaṃkaraṃ viṣṇuṃ sarvadevā''hvanāya vai || 3 ||
[Analyze grammar]

tridevāḥ sasmarurdevān trayastriṃśatprakoṭikān |
sarve tūrṇaṃ samājagmuryatra kṛṣṇanarāyaṇaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

vane vai sundarākhye te samāgatya narāyaṇam |
namaścakruḥ samīhānā ājñāṃ nārāyaṇasya te || 5 ||
[Analyze grammar]

hariḥ prāha vasūnaṣṭau rudrānekādaśaiva ca |
dvādaśādityavaryāścā'śvinau dvau lokahetave || 6 ||
[Analyze grammar]

bhavanto bhinnarūpaiśca tiṣṭhantu tīrthakāmyayā |
brahmaputryādisalile lokapāvanahetave || 7 ||
[Analyze grammar]

tata ārabhya tanmūle vasavo vāsamācaran |
saṃgameṣvādityavaryā rudrāḥ samudrasaṃgame || 8 ||
[Analyze grammar]

aśvinau vakragatyādau vāsān samācaraṃstataḥ |
indrādyāśca diśāṃ pālā aṣṭau teṣāṃ hradeṣu ca || 9 ||
[Analyze grammar]

saptarṣayastīravaneṣvavasan yatra parvatāḥ |
navagrahā nivāsaṃ cā'kurvan nagarasannidhau || 10 ||
[Analyze grammar]

maruddevāśca tīreṣu svalpasaritsamāgame |
catuḥṣaṣṭimahāyoginyaścā'vasan samucchraye || 11 ||
[Analyze grammar]

avatāreṣu sarvatrā'ṣṭaṣaṣṭitīrthamaṇḍalam |
vālakhilyāḥ pitaraścarṣayo viśvesurāstathā || 12 ||
[Analyze grammar]

siddhāścāsāṃ pramārgeṣu nyavasaṃstīrtharūpiṇaḥ |
ityevaṃ śrīharistābhyastīrthāni pradadau svayam || 13 ||
[Analyze grammar]

eteṣāṃ tu nivāseṣu yajñadānatapaḥkriyāḥ |
kriyamāṇā yajamāne śāśvatapuṇyakārikāḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

māghakṛṣṇaikādaśikottaraṃ punarmṛdho'bhavat |
saptāhastatra vai sarvān daityān vināśya mādhavaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

cakre dvitīyayajñaṃ sa māghe site tu pañcame |
dine saptāhayajñaḥ sa pūrṇo'bhavad vrate dine || 16 ||
[Analyze grammar]

ekādaśyāṃ kṛtaṃ tasyā'vabhṛthaṃ ca tataḥ param |
caturdināni sarvāsāṃ jaleṣu snānamācarat || 17 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaḥ śrīpūrṇimātithau |
āyayau ca vimānena vanaṃ sundarasaṃjñakam || 18 ||
[Analyze grammar]

tasmāttīrthāni sarvāṇi lāśahākhye sarovare |
śālāvatyā brahmaputryā jale saptāhake'tra vai || 19 ||
[Analyze grammar]

vasanti ca samāyānti māghaśukle viśeṣataḥ |
saritsvanyāsu ca caturdineṣu saṃvasanti ca || 20 ||
[Analyze grammar]

tatra dānaṃ gavāṃ deyaṃ gajānāṃ vājināṃ tathā |
ajānāṃ ca tathoṣṭrāṇāṃ vṛṣāṇāṃ deyamityapi || 21 ||
[Analyze grammar]

kambalānāṃ ca vastrāṇāṃ yānānāṃ dānamuttamam |
vimānānāṃ gṛhāṇāṃ ca kṣetrāṇāṃ deyamityapi || 22 ||
[Analyze grammar]

annānāṃ vividhānāṃ ca dvidalānāṃ pradānakam |
śākānāṃ cāpi pātrāṇāṃ kandānāṃ deyamityapi || 23 ||
[Analyze grammar]

kaṇānāṃ surasānāṃ ca śarkarāṇāṃ patattriṇām |
patrāṇāmikṣudaṇḍānāṃ phalānāṃ deyamityapi || 24 ||
[Analyze grammar]

peṭikānāṃ mañjuṣāṇāṃ pātrāṇāṃ dānamuttamam |
mañcopakaraṇānāṃ ca svarṇasya rajatasya ca || 25 ||
[Analyze grammar]

mudrādeśca dhanasyāpi kartavyaṃ dānamityapi |
vidyādānaṃ pradātavyaṃ dāsadānaṃ tathottamam || 26 ||
[Analyze grammar]

dāsīdānaṃ pradātavyaṃ mokṣadānaṃ mahottamam |
jñānadānaṃ kathādānaṃ putradānaṃ svadānakam || 27 ||
[Analyze grammar]

kanyādānaṃ pradātavyaṃ yogyāya tu varāya ca |
saudhadānaṃ tathā śayyādānaṃ paryaṃkadānakam || 28 ||
[Analyze grammar]

kartavyaṃ daivapuruṣe daivīsatyāṃ phalapradam |
devamūrtipradānaṃ ca svargadaṃ mokṣadaṃ tathā || 29 ||
[Analyze grammar]

dehadānaṃ prakartavyaṃ kaṭidānaṃ parātmane |
sarvadānaṃ pradātavyaṃ śrīśāya paramātmane || 30 ||
[Analyze grammar]

ātmadānaṃ sadā deyaṃ gurave mokṣadāya vai |
pustakānāṃ pāṭhadānaṃ kartavyaṃ pāṭhine sadā || 31 ||
[Analyze grammar]

māghe sarvāṇi dānāni sarvamāseṣvapi dhruvam |
kartavyāni sakāmaistu labhyate phalamakṣaram || 32 ||
[Analyze grammar]

raktadānaṃ vāṣpadānaṃ garbhadānaṃ tathā striyāḥ |
ratidānaṃ pradātavyaṃ auṣadhādipradānakam || 33 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇabaliḥ śrāddhaṃ kartavyaṃ mṛtamuktidam |
āśrayā ālayā dharmaśālā makhāśca tattaṭe || 34 ||
[Analyze grammar]

annasatrāṇi kāryāṇi vṛddhānāmāśrayāstathā |
vidyānāmāśrayāḥ kāryāḥ kanyā'nāthāśrayāstathā || 35 ||
[Analyze grammar]

vidhavānāṃ vidhurāṇāmāśrayāḥ karmayojakāḥ |
kartavyā dhanibhistāsāṃ nadīnāṃ tīrabhūmiṣu || 36 ||
[Analyze grammar]

lokasevāpravāhāśca kāraṇīyāḥ samantataḥ |
paropakārāḥ kartavyā mānavairnarayoṣitām || 37 ||
[Analyze grammar]

tīrthekṛtāni tānyeva koṭiguṇaphalāni vai |
kālamānapradānaṃ ca vidyunmānapradānakam || 38 ||
[Analyze grammar]

aṃgadānapradānaṃ ca kartavyaṃ tīrthabhūmiṣu |
yantradānaṃ prakartavyaṃ pratibimbapradānakam || 39 ||
[Analyze grammar]

dūraśravaṇadṛṣṭyādiyantradānaṃ tathottamam |
deyaṃ kṛṣihalādyaṃ ca sādhanaṃ mahaduttamam || 40 ||
[Analyze grammar]

atha deyaṃ sugandhyādi puṣpasāraṃ saduttaram |
gandhasāraṃ rasasāraṃ sārasāraṃ parātparam || 41 ||
[Analyze grammar]

brahmaputrī sthāpanīyā caturhastā'tisundarī |
lavahītā sthāpanīyā dvihastā ramaṇī satī || 42 ||
[Analyze grammar]

candrāvatī sthāpanīyā ṣoḍaśakaraśālinī |
irāvatī sthāpanīyā aṣṭahastā sukanyakā || 43 ||
[Analyze grammar]

śālāvatī sthāpanīyā caturhastā manoharā |
menakāṃgā manikaṅgū sthāpanīye caturbhuje || 44 ||
[Analyze grammar]

lāṭiśā kāniśā sthāpye dvibhuje kanyake śubhe |
māpīṃgā cāpi sīkyāṃgā sthāpye'ṣṭakaraśālinī || 45 ||
[Analyze grammar]

aṣṭādaśabhuje sthāpye aṃgasvāṃgā harāṃgikā |
mauktikā tārimā sthāpye dvibhuje cittakarṣike || 46 ||
[Analyze grammar]

pannāmnī tvaṃgahā sthāpye dvibhuje ca surūpiṇī |
mannāmnī maṇivarṇā ca sthāpye daśabhuje śubhe || 47 ||
[Analyze grammar]

raṃgavarṇā tathā sthāpyā caturbhujā nadī satī |
ityevaṃ kṛṣṇapatnīnāṃ rūpāṇi saritāṃ priye || 48 ||
[Analyze grammar]

kṛtvodbhinnayuvatītvabhāvāpannāni sarvathā |
suhāsyasaumyavātsalyayuktānanāni rādhike || 49 ||
[Analyze grammar]

śvetacampakavarṇāni svarṇakāntiyutāni ca |
kārayitvā pratimāśca mandirāṇi śubhāni ca || 50 ||
[Analyze grammar]

sthāpanīyānyanādiśrīkṛṣṇanārāyaṇena vai |
sahitāni kiśoreṇa ramyāṇi mānavairbhuvi || 51 ||
[Analyze grammar]

tattannadīpradeśānāṃ prajānāṃ tā hi mātaraḥ |
pūjitā vanditā nityaṃ kariṣyanti prajā'vanam || 52 ||
[Analyze grammar]

tābhyo bhūṣāḥ pradātavyā nārībhiḥ patikāmyayā |
saubhāgyadāśca tāḥ santi nārīṇāṃ pūjitāḥ sadā || 53 ||
[Analyze grammar]

avaidhavyapradāścāpi tathā''yuṣyavivardhikāḥ |
putrapautrapradāścāpyārogyadā dhanadhānyadāḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

tābhyaḥ śāṭyaḥ pradātavyāḥ kaṃcukyaścolikāstathā |
keśatailaṃ pradātavyaṃ keśaśṛṃgārakādikam || 55 ||
[Analyze grammar]

puṣpahārāḥ kajjalaṃ ca tailaṃ sugandhasārakam |
ghargharyaḥ kavacaṃ vastraṃ tathā matsaravāriṇī || 56 ||
[Analyze grammar]

śayyā gendukamutkṛṣṭaṃ mṛdulaṃ guptadorakam |
utarīyaṃ keśakāñcī pradeyā sarite janaiḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

siṃhāsanaṃ kāraṇīyaṃ chatraṃ ca hāṭakādijam |
mukuṭaṃ tantikā kāñcī raśanā kaṭakādikam || 58 ||
[Analyze grammar]

ūrmikā'ṅgulīyakāni śṛṃkhalāśca nupūrakam |
hārāḥ suvarṇajanyāśca svastikaścandrakastathā || 59 ||
[Analyze grammar]

binduścandrakapaṭṭī ca nakharañjanakāni ca |
bhojyapānāni deyāni mandire saritāṃ janaiḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

kaṃkatirdorakaścāpi cipīṭakaśca rājataḥ |
sukiṃkiṇījālayuktacaḍḍikā pādayostathā || 61 ||
[Analyze grammar]

dhūpo dīpaśca naivedyaṃ tathā nīrājanādikam |
kalaśaścānyavastūni deyāni saritāṃ gṛhe || 62 ||
[Analyze grammar]

kanyakābhiḥ kuṃkumaṃ cākṣatā deyāśca śarkarāḥ |
suvāsanībhiḥ śṛṃgārāmbarabhūṣādi saubhagam || 63 ||
[Analyze grammar]

dātavyaṃ vai nadībhyaśca haripriyābhya uttamam |
preṅkhā deyā ghoṭakādi dolā pālanamityapi || 64 ||
[Analyze grammar]

vātayānaṃ vāṣpayānaṃ vahniyānaṃ tathā śubham |
uṣṇayānaṃ prabhāyānaṃ cāṇuyānaṃ samuttamam || 65 ||
[Analyze grammar]

pradātavyaṃ vihārārthaṃ vyomni jale tathā'mbare |
jalayānaṃ cāśvayānaṃ dātavyaṃ bhūvihāri ca || 66 ||
[Analyze grammar]

jalarūpāṃ mūrtirūpāṃ pitṛkanyāṃ sutoṣayet |
tāsu bhagavatpatnīṣu tuṣṭāsu tuṣyati prabhuḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

tāsāṃ mahotsavāḥ kāryā māghe kṛṣṇe site tathā |
tāsāmagre prakartavyaṃ nṛtyaṃ vāditravādanam || 68 ||
[Analyze grammar]

kīrtanaṃ bhagavadgānaṃ stavanaṃ sāmavaidikam |
koṭihīrakaratnādyaiḥ śobhanīyāśca tāstadā || 69 ||
[Analyze grammar]

puṣpasugandhaśobhādyairarcanīyā haripriyāḥ |
ūrjakṛṣṇāṣṭamīprātaḥkāle brahmapriyāyutaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

pitṛkanyāyuto'nādikṛṣṇanārāyaṇaḥ prabhuḥ |
pūjanīyo'tibhāvena śobhanīyo'tivastubhiḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

śṛṃgāraṇīyo bhagavān tadā rājādhirājavat |
svarṇahārādibhiḥ svarṇatantvambarādibhistathā || 72 ||
[Analyze grammar]

aṣṭottaraśataiścāpi bhakṣyabhojyādibhistathā |
paricaryādibhiḥ kṛṣṇastoṣaṇīyo'tigītibhiḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

rāśairmanoharaiścāpi naranārīsumiśritaiḥ |
nagare nagare grāme vane cāvasatheṣvapi || 74 ||
[Analyze grammar]

ghoṣe ca pattane pūre rājadhānyāṃ viśeṣataḥ |
tābhistābhiḥ supatnībhiḥ saha nārāyaṇo hariḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

gajayānairaśvayānaiḥ svarṇaśakaṭībhistathā |
rājatībhiḥ śakaṭībhiḥ kalaśadhvajāpārṣadaiḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

sahitābhiḥ śubhābhiśca bhrāmayitavya eva saḥ |
rathaśca sevakaiḥ sthirīkartavyaḥ praticatvaram || 77 ||
[Analyze grammar]

pratihaṭṭaṃ pratirathyaṃ pratyāpaṇaṃ ca gopure |
pūjanīyaḥ śrīphalādyaiḥ pratirājagṛhaṃ tathā || 78 ||
[Analyze grammar]

puṣpavṛṣṭiḥ prakartavyā'kṣatalājādimiśritā |
candanaṃ gandhasalilaṃ prokṣaṇe deyameva tu || 79 ||
[Analyze grammar]

miṣṭānnaṃ miṣṭapānīyaṃ pātavyaṃ cārthine rathāt |
prasādaśca pradātavyo bhaktebhyaḥ pathi sarvathā || 80 ||
[Analyze grammar]

tūryāṇi rājatūryāṇi vādanīyāni cāgrataḥ |
dhūpadīpasahito'yaṃ bhrāmaṇotsava uttamaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

kartavyaḥ kārtike kṛṣṇe kṛṣṇajanmamahotsavaḥ |
evaṃ vai bhrāmayitvaiva bhagavantaṃ priyāyutam || 82 ||
[Analyze grammar]

viśāle maṇḍape rātrau sthāpanīyo gajāsane |
nīrājanaṃ prakartavyaṃ śatāṣṭavarttibhistataḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

rāsastatra prakartavyastālikādaṇḍikādibhiḥ |
vāditrairvividhaiścāpi kathā kāryā tadā hareḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

pūjanaṃ saṃvidhāyaiva parihāraṃ samācaret |
rātrau tanmandire neyo bhagavān saha patnībhiḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

tato bhaktaiḥ prakartavyaṃ jāgaraṇaṃ tathā'thavā |
suptavyaṃ svagṛhe gatvā brahmacaryaparāyaṇaiḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

prātaḥ snātvā hariṃ natvā kṛtvā darśanapūjanam |
tato dānādi kartavyaṃ navamyāṃ prātarityapi || 87 ||
[Analyze grammar]

tasya puṇyasya nānto'sti paramokṣapradaṃ hi tat |
evaṃ mahotsave kṛṣṇanārāyaṇaḥ prasīdati || 88 ||
[Analyze grammar]

saritaśca prasīdanti dadatyatīva sampadaḥ |
dhanadhānyādisamṛddhīrdadatyapi navā navāḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

ārogyaṃ putrapautrādi gomahiṣī dhanānyapi |
aśvahastyuṣṭrayānāni vimānaṃ rājasampadaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

kīrtiṃ svarṇaṃ pūjyatāṃ ca loke khyātiṃ parāṃ sthitim |
dadatyeva saricchreṣṭhāstuṣṭāḥ śrīpatinā saha || 91 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ śrīkṛṣṇanārāyaṇaḥ prāha svayaṃ prabhuḥ |
gṛhe gṛhe prarakṣyā me pratimā saritā saha || 92 ||
[Analyze grammar]

pūjanīyā sadā prātarmadhyāhne sāyamityapi |
kariṣye tanmana pūrṇaṃ sveṣṭaṃ dāsye punaḥ punaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

ityāha bhagavāṃstābhyaḥ satībhyastatra sundare |
vane paścād brahmaputrīsāgare sasnureva ca || 94 ||
[Analyze grammar]

gaṃgāsāgarayoge ca sasnuḥ sarvavimānagāḥ |
sākaṃ bhagavatā svāmikṛṣṇanārāyaṇena vai || 95 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇaṃ dhyātvā pupūjuśca kṛṣṇanārāyaṇaṃ prabhum |
dadhyurnārāyaṇamūrtiṃ hṛdayeṣu sthirīkṛtām || 96 ||
[Analyze grammar]

ityetad rādhike tubhyaṃ mayoktaṃ hariceṣṭitam |
śravaṇātpaṭhanāccāpi bhuktimuktipradaṃ śubham || 97 ||
[Analyze grammar]

svargamokṣapradaṃ cāpi pāpatāpapraṇāśanam |
sarvadā kīrtanīyaṃ vai bhaktairapi mumukṣubhiḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ dvitīye tretāsantāne dvitīyayajñabhūmirūpalāśahāsarovarasaritāṃ mūrtyādipūjanapratiṣṭhāmāhātmyavarṇananāmā dvādaśādhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 112

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: