Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 191 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu priye pravakṣyāmi śaṃbhuḥ kiṃ kiṃ cakāra ca |
kailāse saṃsthito devaḥ prāpya maṃgalapatrikām || 1 ||
[Analyze grammar]

mānaṃ vyadhād vācayitvā svīcakāra vidhānataḥ |
satkṛtya patrikāvāhaṃ yāpayāmāsa cādarāt || 2 ||
[Analyze grammar]

viṣṇuprabhṛtidevānnimantrayāmāsa śaṃkaraḥ |
sarve āyāntu sotsāhā sastrīputrasutādayaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

nāgamiṣyanti ye tvatra madvivāhotsave tu te |
svakīyā naiva mantavyā ye ke'pi syurmahājanāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

nāradaṃ preṣayāmāsa caturdaśasu bhūmiṣu |
nimantrya mānataḥ sarvān tvāyayau śaṃkaraṃ muniḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

atha prāghūṇikānāṃ ca sanmānāya tu śaṃbhunā |
racitaṃ nagaraṃ divyaṃ kailāsamaparaṃ navam || 6 ||
[Analyze grammar]

saudhāni yatra lakṣāṇi gṛhāśca koṭiśastathā |
udyānāni sahasrāṇi vāṭikāḥ śataśastathā || 7 ||
[Analyze grammar]

vāpyaśca dīrghikāścaiva vimānāni ca maṇḍapāḥ |
rasaśālāḥ sūdaśālā nṛtyaśālā vihārikāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

bhojyaśālā modaśālāḥ pradarśanyastathā'tulāḥ |
pānaśālāḥ snānaśālāḥ kuṇḍāḥ kathāsabhāgṛhāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

maṇḍapāḥ kāritā divyāḥ samastaṃ nihitaṃ divam |
na nyūnaṃ brahmalokādvā vaikuṇṭhādvāpi nākataḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

janavāhāstvāyayuśca brahmāṇḍasthā nimantritāḥ |
sakuṭumbaparīvāradāsadāsīsuhṛjjanāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

prathamaṃ tu mahāviṣṇurlakṣmīyuktaḥ sapārṣadaḥ |
śṛṃgārān racayitvā cā''jagāma saparicchadaḥ || 1 || re |
svakuṭumbāni sarvāṇi cādāya viśvasṛṭ tathā |
taddāsadāsīvargaiścā''yayau cā'laṃkṛto'bhitaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

vairājā brahmamunayo vāsudevādayastathā |
avatārā hareścaiva rudrāśca koṭiśastathā || 14 ||
[Analyze grammar]

yamādayaśca pitaraḥ sauryāścāndrā gaṇāstathā |
lokapālāśca ṛṣayo dikpālā bhinnamūrtayaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

sālaṃkṛtāḥ saśṛṃgārāḥ sarvaparicchadairyutāḥ |
sastrīputrasutātvasṛtatkuṭumbādikānvitāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

āyayuḥ śivakailāsaṃ vivāhaḥ śivayoriti |
pitarau dyauḥ samastā ca yakṣāśca rākṣasā api || 17 ||
[Analyze grammar]

bhūtāḥ pretāḥ piśācāśca gaṇāścārbudakoṭayaḥ |
kūṣmāṇḍā bhairavāścaiva vaitālā ścāgnayastathā || 18 ||
[Analyze grammar]

vidyutaśca mahākālo jarāmṛtyumahālayāḥ |
rātryo dhūmrāstathā devyaścaṇḍikādyāśca mātaraḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

jvarāścāpi tathā rogāḥ ketavaśca grahāstathā |
upadravāstathā''yātā vivāhaḥ śivayoriti || 20 ||
[Analyze grammar]

kiṃpuruṣā māgadhāśca sūtāścāpi ca bandinaḥ |
cāraṇāśca tathā bhūsthā divyamānuṣayonayaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

sthāvarā jaṃgamāścaivā'rṇavā nadyo nadādayaḥ |
asurā dānavā daityāḥ śaivā ye kadrujāstathā || 22 ||
[Analyze grammar]

nāgāḥ sarpāśca garuḍā ye cānye śaivapakṣagāḥ |
devā devyaścārbudābjaśevadhisaṃkhyakāstadā || 23 ||
[Analyze grammar]

sastrīputrakuṭumbāśca pṛthvyādyāḥ śivamūrtayaḥ |
sotsāhāḥ saparicchadāḥ sālaṃkārāḥ savāhanāḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

durvāsādimahāyogijanā yoginya ityapi |
sādhvyo'vadhūtavaryāścā'vadhūtānyastadā''yayuḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

ājagmurbrahmacāriṇyo durgā devyastathā''yayuḥ |
śaktayaścāyayuḥ sarvā vivāhaḥ śivayoriti || 26 ||
[Analyze grammar]

āgatānāṃ svayaṃ śaṃbhuḥ satkārān bahudhā vyadhāt |
mahotsave sunṛtyāni cakre nartakikāgaṇaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

varayātrāṃ kārayituṃ kailāse mahīmānakāḥ |
nyūṣuḥ kāryaṃ svakaṃ matvā cakrire susahāyatām || 28 ||
[Analyze grammar]

cakrire giṣṭakāmarda śaṃbhovaisarvamātaraḥ |
cakrire ca yathāyogyaṃ śivabhūṣāvidhiṃ param || 29 ||
[Analyze grammar]

avādyanta suvādyāni śivabhūṣāvidhau tadā |
bhuṃjate ca mahīmānā nṛtyanti surayoṣitaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

śṛṃgārayanti yānāni janavāhāḥ pṛthakpṛthak |
saṃskārayanti gātrāṇi devyaḥ śrāṃgārikairdravaiḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

mahotsāhāḥ pravartante maṇḍape maṇḍape tadā |
pūrvasṛṣṭau samutpannā gaṇeśāḥ kārtikāstathā || 32 ||
[Analyze grammar]

vairājadhāmato lakṣā āyayurmaṃgalārthakāḥ |
śāśvatasya pituḥ kārye sahāyā vāhinīkṛte || 33 ||
[Analyze grammar]

śivasya tu tadā veṣaḥ kīdṛśo'bhūcchṛṇu priye |
tasya svābhāviko veṣo bhūṣāvidhirabhūt tadā || 34 ||
[Analyze grammar]

svābhāvike jaṭāyūthe vidyutaḥ stanayitnavaḥ |
śītā bhūtvā sthitā hyāsan projjvalāḥ keśarāśayaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

gaṃgā svayaṃ vārirūpā brahmakiraṇamiśritā |
tejaḥparidhiṃ tvabhitaścakre dhāmamayaṃ tadā || 36 ||
[Analyze grammar]

golokātsvarṇamukuṭo divyo jaṭāsahāyakṛt |
śrīkṛṣṇenārpitaḥ kalgisahito mūrdhni rājate || 37 ||
[Analyze grammar]

pārījātakusumānāṃ hārālī tatra lambate |
dvitīyāyāḥ śaśī bhāle sakalastilakāyate || 38 ||
[Analyze grammar]

śāntamunnidramatibhaṃ cakṣurbhāle tṛtīyakam |
saprakāśaṃ tadā bhāle tripuṃḍraracanāyate || 39 ||
[Analyze grammar]

kāmarūpadharau sarpau vāsukī karṇayostadā |
kuṇḍale'bhavatāṃ śaṃbhoḥ ratnamaṇyaṃcite prabhe || 40 ||
[Analyze grammar]

kaṇṭhe tu vāsukiḥ kaṇṭhī pauraṭī dṛśyate śubhā |
bhujayorvāsukī svarṇakaṭake'bhavatāṃ tadā || 41 ||
[Analyze grammar]

rudrākṣāśca tadā śaṃbhoḥ prakoṣṭhaśṛṅkhalāmayāḥ |
pauraṭā maṇiyuktāśca babhūbuḥ kāmarūpagāḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

mālāyāḥ sphaṭikāścāsyormikāḥ syustvagnijāḥ śubhāḥ |
citābhasmā'sya netreṣu kajjalaṃ cā'bhavat tadā || 43 ||
[Analyze grammar]

tacca bhasma mukhe śaṃbhordravo jāto hi dugdhajaḥ |
dhavalaṃ lepanaṃ cūrṇaṃ bhasmā'bhavattu varṣmaṇi || 44 ||
[Analyze grammar]

valkalaṃ tu tadā jātaṃ svarṇakaṃcukamuttamam |
gajacarma tadā jātaṃ susamrāḍuttarīyakam || 85 ||
[Analyze grammar]

mekhalā ca tadā jātā raśanā divyapauraṭī |
saptaviṃśatirajjvāḍhyā naddhasadratnahīrakā || 46 ||
[Analyze grammar]

tadā himakaṇāḥ śaṃbhorabhavaṃścandanārhaṇāḥ |
kaṇṭhasthitaṃ viṣaṃ tasya tadā vai kaustubho'bhavat || 47 ||
[Analyze grammar]

vyāghracarmā'bhavat kaṭyāṃ dukūlaṃ pītavastrakam |
triśūlaṃ cā'bhavattasya svarṇakhaḍgo mahojjvalaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

pāvaṭikā'bhavattasya pauraṭī yaṣṭikā śubhā |
kāṣṭhasya pāduke svarṇamakhamallasukomale || 49 ||
[Analyze grammar]

susnigdhe'bhavāṃ pādarakṣike divyaśobhane |
bhaṃgā'bhavattadā cāsya tāmbūlaṃ susugandhavat || 50 ||
[Analyze grammar]

gṛṃjo'bhavattadā tasyottejikā gūṭikā parā |
kanakāśca tadā tasyā'bhavatkeyūranūpurāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

muṇḍamālā'bhavanmahāmaṇimālā hyamūlyakā |
kapālaṃ ca tadā tvasyā'bhavacchreṣṭhasuśekharaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

vivṛtya vṛṣabhastatrā'bhavat śvetaṃ vimānakam |
sahasraśvetahastyaśvavṛṣavāhādisaṃyutam || 53 ||
[Analyze grammar]

gajādhirūḍho devendraśchatraṃ śuṣkapaṭaṃ vibhoḥ |
dhārayāmāsa vitataṃ sahendrāṇyā sahasradhṛk || 54 ||
[Analyze grammar]

yamunā saritāṃśreṣṭhā kacchape saṃsthitā tadā |
pragṛhya vālavyajana śvetaṃ bhāti ca pārśvataḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

sarasvatī dvitīyaṃ tadgajārūḍhā samādadhe |
ṛtavaḥ ṣaṭ kusumānāmaṃjalīndadhate hare || 56 ||
[Analyze grammar]

vahnayaśca pradīpānsaṃgṛhya vai sarvataḥ sthitāḥ |
samudraścānulepasya pātramādāya saṃsthitaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

īdṛśaṃ sundaraṃ rūpaṃ kāmarūpaṃ dhṛtaṃ tadā |
sarvaṃ pariṇataṃ ceśe'pariṇāmaparātmani || 58 ||
[Analyze grammar]

īśecchayā krūra rūpā yogyarūpāstadā'bhavan |
varayogyavibhūṣāste'bhavan śrīśaṃkarecchayā || 59 ||
[Analyze grammar]

evaṃ yātrājane sajjīkṛte śaṃkarapakṣagāḥ |
sametya prāhurasmābhiḥ saha yānaṃ kuru prabho || 60 ||
[Analyze grammar]

viṣṇuḥ prāha tadā śaṃbhuṃ gṛhyoktavidhinā'dya vai |
svavivāhasya pārvatyāḥ karma kartumihā'rhasi || 61 ||
[Analyze grammar]

maṇḍapasthāpanaṃ nāndīmukhaṃ karma ca kāraya |
brahmā hyadhikṛtastatrā'bhyudayocitakarmaṇi || 62 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇā noditāścakruḥ ṛṣayo vidhivat kriyām |
kaśyapo'trirgautamaśca kaṇvo brahaspatirguruḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭho bhāguriḥ śaktiragastyaścyavanastathā |
gargaḥ śilādo'kṛtaśramo'ruṇaśca parāśaraḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

jamadagniḥ śilāpāko mārkaṇḍeyo'kṛtavṛṇaḥ |
bharadvājo dadhīciścopamanyuḥ kuśikastathā || 65 ||
[Analyze grammar]

pippalādaśca kautsaśca śvetavyāsaḥ saśiṣyakaḥ |
vedoktavidhikarmāṇo vedavedāṃgapāragāḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

ṛṣayo lakṣaśastatra tvāyayurmaṃgalāhvayāḥ |
rakṣāṃ cakruśca te śaṃbhoḥ kṛtvā kautukamaṃgalam || 67 ||
[Analyze grammar]

vedoktavidhinā cakruḥ ṛgyajuḥsāmasūktakaiḥ |
maṃgalāni vividhāni śaṃbhunā grahapūjanam || 68 ||
[Analyze grammar]

maḍalasthasurapūjāṃ cakruśca vighnaśāntaye |
tataḥ śivaḥ prasannaḥ sannanāma dvijapuṃgavān || 69 ||
[Analyze grammar]

viprān devādikānagre kṛtvā vai niḥsasāra saḥ |
kailāsācca bahiḥ sajjo bhūtvā gatvā sthito haraḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

gānavādyasunṛtyāni jāyante ca tadotsavaḥ |
yayuścāpi gaṇāścānyo kailāsarakṣakān vinā || 71 ||
[Analyze grammar]

abhyagācchaṃkhakarṇaśca gaṇakoṭyā susmṛddhayā |
daśakoṭyā kekarākṣo vikṛtaścā'ṣṭakoṭikaḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

catuḥkoṭyā viśākhaḥ pārijāto navakoṭikaḥ |
sarvāntakaśca vikṛtānanaśca ṣaṣṭikoṭibhiḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

dundubho'ṣṭakoṭibhiśca kapālaḥ pañcakoṭibhiḥ |
kandukaḥ kundakaścobhau koṭikoṭigaṇairyutau || 74 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍbhiḥ sandārako viṣṭaṃbhako'ṣṭakoṭibhiryutaḥ |
pippalaśca sanādaśca sahasrakoṭibhiryutaḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

āveśano'ṣṭakoṭibhistadvadvai candratāpanaḥ |
sahasrakoṭibhiryukto mahākeśo gaṇo yayau || 76 ||
[Analyze grammar]

kuṇḍaśca parvataścaiva dvādaśakoṭisaṃyutau |
kālaśca kālakaścāgnirmahākālo gaṇeśvarāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

śatakoṭigaṇairyuktāḥ koṭyā'gnimukha ityapi |
ādityamūrdhā koṭyā ca koṭyā caiva ghanāvahaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

sannāhaḥ kumudo'moghaḥ kokilo gaṇanāyakāḥ |
śatakoṭyā yayuścātha sumantraḥ koṭikoṭibhiḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

kākapādodaraḥ koṭiṣaṣṭyā santānakastathā |
mahābalo madhupiṃgo navabhiḥ koṭibhiryutaḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

nīlaśca pūrṇabhadraśca navatikoṭibhiryutau |
caturvaktraḥ saptakoṭyā karaṇo viṃśakoṭiyuk || 81 ||
[Analyze grammar]

yajvākṣaḥ śatamanyuśca meghamanyustathā paraḥ |
ahiromako navatikoṭibhiḥ sahitā yayuḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

kāṣṭhāgūṣṭaścatuḥṣaṣṭyā sahito gaṇanāyakaḥ |
virūpākṣaḥ sukeśaśca vṛṣabhaśca sanātanaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

saṃvartako lakulīśaścañcvāsyaśca ṣaḍānanaḥ |
saṃvartakastālaketurnakulīśo'tha caitrakaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

lokāntakaśca dīptātmā bhṛṃgidaityāntakastathā |
riṭirdevapriyo'śanirbhānukaśca gaṇā ime || 85 ||
[Analyze grammar]

catuḥṣaṣṭikoṭigaṇairyayurvivāhasūtsavāḥ |
sā'laṃkārāḥ śubhaveṣā vivāhaḥ śivayoriti || 86 ||
[Analyze grammar]

bhūtakoṭisahasraṃ pramathāstrikoṭikā yayuḥ |
vīrabhadraścatuḥṣaṣṭyā romajānustrikoṭibhiḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

nanyādyā dvisahasreṇa koṭikoṭisahasrakaiḥ |
koṭikoṭigaṇairyukto bhairavo'pi yayau tadā || 88 ||
[Analyze grammar]

anekahastāḥ surūpā jaṭāmukuṭadhāriṇaḥ |
candrabhālāḥ sutrinetrā nīlakaṇṭhāstriśūlinaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

rudrākṣabhasmasaṃśobhā divyarūpā maheśvarāḥ |
hārakeyūrakuṇḍalamukuṭādyairalaṃkṛtāḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

aṇimādyaiḥ sevitāśca vyomabhūsvargacāriṇaḥ |
saptasvaḥsaptapātālacāriṇaḥ ke ca saṃyayuḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

sarve prasannamanasaḥ kāmarūpadharāstathā |
devāḥ saumyāstadā bhūtvā yayustasmin mahotsave || 92 ||
[Analyze grammar]

harṣo māti na sarveṣāṃ vivāhaḥ śivayoriti |
rudrasya bhaginī caṇḍī sarpābharaṇabhūṣitā || 93 ||
[Analyze grammar]

pretavāhasamārūḍhā mūrdhni svarṇaghaṭānvitā |
jalapūrṇakalaśā sā surūpā harṣavihvalā || 94 ||
[Analyze grammar]

kutūhalasamāyuktā tatrā''jagāma sūtsave |
koṭibhūtagaṇairyuktā hyāyātā jayavādinī || 95 ||
[Analyze grammar]

koṭyaikādaśarudraiśca pṛṣṭhaṃ yātairanusṛtā |
ḍamarūṇāṃ mahāghoṣāstadā vyāptā jagattraye || 96 ||
[Analyze grammar]

dundubhiśaṃkhabheriṇāṃ ghoṣaiścāpūritaṃ jagat |
gaṇānāṃ pṛṣṭhato devāstataḥ siddhā maharṣayaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

tato'nvayurlokapālā madhye sagaruḍo hariḥ |
lakṣmīyuk pārṣadairyuktaḥ svabhūṣābhūṣitaiḥ śubhaiḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

koṭyarbudairvaiṣṇavaiśca dāsairabjābjavargakaiḥ |
lakṣmībhiśca ramābhiśca kamalābhiryuto yayau || 99 ||
[Analyze grammar]

tato brahmā vedaśāstrasaṃhitā''gamavittibhiḥ |
vairājairbrahmacaryasthaiḥ siddhaiśca sanakādibhiḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

prajāpatibhiḥ putraiśca sāvitrīpramadādibhiḥ |
ṛṣibhirmunibhiścaiva sālaṃkṛto'nusaṃyayau || 101 ||
[Analyze grammar]

haṃsayānavimānaiśca vāhanaiḥ samalaṃkṛtaiḥ |
tataḥ sasainyastvindraśca airāvatakṛtāsanaḥ || 102 ||
[Analyze grammar]

naikadevagaṇairyukto reje sālaṃkṛtaḥ kṛtī |
tataśca ṛṣayo viprāḥ sādhyaśca sādhavastathā || 103 ||
[Analyze grammar]

tyāgino vānaprasthāśca vaiṣṇavāḥ saṃyayurmudā |
sarve nimantritā hṛṣṭā vivāhaḥ śivayoriti || 104 ||
[Analyze grammar]

yogino yatayaścaiva vītarāgāḥ śivāyanāḥ |
sannyāsinastadā jagmumurvivāhaḥ śivayoriti || 105 ||
[Analyze grammar]

gaṇyaśca gaṇikāścāpi koṭikoṭayaḥ śivāyanāḥ |
gaṇadāsyo gaṇapatnyo jagmurasaṃkhyakoṭikāḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

bhūṣāveśādisaṃśobhāḥ sarvālaṃkṛtiśobhanāḥ |
sarvāḥ kailāsavāsāstā vivāhaḥ śivayoriti || 107 ||
[Analyze grammar]

tato yayuryoginīnāṃ maṇḍalānyarbudāni ca |
sanyāsinīnāṃ yūthāni koṭyabjāni yayurmudā || 108 ||
[Analyze grammar]

yadarthamāśramāḥ sarve varṇā yadarthamādṛtāḥ |
yadarthaṃ sampradāyāstadvivāhaḥ śivayoriti || 109 ||
[Analyze grammar]

ḍākinyaścāpi śākinyo vetālinyaśca mātaraḥ |
bhairavyo yātudhānyaśca kinnaryaśca yayustadā || 110 ||
[Analyze grammar]

tumbururnārado hāhā hūhūśca parvatādayaḥ |
gandharvāḥ kinnarā jagmurvādyānyādhmāya harṣitāḥ || 111 ||
[Analyze grammar]

koṭikanyāparivṛto varaḥ śṛṃgāraśobhitaḥ |
devībhirvardhito gītaiḥ śaṃkaraśca yayau tataḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

śuddhasphaṭikasūjjvalavṛṣavimānamāruḍhaḥ |
parībhiḥ pūjito vyomnā brahmasarobhirādarāt || 113 ||
[Analyze grammar]

puṣpavṛṣṭyā jayanādairvardhitaḥ śaṃkaro yayau |
himaśailasutāpāṇigrahaṇārthaṃ haro yayau || 114 ||
[Analyze grammar]

nāradaḥ preṣitaścāgre himādrerbhavanaṃ prati |
varavāhinyāgamādisūcanārthaṃ drutaṃ yayau || 115 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne śaṃkareṇa lagnapatrikā prāptā caturdaśalokasthānino nimantritā āyayuḥ śivasya varayogyaṃveṣaḥ maṇḍapasthāpananāndīprabhṛtirmaṃgalakarma varayātrākramavyavasthā prathamaṃ nāradaḥ preṣitaścetyādinirūpaṇanāmaikanavatyadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 191 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 191

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: