Wisdom Library Logo

Hinduism Glossary

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Title Best Definition def
1. Dadhichi 1
2. Dadupanth 1
3. Daityas 1
4. Daksha 2
5. Dākshāyani 1
6. Damayantī 1
7. Dānakāṇḍa 1
8. Danavendra 1
9. Dandaka 1
10. Darśana
1
11. Dāruka 1
12. Daśaprakaraṇa 1
13. Dasaratha 2
14. Daśaratha
(another name for Dasaratha)
2
15. Dashaarna 1
16. Dashaprakarana
(another name for Daśaprakaraṇa)
1
17. Dasharatha
(another name for Dasaratha)
2
18. Dasharna 1
19. Dayalu 1
20. Dayanidhi 1
21. Deities
(another name for Deity)
2
22. Deity 2
23. Demons 2
24. Deva 17
25. Dēva
(another name for Deva)
17
26. Deva Devi 1
27. Devadatta 5
28. Devadidev 1
29. Devakī 1
30. Devakinandan 1
31. Devala 2
32. Devarata 1
33. Devasya 1
34. Devata 1
35. Devavrata 1
36. Devayanī 1
37. Devendra 2
38. Devesh 1
39. Devi 3
40. Devī
(another name for Devi)
3
41. Devi Bhagavata Purana 1
42. Devī Bhāgavatapurāṇa
(another name for Devi Bhagavata Purana)
1
43. Dhamma 29
44. Dhammakaya
(another name for Dharmakāya)
13
45. Dhananjaya 3
46. Dhanusaksha 1
47. Dhanvantari 1
48. Dharma
(another name for Dhamma)
29
49. Dharmadhyaksha 1
50. Dharmagranthi 1
51. Dharmakaya
(another name for Dharmakāya)
13
52. Dharmakāya 13
53. Dharmananda 1
54. Dharmaputra 1
55. Dharmaśāstra 1
56. Dharmasastra
(another name for Dharmaśāstra)
1
57. Dharmashastra
(another name for Dharmaśāstra)
1
58. Dharmavyadha 1
59. Dhartarashtras 1
60. Dhaumya 1
61. Dhîmahi 1
62. Dhiyo 1
63. Dhrishtadyumna 1
64. Dhrishtaketu 1
65. Dhritarashtra
(another name for Dhritarāshtra)
2
66. Dhritarāshtra 2
67. Dhritrashtra
(another name for Dhritarāshtra)
2
68. Dhruva 1
69. Dhumrāksha 1
70. Dilipa 1
71. Dīpāvali 1
72. Divine Conch
(another name for Sankha)
4
73. Doṣa 6
74. Dosa
(another name for Doṣa)
6
75. Draupadi 3
76. Draupadī
(another name for Draupadi)
3
77. Dravidians 1
78. Droṇa 1
79. Dṛṣṭi-sṛṣṭi-vāda 1
80. Drupada 1
81. Duhsāsana 1
82. Durdhara 1
83. Durga 2
84. Durgā
(another name for Durga)
2
85. Durghaṭārthaprakāśikā 1
86. Durjaya 1
87. Durmarsha 1
88. Durmata 1
89. Durmukha 1
90. Durvāsa 1
91. Durvishaha 1
92. Duryodhana 2
93. Dushkarma 1
94. Dushyanta 1
95. Dussaha 1
96. Dvaita 2
97. Dvaitavana 1
98. Dvapara Yuga 1
99. Dvārakā
(another name for Dvāravatī)
2
100. Dvaraka
(another name for Dvāravatī)
2
101. Dvaravati
(another name for Dvāravatī)
2
102. Dvāravatī 2
103. Dwaitayana 1
104. Dwapara Yuga
(another name for Dvapara Yuga)
1
105. Dwārakā 1
106. Dwarkapati 1
107. Dyau
(another name for Dyauḥ)
1
108. Dyauḥ 1
109. Dyumatsena 2

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z