Harivamsa [text] [sanskrit]

76,857 words

The Sanskrit edition of the Harivamsa, an important addition to the larger epic Mahabharata, existing in several editions. The text deals with the ancient Indian Solar and Lunar dynasties leading and recounts the history of Krishna.

vaiśaṃpāyana uvāca |
gate śakre tataḥ kṛṣṇaḥ pūjyamāno vrajaukasaiḥ |
govardhanadharaḥ śrīmānviveśa vrajameva ha || 1 ||
[Analyze grammar]

taṃ sma vṛddhābhinandanti jñātayaśca sahoṣitāḥ |
dhanyāḥ smo'nugṛhītāḥ smastvaddhṛtena nagena ha || 2 ||
[Analyze grammar]

gāvo varṣabhayāttīrṇā vayaṃ tīrṇā mahābhayāt |
tava prasādādgovinda devatulya mahādyute || 3 ||
[Analyze grammar]

amānuṣāṇi karmāṇi tava paśyāma gopate |
dhāraṇenāsya śailasya vidmastvāṃ kṛṣṇamavyayam || 4 ||
[Analyze grammar]

kastvaṃ bhavasi rudrāṇāṃ marutāṃ vā mahābala |
vasūnāṃ vā kimarthaṃ ca vasudevaḥ pitā tava || 5 ||
[Analyze grammar]

vane ca bālakrīḍā te janma cāsmāsu garhitam |
kṛṣṇa divyā ca te ceṣṭā śaṅkitāni manāṃsi naḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

kimarthaṃ gopaveṣeṇa ramase'smāsu garhitam |
lokapālopamaścaiva gāstvaṃ kiṃ parirakṣasi || 7 ||
[Analyze grammar]

devo vā dānavo vā tvam yakṣo gandharva eva vā |
asmākaṃ bāndhavo jāto yo'si so'si namo'stu te || 8 ||
[Analyze grammar]

namo'stu kṛṣṇa kṛṣṇeti namo gopālabandhave || 8 ||
[Analyze grammar]

namo bālāya goptre ca gopaveṣāya bāndhava || 8 ||
[Analyze grammar]

namaste śiśusiṃhāya namo bhūdharadhāriṇe || 8 ||
[Analyze grammar]

devāyātha variṣṭhāya yakṣāya ca namo namaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

namaste nandaputrāya yaśodāyāḥ sutāya ca || 8 ||
[Analyze grammar]

ko bhavān kaśca vā devaḥ kimarthaṃ no'bhirakṣasi || 8 ||
[Analyze grammar]

kenacid yadi kāryeṇa vasasi iha yadṛcchayā |
vayaṃ tava anugāḥ sarve bhavantaṃ śaraṇaṃ gatāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

gopānāṃ vacanaṃ śrutvā kṛṣṇaḥ padmanibhekṣaṇaḥ |
pratyuvāca smitaṃ kṛtvā jñātīn sarvān samāgatān || 10 ||
[Analyze grammar]

yathā manyanti māṃ sarve bhavanto bhīmavikramāḥ |
tathāhaṃ nāvagantavyaḥ svajātīyo'smi bāndhavaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

yadi tvavaśyaṃ śrotavyaḥ kālaḥ saṃpratipālyatām |
tato bhavantaḥ śroṣyanti māṃ ca drakṣyanti tattvataḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

yadyahaṃ bhavatāṃ ślāghyo bāndhavo devasaprabhaḥ |
parijñānena kiṃ kāryam yadyeṣo'nugraho mama || 13 ||
[Analyze grammar]

evamuktāstu te gopā vasudevasutena vai |
baddhamaunā diśaḥ sarve bhejire pihitānanāḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇastu yauvanaṃ dṛṣṭvā niśi candramaso navam |
śāradīnāṃ niśānāṃ ca manaścakre ratiṃ prati || 15 ||
[Analyze grammar]

sa karīṣāṅgarāgāsu vrajarathyāsu vīryavān |
vṛṣāṇāṃ jātarāgāṇāṃ yuddhāni samayojayat || 16 ||
[Analyze grammar]

gopālāṃśca balodagrānyodhayāmāsa vīryavān |
vane sa vīro gāścaiva jagrāha grāhavadvibhuḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

yuvatyo gopakanyāśca rātrau saṃkālya kālavit |
kaiśorakaṃ mānayānaḥ saha tābhirmumoda ha || 18 ||
[Analyze grammar]

tāstasya vadanaṃ kāntaṃ kāntā gopastriyo niśi |
pibanti nayanākṣepairgāṃ gataṃ śaśinaṃ yathā || 19 ||
[Analyze grammar]

haritālārdrapītena kauśeyena ca bhāsvatā |
bhadravastreṇa vasitaḥ kṛṣṇaḥ kāntataro'bhavat || 20 ||
[Analyze grammar]

sa baddhāṅgadaniryūhaścitrayā vanamālayā |
śobhamāno hi govindaḥ śobhayāmāsa taṃ vrajam || 21 ||
[Analyze grammar]

namo dāmodarāyeti gopakanyāstadābruvan |
vicitraṃ caritaṃ ghoṣe dṛṣṭvā tattasya bhāsvataḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

namaste kṛṣṇa gopeti prasīda prabhaveti ca || 22 ||
[Analyze grammar]

tāstaṃ payodharottānairurobhiḥ samapīḍayan |
bhrāmitākṣaiśca vadanairnirīkṣante varāṅganāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

tā vāryamānāḥ pitṛbhirbhrātṛbhirmātṛbhistathā |
kṛṣṇaṃ gopāṅganā rātrau mṛgayanti ratipriyāḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

tāstu paṅktīkṛtāḥ sarvā ramayanti manoramam |
gāyantyaḥ kṛṣṇacaritaṃ dvaṃdvaśo gopakanyakāḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇalīlānukāriṇyaḥ kṛṣṇapraṇihitekṣaṇāḥ |
kṛṣṇasya gatigāminyastaruṇyastā varāṅganāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

vaneṣu tālahastāgraiḥ kuṭṭayantyastathāparāḥ |
cerurvai caritaṃ tasya kṛṣṇasya vrajayoṣitaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

tāstasya nṛtyaṃ gītaṃ ca vilāsasmitavīkṣitam |
muditāścānukurvantyaḥ krīḍanti vrajayoṣitaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

bhāvaniṣpannamadhuraṃ gāyantyastā varāṅganāḥ |
vrajaṃ gatāḥ sukhaṃ cerurdāmodaraparāyaṇāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

cerurdāmodaraparāḥ sukhaṃ nāryo vrajaṃ gatāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

karīṣapāṃsudigdhāṅgyastāḥ kṛṣṇamanuvavrire |
ramayantyo yathā nāgaṃ sapramodāḥ kareṇavaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

tamanyā bhāvavikacairnetraiḥ prahasitānanāḥ |
pibantyatṛptā vanitāḥ kṛṣṇaṃ kṛṣṇamṛgekṣaṇāḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

mukhamasyāparā vīkṣya tṛṣitā gopakanyakāḥ |
ratyantaragatā rātrau pibanti ratilālasāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

hāheti kurvatastasya prahṛṣṭāstā varāṅganāḥ |
jagṛhurniḥsṛtāṃ vāṇīṃ sāmnā dāmodareritām || 33 ||
[Analyze grammar]

tāsāṃ grathitasīmantā raticintākulīkṛtāḥ |
cāru visraṃsire keśāḥ kucāgre gopayoṣitām || 34 ||
[Analyze grammar]

atha dāmodaraḥ kāścijjagrāha ratilālasaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

evaṃ gopāṅganāḥ kṛṣṇaṃ ramayanti manoramāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

alaṃkṛtāḥ sumadhuraṃ gāyantyo madhuvihvalāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇo'pi madhuraktākṣo gopīnāṃ harṣavardhanaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

papau tāsāṃ mukhaṃ viṣṇurghūrṇayannetraṣaṭpadam || 34 ||
[Analyze grammar]

aparāṃ vāsasī gṛhya cucumbe gopakanyakām || 34 ||
[Analyze grammar]

āliliṅge'tha kāṃcittu kṛṣṇo madavilocanaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

anyayā saha govindaḥ śete līlāvidhānavit || 34 ||
[Analyze grammar]

anyasyā vāsasī gṛhya dṛṣṭvā cāru papau mukham || 34 ||
[Analyze grammar]

anyāṃ lilekha govindo nakhaiḥ śātaiśca keśavaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

anyāṃ ca keśe saṃgṛhya mukhamunnamya līlayā || 34 ||
[Analyze grammar]

āliliṅge'tha govindo gopaveṣatiraskṛtaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

ekāṃ saṃgṛhya saṃtyajya kāṃcidanyāmavāsṛjat || 34 ||
[Analyze grammar]

paśyantyā ramayāmāsa kāṃcidanyāmarīramat || 34 ||
[Analyze grammar]

āhūya kāṃciddeveśaḥ kāṃcidanyāmarīramat || 34 ||
[Analyze grammar]

tāṃ punaḥ sahasā gṛhya tatsamakṣamarīramat || 34 ||
[Analyze grammar]

tāśca gopyaḥ svabhartṛṃśca saṃtyajya harimeva ha || 34 ||
[Analyze grammar]

ayameva hi no jyeṣṭhaḥ śreṣṭhaśceti varāṅganāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇe ca devadeveśe paraṃ bhāvaṃ samāyayuḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sa kṛṣṇo gopīnāṃ cakravālairalaṃkṛtaḥ |
śāradīṣu sacandrāsu niśāsu mumude sukhī || 35 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Harivamsa Chapter 63

Cover of edition (2013)

Harivamsa Purana in 3 Volumes
by Shanti Lal Nagar (2013)

Text with English Notes and Index; [Eastern Book Linkers]

Buy now!
Cover of edition (2012)

Harivamsa Purana
by Ras Bihari Lal and Sons (2012)

Set of 10 Volumes; Transliterated Text with English Translation; [5425 pages]

Buy now!
Cover of edition (2021)

Shri Harivamsa Purana in Marathi
by Jitendra Nath Thakur (2021)

श्रीहरिवंशपुराण [Dharmik Prakashan Sanstha, Mumbai]

Buy now!
Cover of edition (2012)

Shri Harivamsha Purana (Telugu)
by Gollapudi Veeraswamy Son (2012)

శ్రీ వారివంశవ్రరాణం [Gollapudi Veeraswamy Son]

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Harivamsa Purana in Gujarati
by Gita Press, Gorakhpur (2017)

હરિવંશપુરાણ

Buy now!
Cover of edition (2021)

Harivansha Mahapurana (Kannada)
by Saraswati Prakashan, Belgaum (2021)

1568 pages

Buy now!
Cover of edition (2013)

Shri Harivamsa Purana (Narayani Language)
by Ramtej Pandey (2013)

With Commentary (Set Of 3 Volumes); Sanskrit Text with Hindi Translation; [Chaukhamba Sanskrit Pratishthan]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: