Arthashastra glossary, starting with ‘p’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Arthashastra glossary, starting with the letter “p”, contains 30 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Padalu
 2. Padartha
 3. Padukadaraka
 4. Pakshighoshaka
 5. Paniharaka
 6. Panimukta
 7. Parashava
 8. Paricaraka
 9. Parihasa
 10. Parikshaka
 11. Parimalakara
 12. Parshinigraha
 13. Pashuvaidya
 14. Pattakapacharika
 15. Pauranika
 16. Pradesha
 17. Pradvivaka
 18. Prajnapatra
 19. Prantapala
 20. Prasadapatra
 21. Prasanga
 22. Pratihara
 23. Pratishtita
 24. Pratishurika
 25. Preggada
 26. Preshanika
 27. Pumsavana
 28. Purapalaka
 29. Purohita
 30. Purushartha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: