Wisdom Library Logo

Hinduism Glossary

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Title Best Definition def
1. Dadhichi 1
2. Dadupanth 1
3. Daityas 1
4. Daksha 2
5. Dākshāyani 1
6. Damayantī 1
7. Dānakāṇḍa 1
8. Danavendra 1
9. Dandaka 1
10. Darśana
1
11. Dāruka 1
12. Daśaprakaraṇa 1
13. Dasaratha 2
14. Daśaratha
(another name for Dasaratha)
2
15. Daśāvatāra 1
16. Dashaarna 1
17. Dashaprakarana
(another name for Daśaprakaraṇa)
1
18. Dasharatha
(another name for Dasaratha)
2
19. Dasharna 1
20. Dashavatara
(another name for Daśāvatāra)
1
21. Dayalu 1
22. Dayanidhi 1
23. Deities
(another name for Deity)
2
24. Deity 2
25. Demons 2
26. Deva 17
27. Dēva
(another name for Deva)
17
28. Deva Devi 1
29. Devadatta 5
30. Devadidev 1
31. Devakī 1
32. Devakinandan 1
33. Devala 2
34. Devarata 1
35. Devasya 1
36. Devata 1
37. Devavrata 1
38. Devayanī 1
39. Devendra 2
40. Devesh 1
41. Devi 3
42. Devī
(another name for Devi)
3
43. Devi Bhagavata Purana 1
44. Devī Bhāgavatapurāṇa
(another name for Devi Bhagavata Purana)
1
45. Dhamma 29
46. Dhammakaya
(another name for Dharmakāya)
13
47. Dhananjaya 3
48. Dhanusaksha 1
49. Dhanvantari 1
50. Dharma
(another name for Dhamma)
29
51. Dharmadhyaksha 1
52. Dharmagranthi 1
53. Dharmakaya
(another name for Dharmakāya)
13
54. Dharmakāya 13
55. Dharmananda 1
56. Dharmaputra 1
57. Dharmaśāstra 1
58. Dharmasastra
(another name for Dharmaśāstra)
1
59. Dharmashastra
(another name for Dharmaśāstra)
1
60. Dharmavyadha 1
61. Dhartarashtras 1
62. Dhaumya 1
63. Dhîmahi 1
64. Dhiyo 1
65. Dhrishtadyumna 1
66. Dhrishtaketu 1
67. Dhritarashtra
(another name for Dhritarāshtra)
2
68. Dhritarāshtra 2
69. Dhritrashtra
(another name for Dhritarāshtra)
2
70. Dhruva 1
71. Dhumrāksha 1
72. Dilipa 1
73. Dīpāvali 1
74. Divine Conch
(another name for Sankha)
4
75. Doṣa 6
76. Dosa
(another name for Doṣa)
6
77. Draupadi 3
78. Draupadī
(another name for Draupadi)
3
79. Dravidians 1
80. Droṇa 1
81. Dṛṣṭi-sṛṣṭi-vāda 1
82. Drupada 1
83. Duhsāsana 1
84. Durdhara 1
85. Durga 2
86. Durgā
(another name for Durga)
2
87. Durghaṭārthaprakāśikā 1
88. Durjaya 1
89. Durmarsha 1
90. Durmata 1
91. Durmukha 1
92. Durvāsa 1
93. Durvishaha 1
94. Duryodhana 2
95. Dushkarma 1
96. Dushyanta 1
97. Dussaha 1
98. Dvaita 2
99. Dvaitavana 1
100. Dvapara Yuga 1
101. Dvārakā
(another name for Dvāravatī)
2
102. Dvaraka
(another name for Dvāravatī)
2
103. Dvaravati
(another name for Dvāravatī)
2
104. Dvāravatī 2
105. Dwaitayana 1
106. Dwapara Yuga
(another name for Dvapara Yuga)
1
107. Dwārakā 1
108. Dwarkapati 1
109. Dyau
(another name for Dyauḥ)
1
110. Dyauḥ 1
111. Dyumatsena 2

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z