Wisdom Library Logo

Hinduism Glossary

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Title Best Definition def
1. Dadhichi 1
2. Dadupanth 1
3. Daityas 1
4. Daksha 2
5. Dākshāyani 1
6. Damayantī 1
7. Dānakāṇḍa 1
8. Danavendra 1
9. Dandaka 1
10. Darśana
1
11. Dāruka 1
12. Daśaprakaraṇa 1
13. Dasaratha 2
14. Daśaratha
(another name for Dasaratha)
2
15. Dashaarna 1
16. Dashaprakarana
(another name for Daśaprakaraṇa)
1
17. Dasharatha
(another name for Dasaratha)
2
18. Dasharna 1
19. Dayalu 1
20. Dayanidhi 1
21. Deities
(another name for Deity)
2
22. Deity 2
23. Demons 2
24. Deva 17
25. Dēva
(another name for Deva)
17
26. Deva Devi 1
27. Devadatta 5
28. Devadidev 1
29. Devakī 1
30. Devakinandan 1
31. Devala 2
32. Devarata 1
33. Devasya 1
34. Devavrata 1
35. Devayanī 1
36. Devendra 2
37. Devesh 1
38. Devi 3
39. Devī
(another name for Devi)
3
40. Devi Bhagavata Purana 1
41. Devī Bhāgavatapurāṇa
(another name for Devi Bhagavata Purana)
1
42. Dhamma 29
43. Dhammakaya
(another name for Dharmakāya)
13
44. Dhananjaya 3
45. Dhanusaksha 1
46. Dhanvantari 1
47. Dharma
(another name for Dhamma)
29
48. Dharmadhyaksha 1
49. Dharmagranthi 1
50. Dharmakaya
(another name for Dharmakāya)
13
51. Dharmakāya 13
52. Dharmananda 1
53. Dharmaputra 1
54. Dharmaśāstra 1
55. Dharmasastra
(another name for Dharmaśāstra)
1
56. Dharmashastra
(another name for Dharmaśāstra)
1
57. Dharmavyadha 1
58. Dhartarashtras 1
59. Dhaumya 1
60. Dhîmahi 1
61. Dhiyo 1
62. Dhrishtadyumna 1
63. Dhrishtaketu 1
64. Dhritarashtra
(another name for Dhritarāshtra)
2
65. Dhritarāshtra 2
66. Dhritrashtra
(another name for Dhritarāshtra)
2
67. Dhruva 1
68. Dhumrāksha 1
69. Dilipa 1
70. Dīpāvali 1
71. Divine Conch
(another name for Sankha)
4
72. Doṣa 6
73. Dosa
(another name for Doṣa)
6
74. Draupadi 3
75. Draupadī
(another name for Draupadi)
3
76. Dravidians 1
77. Droṇa 1
78. Dṛṣṭi-sṛṣṭi-vāda 1
79. Drupada 1
80. Duhsāsana 1
81. Durdhara 1
82. Durga 2
83. Durgā
(another name for Durga)
2
84. Durghaṭārthaprakāśikā 1
85. Durjaya 1
86. Durmarsha 1
87. Durmata 1
88. Durmukha 1
89. Durvāsa 1
90. Durvishaha 1
91. Duryodhana 2
92. Dushkarma 1
93. Dushyanta 1
94. Dussaha 1
95. Dvaita 1
96. Dvaitavana 1
97. Dvapara Yuga 1
98. Dvārakā
(another name for Dvāravatī)
2
99. Dvaraka
(another name for Dvāravatī)
2
100. Dvaravati
(another name for Dvāravatī)
2
101. Dvāravatī 2
102. Dwaitayana 1
103. Dwapara Yuga
(another name for Dvapara Yuga)
1
104. Dwārakā 1
105. Dwarkapati 1
106. Dyumatsena 2

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z