Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 79 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
brahmaṇo mānasaḥ putro'triṛṣirlokaviśrutaḥ |
kāṣṭhavadūrdhvabāhuḥ saṃstapaścacāra duścaram || 1 ||
[Analyze grammar]

trīṇi varṣasahasrāṇi divyāni vigatāni vai |
tasyā'nimiṣanetrābhyāṃ tapastejomayaṃ jalam || 2 ||
[Analyze grammar]

susrāva dyotayandaśa diśaḥ kāntyā sudugdhayā |
taṃ tu jalātmakaṃ garbhaṃ diśo vidhyājñayā daśa || 2 ||
[Analyze grammar]

dadhustathāpyaśaktāstaddhāraṇe'to jalaṃ hi tat |
ghanībhūtaṃ śuklavarṇaṃ śītahimasugolakam || 4 ||
[Analyze grammar]

patitaṃ vai pṛthivyāṃ tat samādāya tu padmajaḥ |
rathamāropayāmāsa lokānāṃ hitakāmyayā || 5 ||
[Analyze grammar]

tuṣṭuvurbrahmaṇaḥ putrāḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ |
bhṛguraṃgirā marīcirvaśiṣṭhāśceti mānasāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

ṛgbhiryajubhirbahubhiratharvāṃgirasairapi |
evaṃ vivardhamānasya tejaḥ somasya bṛṃhitam || 7 ||
[Analyze grammar]

ārdrīkurvacca lokāṃstrīnsarvatra puṣṭimādadhat |
śuklaṃ śītaṃ ca tejastatpṛthivīmanvapadyata || 8 ||
[Analyze grammar]

oṣadhyastāḥ samudbhūtāstejasā poṣaṇaṃ gatāḥ |
brahmaṇā'pi ratho vājisahasasahitaḥ śubhaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

somāyā'rpita eveti tena proccarite divi |
evaṃ poṣṭā'bhavad devo jagataḥ sarvadehinām || 10 ||
[Analyze grammar]

tapastepe punaścandraḥ padmānāṃ daśatīrdaśa |
hiraṇyavarṇā lakṣmyastu dhārayantyātmanā jagat || 11 ||
[Analyze grammar]

vibhustāsāṃ dharaḥ somo babhāra tāḥ svatejasā |
tatastasmai dadau rājyaṃ brahmā brahmavidāṃ varaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

bījauṣadhiṣu sarvāsu cā'psu vipreṣu rātriṣu |
sa tatprāpya mahadrājyaṃ somaḥ somavatāṃ prabhuḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

yajñaṃ cakre rājasūyaṃ sahasraśatadakṣiṇam |
hiraṇyagarbhaścodgātā brahmā brahmatvamāptavān || 14 ||
[Analyze grammar]

sadasyastatra bhagavān harirnārāyaṇaḥ svayam |
sanatkumārapramukhairādyairbrahmarṣibhirvṛtaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇāyāṃ trilokānvai somo'rpayantu sarvathā |
taṃ sinī ca kuhūścaiva vapuḥ puṣṭiḥ prabhā vasuḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

kīrtirdyutiśca lakṣmīśca nava devyaḥ siṣevire |
prāpyā'vabhṛthamavyagraḥ sarvadevarṣipūjitaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

atirājātirājendraḥ prāpyaiśvaryaṃ tu garvitaḥ |
patnīṃ bṛhaspatestārānāmnīṃ jahāra kāmataḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

sa yācyamāno devaiśca devarṣibhiśca vai punaḥ |
naiva vyasarjayattārāṃ bṛhaspataya ityata || 19 ||
[Analyze grammar]

śukro bṛhaspaterdveṣādagrahītsāsuroḍupam |
haro gurusutaṃ snehātsarvabhūtagaṇāvṛtaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

sarvadevaguṇopeto mahendro gurumanvayāt |
jagrāha tena rudro'pi svīyamājagavaṃ dhanuḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

surā'suravināśo'bhūtsarveṣāṃ kadanaṃ mahat |
saṃjātaṃ ca tadā daivāstuṣitānāmakāśca vai || 2 ||
[Analyze grammar]

brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmurādidevaṃ pitāmaham |
tato nivāryośanasaṃ rudraṃ jyeṣṭhaṃ ca śaṃkaram || 23 ||
[Analyze grammar]

dadau bṛhaspataye tu tārāṃ svayaṃ pitāmahaḥ |
antarvatnīṃ ca tāṃ tārāṃ dṛṣṭvā prāha bṛhaspatiḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

tāre candramaso garbhaṃ samutsṛjya tvimaṃ bahiḥ |
tārā nā'vasṛjattaṃ tu kumāraṃ dasyuhantamam || 25 ||
[Analyze grammar]

tadā bṛhaspatirgarbhākarṣaṇaṃ tvakarotsvayam |
jātamātraḥ sacetāḥ sa devebhyo'pyatibhāsvaraḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

abhāt sa rūpavān sarvadevādhidevasadṛśaḥ |
taṃ vilokya bṛhaspatirlulobha putrake nave || 27 ||
[Analyze grammar]

mamā'yamiti jagrāha putraḥ prāha na te'smyaham |
ahaṃ candramasaḥ putro mā māṃ spṛśa bṛhaspate || 28 ||
[Analyze grammar]

tadānīṃ brahmaṇā putraḥ somāyaiva samarpitaḥ |
budha ityakaronnāma tasya putrasya candramāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

budhasyelākhyapatnyāṃ tu putraḥ pururavā hyabhūt |
tasya rūpaguṇaudāryaśīlaujaskaparākramān || 30 ||
[Analyze grammar]

nāradenendrabhavane gīyamānānmahāguṇān |
śrutvaurvaśī manaścakre purūravasamīkṣitum || 31 ||
[Analyze grammar]

mitrāvaruṇau tatrā''stāṃ gāyakau tu tayā saha |
ūrvaśyā tu manastatra mānuṣe saṃgataṃ param || 32 ||
[Analyze grammar]

jñātvā tu mitrāvaruṇau prāhaturūrvaśīṃ priyām |
devau vihāya mānuṣye svairiṇyāścalate manaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

tasmātsvargādadho gaccha nareṇa saṃgatā bhava |
evaṃ śāpāttu drāgeva svargādūrvaśyadhogatā || 34 ||
[Analyze grammar]

bhūmau tu mārgayāmāsa purūravasameva sā |
kokilālāpamadhuravīṇayopavane jagau || 35 ||
[Analyze grammar]

tādṛśīmūrvaśīṃ tatra rājā purūravastadā |
uvāca sundarīṃ dṛṣṭvā bhāryā mama bhaveti ca || 36 ||
[Analyze grammar]

sā'pi tatra sakāmā''sīt tatastaṃ pratyabhāṣata |
bhavatvevaṃ mahārāja samayaṃ yadi me bhavān || 37 ||
[Analyze grammar]

karotu cennivasāmi karomītyabravīnnṛpaḥ |
ūrvaśī prāha meṣau dvau putrabhūtau matau mama || 38 ||
[Analyze grammar]

yāvad rakṣiṣyasi rājaṃstāvadvatsyāmi te gṛhe |
na nagno dṛśyase rājan kāmādanyatra vai kṣaṇe || 39 ||
[Analyze grammar]

nocchiṣṭaṃ me yāvad dadyāstāvadvatsyāmi te'ntike |
atsyāmi ghṛtamātraṃ vai ramiṣye ca tvayā saha || 40 ||
[Analyze grammar]

evamastviti rājoktvā jagṛhe tatkaraṃ varam |
vimāne tāṃ samāropyā'lakāyāṃ tu himālaye || 41 ||
[Analyze grammar]

vane caitrarathe pṛthvyāṃ saritsu ca sarassu ca |
antarīkṣe ca merau ca mānase'pi sarovare || 42 ||
[Analyze grammar]

kamalānāṃ vane kundavane ca raivatācale |
sarasvatītaṭe tadvad reme vardhitarāgataḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

ekaṣaṣṭiṃ sa varṣāṇi ramamāṇāṃ hyaraṃjayat |
sāpi svargaṃ tu vismṛtya tasminneva spṛhāvatī || 44 ||
[Analyze grammar]

nā'manyata devalokaṃ ramaṇīyaṃ ca taṃ vinā |
atha viśvāvasunāmā gandharvastāṃ vinā''kulaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

tāmānetuṃ svargalokādbhūrlokamagamat kṣaṇāt |
ūrvaśyā saha rājñastu kṛtaṃ vāksamayaṃ tataḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

viditvā saha gandharvaiḥ saṃyutaśca niśāntare |
ūrvaśyāḥ śayanābhyāśājjahāroraṇakaṃ javāt || 47 ||
[Analyze grammar]

ūrvaśyāhoraṇaḥ kena gṛhyate tyajyatāmayam |
purūravāstadā śrutvā vastrahīno vicārya vai || 48 ||
[Analyze grammar]

māṃ na nagnaṃ nirīkṣeta devīti na yayau tadā |
jahārā'nyaṃ tu tanmeṣaṃ vilalāporvaśī tadā || 49 ||
[Analyze grammar]

anāthāyā mama bālau gṛhyete taskarairaho |
nāsti me rakṣakaḥ kaścit kaṃ yāmi śaraṇaṃ naram || 50 ||
[Analyze grammar]

amarṣavaśamāpannaṃ śrutvā tadvacanaṃ nṛpaḥ |
khaḍgamādāya nirvastro nagno'dhāvattamomaye || 51 ||
[Analyze grammar]

ko duṣṭo harate meṣaṃ kuto yāsi sthiro bhava |
santiṣṭha matpriyāmeṣāvādāya naiva jīvasi || 52 ||
[Analyze grammar]

tāvadvidyullatā dīptā gandhavairjanitā bhṛśam |
tatprakāśaistadā devī rājānaṃ vigatāmbaram || 53 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā samāptasamayā tadgṛhātsā viniryayau |
tyaktvā meṣau ca gandharvaścitraratho'pi niryayau || 54 ||
[Analyze grammar]

rājā meṣau samādāyā'gamatsvaśayanāntikam |
ūrvaśīṃ tatra nā''lokya babhrāmonmattavadbhuvi || 55 ||
[Analyze grammar]

mārgayannūrvaśīṃ bhūmau kurukṣetramavāpa ha |
ramye sarovare tatra kamalaiḥ sarvatovṛte || 56 ||
[Analyze grammar]

caturbhirapsaraḥstrībhiḥ krīḍamānāṃ vilokya saḥ |
he jāye kvā''gatā cātra snānārthaṃ māṃ vihāya vai || 27 ||
[Analyze grammar]

āgaccha madgṛhaṃ tvehi ramasvāti mayā saha |
tvāṃ vinā naiva jīveyaṃ priye kasmādihā''gatā || 28 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ lapamānaṃ taṃ provācorvaśikā ṛtam |
rājarājā'lametena cā''graheṇa tava priya || 99 ||
[Analyze grammar]

tvattogarbhiṇyahaṃ varte ratiṃ naiva karomyaham |
varṣapūrvaṃ bhavānatra cāyātu putralabdhaye || 60 ||
[Analyze grammar]

putrajanmottaramekāṃ rātriṃ vatsyāmi vai tvayā |
ityukto nṛpatiḥ prāyāt rājadhānīṃ sacintanaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

ūrvaśī varṇayāmāsa patiṃ kṣmeśaṃ susadguṇam |
uṣitāsmi sahānena rājñā kāmavaśā ciram || 62 ||
[Analyze grammar]

śrutvā tadūrvaśīsakhyaḥ sādhu sādhviti cā'bruvan |
prāhuḥ sarvā vayamapi raṃsyāmo'nena bhūbhṛtā || 63 ||
[Analyze grammar]

athā'bde tatra rājā'pi yayau taṭākasannidhau |
ūrvaśīṃ putrayuktāṃ vai dṛṣṭvā'tiharṣamāpa saḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

āyuṣākhyaṃ suputraṃ sā dadau tasmai yathā punaḥ |
sakāmā tena sākaṃ tāṃ rātrimekāṃ nināya vai || 62 ||
[Analyze grammar]

pañcaputrapradaṃ garbhaṃ dadhārovāca taṃ punaḥ |
gandharvebhyo varān rājan gṛhāṇa manasi sthitān || 66 ||
[Analyze grammar]

tāvattatrāpi gandharvā dṛṣṭā rājñā'tha cāha tān |
ahaṃ sampūrṇakośaśca vijitā'rātimaṇḍalaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

ūrvaśyā saha vāsena kālaṃ netuṃ sadā vṛṇe |
gandharvāstatsamākarṇya svargārohaṇakāriṇīm || 68 ||
[Analyze grammar]

agnisthālīṃ striyaṃ rājñe daduḥ procurnṛpaṃ tadā |
agniṃ tredhā vibhajya tvaṃ yajñaṃ kurvanayā saha || 69 ||
[Analyze grammar]

tena tvamūrvaśīlokaṃ prāpsyasī nātra saṃśayaḥ |
agnisthālīṃ gṛhītvā'tha rājā tasmin vane'nayā || 70 ||
[Analyze grammar]

agnisthālyā striyā sākaṃ reme tṛptamanā alam |
atha stryagre tu yat pātraṃ sthālīrūpaṃ tadā'bhavat || 71 ||
[Analyze grammar]

rājā cikṣepa tatpātraṃ vane vyarthaṃ viditya hi |
tāvat sā strīragnivarṇā tūrṇamadṛśyatāṃ gatā || 75 ||
[Analyze grammar]

pātraṃ cāpi tadā'dṛśyaṃ jātaṃ tadavamānataḥ |
rājā nirāśatāṃ prāptaścāyayau nijamandiram || 73 ||
[Analyze grammar]

kintu kāmapravegena cintayāmāsa tanmuhuḥ |
aho nārī gatā pātraṃ gataṃ kṣiptaṃ vane mayā || 74 ||
[Analyze grammar]

ūrvaśīlokasaṃprāptyai gandharveṇārpitaṃ hi me |
tadāhariṣye tatpātraṃ vicāryetthaṃ vanaṃ yayau || 751 ||
[Analyze grammar]

gatvā hyārādhanāṃ cakre'gnisthālīpātrayormuhuḥ |
tāvattatrāgnisthālī sā vṛkṣarūpeṇa codgatā || 76 ||
[Analyze grammar]

agninārī śamīrūpā pātraṃ sthālī tu pippalaḥ |
śamīṃ ca pippalaṃ rājā gṛhītvā gṛhamāyayau || 77 ||
[Analyze grammar]

tayorviśvāsamāpannaścorvaśīlabdhidāvimau |
yadvā nārī tathā sthālī punaḥ syātāmimāviti || 78 ||
[Analyze grammar]

gṛhe rājā saṃpratarkya nirmamanthobhayaṃ saha |
adho'raṇīṃ śamīṃ cakre pippalaṃ cottarāraṇīm || 79 ||
[Analyze grammar]

gāyavyakṣarasaṃkhyākāṃgulamānāraṇīdvayāt |
nirmathanāt samutpannaṃ tatrāgnitrayameva tat || 80 ||
[Analyze grammar]

juhāvāgnitrayaṃ rājā yajñe corvaśikāptaye |
yajñeṣvagniḥ prasanno'bhūdvimānaṃ cānayat divaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

tenaiva divyayānena yajñapuṇyapratāpataḥ |
ūrvaśīlokamāsādya reme rājā tayā saha || 82 ||
[Analyze grammar]

athendrasya sabhāyāṃ tu nṛtyaṃ surāṃganākṛtam |
rājā vyalokayat tatrorvaśīnṛtyaṃ muhuḥ kṛtam || 83 ||
[Analyze grammar]

nṛtyābhinayasāmarthyagarvayuktorvaśī tadā |
purūravasaṃ sānnidhye jahāsātīva modataḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

rājā prasannatāṃ prāpto jahāsāpi nijāṃ puraḥ |
nāṭyācāryastumburustau vilokya krodhamāpa vai || 85 ||
[Analyze grammar]

asaṃkhyadevasadasi nṛtye vai hasanaṃ vṛthā |
tasmāttu yuvayostāvadviyogo bhavatu drutam || 86 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śaptau tadendraṃ tau jagmatuḥ śaraṇaॆ tataḥ |
indraḥ prāha dayāṃ kṛtvā pṛthvyāṃ vai gandhamādane || 87 ||
[Analyze grammar]

parvate tu yuvāṃ gatvā tīrthe sādhyāmṛtābhidhe |
susnānaॆ kurutaṃ tena śāpamokṣo bhaviṣyati || 88 ||
[Analyze grammar]

sadā yogaśca yuvayoḥ susampanno bhaviṣyati |
ityevaṃ kṛtavannau tau tato diviṃ vimānagau || 89 ||
[Analyze grammar]

remāte pañcaputrāśca tayorāsan mahābalāḥ |
eko jyeṣṭhatamastvāyurmilitvā ṣaṭ suputrakāḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

gandharvaloke viditāḥāyuḥ dhīmān amāvasuḥ |
viśvāyuśca śatāyuśca gatāyuścorvaśīsutāḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

rājyaॆ cakruḥ prayāge te pratiṣṭhāne subhūtale |
tadvaॆśe'bhūddhanvantarirbhagavāṃstaṃ vadāmyatha || 92 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne atreḥ somastasya bṛhaspatipatnītārāyāṃ budhotpattistasya purūravāstasyorvaśyapsarāyāṃ ṣaṭ putrā |
ityādipradarśananāmā ekonāśītitamo'dhyāyaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 79

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: