Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 120 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
tato lakṣmi jagadbandhuḥ śaṃkaro lokaśaṃkaraḥ |
pārvatīṃ kathayāmāsa golokaparivarṇanam || 1 ||
[Analyze grammar]

golokaṃ śrīhareḥ kṛṣṇabhagavato nivāsanam |
sarvasmṛddhivilāsādidāsīdāsādyanantavat || 2 ||
[Analyze grammar]

avadhāraya deveśi samādhau darśitaṃ tu me |
virajāyā mahānadyāḥ pāre prākāravān giriḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

śataśṛṃgaśca paṃcāśatkoṭiyojanavartulaḥ |
koṭiyojanamūrdhvaṃ vyāso daśakoṭiyojanaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

tasyaikaśṛṃge rāsamaṃḍalaṃ tu daśayojanam |
tato vṛndāvanaṃ tadvad dvātriṃśacca vanāni vai || 5 ||
[Analyze grammar]

tato'gre tvakṣayavaṭo gopagopyādisṛṣṭayaḥ |
tata ūrdhvaṃ cidākāśe golokaṃ ca tato'kṣaram || 6 ||
[Analyze grammar]

vicitraṃ subhagaṃ dhāma jarāmṛtyuharaṃ hi tat |
brahmaṇā dhāryamāṇaṃ ca nirmitaṃ svecchayā hareḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

naiva varṇayituṃ śakyaṃ tathāpi varṇaye tvaṇu |
virajāyāḥ pṛthutīrau mayā dṛṣṭau samādhinā || 8 ||
[Analyze grammar]

śuddhasphaṭikasaṃkāśau suvistīrṇau manoharau |
muktāmāṇikyaparamamaṇiratnākarānvitau || 9 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇaśubhraharidraktamaṇirājivirājitau |
suprakāśapravālau tau kutracitsumanoharau || 10 ||
[Analyze grammar]

paramā'mūlyasadratnākararājivibhūṣitau |
anyādṛśyamahāścaryasvarṇanidhyākarānvitau || 11 ||
[Analyze grammar]

padmarāgendranīlānāmākarau kutracit priye |
kutracicca marakatākaraśreṇīsamanvitau || 12 ||
[Analyze grammar]

syamantakākarau kutra kutracid rucakākarau |
amūlyapītavarṇābhau maṇiśreṇyākarānvitau || 13 ||
[Analyze grammar]

ratnākarau kutracicca kutracit kaustubhākarau |
kutra nirvacanīyānāṃ maṇīnāmākarau śubhau || 14 ||
[Analyze grammar]

kutraciddivyasadramyavihāraprasthalau matau |
tādṛśī virajā ramyā sarit tīraiḥ suśobhitā || 15 ||
[Analyze grammar]

saṃveṣṭaya vartulā cāste śataśṛṃgaṃ tu parvatam |
divyasvarṇamayaṃ koṭisūryaprasaradujjvalam || 16 ||
[Analyze grammar]

pārijātatarūṇāṃ ca vanairdīrghairvirājitam |
nānākalpataruvyāptaṃ kāmadhenusumaṇḍitam || 17 ||
[Analyze grammar]

koṭiyojanamūrdhvaṃ ca vyāse daśaguṇottaram |
śailadairghyaṃ mitaṃ tatra pañcāśatkoṭiyojanam || 18 ||
[Analyze grammar]

prākārākāramasyaikaśikhare rāsamaṇḍalam |
daśayojanavistīrṇaṃ vartulākāramuttamam || 19 ||
[Analyze grammar]

naikapuṣpodyānakoṭisugandhipuṣpavāsitam |
kāmottejakavastvādirājitaṃ rāsamaṇḍalam || 20 ||
[Analyze grammar]

tatra ratyarthasaudhādiratnamaṇḍapakoṭayaḥ |
sopānaniḥśreṇīmaṇḍitā naikabhūmayaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

sadratnasvarṇakalaśairmaṇistambhaiḥ suśobhitāḥ |
stambheṣu khacitā harinmaṇayaśca manoharāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

sindūravarṇamaṇaya indranīlāḥ prabhākarāḥ |
naddharatnaprabhedāśca maṇibhedāḥ sudarśanāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

tasya maṇḍapavaryasya catvāro gopurāstathā |
dṛṣṭāḥ kapāṭaśobhāḍhyā divyā gaganacumbinaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

rajjugranthisamāyuktarasālapallavānvitāḥ |
kadalīstambhanivahā yatra śobhanta āditaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

sthale sthale maṇḍape'tra śobhā klṛptā navā navā |
śukladhānyaparṇajālaphaladurvāṃkurānvitā || 26 ||
[Analyze grammar]

candanāgurukastūrīkuṃkumadravacarcitā |
ramante gopakanyānāṃ samūhāḥ koṭiśo'tra vai || 27 ||
[Analyze grammar]

ratnālaṃkārabhūṣāḍhyā ratnamālāvirājitāḥ |
ratnakaṃkaṇakeyūraratnanūpurabhūṣitāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

ratnakuṇḍalatroṭyādigaṇḍasthalavirājitāḥ |
ratnāṃgulīyalalitahastāṃgulivirājitāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

ratnapāśakabhūṣāḍhyapadāṃgulisuśobhitāḥ |
ratnabhūṣābhūṣitāśca sadratnamukuṭojjvalāḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

gajendramuktālaṃkārarājitaśubhanāsikāḥ |
alakā'dhaḥsthalojjvalakṛtasindūracandrakāḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

pītacampakavarṇābhāścandanadravacarcitāḥ |
pītāmbaraparīdhānā bimbādharamanoharāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

śaratpārvaṇacandrotthaprabhojjvalamukhāmbujāḥ |
śaratpraphullapadmāgryadalaśobhitalocanāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

netrapuṭadvayalagnaprāñjitakajjalonmadāḥ |
praphullamālatīmālājālakaṃbaraśobhitāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

gajahaṃsagatiśreṣṭhamantharāgatimohanāḥ |
vakrabhrūbhaṃgasaṃyogaślakṣṇasmitasamanvitāḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

pakvadāḍimabījābhadantapaṃktivirājitāḥ |
khagendracañcuśobhāḍhyanāsikonnatibhūṣitāḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

gajendragaṇḍayugmābhasvarṇastanabharā''natāḥ |
nitambakaṭhinaśroṇīpīnabhārabharā''natāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

kandarpadarpavilasanmānasā madavihvalāḥ |
darpaṇe pūrṇacandrāsyasaundaryadarśanotsukāḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

rādhikākṛṣṇacaraṇasevāsaktamanorathāḥ |
sundaryaḥ ṣoḍaśavarṣā bharayauvanamārgaṇāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

viharanti mahādivye rāsamaṇḍalamaṇḍape |
kriyāsarāṃsi lakṣāṇi puṣpodyānāni koṭiśaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

lohitaśvetaraktābhapadmakoṭyanvitāni vai |
divyamadhupasannādaguñjitatīravanti ca || 41 ||
[Analyze grammar]

puṣpaśayyāgarbhakuṃjakuṭīrakoṭiśobhitaḥ |
maṇḍapaḥ parito ratnapradīpakiraṇojjvalaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

bhogadravyasakarpūratāmbūlavastrasaṃyutaḥ |
śvetacāmaradarpaṇavicitrapuṣpahārakaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

bhavyastu śobhate rāsamaṇḍapo'tha tataḥ param |
vicitraśobhaṃ ramyaṃ ca sudivyaṃ vartate vanam || 44 ||
[Analyze grammar]

vanaṃ vṛndāvanaṃ nāma rādhāmādhavayoḥ priyam |
tayoḥ krīḍāvihārārthaṃ kalpadrumamayaṃ param || 45 ||
[Analyze grammar]

mandavāyuprakampena śobhate cetanaṃ sadā |
kamalasthalapadmādikastūryādisugandhitam || 46 ||
[Analyze grammar]

kokilākūjanairnūtnapallavaiśca manoharam |
ramaṇārthaṃ kadambānāṃ kuṃjaiḥ sukamanīyakam || 47 ||
[Analyze grammar]

bakulakundamandāracandanasvarṇacampakaiḥ |
tattatsugandhisatpuṣpaiḥ paritaḥ surabhīkṛtam || 48 ||
[Analyze grammar]

nāgaraṃgapanasā''mratālaśrīphaḷakharjuraiḥ |
jambūbadarikāgurvākāmrātakasudāḍimaiḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

jambīrakadalīnārikelairyuktaṃ manoramam |
śālmalyaśvatthatintiḍīnimbapippalisarjakaiḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

saṃkulaṃ vividhairvṛkṣaiḥ sarvadā phalapuṣpadhṛk |
mallikāmālatīsvarṇāketakīmādhavīyutam || 51 ||
[Analyze grammar]

yūthikācitrapuṣpyādivallyullocavirājitaiḥ |
cārukuṃjakuṭīraiśca paṃcāśatkoṭibhiryutam || 52 ||
[Analyze grammar]

ratnadīpāḥ koṭikoṭyo dhūpāstatra sugandhinaḥ |
śṛṃgāradravyasammiśrā'nilā vānti samantataḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

sugandhyarkacandanāktapuṣpaśayyāḥ sthale sthale |
divyamuktadhṛtarūpadvirepharavanādite || 54 ||
[Analyze grammar]

ramye vṛndāvane gopyo ratnālaṃkāraśobhitāḥ |
paṃcāśatkoṭigopyastā vasanti rādhikājñayā || 55 ||
[Analyze grammar]

tatrābhyantarabhūmau dvātriṃśadvanāni santi vai |
kalpadrupārijātākhyakadambādikanāmabhiḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

tattadvṛkṣaviśeṣaiśca vanāni santi vartule |
tato vṛndārakaṃ sthānaṃ gopagopīkṛtagṛham || 57 ||
[Analyze grammar]

goṣṭhānāṃ gopagopīnāṃ nagarāṇi vasanti vai |
puṣpodyānasahasrāṇāṃ sahasrāṇi bhavanti ca || 58 ||
[Analyze grammar]

pañcāśatkoṭigopīnāṃ gṛhebhyo'pyuttamāni vai |
saudhāni santi pratyekaṃ śrīkṛṣṇasyeva rūpataḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

śrīkṛṣṇatulyarūpāśca sarvā dvādaśahāyanāḥ |
arbudā'rbudasaṃkhyākā rūparūpātirūpaṇāḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

gopyo gopā hyasaṃkhyātā vṛndārake vasanti hi |
ratnahīrakamāṇikyamaṇisvarṇādibhūmike || 61 ||
[Analyze grammar]

divye vṛndārake tatra smṛddhayaḥ santyanantaśaḥ |
tata ārabhya goloko brahmadhāmni sthito'ntare || 62 ||
[Analyze grammar]

tasya vai parito gopagopīnāṃ maṇḍalāni vai |
vṛndārake cābhitastu golokasyābhitastathā || 63 ||
[Analyze grammar]

vasatayo vartule vai vṛndārake vasanti hi |
vṛndārakāṇāṃ vāsānāṃ madhye golokamuttamam || 64 ||
[Analyze grammar]

pūrve vṛndārakaṃ bhāge tatrā'kṣayavaṭo'sti vai |
pañcayojanavistīrṇo daśayojanamūrdhvagaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

sahasraskandhasaṃrohaśākhākoṭisamanvitaḥ |
raktapakvaphalāḍhyaśca navapallavaśobhitaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

sughaṭṭachāyāsuravadastadadho ratnavedikāḥ |
santi tatra kṛṣṇarūpā ramante gopabālakāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

pītāmbaradharā krīḍālagnamānasasadrasāḥ |
candanottamasaugandhyānvitagātrasurūpiṇaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

pārṣadāste kṛṣṇatulyarūpayauvanabhāsurāḥ |
sarvabhūṣāsuśobhāḍhyā ramante viharanti ca || 69 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pārśve dvitīyastu bhāṇḍīravaṭasaṃjñakaḥ |
rādhayā saha kṛṣṇasya yogaḥ saṃjāyate'tra vai || 70 ||
[Analyze grammar]

vaṭo'sti paṃcayojanavistāro dviguṇocchrayaḥ |
sahasraskaṃdhakoṭiśākhāpraśākhāsudivyakaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

tadadho ratnakhacitasvarṇavedimayāni vai |
gopīnāṃ kanyakānāṃ vai vihārāṇi bhavanti hi || 72 ||
[Analyze grammar]

sarvāśca gopakanyāstā rādhāvadrūpabhāsurāḥ |
viharanti ramante tāḥ sarvā dvādaśahāyanāḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇaṃ nityaṃ pratīkṣante cāyānti yānti koṭiśaḥ |
kṛṣṇaṃ prāṇādhikaṃ labdhvā sevitvā ca prayānti vai || 74 ||
[Analyze grammar]

tayostu vaṭayormadhye rājamārgo manoharaḥ |
rādhākṛṣṇamahāsaudhaṃ prati gacchati dūrataḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

pārśve pārśve tu sindūramaṇinirmitavedikāḥ |
kvacidindranīlaklṛptā rucakairhīrakaistathā || 76 ||
[Analyze grammar]

padmarāgaiḥ sphaṭikaiśca nirmitā vedikāḥ kvacit |
viśrāntimaṇḍapā dharmaśālāśca pārśvataḥ kvacit || 77 ||
[Analyze grammar]

kvaciccandanakastūrīkuṃkumadravaśobhitaḥ |
kvacit lājāphalapuṣpadadhidurvādimaṇḍitaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

svarṇacampakamandārapārijātādipārśvakaḥ |
navapallavapuṣpādismṛddhavṛkṣavirājitaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

raṃbhāvanāni śobhante śobhante phaliśākhinaḥ |
suratnāñcitagargaryo mastakasthāḥ suśobhanāḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

jalāharaṇakāryārthā gopīnāṃ bhānti vāribhiḥ |
ghaṭāstāsāṃ kaṭitaṭe sthāpitā bhānti pauraṭāḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

sindūrakuṃkumāktāśca gandhasugandhavāsitāḥ |
bhūṣitāḥ puṣpabhūṣābhiḥ yato gacchanti gopikāḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

mārgānmārgāntaraṃ rathyārūpaṃ gacchanti kanyakāḥ |
svasvasaudheṣu ramyeṣu ratnasopānavartmasu || 83 ||
[Analyze grammar]

vahniśaucāṃśukadharāḥ svarṇabhūṣāvibhūṣitāḥ |
śvetacāmaradarpaṇapuṣpatalpe svapanti tāḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

tena mārgeṇa gopāśca gopyo yānti susundarān |
pārśvasthānsvīyasaudhānvai puṣpamālyasutoraṇān || 85 ||
[Analyze grammar]

ṣoḍaśadvārasaṃyuktaprākārapariveṣṭitān |
paritaḥ parikhāyuktān dvārapālaiśca rakṣitān || 86 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ rājamārgaḥ saḥ pārśvadvayasuśobhitaḥ |
prākāradvāramāviśya yāti śrīkṛṣṇamandiram || 87 ||
[Analyze grammar]

prākārāntarvasatayo bhavanti koṭiśastathā |
prākāro vartulākāraḥ koṭiyojanavistṛtaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

goloko'yaṃ mahādivyo mahāgolokasaṃjñakaḥ |
nijagoloka ityevaṃ rādhāgoloka ityapi || 89 ||
[Analyze grammar]

nāmnā paricayastasya kurvanti gopagopikāḥ |
atha te mukhyagolokaṃ kathayāmi śive śṛṇu || 90 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne goloke virajāśataśṛṃgarāsamaṇḍapavṛndāvanā'kṣayavaṭa |
bhāṇḍīravaṭarājamārgavṛndārakādivarṇananāmā viṃśatyadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 120 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 120

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: