Biology glossary, starting with ‘y’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Biology glossary, starting with the letter “y”, contains 1999 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Y Di
 2. Y-thorned Carissa
 3. Y-tura
 4. Ya
 5. Ya 'diya
 6. Ya Ana
 7. Ya Ba
 8. Ya Baimaln
 9. Ya Bup Fen
 10. Ya Channakat
 11. Ya Chao Chu
 12. Ya Chaochu
 13. Ya Chia
 14. Ya Dan Hua
 15. Ya Dan Zi
 16. Ya Deng Xin Cao
 17. Ya Dioo
 18. Ya Dong Wu Tou
 19. Ya Enieo
 20. Ya Fae Thung
 21. Ya Faek
 22. Ya Faek Hom
 23. Ya Farang
 24. Ya Gacho
 25. Ya Guelde
 26. Ya Hang Krarok
 27. Ya Hang Ma
 28. Ya Hangma
 29. Ya Hep
 30. Ya Hom
 31. Ya Hsien Tsao
 32. Ya I Niao
 33. Ya Kap Kae
 34. Ya Kap Phai Yai
 35. Ya Kha
 36. Ya Kha Chon Chop
 37. Ya Kha Chon Chop Dok Lek
 38. Ya Kha Chon Chop Dok Yai
 39. Ya Kha Mong
 40. Ya Kha Naeng
 41. Ya Khaemman
 42. Ya Khai
 43. Ya Khai Hao
 44. Ya Khai Luang
 45. Ya Khai Maeng Da
 46. Ya Khai Yai
 47. Ya Khamong
 48. Ya Khao Nok
 49. Ya Khao Phi
 50. Ya Khayong
 51. Ya Khi Khrok
 52. Ya Khi Kratai
 53. Ya Khikh Rok
 54. Ya Khitroei
 55. Ya Kho
 56. Ya Khon Kratai
 57. Ya Khon Moi Maemai
 58. Ya Khui Mai Phai
 59. Ya Kinni
 60. Ya Ko
 61. Ya Kom Bang
 62. Ya Kong Kai
 63. Ya Kong Khaen
 64. Ya Kraduk Kai
 65. Ya Kumba
 66. Ya Laem
 67. Ya Lekov
 68. Ya Li Qian Jin Teng
 69. Ya Lin Krabue
 70. Ya Lueat
 71. Ya Luk Nong
 72. Ya Ma Tit Keng
 73. Ya Ma Zi
 74. Ya Mai Kwat
 75. Ya Malaysia
 76. Ya Malesia
 77. Ya Nepia
 78. Ya Niao Ma
 79. Ya Nok
 80. Ya Nok Khao
 81. Ya Noksichomphu
 82. Ya Nuat Chao Chu
 83. Ya Nuat Ruesi
 84. Ya O Noi
 85. Ya Ou Tang Song Cao
 86. Ya Pa Teng
 87. Ya Pak Khok
 88. Ya Pak Khwai
 89. Ya Pak Kluai
 90. Ya Phai
 91. Ya Phai Yong
 92. Ya Phak Khwai
 93. Ya Pharang
 94. Ya Phong
 95. Ya Phong Lom
 96. Ya Phrik Phran
 97. Ya Phung Chu
 98. Ya Plong
 99. Ya Plong Heen
 100. Ya Plong Hin
 101. Ya Plong Laman
 102. Ya Plong Nok
 103. Ya Plong Nu
 104. Ya Plong O
 105. Ya Plong Yai
 106. Ya Plonglaman
 107. Ya Pong
 108. Ya Prong Khai
 109. Ya Rakam
 110. Ya Rang Nok
 111. Ya Rang Takkataen
 112. Ya Rot
 113. Ya Saap Raeng
 114. Ya Saeng
 115. Ya She Cao
 116. Ya She Tsao
 117. Ya Son Krachap
 118. Ya Tin Ka
 119. Ya Tin Nok
 120. Ya Tom Tok
 121. Ya Tot Lueat
 122. Ya Tsao
 123. Ya Va
 124. Ya Waen
 125. Ya Wai
 126. Ya Wai Tham
 127. Ya Xron
 128. Ya Yung
 129. Ya Zhi Cao
 130. Ya Zhou Luo Shi
 131. Ya Zhou Shi Zi
 132. Ya Zhou Yan Feng
 133. Ya Zo Shu Pi
 134. Ya Zui Hua
 135. Ya-chanakat
 136. Ya-faekhom
 137. Ya-faeklum
 138. Ya-guruma-giku
 139. Ya-haa
 140. Ya-khachonchop
 141. Ya-khaomok
 142. Ya-khaonok
 143. Ya-khikhuyu
 144. Ya-klethoi
 145. Ya-kraduk-ueng
 146. Ya-lem
 147. Ya-maengmi
 148. Ya-mu
 149. Ya-nang
 150. Ya-ngai
 151. Ya-nieolek
 152. Ya-nokkhao
 153. Ya-nomnon
 154. Ya-onoi
 155. Ya-pakkhwai
 156. Ya-phom-yung
 157. Ya-phonglom
 158. Ya-rai-so
 159. Ya-sudan
 160. Ya-tanhoi
 161. Ya-tansai
 162. Ya-waitham
 163. Yaa Channakaat
 164. Yaa Chao Chuu
 165. Yaa Chaochuu
 166. Yaa Dok Khaao
 167. Yaa Dok Khon
 168. Yaa Ee Nieo
 169. Yaa Fae Thung
 170. Yaa Faek
 171. Yaa Faek Hom
 172. Yaa Farang
 173. Yaa Fong
 174. Yaa Haang Krarok
 175. Yaa Haang Maa
 176. Yaa Haang Nguu
 177. Yaa Hep
 178. Yaa Hom
 179. Yaa Hua Maeng Hun
 180. Yaa Hua Nok Khao
 181. Yaa Hua To
 182. Yaa I Nieo
 183. Yaa Ka Troei
 184. Yaa Kaap Phai Yai
 185. Yaa Kae Haak Khom
 186. Yaa Kannguu
 187. Yaa Kapkae
 188. Yaa Kha Naeng
 189. Yaa Khaa
 190. Yaa Khaai
 191. Yaa Khaai Luang
 192. Yaa Khaai Yai
 193. Yaa Khaao Nok
 194. Yaa Khachon Chop
 195. Yaa Khai Hao
 196. Yaa Khai Maeng Daa
 197. Yaa Khamong
 198. Yaa Khayong
 199. Yaa Khee Khrok
 200. Yaa Khee Troei
 201. Yaa Kheekhrok
 202. Yaa Khikhrok
 203. Yaa Kho
 204. Yaa Khon Krataai
 205. Yaa Khong Kaai
 206. Yaa Khui Mai Phai
 207. Yaa Klon
 208. Yaa Ko
 209. Yaa Kon
 210. Yaa Koncham Khaao
 211. Yaa Kong Khaai
 212. Yaa Kong Khaen
 213. Yaa Kraduk Kai
 214. Yaa Kraduuk Kai
 215. Yaa Kuek Luen
 216. Yaa Laem
 217. Yaa Lem
 218. Yaa Lin Krah Bueh
 219. Yaa Lueat
 220. Yaa Luuk Nong
 221. Yaa Maa Tit Keng
 222. Yaa Mai Kwaat
 223. Yaa Man Kai
 224. Yaa Naang
 225. Yaa Nam Luek
 226. Yaa Nepia
 227. Yaa Nguang Chaang
 228. Yaa Nguang Chaang Noi
 229. Yaa Nieo Maa
 230. Yaa Nok
 231. Yaa Nok Khao
 232. Yaa Nokkhum
 233. Yaa Nom Non
 234. Yaa Non Taai
 235. Yaa Nuat
 236. Yaa Nuat Chaochuu
 237. Yaa Nuat Maeo
 238. Yaa Nuat Ruesee
 239. Yaa Nuat Suea
 240. Yaa O Noi
 241. Yaa Paak Khok
 242. Yaa Paak Khwaai
 243. Yaa Paak Kluai
 244. Yaa Pan Yot
 245. Yaa Phaak Khwaai
 246. Yaa Phaek
 247. Yaa Phai
 248. Yaa Phai Yong
 249. Yaa Phong
 250. Yaa Phong Lom
 251. Yaa Phrik Phraan
 252. Yaa Phung Chuu
 253. Yaa Ple
 254. Yaa Plong
 255. Yaa Plong Hin
 256. Yaa Plong Nok
 257. Yaa Plong O
 258. Yaa Plong Yai
 259. Yaa Pong
 260. Yaa Prik
 261. Yaa Prong Khaai
 262. Yaa Rakam
 263. Yaa Rang Nok
 264. Yaa Rang Tak Kataen
 265. Yaa Rang Takka Taen
 266. Yaa Ruat
 267. Yaa Saam Wan
 268. Yaa Saeng
 269. Yaa Sap
 270. Yaa Son Krachap
 271. Yaa Song Plong
 272. Yaa Teen Nguu Khaao
 273. Yaa Teenkaa
 274. Yaa Teennok
 275. Yaa Tinkaa
 276. Yaa Tot Lueat
 277. Yaa Tuet Maeo
 278. Yaa Waai
 279. Yaa Waen
 280. Yaa Wai Thaam
 281. Yaa Yuung
 282. Yaadiyaa
 283. Yaadiyowol
 284. Yaai Khlang Yai
 285. Yaakasa
 286. Yaakudu
 287. Yaalakki
 288. Yaambura
 289. Yaan Len
 290. Yaan Phaahom
 291. Yaan Pot
 292. Yaan Tut
 293. Yaana
 294. Yaanai Kazharchi Kaai
 295. Yaanainerunji
 296. Yaanaipudukkan
 297. Yaanaivilaripatchilai
 298. Yaanat
 299. Yaang India
 300. Yaang Lop
 301. Yaang Nong Khruea
 302. Yaannat
 303. Yaanso
 304. Yaapie
 305. Yaar Yamde
 306. Yaatha
 307. Yaathrakathaari
 308. Yaazaawaa
 309. Yaazaayaa
 310. Yaba
 311. Yabane-imo
 312. Yabani Yulaf
 313. Yabanya
 314. Yabas
 315. Yabasim
 316. Yabila Grass
 317. Yabmatchal
 318. Yabnoi
 319. Yabo
 320. Yabu-jirami
 321. Yabu-kanzo
 322. Yabu-myoga
 323. Yabu-nikkei
 324. Yabwa
 325. Yacayaca
 326. Yachubi
 327. Yacitara
 328. Yaco
 329. Yaco De Granadillo
 330. Yaco De Venado
 331. Yaco Sisa
 332. Yaco-huito
 333. Yaco-muyo
 334. Yacon
 335. Yacon Strawberry
 336. Yacti
 337. Yacu Caspi
 338. Yacu Guandu
 339. Yacuma Foroto
 340. Yacumirttan
 341. Yada-tige
 342. Yadaani
 343. Yadaboni
 344. Yadaku
 345. Yadala
 346. Yadani
 347. Yadaniballi
 348. Yadarikodari
 349. Yadatare
 350. Yadbila Grass
 351. Yadi
 352. Yadiha
 353. Yadiya
 354. Yadiyar Kada
 355. Yadori-fuka-no-ki
 356. Yae Yai
 357. Yae-gaya
 358. Yaeyama-aoki
 359. Yaeyama-hama-natsu-me
 360. Yaeyama-hirugi
 361. Yaeyama-kuma-so
 362. Yaeyama-shi-tan
 363. Yafa
 364. Yafata
 365. Yag Gulumbe
 366. Yaga
 367. Yaga Be
 368. Yaga Be Guiche
 369. Yaga Behui
 370. Yaga Belape
 371. Yaga Belohui
 372. Yaga Belohui Naxinaa
 373. Yaga Biaa
 374. Yaga Biache
 375. Yaga Bihi
 376. Yaga Bii
 377. Yaga Biogo Xilla
 378. Yaga Bisoya
 379. Yaga Bixhumi
 380. Yaga Bizoya
 381. Yaga Buxe Guvi
 382. Yaga Chibe
 383. Yaga Cidra
 384. Yaga Cohui
 385. Yaga Guela Tiguiani
 386. Yaga Huii
 387. Yaga Huille
 388. Yaga Le
 389. Yaga Ley
 390. Yaga Lima
 391. Yaga Naraxo
 392. Yaga Nocuana Naxi Castilla
 393. Yaga Pehui
 394. Yaga Pelohui
 395. Yaga Piaa
 396. Yaga Piogo Xilla
 397. Yaga Pito
 398. Yaga Tini
 399. Yaga Totza Guechi Xhita
 400. Yaga Vido
 401. Yaga Vio
 402. Yaga Xilla
 403. Yaga Xveya
 404. Yaga Yana
 405. Yaga Yaxo Castilla
 406. Yaga Zulache
 407. Yaga-be-lape
 408. Yaga-beche-topa
 409. Yaga-begaa
 410. Yaga-bilape
 411. Yaga-cica
 412. Yaga-higo
 413. Yaga-hijco
 414. Yaga-lache
 415. Yaga-peche-topa
 416. Yaga-pi-zija
 417. Yaga-piquiche
 418. Yaga-queze-aho
 419. Yagachi
 420. Yagachi Mullu
 421. Yagadi Balli
 422. Yagahiigo
 423. Yagar
 424. Yagassou
 425. Yagcar
 426. Yagcar Trees
 427. Yage
 428. Yage Yoco
 429. Yage-chacruna
 430. Yagisa
 431. Yagnadumar
 432. Yago
 433. Yagomyum
 434. Yagrumito
 435. Yagshong
 436. Yagwata
 437. Yaha
 438. Yahangyahang
 439. Yahazu-kazura
 440. Yahazu-so
 441. Yahong-hahong
 442. Yahong-yahong
 443. Yahuar Chchunca
 444. Yahuar Chchuncca
 445. Yahuar Chchunga
 446. Yahuar Chonca
 447. Yahuar Piri-pin
 448. Yahvani
 449. Yahy
 450. Yai-thamna-manbi
 451. Yaiganmachurong
 452. Yaikege-manbi
 453. Yailo
 454. Yaimu
 455. Yainabhooshana
 456. Yaingang
 457. Yaingang-amuba
 458. Yaipai
 459. Yaipan
 460. Yait Hareg
 461. Yaite
 462. Yajana
 463. Yaje
 464. Yajnabhushana
 465. Yajnanga
 466. Yajnangah
 467. Yajnaphala
 468. Yajnasara
 469. Yajnashreshtha
 470. Yajnavalli
 471. Yajnavriksha
 472. Yajnika
 473. Yajniya
 474. Yajnyanga
 475. Yajnyashreshtha
 476. Yajnyavalli
 477. Yak
 478. Yak Bariye
 479. Yak-beringa
 480. Yak-erabadu
 481. Yak-erabodu
 482. Yak-errabadoogas
 483. Yak-far
 484. Yak-kong
 485. Yaka
 486. Yakabre
 487. Yakai-so
 488. Yakalo
 489. Yakaure
 490. Yakayela
 491. Yakekituwa
 492. Yakeshing
 493. Yaki
 494. Yakimay
 495. Yakirid
 496. Yakjak
 497. Yakkeda Gida
 498. Yakkiyayokkiyam
 499. Yako
 500. Yakobo
 501. Yakotega
 502. Yakotevatam
 503. Yakpat
 504. Yakpheshak
 505. Yakpo
 506. Yakram
 507. Yakshadhupa
 508. Yakshakshi
 509. Yakshataru
 510. Yakshavas
 511. Yaksippala
 512. Yakuandumo
 513. Yakul Maran
 514. Yakushima-hime-ari-doshi-ran
 515. Yakusuma
 516. Yakuwa
 517. Yakuwar Kare
 518. Yala
 519. Yalachi
 520. Yalachi-hannu
 521. Yalaci
 522. Yaladara
 523. Yalaiyankini
 524. Yalakhi
 525. Yalakki
 526. Yalakshi
 527. Yalakulu
 528. Yalam
 529. Yalan
 530. Yaldari
 531. Yale-na
 532. Yalekalli
 533. Yalelegbe
 534. Yallakalli
 535. Yallhoy
 536. Yallotukkam
 537. Yalu
 538. Yalum
 539. Yam
 540. Yam Bean
 541. Yam Pea
 542. Yam-ed
 543. Yama Bush
 544. Yama-asa
 545. Yama-buki
 546. Yama-danmu
 547. Yama-guwa
 548. Yama-kanda
 549. Yama-sato-imo
 550. Yama-tachibana
 551. Yamaarug
 552. Yamabuki
 553. Yamadro
 554. Yamadruma
 555. Yamalapatrah
 556. Yamalapatraka
 557. Yamalapatrakah
 558. Yaman Gar-gari
 559. Yamanai
 560. Yamani
 561. Yamanika
 562. Yamappiriyam
 563. Yamapriya
 564. Yamar
 565. Yamari
 566. Yamato-toki
 567. Yamatsu-gusa
 568. Yamatturumam
 569. Yamatu
 570. Yamatuttam
 571. Yamavarana
 572. Yambama
 573. Yambaru-higotai
 574. Yambiu
 575. Yambo
 576. Yambu
 577. Yambusa
 578. Yamda-changne
 579. Yamdak
 580. Yamdhal
 581. Yamete
 582. Yamicha
 583. Yamli
 584. Yamngi
 585. Yamnua
 586. Yamnumnugapi
 587. Yamog-yamog
 588. Yamon
 589. Yamong-yamong
 590. Yampa
 591. Yampah
 592. Yampong
 593. Yamraja
 594. Yamshing
 595. Yamstick Mangrove
 596. Yamu-panawa
 597. Yamundekelelwa
 598. Yan Bai Cai
 599. Yan Cao
 600. Yan Feng
 601. Yan Fu Mu
 602. Yan Fu Zi
 603. Yan Guo Suan Pan Zi
 604. Yan Hu Suo
 605. Yan Huo Xiang
 606. Yan Jiao Cao
 607. Yan Jie Cao
 608. Yan Jin
 609. Yan Jing Dou
 610. Yan Lai Hong
 611. Yan Mai
 612. Yan Peenang
 613. Yan Shan Jiang
 614. Yan Sheng Rou Cong Rong
 615. Yan Sheng Yin Lian Hua
 616. Yan Tai Bu Xue Cao
 617. Yan Yao Shui Lian
 618. Yana
 619. Yana Mullaca
 620. Yana-anu
 621. Yanadra Aaku
 622. Yanagi
 623. Yanagi-ba-temmondo
 624. Yanagi-ichigo
 625. Yanai Nerunci
 626. Yanai Nerungi
 627. Yanai Nerungil
 628. Yanai-c-cuvati
 629. Yanai-t-tatippu
 630. Yanaiccuvati
 631. Yanaikkal
 632. Yanaikkalippuntu
 633. Yanaikkalmuli
 634. Yanaikkancori
 635. Yanaikkarcuvati
 636. Yanaikkarputu
 637. Yanaikkitti
 638. Yanaikkunrimani
 639. Yanaikuntumani
 640. Yanainerinci
 641. Yanaineruncil
 642. Yanainerunji
 643. Yanaippiccan
 644. Yanaippiccankilanku
 645. Yanaippuccan
 646. Yanaippuli
 647. Yanaippulimaram
 648. Yanaippuliyamaram
 649. Yanaittaticca
 650. Yanaittaticcal
 651. Yanaittaticcarkilanku
 652. Yanaittatikkal
 653. Yanaittatippu
 654. Yanaittellu
 655. Yanaivananki
 656. Yanaiyaccan
 657. Yanaiyelumiccai
 658. Yanaoca
 659. Yanbaru-goma
 660. Yanbaru-haguro-so
 661. Yanbaru-nasubi
 662. Yanbout
 663. Yancali
 664. Yancalikkoti
 665. Yandaya
 666. Yandende
 667. Yandi
 668. Yane
 669. Yanee
 670. Yaneshee
 671. Yang
 672. Yang Anwan
 673. Yang Bi Lu Jiao Teng
 674. Yang Ch'i Kua
 675. Yang Ch'un Sha
 676. Yang Chi Tian Men Dong
 677. Yang Chun
 678. Yang Cui Mu
 679. Yang He
 680. Yang Jiao Mian
 681. Yang Jiao Niu
 682. Yang Liao Ao
 683. Yang Liu
 684. Yang Phara
 685. Yang Ron
 686. Yang Shi Cao
 687. Yang Shu
 688. Yang Ti
 689. Yang Ti Cao
 690. Yang Yu
 691. Yang Zhu Cao
 692. Yang-don
 693. Yang-nik
 694. Yang-tao
 695. Yang'andu
 696. Yangal
 697. Yangan
 698. Yangma
 699. Yangra
 700. Yani
 701. Yanigbei
 702. Yankee Blackberry
 703. Yankee Weed
 704. Yankola
 705. Yankufa
 706. Yankura
 707. Yanmoti
 708. Yanna Pullian
 709. Yannaikkarai
 710. Yanodumbara
 711. Yanrin
 712. Yanta
 713. Yantia
 714. Yanuatrusi
 715. Yanuko
 716. Yanyo
 717. Yao Bai He
 718. Yao Gu Teng
 719. Yao Hua
 720. Yao Kui
 721. Yao Ren Gou
 722. Yao Shu Li
 723. Yao Yong Da Huang
 724. Yao Yong Di Bu Rong
 725. Yaok Chyaon Rik
 726. Yap
 727. Yapa
 728. Yapana
 729. Yapatam
 730. Yape
 731. Yapiringuet
 732. Yapo
 733. Yapre
 734. Yar
 735. Yar Gwanki
 736. Yar Rani
 737. Yar Wuri
 738. Yara
 739. Yara Dik
 740. Yara Kapas
 741. Yara Pyeng
 742. Yara Syinang
 743. Yarabisco
 744. Yarabu
 745. Yarai
 746. Yarakam
 747. Yarampai
 748. Yarancam
 749. Yaranimulli
 750. Yarayara
 751. Yard-long Bean
 752. Yardgrass
 753. Yareta
 754. Yari
 755. Yarin
 756. Yariva
 757. Yarngal
 758. Yaron Kogi
 759. Yarondou
 760. Yaroro
 761. Yarpa
 762. Yarpatam
 763. Yarphu-changne
 764. Yarra Aduga
 765. Yarro Cunali
 766. Yarroconalli
 767. Yarrow
 768. Yartudu
 769. Yaru
 770. Yaruang
 771. Yarudi
 772. Yary
 773. Yas
 774. Yasa
 775. Yasaman
 776. Yasandi-bana
 777. Yasank
 778. Yasanku
 779. Yashal Chinzak
 780. Yasheel
 781. Yashi-gii
 782. Yashti
 783. Yashti-madhukam
 784. Yashtika
 785. Yashtimadhu
 786. Yashtimaduka
 787. Yashtirasakrya
 788. Yashtyawa
 789. Yashusa
 790. Yasign
 791. Yasik
 792. Yasman
 793. Yasmeen
 794. Yasmin
 795. Yasoh
 796. Yastho-madhu
 797. Yatabiya-na
 798. Yatam
 799. Yatan Seed
 800. Yatavu
 801. Yatavumaram
 802. Yatega
 803. Yates
 804. Yati
 805. Yatika
 806. Yatimay
 807. Yatippunaincan
 808. Yatovarumaci
 809. Yatrakatari
 810. Yatri
 811. Yatukam
 812. Yau
 813. Yauary
 814. Yauhtli
 815. Yaujca
 816. Yaupon
 817. Yausaquiro
 818. Yautia
 819. Yautia Hueca
 820. Yautia Palma
 821. Yautia Silvestre
 822. Yautia-madera
 823. Yav
 824. Yava
 825. Yava Arisi
 826. Yavaalu
 827. Yavaanika
 828. Yavachincha
 829. Yavagraja
 830. Yavajadipaniya
 831. Yavaka
 832. Yavakam
 833. Yaval
 834. Yavala
 835. Yavam
 836. Yavamitam
 837. Yavana
 838. Yavanaka
 839. Yavanakumari
 840. Yavanala
 841. Yavanasta
 842. Yavaneshta
 843. Yavaneshtha
 844. Yavani
 845. Yavanibheda
 846. Yavanika
 847. Yavanikai
 848. Yavanikam
 849. Yavaniya
 850. Yavano
 851. Yavaphala
 852. Yavaranai
 853. Yavas
 854. Yavasa
 855. Yavasah
 856. Yavasakah
 857. Yavasasharkara
 858. Yavasavha
 859. Yavashaka
 860. Yavatikta
 861. Yavavha
 862. Yavotchi
 863. Yavsaha
 864. Yaw-weed
 865. Yawa
 866. Yawa Sotoje
 867. Yawale
 868. Yawani
 869. Yawar Periperi
 870. Yawas
 871. Yawe
 872. Yawiri
 873. Yawolawogi
 874. Yawotanjomolo
 875. Yawrukunan
 876. Yawun
 877. Yawur
 878. Yaxche
 879. Yaxhu
 880. Yaxo Castilla
 881. Yay
 882. Yay-tha-kyee
 883. Yaya
 884. Yayabe
 885. Yayaghol
 886. Yayaka
 887. Yayan-top
 888. Yayanga
 889. Yayangan
 890. Yayaod
 891. Yayariyam
 892. Yayatandza
 893. Yaydersie
 894. Yaylakooloo
 895. Yayo
 896. Yayo Colorado
 897. Yayod
 898. Yayod-no-kangkong
 899. Yayu-huito
 900. Yayulinau
 901. Yayyere
 902. Yaza
 903. Yazanzambere
 904. Yazawa
 905. Ybira Pyita
 906. Ybira Pyita Guazu
 907. Ye Ba Jiao
 908. Ye Ba Zi
 909. Ye Bai He
 910. Ye Bao Diao Di Mei
 911. Ye Bo Luo Mi
 912. Ye Cao Mei
 913. Ye Ci Gu
 914. Ye Cong Tou
 915. Ye Da Dou
 916. Ye Di Zhong E Cao
 917. Ye E Jiao Ban
 918. Ye Gan Cao
 919. Ye Gu
 920. Ye Guan Men
 921. Ye Hua Teng
 922. Ye Huang Gui
 923. Ye Ju
 924. Ye Ku Shen
 925. Ye Lai Xiang
 926. Ye Lao Guan Cao
 927. Ye Mai Zhang Ya Cai
 928. Ye Mi Zai
 929. Ye Mian Hua
 930. Ye Mu Dan
 931. Ye Qiang Wei
 932. Ye Qiu Zhu Ma
 933. Ye Sheng Zi Su
 934. Ye Shu Bo Luo
 935. Ye Totzi
 936. Ye Xian Ma
 937. Ye Xiang Cao
 938. Ye Yan Mai
 939. Ye Yu
 940. Ye Zhou Xiang Wan Dou
 941. Ye Zi Pi
 942. Ye-aitareg
 943. Ye-eb Nut
 944. Ye-katit
 945. Ye-saga
 946. Ye'eb
 947. Yea
 948. Yeanga
 949. Yeangesha
 950. Yeangkong Peyong
 951. Yeatipalla
 952. Yebel
 953. Yebraj
 954. Yebruj
 955. Yeda Thuri
 956. Yedakulapala
 957. Yedala
 958. Yedalei
 959. Yedama
 960. Yedarigodari
 961. Yeddadugu
 962. Yeddi
 963. Yeddi Gaddi
 964. Yeddunulakaku
 965. Yedi
 966. Yedle
 967. Yedumuttanditappu
 968. Yee
 969. Yee-raa
 970. Yeeji
 971. Yeen Bajch
 972. Yeeta
 973. Yeetachettu
 974. Yefuke Hinzri
 975. Yega
 976. Yegaar
 977. Yegeshi
 978. Yeggi
 979. Yeggie
 980. Yegi
 981. Yegisa
 982. Yegise
 983. Yegisha
 984. Yegishi
 985. Yegishie
 986. Yegisi
 987. Yego
 988. Yegoma Oil
 989. Yeh
 990. Yeh Ch'a
 991. Yeh Chi Kuan
 992. Yeh Ho
 993. Yeh Hsi Mi
 994. Yeh Hsi Ming
 995. Yeh Lu Tou
 996. Yeh Pai Ho
 997. Yeh Tu Chuan
 998. Yeh Tzu
 999. Yeh Wan Tou
 1000. Yeheb
 1001. Yeheb Bush
 1002. Yeheb Nut
 1003. Yehela
 1004. Yehib
 1005. Yeho
 1006. Yeika
 1007. Yek Gurjgurj
 1008. Yekadi
 1009. Yekan Assou
 1010. Yekeyeke
 1011. Yekgurjgurj
 1012. Yekka
 1013. Yekka-madu
 1014. Yekkada
 1015. Yekkadagida
 1016. Yekkadaguda
 1017. Yekkamali
 1018. Yekkamalle
 1019. Yekke
 1020. Yekke-gida
 1021. Yekkemale
 1022. Yeklebir
 1023. Yekolaabola
 1024. Yel
 1025. Yela Huri
 1026. Yelachi
 1027. Yelak-kayalu
 1028. Yelaka Jeevi Aaku
 1029. Yelakkai
 1030. Yelakki
 1031. Yelam
 1032. Yelama
 1033. Yelanda
 1034. Yelang
 1035. Yelanji
 1036. Yelchi
 1037. Yele
 1038. Yelekombu Balli
 1039. Yelelebaale Mara
 1040. Yeleneeru Mara
 1041. Yeleri
 1042. Yelesujilbage
 1043. Yeleure
 1044. Yelevalada Mara
 1045. Yelikkaadhukeerai
 1046. Yelinga
 1047. Yella
 1048. Yella-gadda
 1049. Yella-keeray
 1050. Yella-kiray
 1051. Yella-kura
 1052. Yella-sunde
 1053. Yellachi
 1054. Yelladabba
 1055. Yellagada
 1056. Yellakalli
 1057. Yellal
 1058. Yellamalakkai
 1059. Yellamalla
 1060. Yellande
 1061. Yellari
 1062. Yellesundi
 1063. Yellikalli
 1064. Yellow Alder
 1065. Yellow Alfalfa
 1066. Yellow Allamanda
 1067. Yellow Avalanche-lily
 1068. Yellow Avens
 1069. Yellow Azalea
 1070. Yellow Bachelor's-button
 1071. Yellow Balsam
 1072. Yellow Bark
 1073. Yellow Batai
 1074. Yellow Bauhinia
 1075. Yellow Bedstraw
 1076. Yellow Bee Plant
 1077. Yellow Bell
 1078. Yellow Bells
 1079. Yellow Berry
 1080. Yellow Birch
 1081. Yellow Bird's Nest
 1082. Yellow Bluebeadlily
 1083. Yellow Bluestem
 1084. Yellow Bog Sedge
 1085. Yellow Bramble
 1086. Yellow Bristle Grass
 1087. Yellow Buckeye
 1088. Yellow Buckthorn
 1089. Yellow Burn-weed
 1090. Yellow Bush
 1091. Yellow Butterfly Tree
 1092. Yellow Candle Wood
 1093. Yellow Cedar
 1094. Yellow Centaurea
 1095. Yellow Champa
 1096. Yellow Cinchona
 1097. Yellow Cinnamon
 1098. Yellow Cleome
 1099. Yellow Clintonia
 1100. Yellow Clover
 1101. Yellow Clower
 1102. Yellow Cockspur
 1103. Yellow Commelina
 1104. Yellow Corydalis
 1105. Yellow Cosmos
 1106. Yellow Cotton Tree
 1107. Yellow Crown Vetch
 1108. Yellow Day-lily
 1109. Yellow Daylily
 1110. Yellow Dock
 1111. Yellow Dog-fennel
 1112. Yellow Dye
 1113. Yellow Elder
 1114. Yellow Evening Primrose
 1115. Yellow Everlasting
 1116. Yellow Fairy Bells
 1117. Yellow False Acacia
 1118. Yellow Flag
 1119. Yellow Flame
 1120. Yellow Flax
 1121. Yellow Floating Heart
 1122. Yellow Flower
 1123. Yellow Flymallow
 1124. Yellow Forget-me-not
 1125. Yellow Foxglove
 1126. Yellow Foxtail
 1127. Yellow Foxtail Millet
 1128. Yellow Fringed Orchid
 1129. Yellow Fritillary
 1130. Yellow Fume-wort
 1131. Yellow Fumewort
 1132. Yellow Giant Hyssop
 1133. Yellow Ginger
 1134. Yellow Ginger Lily
 1135. Yellow Ginseng
 1136. Yellow Goat's-beard
 1137. Yellow Goatsbeard
 1138. Yellow Gram
 1139. Yellow Granadilla
 1140. Yellow Grass
 1141. Yellow Guava
 1142. Yellow Gul-mohur
 1143. Yellow Harlequin
 1144. Yellow Heads
 1145. Yellow Himalayan Raspberry
 1146. Yellow Iris
 1147. Yellow Jasmine
 1148. Yellow Jessamine
 1149. Yellow Leaf Mother-in-law's Tongue
 1150. Yellow Locoweed
 1151. Yellow Locust
 1152. Yellow Lucerne
 1153. Yellow Lupin
 1154. Yellow Marsh Marigold
 1155. Yellow Melilot
 1156. Yellow Milkwort
 1157. Yellow Missionbells
 1158. Yellow Mombin
 1159. Yellow Monkeyflower
 1160. Yellow Morning Glory
 1161. Yellow Mulberry
 1162. Yellow Mustard
 1163. Yellow Myrobalan
 1164. Yellow Nicker
 1165. Yellow Oat Grass
 1166. Yellow Oats
 1167. Yellow Oleander
 1168. Yellow Oxalis
 1169. Yellow Oxytropis
 1170. Yellow Paper Daisy
 1171. Yellow Parilla
 1172. Yellow Pea
 1173. Yellow Penstemon
 1174. Yellow Plum
 1175. Yellow Poinciana
 1176. Yellow Pond-lily
 1177. Yellow Pondlily
 1178. Yellow Poppy
 1179. Yellow Poui
 1180. Yellow Poui Tree
 1181. Yellow Puccoon
 1182. Yellow Raspberry
 1183. Yellow Sage
 1184. Yellow Salsify
 1185. Yellow Sand-verbena
 1186. Yellow Sandalwood
 1187. Yellow Saraca
 1188. Yellow Sentol
 1189. Yellow Shower
 1190. Yellow Silk Cotton Tree
 1191. Yellow Slangkop
 1192. Yellow Snakeroot
 1193. Yellow Sorrel
 1194. Yellow Spanish Plum
 1195. Yellow Spiderflower
 1196. Yellow Star Thistle
 1197. Yellow Suckling Clover
 1198. Yellow Sweet-clover
 1199. Yellow Sweetclover
 1200. Yellow Tare
 1201. Yellow Teak
 1202. Yellow Thistle
 1203. Yellow Toadflax
 1204. Yellow Tree Bauhinia
 1205. Yellow Trefoil
 1206. Yellow Trisetum
 1207. Yellow Trumpet Tree
 1208. Yellow Tumbleweed
 1209. Yellow Turbans
 1210. Yellow Vetch
 1211. Yellow Vetchling
 1212. Yellow Wandering Jew
 1213. Yellow Water Buttercup
 1214. Yellow Water Crowfoot
 1215. Yellow Water Lemon
 1216. Yellow Waterlily
 1217. Yellow Weed
 1218. Yellow Wild Iris
 1219. Yellow Wild Licorice
 1220. Yellow Witchweed
 1221. Yellow Wood
 1222. Yellow Wood Sorrel
 1223. Yellow-eyes
 1224. Yellow-flamboyant
 1225. Yellow-flame Tree
 1226. Yellow-flowered Mexican Poppy
 1227. Yellow-seed
 1228. Yellow-touch-me-not
 1229. Yellowcomet
 1230. Yellowdicks
 1231. Yellowflower Locoweed
 1232. Yellowflowered Alfalfa
 1233. Yellowheads
 1234. Yellowroot
 1235. Yellowsedge Bluestem
 1236. Yellowspine Thistle
 1237. Yellowturbans
 1238. Yellowwood
 1239. Yellowwood Asparagus
 1240. Yellu
 1241. Yellu-cheddie
 1242. Yelluchedi
 1243. Yellukku Sakkalathi
 1244. Yelluri
 1245. Yeloco-yeloki
 1246. Yeloki
 1247. Yeloko
 1248. Yelooki
 1249. Yelparas
 1250. Yelthuru
 1251. Yeltoor
 1252. Yeltoori
 1253. Yeltu
 1254. Yeltur
 1255. Yelturu Chettu
 1256. Yelukari Chittu
 1257. Yelusutthina Mallige
 1258. Yelusuttina Mallige
 1259. Yeluthani Poodu
 1260. Yeluu-tong
 1261. Yeluwum
 1262. Yema De Huevo
 1263. Yemane
 1264. Yemani
 1265. Yemats
 1266. Yemchee
 1267. Yemdi
 1268. Yeme
 1269. Yemme Murukalu Mara
 1270. Yemme Murukelu Gida
 1271. Yemoro
 1272. Yempali
 1273. Yempat
 1274. Yemyot Pao
 1275. Yen
 1276. Yen Chih
 1277. Yen Chih Tou
 1278. Yen Fu Tzu
 1279. Yen Hu So
 1280. Yen Kuei
 1281. Yen Li Tou
 1282. Yen Mai
 1283. Yen Trang
 1284. Yen Tsao
 1285. Yendem
 1286. Yenebage
 1287. Yengdou
 1288. Yengle
 1289. Yengthou
 1290. Yenguere
 1291. Yenjarike
 1292. Yenlei
 1293. Yennadari
 1294. Yennaichedi
 1295. Yennaikkarai
 1296. Yennar
 1297. Yenne
 1298. Yenne Bootige
 1299. Yenne Budiga
 1300. Yensarei
 1301. Yensil
 1302. Yenthou
 1303. Yenuganalleru
 1304. Yenugapalleru
 1305. Yenugu Chinta
 1306. Yenugu-palleru
 1307. Yepantlzoctli
 1308. Yepantzoctli
 1309. Yepaxihuitl
 1310. Yepe-tere
 1311. Yepi
 1312. Yeppi
 1313. Yera
 1314. Yeranda
 1315. Yerandi
 1316. Yerba Abadia
 1317. Yerba Buena
 1318. Yerba Buffel
 1319. Yerba Colorada
 1320. Yerba De Arana
 1321. Yerba De Chiva
 1322. Yerba De Coyontura
 1323. Yerba De Egipto
 1324. Yerba De La Flecha
 1325. Yerba De La Golondrina
 1326. Yerba De La Maestranza
 1327. Yerba De La Mula
 1328. Yerba De La Plata
 1329. Yerba De La Purgacion
 1330. Yerba De La Trinidad
 1331. Yerba De San Agustin
 1332. Yerba De Sangre
 1333. Yerba Del Aire
 1334. Yerba Del Barraco
 1335. Yerba Del Borrego
 1336. Yerba Del Carnera
 1337. Yerba Del Infante
 1338. Yerba Del Moro
 1339. Yerba Del Moro Macho
 1340. Yerba Del Oso
 1341. Yerba Del Peco
 1342. Yerba Del Pescado
 1343. Yerba Del Platero
 1344. Yerba Egipcia
 1345. Yerba Elefante
 1346. Yerba Mata
 1347. Yerba Mate
 1348. Yerba Mineral
 1349. Yerba Mora
 1350. Yerba Picante
 1351. Yerba Salina
 1352. Yerba Santa
 1353. Yerbamora
 1354. Yerbanis
 1355. Yerbhicky
 1356. Yercum
 1357. Yeregudu
 1358. Yereme
 1359. Yergekwa
 1360. Yeri
 1361. Yerica
 1362. Yerika
 1363. Yerikan
 1364. Yerikkan
 1365. Yerkum
 1366. Yerma
 1367. Yermaddi
 1368. Yermal
 1369. Yerna
 1370. Yerpa
 1371. Yerra
 1372. Yerra Adugu
 1373. Yerra Chandanam
 1374. Yerra Chandanamu
 1375. Yerra Channagi
 1376. Yerra Cheeki
 1377. Yerra Devaganneru
 1378. Yerra Dundimalu
 1379. Yerra Galijeru
 1380. Yerra Jilledu
 1381. Yerra Juvvi
 1382. Yerra Katla Tiga
 1383. Yerra Mullu-gorinta
 1384. Yerra Pastaru
 1385. Yerra Patsari
 1386. Yerra Poliki
 1387. Yerra Rajanaalu
 1388. Yerra Surugudu
 1389. Yerra Yegisa
 1390. Yerra-balli
 1391. Yerra-bikki
 1392. Yerra-chairatali
 1393. Yerra-galljeru
 1394. Yerra-purugudu
 1395. Yerraaduga
 1396. Yerraavesi
 1397. Yerrabikki
 1398. Yerrabolika
 1399. Yerrabusi
 1400. Yerracandaloo
 1401. Yerrachandanam
 1402. Yerrachangi
 1403. Yerrachicalli
 1404. Yerrachicatti
 1405. Yerrachictali
 1406. Yerrachikai
 1407. Yerrachiku
 1408. Yerrachila
 1409. Yerrachiratalaboddutheega
 1410. Yerrachiratalativva
 1411. Yerraciratalativva
 1412. Yerracitramulam
 1413. Yerradundigamu
 1414. Yerragadda
 1415. Yerragalijaeru
 1416. Yerragalijeru
 1417. Yerragandhamu
 1418. Yerrajeevi
 1419. Yerrajelooga
 1420. Yerrajirri
 1421. Yerrajivvi
 1422. Yerrajoovee
 1423. Yerrajujvvi
 1424. Yerrajuvi
 1425. Yerrajuvvi
 1426. Yerrakandi
 1427. Yerralai
 1428. Yerramonukudu
 1429. Yerrapaccari
 1430. Yerrapalleru
 1431. Yerrapatsaru
 1432. Yerrapatti
 1433. Yerrapogada
 1434. Yerrapolelli
 1435. Yerrapolikay
 1436. Yerrapoliki
 1437. Yerrapoliky
 1438. Yerrasalaourta
 1439. Yerraseengai
 1440. Yerrasiku
 1441. Yerrasingai
 1442. Yerrasissu
 1443. Yerrasurugudu
 1444. Yerratheega
 1445. Yerravegisa
 1446. Yerrekai
 1447. Yerri Mirapa
 1448. Yerri-bikki
 1449. Yerri-chithramoolam
 1450. Yerri-chithramulam
 1451. Yerribikki
 1452. Yerrichilla
 1453. Yerricitramolam
 1454. Yerrikku
 1455. Yerriku
 1456. Yerrikusuma
 1457. Yerrimushti
 1458. Yerugudu
 1459. Yerukku
 1460. Yerul
 1461. Yerum-keirum
 1462. Yerum-lei
 1463. Yerumaddi
 1464. Yerumadhi
 1465. Yerumlei
 1466. Yeruva Balli
 1467. Yerva
 1468. Yerwa
 1469. Yesagale
 1470. Yesha
 1471. Yeshenku
 1472. Yesigelamotu
 1473. Yesigilamali
 1474. Yessigougue
 1475. Yesterday-today-tomorrow
 1476. Yetakoora
 1477. Yetene
 1478. Yethuga
 1479. Yethugyi
 1480. Yeti Pisinika
 1481. Yetl
 1482. Yetou
 1483. Yettada
 1484. Yettagal
 1485. Yette
 1486. Yettega
 1487. Yetthina Naalige Gida
 1488. Yetthunaalige Mara
 1489. Yetti
 1490. Yetti-kottai
 1491. Yettica
 1492. Yettie Cottay
 1493. Yettikai
 1494. Yettikkottai
 1495. Yetu
 1496. Yetudomo
 1497. Yetura
 1498. Yeuca-te
 1499. Yev
 1500. Yevani
 1501. Yevanicceti
 1502. Yew
 1503. Yew Podocarp
 1504. Yew-ya-may
 1505. Yewuru
 1506. Yeye
 1507. Yi
 1508. Yi Ba San Nan Xing
 1509. Yi Bei Mu
 1510. Yi Chang Dong E Qin
 1511. Yi Chang Xuan Gou Zi
 1512. Yi Dian Hong
 1513. Yi Geng Wu Wei Zi
 1514. Yi He Gou
 1515. Yi Li Yan Feng
 1516. Yi Mi Zai
 1517. Yi Mu Cao
 1518. Yi Mu Huan
 1519. Yi Se Huang Qin
 1520. Yi Se Shan Huang Ma
 1521. Yi Tang
 1522. Yi Xing Nan Wu Wei Zi
 1523. Yi Ye Hai Tong
 1524. Yi Ye Hu Tui Zi
 1525. Yi Ye Liang Wang Cha
 1526. Yi Ye Qiu
 1527. Yi Ye She Pu Tao
 1528. Yi Ye Shu Li
 1529. Yi Ye Ya Ju
 1530. Yi Ye Ze Lan
 1531. Yi Yi
 1532. Yi Yi Ren
 1533. Yi Zhi
 1534. Yi Zhi Huang Hua
 1535. Yi Zhu Tai Cao
 1536. Yi-nam
 1537. Yi-tho-farang
 1538. Yibbani
 1539. Yibe
 1540. Yibo
 1541. Yiccamaram
 1542. Yichasmis
 1543. Yicib
 1544. Yicuramulikkoti
 1545. Yidya
 1546. Yie
 1547. Yieb-die
 1548. Yiela
 1549. Yiele
 1550. Yieo Muu
 1551. Yifutu
 1552. Yigaar Tree
 1553. Yigbum
 1554. Yiiga
 1555. Yiir
 1556. Yiira
 1557. Yiiri
 1558. Yik Bo Thong
 1559. Yik Mai Thueng
 1560. Yikwi
 1561. Yillavamaram
 1562. Yillga
 1563. Yimbandu
 1564. Yimboka
 1565. Yin Bei Teng
 1566. Yin Bian Cui
 1567. Yin Chai
 1568. Yin Chai Hu
 1569. Yin Chen
 1570. Yin Chen Hao
 1571. Yin Du Huang Tan
 1572. Yin Du Mu He
 1573. Yin Du Pu Ti Shu Pi
 1574. Yin Du Rong
 1575. Yin Du Tian Jing
 1576. Yin Du Yi He Gou
 1577. Yin Du Zao
 1578. Yin Du Zhui
 1579. Yin Guang Wei Ling Cai
 1580. Yin Hsing
 1581. Yin Jia Hu Er Cao
 1582. Yin Jing
 1583. Yin Kuo
 1584. Yin Mao Shu
 1585. Yin Mao Tu Niu Xi
 1586. Yin Mao Ye Shan Huang Ma
 1587. Yin Mu He
 1588. Yin Onwan
 1589. Yin Si Cao
 1590. Yin Xian Cao
 1591. Yin Xiang
 1592. Yin Xing
 1593. Yin Xing Cao
 1594. Yin Yang Huo
 1595. Yin Ye Gui
 1596. Yin Ye Sha Ren
 1597. Yin Ye Wei Ling Cai
 1598. Yin Yu
 1599. Yin Zhou Chai Hu
 1600. Yincucceti
 1601. Yindaik
 1602. Yindelema
 1603. Ying A Wei
 1604. Ying Ci Du Juan
 1605. Ying Ge Hua
 1606. Ying Jeh Kuo
 1607. Ying Jiang Su Xin
 1608. Ying Mao Di Jin
 1609. Ying Pi Rong
 1610. Ying Shan Hung
 1611. Ying Su
 1612. Ying Su Ke
 1613. Ying Tzu Shu
 1614. Ying Ye Cong Cao
 1615. Ying Zhao Feng
 1616. Ying Zhua Dou
 1617. Ying Zhua Hua
 1618. Ying Zui Dou
 1619. Yingle
 1620. Yinma
 1621. Yinnou
 1622. Yinrin-yinrin
 1623. Yinrinyinrin
 1624. Yintiriyavallikoti
 1625. Yipete
 1626. Yira
 1627. Yira Hitam
 1628. Yiravenkayam
 1629. Yire
 1630. Yiri
 1631. Yiri Foronde
 1632. Yiro
 1633. Yiro Guirou
 1634. Yisa
 1635. Yisa-kokoo
 1636. Yisaka
 1637. Yisapie
 1638. Yishan Chinese Angelica
 1639. Yisufwa
 1640. Yiti Ma Kora
 1641. Yittawa
 1642. Yiwiya
 1643. Ylinga
 1644. Ymari
 1645. Ymvah
 1646. Ynayuca
 1647. Yo
 1648. Yo Ban
 1649. Yo Phuli
 1650. Yo Thueen
 1651. Yo Yaan
 1652. Yoavi
 1653. Yobainyi
 1654. Yocaan
 1655. Yocana-valli
 1656. Yocanavalli
 1657. Yoco
 1658. Yoco Blanco
 1659. Yoco Colorado
 1660. Yodo
 1661. Yoe
 1662. Yoe Khum
 1663. Yoekiyapinba
 1664. Yogaja
 1665. Yogaranga
 1666. Yogha
 1667. Yogoak
 1668. Yogobikabika
 1669. Yoii
 1670. Yokada
 1671. Yokatumacceti
 1672. Yokatumam
 1673. Yokavalli
 1674. Yokofa
 1675. Yokpo-pongkung
 1676. Yolo
 1677. Yom
 1678. Yoman
 1679. Yombomba
 1680. Yomhin
 1681. Yomkom-kastila
 1682. Yomo
 1683. Yong
 1684. Yong Ning Du Huo
 1685. Yong-komla
 1686. Yongchak
 1687. Yongkoyomi
 1688. Yongpa
 1689. Yonippu
 1690. Yooba
 1691. Yoobe
 1692. Yoodhikaparni
 1693. Yooklo
 1694. Yopo
 1695. Yor Ban
 1696. Yoranna
 1697. Yori-sama
 1698. Yori-sana
 1699. Yorit
 1700. Yoroi-gusa
 1701. Yoror
 1702. Yoru-gao
 1703. Yoruba Indigo
 1704. Yoruba Soft Cane
 1705. Yoruba Wild Indigo
 1706. Yoruban Bologi
 1707. Yoshi-susuki
 1708. Yoshi-take
 1709. Yotubukona
 1710. You
 1711. You Bing Chai Hu
 1712. You Bing Shi Wei
 1713. You Cha
 1714. You Geng Shi Long Wei
 1715. You Gou Zhu Hua Cao
 1716. You Guo Dou Kou
 1717. You Guo Luan Ye Dou
 1718. You Mu
 1719. You Shan Dun Guo Ji Sheng
 1720. You Zhi Ba Qia
 1721. Youdra
 1722. Young Man Vine
 1723. Youngia Japonica
 1724. Youngia Stenoma
 1725. Youro
 1726. Yourou
 1727. Youta
 1728. Yovas
 1729. Yovato
 1730. Yovofla
 1731. Yovogobankle
 1732. Yowa
 1733. Yowo
 1734. Yoyavi
 1735. Yoyee
 1736. Yoyo
 1737. Yoyoha
 1738. Yoyokli
 1739. Yoyote
 1740. Yoyotli
 1741. Yrewo
 1742. Ys Dix
 1743. Ysano
 1744. Ysterhout
 1745. Ystervarkwortel
 1746. Yu
 1747. Yu Bao Gao Ben
 1748. Yu Chien
 1749. Yu Chu
 1750. Yu E Mu
 1751. Yu Hsing Tsao
 1752. Yu Hun-tun
 1753. Yu Jiu Hua
 1754. Yu Jiu Hua Shu
 1755. Yu Kao Liang
 1756. Yu Mai Shan Ma Gan
 1757. Yu Mai Ye Shan Hua
 1758. Yu Mao
 1759. Yu Mei Ren
 1760. Yu Mi
 1761. Yu Mi Shu
 1762. Yu Mi Xu
 1763. Yu Min Bei Mu
 1764. Yu Mou
 1765. Yu Mu
 1766. Yu Ni Sa Nna Ka
 1767. Yu Ni Sna Ka
 1768. Yu Po
 1769. Yu Qian Bo Cai
 1770. Yu Rui
 1771. Yu Shan Dang Gui
 1772. Yu Shu Shu
 1773. Yu Sun
 1774. Yu Tan Po
 1775. Yu Teng
 1776. Yu Tou
 1777. Yu Xing Cao
 1778. Yu Yau
 1779. Yu Ye Chang Bing Shan Ma Huang
 1780. Yu Ye Hua
 1781. Yu Ye Jin He Huan
 1782. Yu Ye Qiu
 1783. Yu Ye Shen
 1784. Yu Ye Wu Jia
 1785. Yu Yen Tsao
 1786. Yu Zhong Bei Mu
 1787. Yu Zhou Si Ban Qin
 1788. Yu Zhu
 1789. Yu Zi Lan
 1790. Yu-gu-shing
 1791. Yuabn
 1792. Yuan Bao Cao
 1793. Yuan Bao Da Ji
 1794. Yuan Bian Zhong
 1795. Yuan Chi Ni Qi Gu
 1796. Yuan Gan Zhen Zhu Mao
 1797. Yuan Guo Du Ying
 1798. Yuan Mao Yang
 1799. Yuan Sui
 1800. Yuan Sui Quan Shen
 1801. Yuan Sui Shu
 1802. Yuan Xian Huo Tong Shu
 1803. Yuan Ye Ao Yang
 1804. Yuan Ye Ba Bao
 1805. Yuan Ye Jie Jie Cai
 1806. Yuan Ye Jue Ming
 1807. Yuan Ye Lao Guan Cao
 1808. Yuan Ye Lu Ti Cao
 1809. Yuan Ye Nan Yang Shen
 1810. Yuan Ye Qian Niu
 1811. Yuan Ye Shu Li
 1812. Yuan Ye Tu Ding Gui
 1813. Yuan Ye Wu Cao
 1814. Yuan Ye Yang Ti Jia
 1815. Yuan Yie Wu Tou
 1816. Yuan Zhui Ba Qia
 1817. Yuan Zhui Hua An
 1818. Yuan Zhui Hua Yuan Zhi
 1819. Yuan Zhui Jing A Wei
 1820. Yuan Zhui Shi Tou Hua
 1821. Yuan Zhui Tie Xian Lian
 1822. Yuayu
 1823. Yubar
 1824. Yube
 1825. Yubi
 1826. Yubwo
 1827. Yuca
 1828. Yucca
 1829. Yucca Aloifolia
 1830. Yucca Angustissima
 1831. Yucca Baccata
 1832. Yucca Baileyi
 1833. Yucca Buckwheat
 1834. Yucca Decipiens
 1835. Yucca Elata
 1836. Yucca Filamentosa
 1837. Yucca Glauca
 1838. Yucca Gloriosa
 1839. Yucca Guatemalensis
 1840. Yucca Schidigera
 1841. Yucca Wild Buckwheat
 1842. Yudaani Balli
 1843. Yudek
 1844. Yudhika
 1845. Yudhikaparni
 1846. Yue Guang Hua
 1847. Yue Gui
 1848. Yue Gui Yin Yu
 1849. Yue Gui Zi
 1850. Yue Jian Cao
 1851. Yue Ju Du Juan
 1852. Yue Ju Ye
 1853. Yue Nan Ba Dou
 1854. Yue Nan Huang Niu Mu
 1855. Yue Nan Shan Fan
 1856. Yue Nan Wan Nian Qing
 1857. Yue Nan You Cha
 1858. Yue Wan Nian Qina
 1859. Yueh Wang T'ou
 1860. Yuethagada
 1861. Yuetory Gach
 1862. Yugalaakshamu
 1863. Yugalaksha
 1864. Yugalakshamu
 1865. Yugandhara
 1866. Yugapatrak
 1867. Yugapatrika
 1868. Yugaphala
 1869. Yugmakanta
 1870. Yugmapatra
 1871. Yugmaphalika
 1872. Yugmaphallottama
 1873. Yugmaphalottama
 1874. Yuhyang
 1875. Yui
 1876. Yuira Pita
 1877. Yuk-numa
 1878. Yuka
 1879. Yukampatikam
 1880. Yukampatikamaram
 1881. Yukapattirakam
 1882. Yukapattiram
 1883. Yukari-no-ki
 1884. Yukavattirakam
 1885. Yukavattirakamaram
 1886. Yukeliptas
 1887. Yukkalimaram
 1888. Yukmapattirikai
 1889. Yuko
 1890. Yukta
 1891. Yuktarasa
 1892. Yuktopa-kina
 1893. Yukugu
 1894. Yulaf
 1895. Yulat
 1896. Yulo
 1897. Yulu Naalige
 1898. Yum-yum
 1899. Yumam
 1900. Yumanasa
 1901. Yumanaza
 1902. Yumbi
 1903. Yumbui
 1904. Yumbura
 1905. Yumbururu
 1906. Yumbuyambei
 1907. Yumete
 1908. Yumi
 1909. Yumysham
 1910. Yun Hsiang Tsao
 1911. Yun Mei Hua Cao
 1912. Yun Mu Xiang
 1913. Yun Nan Ba Dou
 1914. Yun Nan Cao Kou
 1915. Yun Nan Chai Hu
 1916. Yun Nan Chang Bing Shan Ma Huang
 1917. Yun Nan Ci Li Mu
 1918. Yun Nan Da Bai He
 1919. Yun Nan Di Bu Rong
 1920. Yun Nan Gu Jing Cao
 1921. Yun Nan Hong Dou
 1922. Yun Nan Hong Jing Tian
 1923. Yun Nan Huang Lian
 1924. Yun Nan Huang Qi
 1925. Yun Nan Huang San Feng
 1926. Yun Nan Mu Xi Lan
 1927. Yun Nan Sheng Teng
 1928. Yun Nan Shi
 1929. Yun Nan Shi Zi
 1930. Yun Nan Shu Wei Cao
 1931. Yun Nan Sui Hua Shan
 1932. Yun Nan Ta Pai Ho
 1933. Yun Nan Tie Shan
 1934. Yun Nan Xiang Hua Teng
 1935. Yun Nan Yang Jiao Niu
 1936. Yun Nan Ye Jiang Dou
 1937. Yun Nan Ye Shan Hua
 1938. Yun Nan You Shan
 1939. Yun Nan Zhang
 1940. Yun Sheng Dan Shen
 1941. Yun Shi
 1942. Yun Shih
 1943. Yun Wu Long Dan
 1944. Yun Wu Que Er Dou
 1945. Yun Wu Tai Cao
 1946. Yun-ba
 1947. Yuna
 1948. Yundu
 1949. Yung Tsai
 1950. Yunga
 1951. Yungbi-yangbi
 1952. Yungs-dkar
 1953. Yungu
 1954. Yunka Mutuillu
 1955. Yunnan Alstonia
 1956. Yunnan Cardiocrinum
 1957. Yunnan Devil Pepper
 1958. Yunnan Ginseng
 1959. Yunnan Raspberry
 1960. Yunnan Sage
 1961. Yunnan Skullcap
 1962. Yuntaranayukantan
 1963. Yuntu-nduchi-dzaha
 1964. Yunu-yunu
 1965. Yuong
 1966. Yup
 1967. Yupam
 1968. Yupo
 1969. Yupur
 1970. Yuquilla Negra
 1971. Yurac Anu
 1972. Yurema
 1973. Yuri-balli
 1974. Yurile-jhaar
 1975. Yurile-jhar
 1976. Yurilo
 1977. Yurnbu-yamba
 1978. Yuro
 1979. Yusa
 1980. Yushania Violascens
 1981. Yuthika
 1982. Yuti
 1983. Yutika
 1984. Yutikai
 1985. Yutikakkoti
 1986. Yutikam
 1987. Yutobanco
 1988. Yuuri
 1989. Yuvati
 1990. Yuvatishtha
 1991. Yuwiich
 1992. Yuy
 1993. Yuyuba
 1994. Yuyubo
 1995. Yuyuga
 1996. Yuyuka
 1997. Yvyra Rapo Ju
 1998. Yvyrati
 1999. Ywe-nge
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: